Campus Katrinebjerg

Helhedsplanen for Campus Katrinebjerg omdanner det tidligere erhvervsområde i Aarhus Nord til en campus med boliger, erhverv samt forsknings- og undervisningsfaciliteter – alt sammen bygget op omkring en offentlig campusgade, der binder campussen sammen indadtil og udadtil skaber en klar kobling til Universitetsparken og det omkringliggende bymiljø.
 
Helhedsplanen er en central del af Aarhus Universitets udviklingsplaner med henblik på at kombinere livet i og omkring universitetet med relateret forskning og erhverv samt boliger henvendt til en bred beboergruppe. Med sin diversitet af brugere – studerende, undervisere, beboere, erhvervsdrivende og handlende – føjer helhedsplanen nye perspektiver til Aarhus som universitetsby ved at skabe nye berøringsflader mellem byen og universitetet.
 
Mangfoldighed er et nøgleord i helhedsplanen, som ud over campusgaden byder på en variation af byrum. Når man bevæger sig gennem campussen vil man derfor opleve en mangfoldighed af skalaer, tætheder og aktiviteter – fra grønne områder og stemningsfulde cafémiljøer til aktivitetsfyldte steder for børn i alle aldre. Forskelligartede byrum, som tilsammen skaber et attraktivt campusområde med liv fra tidlig morgen til sen aften.
 
Mod universitetsparken markeres ankomsten til campusgaden af to 18 etagers højhuse, hvis lyse facader, robuste baser og grønne terrasser føjer en særlig signatur til campussen. De rejser sig på hver side af campusgaden, mens et stort fællestorv åbner campussen mod universitetsparken og markerer det som et nyt samlingspunkt – ikke alene for universitetet, men for hele byen.