Vi taler om arkitekturens værdiskabelse på Aarhus Universitet

10.10.2018 / Torben Skovbjerg Larsen, partner i AART architects, gav tirsdag den 9. oktober en gæsteforelæsning på Aarhus Universitet om vores strategiske sigte på at dokumentere arkitekturens værdiskabelse.
 
Forelæsningen afrundede en serie af gå-hjem-møder for universitetets ledelse, ansatte og studerende sat i scene for at give dem idéer til, hvordan den nye campus i Universitetsbyen kan indrettes og den nuværende Campus Katrinebjerg videreudvikles. Hos AART leder vi teamet bag planlægningen af begge campusser, og Torben Skovbjerg Larsen var inviteret til at fortælle, hvordan fokus på værdiskabelse kan fastholde og bidrage til at indfri visionerne bag nye bygninger og byrum – for eksempel hvordan transformationen af det historiske Aarhus Kommunehospital til en ny byintegreret campus kan gøre en positiv forskel får både studerende, ansatte og byen i et bredere perspektiv.