Fjordsgade forenings- og fritidshus

Den mere end 100 år gamle N.J. Fjordsgade Skole er ikke alene renoveret. Den er transformeret til et forenings- og fritidshus, som samler aarhusianerne og skaber nye muligheder for idræt og kreativ udfoldelse på Frederiksbjerg. Projektet demonstrerer på den måde, hvordan bevaringsværdige bygninger kan bringes i spil på ny, så de fortsat skaber værdi for byer og lokalsamfund.
  
Aarhus Kommunens vision for N.J. Fjordsgade Skole har været at give den bevaringsværdige bygning en ny funktion på Frederiksbjerg – særligt efter at bydelen har fået en ny skole. I tæt dialog med bydelens borgere er de historiske rammer derfor blevet renoveret og transformeret, så bygningen i dag faciliterer alt fra yoga, boksning og e-sport til undervisning i kreative, sproglige og musiske fag. Og i hjertet af bygningen er skabt en kantine, hvor alle de forskellige interessefællesskaber kan mødes, så der opstår inspirerende synergier.
  
Transformationen er sket i tæt samarbejde med blandt andre AART designers, som har specialdesignet inventar til de mange nye faciliteter. Et samarbejde, der er gået hånd i hånd med en gennemgribende renoveringsopgave, hvor to nye trappekerne er etableret, nyt fundament er lagt i kælderen, gammelt tømmer er udskiftet i bygningskonstruktionen og meget mere. Det hele med fokus på at opdatere de fysiske rammer i henhold til alle gældende myndighedskrav uden at gå på kompromis med bygningens bevaringsværdige kvaliteter.
   
For at øge tilgængeligheden og flowet mellem etagerne er der ikke alene etableret nye trappekerne. Der er også installeret en elevator ved hovedindgangen. Elevatoren er beklædt med spejle, så den på den ene side næsten usynligt smelter sammen med bygningen og på den anden side står som en moderne kontrast til de historiske rammer. En detalje, som indkapsler selve essensen af arbejdet med at renovere og transformere den gamle skole. Et arbejde, der kort sagt har handlet om at forny for at kunne bevare.

AART har set muligheder, som vi ikke selv har set. Det er sin sag at transformere en skole fra begyndelsen af 1900-tallet til nye anvendelige rumligheder, som tilgodeser nutidens krav og behov, og her har AART ydet en meget kompetent rådgivning.
Niels Rask / Forvaltningschef i Aarhus Kommune Sport & Fritid