Akutcenter

Det nye akutcenter på Regionshospitalet Viborg bygger på en holistisk tilgang til hospitalsarkitektur, hvor funktionelle og sanselige løsninger gensidigt forstærker hinanden. Målet er at skabe et effektivt og fleksibelt hospital med et menneskeligt nærvær og stærkt arkitektonisk udsagn.
 
For at skabe et effektivt arbejdsflow for personalet og et trygt flow for patienterne er akutcentret opdelt i to spor: et offentligt spor, der indeholder de enkelte afdelingers reception og venteområder, samt et afskærmet afdelingsspor, der danner ramme om afdelingerne på hver etage. Transport af liggende patienter er på den måde afskærmet fra den offentlige zone, hvilket ikke alene skaber effektive rammer for personalet, men også trygge og respektfulde rammer for patienterne.
 
Afgrænset af Gl. Århusvej og Søndersø mod øst og banegraven mod vest lægger det nye akutcenter sig tæt op af det eksisterende hospital, hvor det rejser sig i seks etagers højde. Bygningslænger strækker sig ud mod landskabet mod øst for at udnytte udsigten over byen, Søndersø og de åbne vidder. Inspireret af den unikke beliggenhed på højdedraget i hjertet af byen er samspillet med konteksten således et gennemgående tema i det nye akutcenter, der tilbyder patienter, pårørende og personale en enestående kontakt til omgivelserne overalt i bygningen.
 
Det tætte samspil med omgivelserne kommer bl.a. til udtryk i de mange terrasser, taghaver og gårdhaver, der giver direkte adgang og udsyn til grønne, rekreative uderum på alle etager. Dertil kommer den nye hovedindgang og foyer, der tilbyder en enestående udsigt over Søndersø og skaber en helt ny ankomstoplevelse til hospitalet.

Projektet er særdeles godt gennemarbejdet med hensyn til etablering af gode patient- og personaleflow, hvor der er fokus på både integritet og effektivitet.
Uddrag fra dommerbetænkning / Region Midtjylland