AART architects ser energirenoveringer i et nyt lys

27.09.2016 / "Energirenovering har i mange år handlet om at reducere bygningers energiforbrug. Det ser godt ud i driftsbudgettet og på CO2-regnskabet. Men det betyder samtidig, at man ikke har haft tilstrækkeligt øje for muligheden for at styrke den sociale merværdi, som ligger gemt i enhver energirenovering," fortæller arkitekt Stina Rask Jensen.
 
Gennem sit arbejde hos AART architects er Stina Rask Jensen blevet tilknyttet Aarhus Universitet som ph.d.-studerende. Her er hun en del af det nye innovationsfondsprojekt RE-VALUE, som tæller flere af byggebranchens toneangivende aktører, og som hun over de kommende tre år skal bidrage til at løfte ved at undersøge, hvad det betyder for beboernes livskvalitet, når deres boliger bliver grønnere.
 
Læs mere om RE-VALUE