Aalborg Universitetshospital

Med projektforslaget bliver det nye Aalborg Universitetshospital et robust, sanseligt og identitetsstærkt hospitalskompleks, der dels tilbyder behandlingsmæssig effektivitet og forskningsmæssig kvalitet i den absolutte verdenselite og dels opleves som trygt og imødekommende af både patienter, pårørende og personale.
 
For at sikre effektive arbejdsgange og størst mulig fleksibilitet er hospitalets ambulatorier, sengeafdelinger samt behandlings- og diagnostikafsnit placeret langs det gennemgående hospitalsstrøg, således at de enkelte specialer synliggøres og kan udveksle areal på både kort og lang sigt. Det samme gælder for forskningsfunktionerne, der er placeret i tæt kontakt med patientbehandlingen, samtidig med at auditoriets placering ved hovedindgangen og den tætte sammenhæng med Sundhedsvidenskabeligt Fakultet fremhæver hospitalets forskningsmæssige kvaliteter.
 
Forskning viser, at en tæt kontakt til naturen bidrager positivt til patienternes helbredelse og personalets trivsel. Med vægt på at styrke kontakten til det åbne landskab i ådalen øst for Aalborg er hospitalet designet som en dynamisk bygningsstruktur, hvor bygningsfingre strækker sig ud mod landskabets kurver og samtidig trækker landskabet ind i de grønne gårdrum, de enkelte hospitalsafsnit og strøget, der er hospitalets gennemgående hovedfærdselsåre.
 
Kontakten til landskabet har således resulteret i et klart, arkitektonisk koncept, der består af en tung, rustik base i lys beton, hvor de vertikale sengeafdelinger er lagt ovenpå i en let kamstruktur, og det højloftede strøg som et varierende rumforløb binder hospitalet sammen og skaber stor overskuelighed for patienter og pårørende ved at synliggøre de enkelte hospitalsafsnit. Sengeafdelingerne ovenpå basen er fordelt på fire etager, hvorved patienterne kan nyde udsigten over landskabet, samtidig med at det samlede bygningskompleks nedskaleres markant og skaber en imødekommende og identitetsstærk ankomstsituation.

Udformningen og valget af materialer fremstår smukt og karakterfuldt. Forslagets lineær komposition langs det centrale hospitalsstrøg forener effektiv logistik med et klart overblik og store rumlige kvaliteter.
Uddrag fra dommerbetænkning / Region Nordjylland