Generationernes Hus

Generationernes Hus bygger på liv og fællesskab. Her vil børn, unge, voksne og ældre leve og bo sammen på Aarhus Ø. Huset indfrier på den måde Aarhus Kommunes vision om at samle flere generationer under samme tag – som det første af sin art i Danmark.
 
Med sine mange funktioner og boligtyper (ungdoms-, familie-, ældre-, handicap- og plejeboliger) vil Generationernes Hus skabe helt nye muligheder for sociale fællesskaber på tværs af alder og livsvilkår. Det er designet og disponeret, så det giver beboerne mulighed for at mødes, gøre noget sammen og dele hinandens ressourcer – fra festlokaler på toppen af huset til havnemiljø med sejlbåde og kajakker, værksteder, legepladser, hjemmearbejdspladser, bibliotek, mini zoologisk have, multirum med mere.
 
Generationernes Hus er et havnehus, der tager form efter livet i havnebydelen og farve efter vandrummet, nabobygningerne og de funktioner, der gemmer sig bag facaden. Spillet i facaden med teglsten i tre nuancer nedbryder husets skala og formidler dets sociale funktioner og mangfoldige beboersammensætning. Udadtil vil huset således opleves som ét samlet hus med fællesskabet i centrum, hvilket understøttes af stueetagen, der som en byfælled åbner huset mod byen og inviterer det lokale liv indenfor.
 
Indadtil vil tre gårdhaver skabe visuel forbindelse på tværs af huset. Den ene gårdhave er overdækket og vil fungere som husets sociale dynamo i tæt samspil med byfælleden og omkranset af alle de større fælles faciliter. Således samles alle de større fællesskaber omkring gårdhaven ud fra tanken om at styrke mødet mellem beboerne. Læg dertil, at huset bygger på principper for universelt design, så det – inde som ude – rummer inkluderende løsninger, der sidestiller alle beboere uanset alder og livsvilkår.

Hele stueetagen er tænkt og tegnet som en byfælled, der trækker byens offentlige liv dybt ind i huset.
Torben Skovbjerg Larsen / Partner i AART architects