Inspiria Science Center

Inspiria Science Center er designet som et populærvidenskabeligt oplevelses- og læringscenter, hvor børn og unge kan lege sig til viden om energi, miljø og naturvidenskab via alt lige fra interaktive udstillinger og publikumsværksteder til et planetarium og en udendørs science park, der forbinder bygningens to udstillingsniveauer.
 
Ved at kombinere leg med læring og viden med oplevelse stimulerer Inspiria Science Center børn og unges lyst til at lære. Science centret danner nye rum for læring og viser, hvordan bæredygtighed kan styrke livskvaliteten for både miljø og mennesker. For at promovere en bæredygtig levevis er science centret blandt andet designet som et lavenergihus og pilotprojekt inden for bæredygtig affalds- og regnvandshåndtering.
 
Det bæredygtige fokus går igen i bygningens grundform, hvor naturens kredsløb, cykliske gentagelser og spiralformer smelter sammen med teknologiens kredsløb udtrykt i den cirkulære grundforms universelle styrke. Målet har herigennem været at skabe et markant bygningsværk, der bidrager til at brande Inspiria Science Center ved i et samlet hovedgreb at kommunikere science centrets vision.
 
Science centret er led i en langsigtet strategi om at fremme en mere bæredygtig levevis og gøre viden om energi og miljø til Østfold-regionens vigtigste aktiv. Som sagt kommer det ikke alene til udtryk i science centrets aktiviteter, men også arkitekturen, idet science centret er designet som en identitetsstærk bygning med henblik på at styrke den regionale interesse for naturvidenskab og nationale interesse for regionen.

Det er imponerende, hvad Inspiria Science Center har opnået.
Jens Stoltenberg / Tidligere norsk statsminister