Backe-Kvartalet

Visionen med Backe-Kvartalet er at genopdage Holmestrands historie. Det er at skabe en havnebydel, hvor borgere og besøgende atter kan opleve byens relation til vandet. For byens historie er tæt knyttet til søfart og skibsbygning. Langs havnefronten lå førhen bådhuse og skibsværfter, der definerede byens liv og puls. Men i 1980’erne de gamle træbygninger revet ned, nye bygninger kom til, og havnefronten blev overbebygget, så byen mistede kontakten, ikke alene til vandet, men også sin egen historie.
  
Backe-Kvartalet forbinder derfor byen med vandet, så der opstår en havnebydel med masser af lys, luft og liv. Bydelens livsnerve bliver den nye Bache-Gabrielsens Plass, der etableres mellem de nye søhuse, så den ligger i læ for vinden samtidig med at have gode solforhold og god kontakt til vandet. Placeret mellem banegården og vandet vil den blive byens nye mødested. Et fokus på at løfte livet i byen, som også kommer til udtryk i havnebydelens hævede bygulv, der med sine åbne pladser, afskærmede nicher og brede trapper giver rig mulighed udeophold samtidig med at fungere som kystsikring.
  
Rundt om Bache-Gabrielsens Plass hviler de nye søhuse på en sokkeletage, så der opstår en arkade med butikker, caféer og restauranter. På de øvre etager fordeler boligerne sig med altaner med udsigt over vandet, og med søhusene vil havnefronten på den på måde træde i karakter som et område for bolig og rekreation. Samtidig vil det blive et område, hvor materialevalget vil afspejle Holmestrands historie. Tag for eksempel de gamle skibsværfter og handel med trælast, der vil blive fortolket til moderne arkitektur med facader i træ og tage metal. Tagene vil desuden formes som saddeltage, der visuelt vil bidrage til at sænke højden på husene, så de fremstår mindre massive og leder tankerne hen på havnens gamle træhuse.
  
Kullboden fra 1910 er den sidste tilbageværende bygning fra det engang pulserende søfartsmiljø på havnefronten og blev i 1985 bygget om fra lager til forretninger. Den i dag bevaringsværdige bygning vil blive integreret i Backe-Kvartalet, så den som en af Holmestrands mest ikoniske bygninger vil føje en helt særlig autenticitet til oplevelsen af den nye havnebydel. Facaden vil bevares, men åbnes mod havnefronten, så bylivet trækkes ind i bygningen, der vil blive omdannet, så den fremover vil byde på butikker, caféer og restauranter i tæt kontakt med vandet.