Århusgadekvarteret

I Nordhavn i København vokser et nyt flerbrugerhus frem med høje ambitioner for miljøet og fællesskabet – og så er det skabt til at spille smukt sammen med den omgivende bydel.
   
By & Havn har indgået aftale med KPC om køb af to af de mest synlige og attraktive erhvervsgrunde i Århusgadekvarteret i Nordhavn. Her vil KPC opføre det nye flerbrugerhus i tæt samspil med metro og bydelspladser. Selve aftalen sker på baggrund af en proces, hvor By & Havn har anmodet potentielle investorer om at indsende interessetilkendegivelser, så der på den baggrund kunne indgås betingede salgsaftaler med de parter, som vurderes bedst at opfylde ønskerne til de to byggefelter.
    
I udvælgelsen af KPC har By & Havn især lagt vægt på, at flerbrugerhuset har et højt bæredygtigt ambitionsniveau, spiller smukt sammen med omgivelserne og ikke mindst indfrier ambitionen om at skabe et flerbrugerhus med både fælles kantine og fitness/coworking-café, så huset vil bidrage til at udvikle de fremtidige fællesskaber i og omkring Nordhavn.
      
Flerbrugerhuset vil rumme 8.000 kvadratmeter og ligge ud til Kalkbrænderihavnsgade og Århusgadegade med stor synlighed fra både Nordhavn s-togstation og den kommende Nordhavn metrostation, som åbner i begyndelsen af 2020. Med sin centrale beliggenhed bliver det porten til Århusgadekvarteret, hvor der i dag bor 2.500 mennesker og arbejder 700.

Vores ambition er at skabe et bæredygtigt kraftcenter med fællesskabet i fokus. Et kraftcenter, der emmer af liv fra tidlig morgen til sen aften og løfter deleøkonomien ind i udviklingen af fremtidens arbejdspladser. Alt sammen med fokus på at skabe en bygning, der rækker ud over sig selv, giver noget tilbage til byen og skaber nye muligheder for beboere og besøgende i Århusgadekvarteret.
Jesper Jørgensen / Udviklingsdirektør i KPC