DNV-Gødstrup

Visionen med DNV-Gødstrup nær Herning er at skabe et moderne hospital, der tilbyder terapeutisk og operationel effektivitet i den absolutte elite og på samme tid fremstår trygt og imødekommende for både patienterne, pårørende og personale.
 
For at sikre effektive arbejdsgange skaber projektet tæt kontakt mellem alle afdelinger og faglige specialer. Patienten har således kort vej til f.eks. billeddiagnostik og ambulant behandling, men generelt er det meningen, at specialisten kommer til patienten i stedet for omvendt. Ved at koncentrere transportvejene skaber vinderforslaget et sygehus, hvor patienten er i centrum, og hvor nærheden til specialerne er med til at sikre en hurtig og præcis diagnose.
 
Forskning viser, at en tæt kontakt til naturen er med til at fremme patienternes helbredelse og personalets trivsel. CuraVita har derfor i høj grad lagt vægt på at styrke kontakten til det vestjyske hedelandskab, der danner inspiration for forslagets egenart og sanselighed med en brug af materialer, der leder tankerne væk fra det traditionelt kliniske sygehus og i retning af en tryg og hjemlig atmosfære. Kontakten til den store jyske horisont har resulteret i et klart arkitektonisk koncept.
 
Som en naturlig forlængelse af landskabets horisontale linjer er vinderforslaget forankret i en udstrakt base, som indeholder ambulatorier, billeddiagnostik, operationsafsnit og kontorer, mens sengeafdelingerne er placeret ovenpå basen som lette horisontale skiver, der i højere grad henvender sig til den blå himmel over Herning.

Hospitalet sikrer gennem sin organisering og tilrettelæggelse af processer sammenhængende og sikre patientforløb af høj patientoplevet og faglig kvalitet.
Region Midtjylland / Dommerbetænkning