Buddinge Byport

Idéforslaget til Buddinge Byport viser, hvordan området omkring den tidligere politistation i Gladsaxe Kommune kan omdannes, så det træder i karakter som et aktiv for hele byen med blandt andet et nyt sundhedshus, et nyt beskæftigelseshus og en variation af boliger og byrum.
 
Vinderforslaget kredser om Gladsaxestrategiens mål om sundhed og trivsel hele livet og en grøn og levende by med fokus på bæredygtighed. Ambitionen med Buddinge Byport er derfor at give byens borgere let adgang til sundhed og beskæftigelse. Den nye 'byport' vil derfor rumme et sundhedshus og en café, ligesom den får plads til et beskæftigelseshus i sammenhæng med sundhedshuset samt til en bygning med serviceerhverv i stueetagen og boliger på de øvre etager.
 
Buddinge Byport vil på den måde skabe nye muligheder for borgere og private aktører. Det hele med sigte på at bringe 'byporten' og dens mange tilbud i spil som en katalysator for kommunens udvikling. En udvikling, som sætter den bæredygtige barre højt, hvorfor det blandt andet er prioriteret at bevare og transformere mest muligt af den eksisterende bebyggelse, så der sikres et bæredygtigt afsæt for at udvikle kommunen.
 
Frem til slutningen af 2019 vil vinderforslaget vil blive yderligere bearbejdet i samarbejde med kommunen. Her går Gladsaxe i dialog med arkitekter og rådgivere om detaljerne i forslaget og ser på, om der er nogle steder, hvor forslaget kan optimeres. I denne periode vil naboer, interessenter og interesserede borgere blive inviteret til at deltage i processen. På baggrund af denne proces vil byrådet i slutningen af 2019, tage den endelige beslutning om udformningen af den fremtidige 'byport'.

Vinderforslaget forløser vores vision om at skabe det bedste afsæt for et nyt centralt sted i byen, hvor alle skal kunne føle sig velkomne. Nu vil vi i byrådet og sammen med naboer, brugere og andre interessenter arbejde videre med at realisere Buddinge Byport som et nyt samlingssted i Gladsaxe.
Trine Græse / Borgmester i Gladsaxe Kommune