Bispebjerg Akuthus

Bispebjerg Hospital er et af de tidligste og smukkeste eksempler på helende arkitektur i Danmark med lyse sengestuer og stemningsfulde sansehaver. Med vores finaleforslag til det nye akuthus viderefører vi hospitalets oprindelige visioner og skaber et effektivt akuthus med et menneskeligt nærvær og stærkt arkitektonisk udsagn.
 
Finaleforslaget til akuthuset bygger på et hovedgreb, hvor vi ud over sammenhængende patientforløb skaber synergi mellem såvel arkitekturen og landskabet som hospitalet og byen i ét holistisk hospitalsbyggeri. I forslaget er der således lagt vægt på at lade funktionelle, bæredygtige og sanseligt stimulerende løsninger gensidigt forstærke hinanden – nøje afstemt arkitekt Martin Nyrups oprindelige helhedsplan for Bispebjerg Hospital.
 
Med forslag fuldender vi den oprindelige helhedsplan ved opførslen af seks pavilloner i form af længebygninger klædt i tegl, der taktfast indskriver sig i konteksten i forlængelse af den historiske, aksefaste bygningsstruktur. Smukke proportioner, menneskelig skala, detaljerigdom og varierede murværksmotiver præger længebygningerne – alt sammen med fokus på at give oplevelsen af det nye akuthus som et sted, hvor både detaljen og helheden er med til at gøre det til et helt særligt sted.
 
Akuthuset bevarer udadtil de smukke, grønne omgivelser og sikres indadtil en høj service, en optimal logistik og et godt arbejdsmiljø. Smukt integreret i det grønne landskab kommer Bispebjerg Hospital på den måde til at tone frem som en oase i byen, hvor både detaljen og helheden er med til at gøre hospitalet til et helt særligt sted. Fra Martin Nyrops pavilloner bygget i nationalromantisk stil og Edvard Glæsels enestående haveanlæg til det nye akuthus, der løfter arven og føjer nye kvaliteter til hospitalet.