Gamle Bergen Museum

Den nye publikumsbygning formidler ankomsten til Gamle Bergen Museum og føjer nye lag til fortællingen om et af Norges største friluftsmuseer, hvor besøgende kan opleve Bergens historiske kulturarv.
 
I 1800-tallet var Bergen den største træby i Europa, hvor huse i træ dannede ramme om travle torve og gader. Det historiske bymiljø kan opleves på Gamle Bergen Museum, hvis fortælling forenes og formidles i den nye publikumsbygning. Som tre forbundne, men forskudte saddeltagshuse i træ fortolker publikumsbygningen det historiske bymiljø, så respekten for byens kulturarv går hånd i hånd med moderne museumsformidling.
 
For publikumsbygning tager ikke alene form efter de gamle træhuse. Den trækker også det historiske bymiljø ind i foyeren og indrammer kigget til friluftsmuseet. På én og samme tid vender den sig udad og indad. Den forbinder ude og inde samtidig med at skabe en indre, rumlig sammenhæng, der understøttes af en centralt placeret amfitrappe, der inviterer til ophold og åbner udstillingsrummene på tværs af etagerne. Alt sammen med fokus på at give de besøgende en forsmag på den oplevelse, som venter.

Vinderforslaget har høj kvalitet og et tidløst udtryk, som står godt til de øvrige bygninger i museet. Gennem det skal vi styrke fortællingen om museet, se byhistorien i en større sammenhæng og revitalisere nærområdet.
Marianne L. Nielsen / Direktør for Bymuseet i Bergen