Bikuben Kollegiet

Bikuben Kollegiet nytænker de sociale rammer for studielivet og udvider muligheden for, at fællesskaber kan opstå i et bredt, socialt netværk. Ambitionen er at hindre den ensomhed, som mange studerende fremhæver som et problem ved deres boligsituation.
 
For at indfri projektets sociale ambition har vi i designprocessen samarbejdet tæt med antropologistuderende fra Københavns Universitet. Det har resulteret i et identitetsstærkt byggeri, der udtrykker kollegiets bærende tanke om fællesskab og er designet på baggrund af et overordnet koncept, som er viderebearbejdet ned i skala til det funktionelle plan.
 
Bikuben Kollegiet fremstår som en kube, men er i realiteten en dobbelt spiral, der på sin vej rundt om centeraksen i form af en lysgård giver plads til forskellige indendørs- og udendørsrumligheder. Køkkener, opholdsrum, træningsrum, vaskeri og taghave ligger således forskudt på forskellige etager, hvor køkkener og fællesarealer orienterer sig indad mod den centrale lysgård. Kollegiet undgår dermed den klassiske kollegiekorridor og skaber i stedet et rum, hvor adgangen til værelserne er knyttet sammen med sociale mødesteder.

Det udstråler det menneskelige, det æstetiske og det formelle og er en berigelse af byrummet. Det lever på sit ydre, ungdommelige udtryk, og det kraftige orange indsnit i facaderne står stærkt.
Københavns Kommunes Bygningspræmiering