Fagerli Skole

Ved at opdele skolens klassetrin og samle hele skolen i et fælles hjerterum former arkitekturen et glidende og trygt skoleforløb for alle elever. Samtidig skabes et hav af aktivitetsmuligheder – både inde og ude - hvor eleverne kan mødes i fællesskaber og samle energi til ny læring gennem hele dagen.
 
Fagerli Skole ligger i naturskønne omgivelser ved foden af fjeldet i Larvik. Med sine 12.500 kvadratmeter er den blandt Norges største folkeskoler med fire spor fra 1. til 7. klasse. Klassetrinnene fordeler sig i en komposition af kvadratiske bygninger, som fra et indre fællestorv stråler ud mod et aktivitetslandskab. Ud over klassetrinnene indeholder skolen en børnehave, et familiecenter og en multihal, og skolen fremstår på den måde som et mangfoldigt læringsmiljø, der emmer af læring og aktivitet – inde såvel som ude.
 
Fællestorvet ligger i hjertet af skolen og fungerer i det daglige som et uformelt rum, der motiverer til fællesskab, fordybelse og kulturelle oplevelser. Som omdrejningspunkt for skolen skaber rummet visuel kontakt på tværs af etager og klassetrin og knytter således skolen sammen til én social helhed. Samtidig fungerer rummet som en multifunktionel platform med en rigdom af nicher og plateauer, som hver især stimulerer elevernes lyst til at mødes.
 
Skolen udmærker sig ved at samle de syv klassetrin i en dynamisk bevægelse, hvor man som elev starter nederst ved jorden og udvikler sig, mens man bevæger sig op gennem huset. Ved at placere de yngste klassetrin i stueetagen skabes samtidig et tæt samspil med børnehaven, der ligger som en selvstændig bygning ved ankomsten, så børnene oplever en glidende overgang fra børnehave til skole.