Hedda Anderssongymnasiet

Hedda Anderssongymnasiet føjer et nyt kapitel til Lunds lange historie som uddannelsesby. Det bliver et af Sverige største gymnasier og bygger på et socialt bæredygtigt sigte med fokus på at bevæge eleverne og berige den omgivende by.
   
I designet af det 25.000 kvadratmeter store gymnasium er Lunds grønne omgivelser brugt aktivt og integreret i gymnasiet i form af en central park med inspirerende uderum for studier, frokost og uformelle ophold – et stort, sydvendt uderum, der åbner gymnasiet mod byen og på den måde bliver til glæde, ikke alene for de flere end 2.000 elever, men byen i et bredere perspektiv.
 
Gymnasiet kommer til at bestå af fire forskudte bygninger, der forbindes af atrier i højden og flettes yderligere sammen af en bred vifte af fællesområder i stueetagen. Her findes reception, café, bibliotek, administration, spisestue og aula, og det hele bliver samlet langs et åbent gadeforløb – gymnasiets hjerte. På den måde skabes en række klart definerede miljøer med hver sin identitet, samtidig med at fællesskabet bliver betonet som et gennemgående element i gymnasiets liv og hverdag.
 
Udadtil er gymnasiet bearbejdet, så det afspejler Lunds lange tradition med universitets- og uddannelsesbygninger i teglsten. Et varmt og holdbart materiale, hvis røde nuancer går i dialog med bygningerne i nærområdet. I sit materialevalg viderefører gymnasiet på den måde byens karakter ud fra tanken om at skabe et smukt samspil og meningsfuldt møde mellem nyt og eksisterende.

Det er et skulpturelt, smukt og gennemarbejdet forslag med rumlige kvaliteter indefra og ud. Her kan moderne pædagogik drives i et åbent, levende og imødekommende miljø.
Uddrag fra dommerbetænkningen