Privatlivspolitik

Hos AART architects behandler vi persondata i henhold til persondataforordningens gældende regler. Vi sørger for, at alle persondata, som indhentes eller tilsendes, er i trygge hænder og ikke misbruges til formål, der er uforenelige med de formål, hvormed dataene er kommet os i hænde. Vi sikrer desuden, at vi udelukkende opbevarer persondataene, så længe de har relevans for virksomheden, ligesom vi sletter dataene på behørig vis, når dette ikke længere er tilfældet, eller når vi ikke længere har hjemmel til at behandle dataene.

Cookies på hjemmeside

Vi bruger cookies til at kortlægge brugeradfærd og føre statistik over, hvordan besøgende bruger hjemmesiden. De indhentede data bruges dels til at skræddersy den bedste brugeroplevelse, dels til at drosle hastigheden af forespørgsler til serveren, så besøgende problemfrit kan klikke rundt på de forskellige undersider. Vi benytter også marketing-cookies til at kortlægge besøgendes brug af enheder og deres generelle adfærd på tværs af hjemmesider og marketingskanaler. Formålene hermed er:
  

  • at tillade besøgende at konvertere private oplysninger på hele aart.dk, så man ikke skal indtaste oplysningerne mere end én gang.
  • at hjælpe AART med at genkende besøgende, når de vender tilbage til aart.dk.
  • arbejder målrettet og struktureret.
  • at give besøgende adgang til lagrede oplysninger.
  • at sikre, at besøgende ikke bedes om at udføre de samme handlinger gentagende gange.
  • at føre statistik over besøgendes frekventering af og tid brugt på hjemmesiden.
  • at videregive pseudonyme oplysninger til annoncører med henblik på at målrette specifikt indhold fra AART architects til besøgende, som har vist interesse i virksomheden.

Hvilke data indhentes?

Personlige data potentielt indhentet ved besøg på hjemmesiden omfatter:
  
• Køn
• Navn
• Adresse
• E-mailadresse
• Alder
• Fødselsdato
• Privat- og arbejdstelefonnummer
• Browsing-mønster på hjemmesiden
• Oplysninger om klik på hjemmesiden
• IP-adresse
• MAC-adresse

Deling med tredjepart

Dataene kan blive benyttet af tredjepart i markedsføringsøjemed, dog altid ud fra AART´s instrukser. Videregivelse til tredjepart sker dog aldrig uden forudgående databehandleraftaler, der sikrer, at behandlingen af den registreredes data holder sig inden for etiske og lovmæssige rammer. Behandlingen sker med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning) ud fra en risikovurdering baseret på typen af data og behandlingsmetoden.

Persondata tilsendt eller indhentet via mail

Vi modtager mange, både ønskede og uønskede, persondata via mails, der tilsendes virksomhedens medarbejdere. Vi trawler derfor løbende virksomhedens indbakker for persondata og sletter data, som vi ikke har behandlingshjemmel til at opbevare.
Data, som er relevant for virksomhedens arbejdsprocesser, bliver gemt internt, indtil de ikke længere har relevans. Herefter slettes de fra vores systemer.

Tilsendte ansøgninger

Vi sletter i udgangspunktet ansøgninger, der tilsendes via mail, og henviser i stedet til, at man sender sin ansøgning via vores hjemmeside. Følg linket: https://aart.dk/da/job. I de få tilfælde, hvor vi gemmer ansøgninger tilsendt pr. mail, slettes de efter maksimum 6 måneder.

Registreredes rettigheder

Alle, som registreres i vores systemer, har jævnfør persondataforordningen ret til at kræve indsigt i, hvordan vi som virksomhed behandler deres data. Som registreret har man ydermere ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret persondata, der viser sig urigtige, irrelevante eller vildledende. Vil du vide mere om dine rettigheder, så henviser vi til, at du læser persondatalovens artikel 13-15 og artikel 21. Du kan læse mere på www.gdpr-info.eu/

Spørgsmål til vores behandling af persondata?

Ved spørgsmål til vores behandling af persondata, kan du kontakte vores HR-chef, Gitte Myrup Andersen, på mail gma@aart.dk eller mobil +45 41 72 10 07.