AART skal udvikle Norges første protonterapicenter

27.03.2019 / Med kontrakten underskrevet er det nu officielt. Sammen med Norconsult, Henning Larsen Architects, Momentum Arkitekter, Bygganalyse og Søren Jensen skal vi udarbejde forprojektet til det kommende klinik- og protonbyggeri på Radiumhospitalet i Oslo. Det vil vi gøre i tæt samarbejde med Helse Sør-Øst, Sykehusbygg HF og Oslo universitetssykehus.
 
”Vi ser frem til en spændende proces, hvor vi som team vil trække på en bred erfaring og dyb faglighed med sigte på at skabe et sundhedsfagligt miljø i international særklasse, som blandt andet vil rumme Norges første protonterapicenter,” udtaler Anders Strange, stiftende partner og daglig leder af vores kontor i Oslo.
  
Protonbygningen bliver på cirka 10.000 kvadratmeter og vil give helt nye muligheder for behandling af kræft. Det vil ske i form af protonterapi, hvor patienter får stråling med protoner. Det er en ny behandlingsform, som der er store forventninger til, og protonbygningen bliver et af to protonterapicentre i Norge og det første i sin slags i landet.
 
Det kræver derfor højt specialiserede kompetencer at løfte opgaven, hvorfor brugen af blandt andet BIM og digitale løsninger vil blive en fuldt integreret del af forprojektet. For at løfte opgaven vil der samtidig lægges op til et tæt samarbejde mellem rådgivningsteamet og projektorganisationen bestående af Helse Sør-Øst, Sykehusbygg HF og Oslo universitetssykehus.
 
Ud over protonbygningen består opgaven også af at udvikle en klinikbygning på cirka 33.000 kvadratmeter. De mange kvadratmeter vil blive fordelt på en sengefløj og behandlingsfløj og vil blandt andet rumme 155 en-sengestuer med bad, 10 operationsstuer, 53 poliklinikker og ambulatorier og 13 rum til billeddiagnostik.
 
Norconsult er hovedrådgiver på projektet og kontraktpart med kunden, mens vi er underrådgiver på arkitekt- og ingeniørydelser sammen med Henning Larsen Architects, Momentum Arkitekter, Bygganalyse og Søren Jensen.