AART prækvalificeret til markant udviklingsplan for Vejle

23.11.2018 / Sammen med Møller & Grønborg, Niras og Arcadis er vi prækvalificeret til konkurrencen om Ny Rosborg. Visionen er at skabe en udviklingsplan for den vestlige del af Vejle, der sætter nye standarder for bæredygtig byudvikling til inspiration for andre byer i Danmark og i andre dele af verden.
 
Som et af tre rådgiverteams er vi blevet udvalgt til den første fase af konkurrencen, som frem mod slutningen af 2019 skal munde ud i en udviklingsplan for det 80 hektar store byggefelt med sigte på at rumme op til 3.000 boliger, forskellige former for erhverv og et rigt friluftsliv. Bæredygtighed er et nøgleord i udviklingsplanen, hvorfor der stilles store krav til arkitekturen, infrastrukturen og den landskabelige bearbejdning.
 
Første fase af konkurrencen gennemføres som et parallelopdrag, hvor der deles erfaringer, udvikles ideer og skabes koncepter, hvorefter i anden fase ét rådgiverteam udvælges til at udarbejde to til tre scenarier til udviklingsplanen – i dialog med Vejle Kommune, borgere og andre interessenter. Processen bag Ny Rosborg afviger på den måde fra traditionelle byudviklingsprocesser, da der er stort fokus på at involvere mange forskellige interessenter, tænke nye tanker og eksperimentere undervejs.
 
Foto: Vejle Kommune