Grenseveien 10

I Ås syd for Oslo ligger Grenseveien / Myrfaret – et industriområde, der i dag kiler sig ind i byen og opdeler den i to. Ved at omdanne industri til boliger og udnytte nærheden til naturen bliver området fremover et rekreativt bymiljø, der binder byen sammen på ny og styrker det lokale liv og fællesskab.
  
I alt opføres ca. 400 boliger fordelt på punkthuse og lameller omkranset af parker og haver. Boligerne fordeles i to zoner og er adskilt af en grøn akse og en social akse med små sideveje. Centralt placeres et torv, og flere steder opføres legepladser, mens parkeringsfaciliteter for områdets beboere – med fokus på at skabe et attraktivt og velfungerende byrum – placeres under jorden. Dermed skabes plads til nye forbindelser på tværs af området og grønne udearealer, hvor børn kan lege frit.
   
Bygget i nordiske materialer styrker de fortællingen om områdets rekreative kvaliteter, mens kontrasten mellem materialerne føjer et dynamisk udtryk til bebyggelsen. Læg dertil, at boligerne giver indtryk af at vokse frem som moduler, der forskyder sig i forhold til hinanden og skaber en rigdom af uderum – fra grønne tagterrasser til åbne og overdækkede altaner. Resultatet er en åben og dynamisk bebyggelse, der markerer sig som et nyt vartegn for bydelen.
  
Fordi forslaget fokuserer på at skabe et godt bymiljø omkranset af inspirerende, grønne arealer, er områdets arealer ikke fuldt udnyttet – et bevidst valg, som sikrer luft og plads til både de rekreative arealer og de varierede boligmiljøer. Tilsammen skaber de et væld af muligheder for områdets beboere, og den eksisterende grønne struktur er således både taget hånd om og styrket gennem forslaget.