Byens Hus

Byens Hus forløser By & Havns vision om at samle en bydels fællesfunktioner i ét samlet hus, så nye muligheder for aktiviteter og møder mellem mennesker opstår.
  
I tæt kontakt til Asger Jorn Plads og en af Naturpark Amagers kommende hovedindgange bliver Byens Hus – i sammenhæng med en daginstitution og et boligbyggeri – hjertet i Ørestad Syd. Det bliver et hus, hvor nye muligheder opstår, når forskellige funktioner stables og sidestilles, samtidig med at de knyttes tæt til det offentlige byrum. Det hele med sigte på at skabe et sted, der foruden at fungere som beboerhus bliver et moderne og mangfoldigt kulturhus for hele bydelen.
 
Byens Hus bygger på tanken om at skabe en terrasseret by. Resultatet er et hus, der vokser op af byens gulv som en vertikal fortolkning af livet i byen. Et hus, der med sine mange terrasser og forskydninger i facaden fremstår varieret og levende – på alle niveauer fra nederst til øverst. Læg dertil tegl som det gennemgående facademateriale, hvilket er med til at skabe et udtryk, der harmonerer med stedet og tanken om et landskabeligt bearbejdet bygningsmassiv.

Byens Hus bygger på en vision om at give mennesker i alle aldre rige muligheder for at dyrke forskellige aktiviteter og fællesskaber. Det er derfor tænkt og tegnet som et hus, hvor livet er attraktionsværdien, og hvor livet i huset og på tagfladerne tegner formen i tæt relation til omgivelserne.
Pernille Stahlschmidt Tørning / Arkitekt og afdelingsleder i København