Ekstern lektor på Arkitektskolen Aarhus

26.09.2017 / Mads Nygaard, associeret partner hos AART architects, er tiltrådt som ekstern lektor på Arkitektskolen Aarhus. Her skal han bidrage til at styrke skolens relationer til arkitekterhvervet og videreudvikle arkitekturuddannelsen – særligt med et bæredygtigt sigte. Som DGNB-konsulent og tovholder på flere toneangivende projekter skal han blandt andet bidrage med input og inspiration til, hvordan man kan implementere bæredygtig praksis i uddannelsen. Han vil således tilknyttes Sustainability, der er et af skolens hovedområder dedikeret til at studere miljømæssige udfordringer, som influerer på arkitekturens felt.