Akutcenter

Visionen med akutcentret har været at tilbyde et helende behandlingsmiljø med sammenhængende patientforløb. Akutcentret byder derfor på masser af dagslys, udsigt og varme materialer, samtidig med at kort afstand mellem specialer og funktioner bidrager til at styrke arbejdsflowet. Det hele med bevidstheden om, at hver unødig meter, som personalet skal løbe, har betydning for patienternes sikkerhed, personalets trivsel og dermed også for hospitalets økonomi på sigt.
  
Akutcentret breder sig over mere end 25.000 kvadratmeter og skal med en ny akutmodtagelse og ombygning af en række eksisterende arealer fremtidssikre Regionshospitalet Viborg, som i dag modtager patienter fra både Viborg, Silkeborg og Skive. Ud over akutmodtagelsen og ombygningen rummer akutcentret også en ny hovedindgang, foyer, auditorium, en udvidelse af hospitalets operationsafdeling, udvidelse af billeddiagnostik og klinisk fysiologi samt en udbygning af ambulatorier og sengeafsnit, hvor alle stuer er indrettet som ensengsstuer – et greb som sikrer bedre dialog og fortrolighed mellem patient og læge og bedre plads til pårørende.
   
Principperne for helende arkitektur er omdrejningspunkt for designet af akutcentret, som tilbyder optimale dagslysforhold, udgang til grønne arealer og udsigt, hvor hospitalets patienter fra stuerne har udkig over enten byen eller den nærliggende Søndersø. Ligeledes er den centrale foyer placeret, så den har en imponerende udsigt over søen. Den gennemgående kontakt til omgivelserne er med til at sikre hospitalets brugere overskuelige omgivelser, som er lette at finde rundt i, og som dermed fungerer som et tryghedsskabende element.
  
Varme materialer som for eksempel træ, natursten og tegl er gennemgående for designet af akutcentret. Det gælder ikke mindst i foyeren, som for mange patienter og pårørende indrammer førstehåndsoplevelsen af hospitalet. Læg dertil, at designet af akutcentret udnytter den skrånende grund, så der skabes tagterrasser på udvalgte etager, mens de øvrige etager rummer grønne tagflader for at understøtte den rekreative udsigt. De grønne tagflader bidrager derudover positivt til bygningens CO2-regnskab, ligesom de styrker biodiversiteten og den lokale absorbering af regnvand.
   
Sidst, men ikke mindst, er det nye akutcenter skabt i tæt relation til det eksisterende hospital, der er opført af flere omgange gennem de seneste årtier. Akutcentret er derfor skabt, så det kobler sig naturligt på det eksisterende hospital. Det gælder for eksempel materialevalget, hvor den nye bygningsbase viderefører det eksisterende hospitals gule teglsten, mens de øvre etager er udført med en gyldenbrun alufacade, der også refererer til det eksisterende hospital.

Vores mål har været at skabe et effektivt og fleksibelt hospital med menneskeligt nærvær for øje.
Anders Tyrrestrup / Partner i AART architects