Horsens Statsskole

Den nye science-bygning etableres i forlængelse af Horsens Statsskoles historiske hovedbygning, markerer det oprindelige haveanlæg og bringer fortiden med ind i fremtiden. Ved at drage fordel af bygningsanlæggets geometrier og hovedakser bevarer bygningen det eksisterende bygningsanlægs symmetrier, og bygningen indskriver sig på den måde smukt i konteksten og skaber nye inspirerende rammer for naturvidenskabelig fordybelse.
 
For at indfri Horsens Statsskoles visioner er bygningen organiseret i to etager, da bygningen på den måde skaber størst mulig synergi mellem fagene og friholder mest mulig plads til den landskabelige have. Science-bygningen er således udformet som en kompakt bygning, hvor et dobbelthøjt fællesrum åbner bygningen indadtil og udadtil. En siddetrappe er integreret som et skulpturelt element i fællesrummet. Siddetrappen er synlig fra ankomsten og er designet som et centralt og vitalt sted i bygningen, som kommer til at emme af liv, læring og naturvidenskab.
 
Den åbne karakter kommer også til udtryk i det ydre, hvor bygningen på den ene side strækker sig ud mod den landskabelige have og på den anden side åbner sig mod hovedbygningen. Med sin enkle og stramme teglstensarkitektur spiller bygningen flot op imod den bevaringsværdige hovedbygning. Valget af gult, blankt murværk understreger enkelhed, men tilføjer samtidig bygningen en særlig identitet, da den buede udskæring ved ankomstfacaden mod nord udfordrer den gængse opfattelse af teglstens muligheder og udtryksformer.

Projektet repræsenterer den klareste, arkitektoniske ikonværdi. Bygningen signalerer en klar og tydelig identitet: Det er her Science bor!
Uddrag fra dommerbetænkningen