Aker Sygehus når en milepæl

29.05.2019 / Med konceptfaserapporten afleveret har udviklingen af det nye Aker Sygehus i Oslo nået en milepæl.
 
I januar 2018 vandt vi konkurrencen om at udvikle det nye Aker Sygehus. Siden har vi sammen med Nordic, Cowi, Norconsult, Bjørbekk Lindheim og Metier OEC AS arbejdet med at videreudvikle konceptet bag det mere end 150.000 kvadratmeter store sygehus. Et arbejde, hvor vi nu har nået en milepæl med afleveringen af konceptfaserapporten, der skal danne grundlag for Helse Sør-Øst RHF og Oslo styrets videre udvikling af sygehuset som en del af Oslo Universitetssygehus.
  
”Med konceptet for Aker Sygehus åbner vi for nye perspektiver på, hvordan man kan skabe et både empatisk og effektivt sygehusbyggeri. Det gør vi med et stærkt team af samarbejdspartnere, hvor vi sammen trækker på erfaring fra flere af Nordens største sygehusbyggerier,” siger Nanna Flintholm, associeret partner i AART architects.
 
Tro mod de oprindelige intentioner har videreudviklingen af konceptet fortsat ’Udsigten’ som tema. Det nye Aker Sygehus vil derfor rejse sig over den norske hovedstad med fokus på at skabe et lyst og helende miljø, hvor udsigten åbner byen, de grønne tage og rekreative uderum for patienter og personale. Samtidig er sygehuset designet, så det enkelt og effektivt kan tilpasses eventuelle ændringer i den videre planlægning.
 
Læs mere om Aker Sygehus

Torben Skovbjerg anmelder udstilling om Reiulf Ramstad

15.05.2019 / Arkitekturmagasinet Arkitekten har i sit maj-nummer inviteret AART-partner Torben Skovbjerg til at anmelde udstillingen om Reiulf Ramstad i Utzon Center i Aalborg.
 
”Allerede inden man træder ind i den egentlige udstilling, ses arkitekten sidde med lukkede øjne, drømmende og fordybet. Det nordiske er ikke en stil, men en holdning, skriver han et sted.”
 
Sådan indleder Torben Skovbjerg anmeldelsen af udstillingen, der kaster nyt lys over én af Nordens største arkitekter, nemlig Reiulf Ramstad med tegnestue i Oslo. Udstillingen er den første i en ny udstillingsserie, I Arkitektens Verden, hvor Utzon Centret sætter fokus på arkitektur skabt i spændingsfeltet mellem det lokale og globale. Et spændingsfelt, som Torben Skovbjerg i anmeldelsen blandt andet indrammer med ordene:
 
”I den nordiske arkitektur ses denne søgen efter at forene natur og arkitektur særligt tydeligt og kobles med velfærdssamfundets demokratiske sigte. Måske er det derfor, Reiulf Ramstad og det nordiske vinder genklang verden over? Det peger i retning af en bæredygtig dagsorden og levemåde, der finder sine løsninger i en direkte og sanselig relation til den omgivende natur og fællesskaber.”
 
Læs hele anmeldelsen i det seneste nummer af Arkitekten
 
Foto: Niels Fabæk

AART vinder konkurrencen om Buddinge Byport

03.05.2019 / Vi har vundet idékonkurrencen om, hvordan området omkring den tidligere politistation i Gladsaxe Kommune skal udformes. Vinderforslaget, som vi har udarbejdet med Niras og Møller & Grønborg som underrådgivere, er skabt med sigte på at give plads til et sundhedshus, et beskæftigelseshus og rekreative byrum som del af Buddinges nye byport.
 
”Vinderforslaget forløser vores vision om at skabe det bedste afsæt for et nyt centralt sted i byen, hvor alle skal kunne føle sig velkomne. Nu vil vi i byrådet og sammen med naboer, brugere og andre interessenter arbejde videre med at realisere Buddinge Byport som et nyt samlingssted i Gladsaxe,” udtaler borgmester Trine Græse.
 
Vinderforslaget kredser om Gladsaxestrategiens mål om sundhed og trivsel hele livet og en grøn og levende by med fokus på bæredygtighed. I 2025, når Buddinge Byport forventes at stå færdig, vil den derfor give byens borgere let adgang til sundhed og beskæftigelse. Det vil den gøre ved at rumme et sundhedshus og en café, ligesom den får plads til et beskæftigelseshus i sammenhæng med sundhedshuset samt til en bygning med serviceerhverv i stueetagen og boliger på de øvrige etager.
 
”Med vinderforslaget til den nye byport har vi som team søgt at åbne for nye muligheder for borgere og private aktører. Det hele med sigte på at bringe det nye sundhedshus i spil som en positiv katalysator for kommunens udvikling. Vi har blandt andet prioriteret at bevare og transformere mest muligt af den eksisterende bebyggelse, så vi sikrer et bæredygtigt afsæt for udviklingen,” siger Pernille Stahlschmidt Tørning, afdelingsleder for AART architects’ kontor i København.
 
I det kommende halve år vil vi bearbejde vinderforslag i samarbejde med kommunen. Her går Gladsaxe i dialog med arkitekter og rådgivere om detaljerne i forslaget, og ser på om der er nogle steder, hvor forslaget kan optimeres. I denne periode vil naboer, interessenter og interesserede borgere blive inviteret til at deltage i processen. På baggrund af denne proces vil Byrådet i slutningen af året, tage den endelige beslutning om udformningen af Buddinge Byport.

AART skal udvikle bæredygtig bydel i Vejle

03.05.2019 / Sammen med Møller & Grønborg som totalrådgiver og Niras og Arcadis som underrådgivere har vi vundet parallelopdraget om Ny Rosborg, der som en bæredygtigt bydel vil sætte nye standarder for resilient byudvikling.
 
Udviklingsplanen indfrier Vejle Kommunes vision om at skabe en resilient og mangfoldig grøn bydel i det 80 hektar store område i den vestlige del af Vejle. Et område, der i dag ud over natur også huser kommunens deponi og genbrugsplads, hvilket stiller særlige krav til den fremtidige transformation af området med sigte på at skabe rum for op til 3.000 boliger, forskellige former for erhverv og et rigt friluftsliv.
 
”Hovedgrebet med en bydel, der består af seks holme, er en stærk idé, der giver mulighed for at udvikle flere spændende scenarier i den næste fase, hvor både skala, arkitektur og miljø kan konkretiseres nærmere. Forslaget bevarer og understøtter de mange landskabsmæssige og rekreative kvaliteter, som området har i dag, og sikrer, at bydelen også tilbyder noget til alle, der ønsker at bruge området, men ikke nødvendigvis skal bo der. Idéen om Ny Rosborg som laboratorie for resiliens giver desuden projektet et internationalt format, der rummer mange muligheder for at videreudvikle en del af byen, som er unik og helt særlig for Vejle,” udtaler Lisbeth Wolters, stadsarkitekt i Vejle Kommune.
 
Over de kommende måneder vil vi som team arbejde videre med forskellige scenarier for udviklingsplanen i dialog med både Vejle Kommune, borgere og en bred vifte af interessenter. Processen bag Ny Rosborg afviger på den måde fra traditionelle byudviklingsprocesser, da der er stort fokus på at involvere mange forskellige interessenter, tænke nye tanker og eksperimentere undervejs. Den endelige udviklingsplan forventes at ligge klar i slutningen af året, hvorefter der skal udarbejdes en lokalplan med efterfølgende offentligt udbud af byggeriet i området.

AART forvandler havnefront syd for Oslo

24.04.2019 / Sammen med Asplan Viak er vi valgt til opgaven om at forvandle Holmestrand havnefront til en levende havnebydel, Backe-kvartalet, med caféer, restauranter, butikker og op til 120 lejligheder. Bag opgaven står det norske ejendomsudviklingsselskab Tress Asset Management.
 
"Vi har indsendt et reguleringsforslag for Backe-kvartalet i centrum af Holmestrand. Området ligger fantastisk midt mellem havnefronten og den nye Holmestrand station. Området rummer derfor rigtig gode muligheder for udviklingen af cirka 12.000 kvadratmeter bolig og erhverv. Vi planlægger mellem 100 og 120 nye boligenheder i projektet," fortæller Jarle Villumstad, leder af Tress Asset Management.
 
Med Backe-kvartalet er planen at omdanne seks byggefelter med eksisterende bebyggelse ved havnefronten midt i Holmestrand. Ifølge planen vil dele af den eksisterende bebyggelse blive revet ned for at give plads til nye og mere tidssvarende bygninger. En vigtig, identitetsskabende bygning vil dog blive bevaret - det gælder Kullboden, som er en lagerbygning i tegl opført i 1910.
 
Transformerer historisk bygning
"Vi vil transformere Kullboden, så den som en af Holmestrands mest ikoniske bygninger vil føje en særlig autenticitet til oplevelsen af den nye havnebydel. Det vil vi gøre ved at bevare facaden, men åbne den mod havnefronten, så bylivet trækkes ind i bygningen, der fremover vil byde på butikker, caféer og restauranter i tæt kontakt med vandet," fortæller Anders Strange, partner og daglig leder af AART architects' kontor i Oslo.
 
Ud over en revitalisering af Kulboden vil den nye havnebydel byde på fem såkaldte Søhuse med butikker, caféer og restauranter i gadeplan og lejligheder med havudsigt på de øvre etager. Hjertet i havnebydelen bliver Backe Gabrielsens Plass, som bliver et intimt torv i læ for vinden i kraft af de nye Søhuse.
  
Det forventes, at Holmestrand kommune vil behandle reguleringsforslaget i løbet af indeværende år.
 
Læs mere om Backe-kvartalet

AART prækvalificeret til at udvikle Holstebro midtby

09.04.2019 / Som et af tre arkitektteams er vi blevet prækvalificeret til at give vores bud på en langsigtet og sammenhængende udviklingsplan for Holstebro midtby.
 
19 arkitektteams bød ind på opgaven om at udvikle fremtidens Holstebro, der blandt andet omfatter den 70.000 kvadratmeter store sygehusgrund midt i byen. Sammen med SLA og Niras som underrådgivere og Peter Sand og Trine Jacobsen som konsulenter er vi blevet prækvalificeret til opgaven i kraft af vores lokale forankring og tværfaglige kompetencer inden for byplanlægning, trafikplanlægning, klimatilpasning, byliv, kultur og kunst i byrummet.
 
”Med tre så forskellige og så ekstremt kompetente arkitektteams er jeg sikker på, vi får nogle vildt imponerende og ambitiøse bud på udviklingen af midtbyen i Holstebro. Det bliver en plan, som får betydning for livet i byen de næste mange år,” fortæller Rasmus Cassøe, der er partner i byplantegnestuen CFBO, som afvikler arkitektkonkurrencen for Holstebro Udvikling.
 
I konkurrencen er vi oppe imod ”Team Vandkunsten” og ”Team Lendager”, og vores bud på udviklingsplanen skal ligge klar i løbet af efteråret. Herefter vil Holstebro Udvikling udpege vinderteamet, som skal udforme den endelig udviklingsplan, der forventes at blive offentliggjort i begyndelsen af 2020.
 
Foto: Holstebro Kommune

Første spadestik til Vrå Skole og Børnehus

04.04.2019 / Hjørring Kommune satte onsdag den 3. april spaden i jorden til det største egenfinansierede byggeri i kommunens historie, Vrå Skole og Børnehus.
   
Sammen med JaJa Architects har vi tegnet Vrå Skole og Børnehus, der kommer til at ligge i direkte forlængelse af Idrætscenter Vendsyssel. Skolen og børnehuset vil tilsammen rumme 10.000 kvadratmeter, og unikt for projektet er måden, hvorpå den omgivende skov vil blive bragt i spil som et karaktergivende element inde såvel som ude. Det er på den måde et projekt med høje bæredygtige ambitioner, hvorfor det også forventes at blive DGNB guld-certificeret.
  
”Lige her skal vi bygge skole, børnehave, vuggestue, legestue for dagplejen, musikskole, ungdomsklub, bibliotek og idrætshal. Vi skal bygge et samlingssted for alle i Vrå. Vi har gjort klar til det i tre år, og nu går vi i gang,” fremhævede Mai-Britt Beith, formand for børne,- fritids- og undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, i sin tale forud for spadestikket til skolen, der, når den står færdig i 2021/2022, vil rumme 500-600 elever, mens Børnehuset vil rumme 170 børn i alderen 0-6 år.
  
Læs mere om Vrå Skole og Børnehus

Anders Tyrrestrup taler på Aarhus Arkitektur Festival

01.04.2019 / På årets arkitekturfestival deltager Anders Tyrrestrup, partner i AART architects, i en paneldebat om transformation af eksisterende bygninger.
  
Med tv-vært Ane Cortzen som moderator inviterer Aarhus Arkitektur Festival til en paneldebat om, hvad der sker, når bygninger får nyt liv. Sammen med de øvrige paneldeltagere vil Anders Tyrrestrup fortælle om tankerne og visionerne bag nogle af Danmarks mest enestående forvandlinger. Det vil han gøre med afsæt i vores transformation af Helsingørs gamle skibsværft til en ny kulturel smeltedigel i form af Kulturværftet.
  
Paneldebatten finder sted på Godsbanen torsdag den 4. marts kl. 17.00-18.30, og efter debatten vil der være muligt for at se eller gense DR’s programserie ”Fantastiske Forvandlinger”, som blandt andet også kommer forbi Kulturværftet.

AART skal udvikle Norges første protonterapicenter

27.03.2019 / Med kontrakten underskrevet er det nu officielt. Sammen med Norconsult, Henning Larsen Architects, Momentum Arkitekter, Bygganalyse og Søren Jensen skal vi udarbejde forprojektet til det kommende klinik- og protonbyggeri på Radiumhospitalet i Oslo. Det vil vi gøre i tæt samarbejde med Helse Sør-Øst, Sykehusbygg HF og Oslo universitetssykehus.
 
”Vi ser frem til en spændende proces, hvor vi som team vil trække på en bred erfaring og dyb faglighed med sigte på at skabe et sundhedsfagligt miljø i international særklasse, som blandt andet vil rumme Norges første protonterapicenter,” udtaler Anders Strange, stiftende partner og daglig leder af vores kontor i Oslo.
  
Protonbygningen bliver på cirka 10.000 kvadratmeter og vil give helt nye muligheder for behandling af kræft. Det vil ske i form af protonterapi, hvor patienter får stråling med protoner. Det er en ny behandlingsform, som der er store forventninger til, og protonbygningen bliver et af to protonterapicentre i Norge og det første i sin slags i landet.
 
Det kræver derfor højt specialiserede kompetencer at løfte opgaven, hvorfor brugen af blandt andet BIM og digitale løsninger vil blive en fuldt integreret del af forprojektet. For at løfte opgaven vil der samtidig lægges op til et tæt samarbejde mellem rådgivningsteamet og projektorganisationen bestående af Helse Sør-Øst, Sykehusbygg HF og Oslo universitetssykehus.
 
Ud over protonbygningen består opgaven også af at udvikle en klinikbygning på cirka 33.000 kvadratmeter. De mange kvadratmeter vil blive fordelt på en sengefløj og behandlingsfløj og vil blandt andet rumme 155 en-sengestuer med bad, 10 operationsstuer, 53 poliklinikker og ambulatorier og 13 rum til billeddiagnostik.
 
Norconsult er hovedrådgiver på projektet og kontraktpart med kunden, mens vi er underrådgiver på arkitekt- og ingeniørydelser sammen med Henning Larsen Architects, Momentum Arkitekter, Bygganalyse og Søren Jensen.

AART skitserer værdien af arkitektur

19.03.2019 / AART-partner Anders Tyrrestrup har bidraget til bogen Making Marks: Architects’ Sketchbooks, hvor han med ord og tegninger fortæller om skitsering som et værdiskabende værktøj i design af bygninger og byrum.
 
”In this digital age, there is something liberating about sketching. It’s an analogue conceptual working method, which gives you the freedom to come up with an idea and explore it further. The physical nature of it allows for spontaneous reflection, as well as natural intuition and curiosity,” fortæller Anders Tyrrestrup i bogen.
 
Making Marks: Architects’ Sketchbooks giver indblik i, hvordan 60 af verdens største visuelle talenter – fra velkendte navne til morgendagens stjerner – arbejder med skitsering som et værdiskabende værktøj i den kreative proces. Og i bogen tager Anders Tyrrestrup læseren med på en kreativ rejse bag udviklingen af det nye Vikingtidsmuseum i Oslo, hvor netop skitsering har været en drivende kraft i den indledende fase med at generere idéer, studere dem og omsætte dem til et stærkt arkitektonisk koncept.
 
Læs mere om Making Marks: Architects’ Sketchbooks

AART taler om social værdiskabelse på S.ARCH i Havana

14.03.2019 / Mads Nygaard, associeret partner i AART architects, var hovedtaler på den bæredygtige arkitekturkonference S.ARCH 2019 i Havana, hvor han fortalte om vores strategiske sigte på, ikke alene at designe bygninger og byrum, men også dokumentere arkitekturens sociale værdiskabelse.
   
For os handler bæredygtig arkitektur om mere og andet end at mindske forbruget af energi og ressourcer. Det handler i ligeså høj grad om at forlænge levetiden af bygninger og forbedre livet for de mennesker, der lever i og omkring bygninger. En udvidelse af arkitekturens bæredygtige felt, som var afsæt for Mads Nygaards tale på S.ARCH den 6. marts.
 
Konferencen tiltrækker hvert år arkitekter fra hele verden og giver indblik i udviklingen inden for bæredygtig arkitektur. I sin tale gav Mads Nygaard indblik i, hvordan vi samarbejder med blandt andre antropologer for at studere vores opførte bygninger og byrum og få indsigter i, hvordan de performer i forhold til sociale parametre som trivsel, tilgængelighed og social interaktion. Indsigter, der ikke alene sætter os i stand til at dokumentere den sociale effekt af vores arkitektur, men også skabe bygninger og byrum på et informeret fundament af evidens og erfaringer.
   
Læs mere om S.ARCH 2019

AART tegner markant kontorbygning i Oslo

13.03.2019 / 12.500 kvadratmeter kontorer, showrooms og fællesfaciliteter i tæt samspil med den omgivende by. Det er essensen af en ny kontorbygning, som vi har tegnet for ejendomsselskaberne IK Gruppen og Argentum i den centrale del af bydelen Bryn i Oslo.
  
"Med den nye kontorbygning ønsker vi at bidrage til udviklingen af Bryn som en levende og attraktiv bydel. Sammen med IK Gruppen og Argentum har vi derfor lagt vægt på at skabe en bygning med en mangfoldighed af funktioner indadtil og et tæt samspil med byen udadtil," fortæller Anders Strange, stiftende partner i AART architects og daglig leder af virksomhedens kontor i Oslo.
  
Kontorbygningen opføres på IK Gruppens ubebyggede grund i Bryn og forventes at stå færdig i slutningen af 2020. Bygningen bliver på 12.500 kvadratmeter fordelt på fem etager og vil bygges sammen med Argentums eksisterende bygning på nabogrunden, så der skabes et samlende kontorlandskab på 19.000 kvadratmeter i den centrale del af Bryn.
  
Læs mere om projektet

Minister besøger AART i Aarhus

09.03.2019 / Fredag den 8. marts besøgte beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vores kontor i Aarhus til en snak om vores strategiske sigte på at dokumentere værdien af arkitektur.
 
Arkitektur handler om mere og andet end at forskønne. Det handler om at forandre og forbedre, hvordan vi alle lever, lærer og arbejder – og alt det ind imellem. Det er vores grundlæggende AART-filosofi, hvorfor vi ud over at designe bygninger og byrum også arbejder strategisk med at dokumentere værdien af de muligheder, vi skaber med vores arkitektur.
 
Vores arbejde med at dokumentere arkitekturens værdiskabelse har ikke alene skabt en inspirerende dialog med vores kunder og samarbejdspartnere. Det har også vakt interesse blandt politikere, hvorfor beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen besøgte vores kontor i Aarhus. Her fik vi en god dialog med ministeren om, hvorfor vi som samfund bør sætte arkitekturen højere på den politiske agenda.
 
For som vi viser med vores arbejde, så er arkitektur en væsentlig katalysator til at udvikle organisationer og samfund. Tag blot VUC Syd, hvor vi ved at udfordre den vante tanke om en skole ikke alene har bidraget til at bringe skoletrætte unge tilbage i uddannelsessystemet, men også til at bringe dem videre i beskæftigelse og i sidste ende til at skabe en merværdi for statskassen på estimeret 62 millioner kroner om året.

Mød os på verdens største ejendomsmesse

07.03.2019 / Nedtællingen er i gang – om en uge starter verdens største ejendomsmesse, MIPIM, i sydfranske Cannes.
  
Vi ser frem til at deltage på MIPIM, der som altid er en god mulighed for at mødes, udveksle ideer og se fremad med nye og eksisterende kunder og samarbejdspartnere. I år vil vi være repræsenteret af vores stiftende partnere Anders Strange og Anders Tyrrestrup, associerede partner Susanne Joys samt associerede Pernille Tørning.
 
Tilsammen dækker de vores Skandinaviske hjemmemarked, hvor vi de seneste år har styrket vores fodfæste, så vi i dag bidrager til markante projekter på tværs af skala og sektorer – fra Norges kulturelle flagskib, Vikingtidsmuseet i Oslo, til Sveriges største gymnasium, Hedda Andersongymnasiet i Lund, og Danmarks måske mest deleøkonomiske kontorbygning, Pakhusene på Aarhus Ø.

AART skal udvikle Sydhavnskvarteret i Aarhus

21.02.2019 / Sammen med A. Enggaard, Schmidt Hammer Lassen, Labland Architects, Rum3 Studio og ATP Ejendomme har vi vundet tilbudskonkurrencen om at udvikle to byggefelter i Sydhavnskvarteret langs den sydlige havnefront i Aarhus. De to byggefelter rummer tilsammen 65.000 kvadratmeter.
 
Med vores vinderforslag viser vi, hvordan vi sammen med en bred vifte af interessenter kan skabe en bydel nedefra og op, indefra og ud. Det hele med sigte på at omdanne Sydhavnskvarteret til et mangfoldigt erhvervsområde, hvor vi fastholder de eksisterende kvaliteter, videreudvikler et allerede dynamisk område fyldt med virkelyst og åbner det op mod resten af byen. Et område, hvor vi tænker bylivet før byrummet, så det træder i karakter som en inspirerende og inkluderende bydel med en mangfoldighed af udadrettede funktioner – fra kunst og kultur til rum for socialt udsatte medborgere.
 
Vi ser frem til at udvikle Sydhavnskvarteret og åbne for nye perspektiver på, hvordan vi sammen med vores team, Aarhus Kommune og en bred vifte af interessenter kan omdanne det til en bæredygtig og socialt berigende del af byen.
 
Læs mere om Sydhavnskvarteret

AART fortsætter markant fremgang

31.01.2019 / 2018 blev endnu et godt år, hvor vi løftede vores omsætning med 39 procent og resultat før skat med 43 procent.
 
Med den markante fremgang har vi omsat vores strategiske sigte til spændende samarbejder med ambitiøse bygherrer i hele Skandinavien. Vi har vist værdien i at arbejde strategisk med arkitektur og ikke mindst dokumentere værdien af de muligheder, som arkitekturen skaber for private virksomheder, offentlige institutioner og filantropiske fonde. Et strategisk sigte, som i det forgangne år var med til at sikre en omsætning på 147 millioner kroner og et resultat før skat på 10 millioner kroner.
 
Læs pressemeddelelsen om vores årsregnskab for 2018  

DR fortæller om Kulturværftets fantastiske forvandling

28.01.2019 / Tredje sæson af tv-programmet Fantastiske Forvandlinger har netop haft premiere på DR, og her bliver Kulturværftet fremhævet som en af Danmarks mest inspirerende forvandlinger. 
 
I tredje sæson tager tv-vært Ane Cortzen endnu en gang på en arkitektonisk rejse til verdens mest fantastiske bygninger, som har fået nyt liv uden at miste ånden fra det, de engang var bygget til. Som første stop på rejsen besøger hun Kulturværftet i Helsingør, hvor Anders Tyrrestrup, partner i AART architects, viser hende rundt på det gamle skibsværft og fortæller om arkitekturen fra dengang til i dag.
 
For de gamle værftsbygninger har undergået en gennemgribende forvandling og fremstår i dag som et mangfoldigt kulturcenter, der tiltrækker mere end 700.000 besøgende om året. Ikke alene har det revitaliseret Helsingør havnefront med respekt for byens værftshistoriske ånd. Det har også skabt helt nye muligheder for udviklingen af Helsingør som en moderne, kulturbærende by – og det fremstår på den måde som et inspirerende eksempel på, hvordan gamle industribygninger kan tænkes og tages i brug på nye måder.
 
Se første afsnit af Fantastiske Forvandlinger III

AART prækvalificeret til ny skole i Jetsmark

22.01.2019 / Som et af fem teams er vi blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på opgaven om opførelsen af en ny skole i Jetsmark i Jammerbugt Kommune.
 
Sammen med Søren Jensen Rådgivende Ingeniører som underrådgivere ser vi frem til at afgive vores tilbud på opgaven med sigte på at vise, hvordan skolen kan designes, så den bliver et inspirerende og identitetsstærkt aktiv for både eleverne og lokalsamfundet. Et aktiv, hvor med arkitekturen åbner for nye perspektiver på at stimulere lysten til at lære og skabe inkluderende fællesskaber til glæde for, ikke alene eleverne, men hele lokalsamfundet. Skolen med integreret SFO skal bygges i to etaper, hvor første etape forventes at stå færdig til skolestart i 2021.

AART-projekter præger udviklingen af Aarhus

16.01.2019 / 2018 var et godt år for AART, og succesen er fortsat ind i 2019. Det stod klart ved den årlige nytårsbriefing i Aarhus med borgmester Jacob Bundsgaard som vært. Her kunne vi således konstatere, at hele fem af vores lokale projekter, heriblandt Nicolinehus, blev fremhævet som eksempler på den positive udvikling, byen er inde i. Vi er naturligvis stolte og ser på vores kontorer i Aarhus, København og Oslo frem til at overføre det momentum til fremtidige projekter.

Torben Skovbjerg Larsen udnævnt adjungeret professor

10.01.2019 / Torben Skovbjerg Larsen, stiftende partner og CEO i AART architects, er udnævnt adjungeret professor ved Institut for Arkitektur og Medie Teknologi på Aalborg Universitet. Det er han for gennem sit virke at have bidraget betydeligt til udviklingen af dansk arkitektur gennem de seneste 20 år.
 
"Vi ser frem til at samarbejde med en af landets toneangivende arkitekter og dermed skabe en tæt relation til den praksis, som vores studerende skal ud og arbejde i," fortæller Hans Jørgen Andersen, leder af Institut for Arkitektur og Medie Teknologi på Aalborg Universitet.
 
Som adjungeret professor vil Torben Skovbjerg Larsen bidrage som brobygger mellem forskningsmiljøet, de studerende, arkitektbranchen og byggeriets aktører. Det vil han gøre i forlængelse af sit allerede gode samarbejde med Aalborg Universitet og sideløbende med sit virke i AART architects, hvor han som partner og CEO fortsat vil lede udviklingen af virksomheden og dens mange projekter på tværs af de skandinaviske lande.
 
"Det er en ære at blive anerkendt for sit arkitektfaglige virke, og jeg ser frem til at gå i dialog med Aalborg Universitet om, hvordan teori møder praksis i en progressiv arkitektvirksomhed. En virksomhed, hvor vi gør en dyd ud af at bringe arkitekturen i spil som en katalysator til at udvikle organisationer og samfund," fortæller Torben Skovbjerg Larsen.
 
Læs pressemeddelelsen

AART transformerer historisk skole i Aarhus

18.12.2018 / N.J. Fjordsgade Skole har i mere end 100 år tjent som skole på Frederiksbjerg. Men med etableringen af den nye Frederiksbjerg Skole har den udtjent sit formål. Vi har derfor renoveret og transformeret den bevaringsværdige bygning til et forenings- og fritidshus, hvor aarhusianerne fremover kan dykke ned i alt fra e-sport, yoga og boksning til undervisning i kreative, sproglige og musiske fag.
   
"AART har set muligheder, som vi ikke selv har set. Det er sin sag at transformere en skole fra begyndelsen af 1900-tallet til nye anvendelige rumligheder, som tilgodeser nutidens krav og behov, og her har AART ydet en meget kompetent rådgivning," udtaler Niels Rask fra Aarhus Kommune Sport & Fritid, der er bygherre på projektet.
 
Vi har samarbejdet med Tækker Rådgivende Ingeniører og AART designers som underrådgivere på renoveringen og transformationen af den 6.000 kvadratmeter skole, der stammer fra 1910 og er erklæret bevaringsværdig. Med en mere end 100 år gammel bygning har det været et krævende og komplekst projekt, hvor nye trappekerne er etableret, gammelt tømmer er udskiftet i konstruktionerne og meget mere. Det hele med fokus på at opdatere bygningen i henhold til alle gældende myndighedskrav - og vel at mærke uden at gå på kompromis med dens bevaringsværdige kvaliteter. 
   
"N.J. Fjordsgade Skole står som et smukt eksempel på dansk bygningskultur, og det har den gjort i mere end 100 år. Vi er derfor gået ydmygt til opgaven og har i respekt for de historiske rammer efterladt et så lille aftryk som muligt. For os har det været afgørende at fremhæve de mange kulturbærende værdier, samtidig med at vi har bragt bygningen i spil på ny," udtaler Mikkel Seier Christoffersen, leder af vores transformationsteam.
   
Læs pressemeddelelsen
 
Læs projektbeskrivelsen

AART udnævner ny associeret

12.12.2018 / Arkitekt Isak Birgersson er blevet udnævnt som associeret i AART architects.
    
Med udnævnelsen som associeret vil han løfte sin erfaring og sit engagement ind i vores fortsatte udvikling som en af de førende, arkitektfaglige rådgivere i Norden. Det vil han gøre med et strategisk sigte på Sverige, hvor han vil lede udviklingen og projekteringen af vores mange projekter, ligesom han vil bistå med at udvikle vores kunderelationer, samarbejdsrelationer og position på det svenske marked.
  
I løbet af sine snart 10 år hos AART architects har han bidraget til markante projekter i hele Norden – ikke mindst i Sverige, hvor han har været en drivende kraft bag udviklingen af blandt andet Kungälv SygehusUniversitetssygehus Örebo og Viktoriaskolen i Skara. Som associeret vil han derfor bidrage til at udvikle vores svenske fodfæste med afsæt i den indlevelse og lokale forankring, som vi anser som en essentiel del af vores rådgivning.
 

Udvidelsen af Filmby Aarhus når en milepæl

04.12.2018 / AART-partner Anders Tyrrestrup deltog mandag den 3. december i grundstensnedlæggelsen af udvidelsen af Filmby Aarhus. I sin tale adresserede han filmbyens folk og lagde vægt på de muligheder udvidelsen skaber for filmen som medie og branche og for Sydhavnen i bred forstand.
 
”Med udvidelsen af filmbyen håber vi, at vi har været med til at udfordre jer ved at vende vrangen ud på filmbyen, så I kan invitere byen ind og vende filmmediet ud mod byen. Vi tror på, at jeres nye hus på den måde vil blive en katalysator for nye muligheder for jeres arbejde med film og digitale medier, og at det vil give rum for, at I kan udvikle jeres kreativitet og forskellige forretninger i Filmbyen i mange år fremover.”
 
Med de visioner for øje omdannes Filmbyen Aarhus ikke alene til Danmarks største klynge af digitale visuelle virksomheder. Den bliver også et levende byrum af internationalt format – formet af morgendagens digitale muligheder. Vi glæder os nu til at se projektet tage form og blive indviet i 2020, og vi takker SLA, Rambøll og Kvorning for deres bidrag til udvidelsen.
 
Læs mere om udvidelsen af Filmby Aarhus

AART vinder parallelopdrag om at udvikle bydel syd for Oslo

03.12.2018 / Vi har vundet parallelopdraget om at udvikle 70.000 kvadratmeter bolig, butikker og byrum i centrum af Ski nær Oslo. Bag opdraget står Ski Sentrum Utvikling AS, der med projektet ønsker at revitalisere bymidten.
 
Med vinderforslaget åbner vi derfor bymidten. Vi gør den attraktiv med en mangfoldighed af bygninger og byrum, og vi gør den levende gennem et cirkulationsprincip, der bygger videre på byens eksisterende strukturer. På den måde ledes borgere og besøgende ind i bydelen, så der skabes et summende liv på gadeplan. Et levende ”bygulv”, som vi tilmed løfter op i højden i form af et grønt taglandskab.
 
Med vinderforslaget viser vi således, hvordan det er muligt at bringe bymidten i spil som en katalysator for den fremtidige udvikling af Ski. Vi viser, hvordan en variation af bygninger og byrum kan gøre Ski attraktiv, ikke alene for sin nærhed til Oslo, men også for de urbane muligheder, som byen selv byder på. De muligheder ser vi nu frem til at forløse i et ambitiøst samarbejde med Ski Sentrum Utvikling AS.
 
Læs mere om Ski centrum

AART vinder konkurrence om Fremtidens Seniorbofællesskab

30.11.2018 / Vi kan med stor glæde offentliggøre, at vi har vundet konkurrencen om Fremtidens Seniorbofællesskab i den nye naturbydel, Ringkøbing K.
 
Konkurrencen er udskrevet af Realdania og tager livtag med det væsentlige spørgsmål: Hvordan skal fremtidens bofællesskab for aktive seniorer se ud for at skabe de bedste rammer for fællesskaber i hverdagen? I vores vinderforslag har vi sammen med Tækker, Gemeinschaft, Gustin Landskab og Jens Jensen Murer og Entreprenør som underrådgivere arbejdet dedikeret med at give svar på dette spørgsmål.
 
Vi har genbesøgt bofællesskabet som koncept, gentænkt det og tilpasset det livet som aktiv senior. Resultatet er et nyt og anderledes bofællesskab, der står som et eksemplarisk projekt, ikke alene for Ringkøbing K, men for byer, kommuner og regioner i hele Danmark.
 
For med vinderforslaget viser vi, hvordan det er muligt at nytænke bofællesskabet, så samspillet mellem boliger og fællesområder styrkes, og der således skabes nye muligheder for fordybelse og fællesskab. Det hele sat smukt i scene med den omgivende natur, der får lov at udfolde sig helt tæt på husene klædt i tegl og cedertræ.
 
Læs mere om Fremtidens Seniorbofællesskab

AART kåret til en af Danmarks tre stærkeste vækstskabere

30.11.2018 / Forum i København dannede onsdag den 29. november ramme om landsfinalen i EY Entrepreneur of the Year, der hædrer Danmarks stærkeste og mest inspirerende vækstskabere – og her blev vi hædret som en af tre finalister i kategorien ’Growth DK’
  
Hele 1.603 vækstvirksomheder var i år med i opløbet til EY Entrepreneur of the Year. Foran 800 erhvervsledere fra hele landet blev de mange virksomheder til landsfinalen skåret ned til tre finalister i syv kategorier. Heriblandt kategorien ’Growth DK’, hvor vi blev hædret som finalist for vores ambitiøse vækststrategi, der har skabt solide resultater på vores hjemmemarked i Danmark og det øvrige Norden. Vi er beærede over at være blandt årets finalister og ønsker Netcompany tillykke med den velfortjente førsteplads.
  
EY Entrepreneur Of The Year uddeles af EY i samarbejde med Jyske Bank, Dansk Industri, Vækstfonden, Mercedes Benz, Connect Denmark og Berlingske Business. Det er verdens mest anerkendte vækstskaberkonkurrence, og særligt for konkurrencen er, at den kke alene hædrer entrepreneurer, der har evnet at skabe ekspanderende virksomheder. Den hædrer også dem, der har modet til at disrupte brancher og gøre en forskel i det samfund, de er en del af – og netop derfor er vi beærede over at være blandt årets finalister. For skal arkitektur give mening, skal den i vores øjne ikke alene kunne mærkes. Den skal også kunne måles. Derfor arbejder vi strategisk med, ikke alene at skabe bygninger og byrum, men også at dokumentere den forskel, de gør for vores kunder, og det aftryk, de sætter på samfundet.
   
Se finalistfilmen fra EY Entrepreneur of the Year
 
Pressefoto: EY

Release-fest for værdiskabende publikation

24.11.2018 / I Aarhus lagde vi fredag den 23. november hus til Danske Arks release-fest for udgivelsen af ’Arkitekt – dokumentér din værdiskabelse’. Publikationene giver indblik i værdien af arkitektur og viser, hvordan det er muligt at dokumentere arkitekturens evne til at gøre en forskel for organisationer og samfund – socialt, miljømæssigt og økonomisk.
 
Fra Danske Ark deltog administrerende direktør Lene Espersen og chefkonsulent Peter Andreas Sattrup, der også er redaktør på publikationen. For de mange fremmødte fortalte de om publikationens værktøjer, metoder og cases, hvor vi er stolte over at være repræsenteret med Kulturværftet og VUC Syd.
 
’Arkitekt – dokumentér din værdiskabelse’ er et relevant indspark i den arkitektfaglige debat, og vi vil gerne takke Danske Ark og de mange fremmødte, som var med til at gøre dagen både festlig og fagligt inspirerende.
 
Læs mere om publikationen

AART prækvalificeret til markant udviklingsplan for Vejle

23.11.2018 / Sammen med Møller & Grønborg, Niras og Arcadis er vi prækvalificeret til konkurrencen om Ny Rosborg. Visionen er at skabe en udviklingsplan for den vestlige del af Vejle, der sætter nye standarder for bæredygtig byudvikling til inspiration for andre byer i Danmark og i andre dele af verden.
 
Som et af tre rådgiverteams er vi blevet udvalgt til den første fase af konkurrencen, som frem mod slutningen af 2019 skal munde ud i en udviklingsplan for det 80 hektar store byggefelt med sigte på at rumme op til 3.000 boliger, forskellige former for erhverv og et rigt friluftsliv. Bæredygtighed er et nøgleord i udviklingsplanen, hvorfor der stilles store krav til arkitekturen, infrastrukturen og den landskabelige bearbejdning.
 
Første fase af konkurrencen gennemføres som et parallelopdrag, hvor der deles erfaringer, udvikles ideer og skabes koncepter, hvorefter i anden fase ét rådgiverteam udvælges til at udarbejde to til tre scenarier til udviklingsplanen – i dialog med Vejle Kommune, borgere og andre interessenter. Processen bag Ny Rosborg afviger på den måde fra traditionelle byudviklingsprocesser, da der er stort fokus på at involvere mange forskellige interessenter, tænke nye tanker og eksperimentere undervejs.
 
Foto: Vejle Kommune

Sønderborg Kommune hædrer Multikulturhuset

22.11.2018 / Multikulturhuset er blevet hædret med en ”Anerkendelse af Smukt Nybyggeri 2018” af Sønderborg Kommune.
  
Med prisen anerkender og påskønner kommunen smukke nybyggerier, som løfter den arkitektoniske og æstetiske oplevelser af kommunen og føjer nye kvaliteter til lokalområdet. Det er borgerne i kommunen, der har haft mulighed for at indstille byggerier, der er opført siden 2014, hvor prisen senest blev uddelt.
  
Læs mere om Multikulturhuset

Stavanger Universitetssygehus kåret til verdens bedste

14.11.2018 / 196 projekter var indstillet til AEC Excellence Awards 2018. Prisen blev uddelt på verdens største digitaliseringskonference for byggebranchen i Las Vegas, hvor Stavanger Universitetssygehus blev kåret til verdens bedste digitale byggeprojekt i den store skala.
   
Konferencen samler hvert år mere end 10.000 arkitekter, ingeniører og entrepenører, som i år kunne se Stavanger Universitetssygehus vinde i kategorien 'Building Design – Large Projects' foran kinesiske CBD Z6 Tower og amerikanske Piedmont Atlanta Hospital. Komitéen ligger i deres vurdering særligt vægt på projektets digitale løsning, som dels muliggør, at brugergrupper i 3D-studier kan teste sygehuset, før det bygges, dels effektiviserer byggeprocessen markant.    
 
“Moving forward, the project’s focus on prefabricated modules will result in efficient construction on site, less material waste, and reduction in the amount of costly errors on site due to the offsite production of fully completed modules.” - Autodesk AEC Excellence Awards 2018 committee.
  
Med vores rolle i projektet er vi stolte af at bidrage, ikke alene til det nye universitetssygehus, men også fremtidens digitale muligheder inden for arkitektur, og vi vil gerne takke Cowi, Nordic, SLA og Aas-Jakobsen for et perspektivrigt samarbejde på udviklingen af universitetssygehuset, der forventes opført i 2023 med byggestart i 2019.

Vi er blandt de fem stærkeste vækstvirksomheder i Midtjylland

08.11.2018 / EY Entrepreneur Of The Year hylder hvert år de dygtigste og mest innovative vækstskabere regionalt, nationalt og internationalt. 349 vækstvirksomheder var indstillet til årets pris i region Midtjylland, hvoraf 50 blev nomineret og i sidste ende fem finalister hyldet, og vi var blandt de fem finalister, da prisen blev uddelt onsdag den 7. november.
 
EY Entrepreneur Of The Year uddeles af EY i samarbejde med Jyske Bank, Dansk Industri, Vækstfonden, Mercedes Benz, Connect Denmark og Berlingske Business. Særligt for prisen er, at den ikke alene hædrer entrepreneurer, der har evnet at skabe dynamiske og ekspanderende virksomheder. Den værdsætter deres ledelse, værdier og samfundsmæssige sigte i ligeså høj grad som deres økonomiske udvikling.
  
Netop derfor er vi beærede over at være blandt de fem finalister i det midtjyske. For vi tror ikke alene på værdien af arkitektur. Vi dokumenterer den. Vi gør en dyd ud af at genbesøge vores opførte projekter og granske, hvordan de forandrer og forbedrer livet for mennesker, organisationer og samfundet i bred forstand. Fordi det giver mening for os selv og vores kunder – socialt og kommercielt.
 
Sidst, men ikke mindst, ønsker vi Søstrene Grene tillykke med den velfortjente førsteplads ved prisuddelingen hos Ejner Hessel - Mercedes Benz i Aarhus.
   
Læs mere om prisuddelingen

Voss Videregående Skole vinder international arkitekturpris

05.11.2018 / Flere end 100 projekter fra 31 lande var indstillet til The International Architecture Awards 2018, som uddeles af The Chicago Athenaeum sammen med The European Centre for Architecture. Voss Videregående Skole var med helt fremme ved årets prisuddeling, hvor skolen vandt i kategorien "Schools and Universities".
  
”Det er en ære at blive anerkendt for en ambitiøs holdindsats – ikke mindst når det gælder arkitektur med et socialt sigte på at stimulere unges lyst til at lære og vække deres interesse for en erhvervsfaglig karriere. Et sigte som vi med Voss Videregående Skole har omsat til et lyst og levende læringsmiljø, hvor teori møder praksis, og skolen møder den storslåede norske natur,” fortæller Anders Strange, partner i AART architects.
 
Vi har tegnet den 11.500 kvadratmeter store erhvervsfaglige skole i samarbejde med Nordic. Skolen ligger i Voss i hjertet af Fjord Norge og rummer 400 elever fordelt på seks erhvervsfaglige linjer. Klædt i træ – inde og ude – viderefører den ikke alene den lokale tradition med at bygge i træ. Den henter også inspiration i naturen. For med sine forskudte bygningslænger strækker den sig ud mod de naturskønne omgivelser, samtidig med at et fællestorv trækker landskabet dybt ind skolen – som et læringslandskab, der flyder tværs gennem skolen i forskellige niveauer.
   
Læs mere om Voss Videregående Skole

Torben Skovbjerg vinder temaprisen ved kåringen af Årets Ejerleder

01.11.2018 / Torben Skovbjerg blev Årets Temaprisvinder, da PwC, Nykredit og Dansk Erhverv kårede Årets Ejerleder 2018 i region Østjylland. Han modtog prisen for med AART architects at have skabt en succesfuld virksomhed på årets tema, nemlig tillid. En virksomhed, hvor han som ejerleder sammen med Anders Strange og Anders Tyrrestrup og et dedikeret team af medarbejdere ikke alene tror på værdien af arkitektur, men dokumenterer den.
 
”Torben Skovbjerg vinder temaprisen i region Østjylland, da tillid er en helt naturlig del af AART architects, samtidig med at han som ejerleder har en vision om at redefinere branchen gennem tillid. Han ønsker via tillid at bevise, at den rette arkitektur er en stor gevinst for organisationer og samfund,” fortæller Mads Meldgaard, partner i PwC, og fortsætter:
  
”Tillid er afgørende i det danske samfund, da tillid skaber sammenhængskraft og bidrager til vækst og udvikling. Vi tror på, at fremtidens vindere er dem, der lykkes med at skabe tillid til deres kunder, medarbejdere og øvrige stakeholders, og Torben Skovbjerg er derfor til stor inspiration for andre ejerledede virksomheder.”
  
Torben Skovbjerg er nu blandt finalisterne til landskåringen, som finder sted den 8. november hos PwC i Hellerup. Juryen består af repræsentanter fra PwC, Nykredit, Dansk Erhverv og sidste års vindere.
 
Læs pressemeddelelsen her

Fremtidslaboratorium fremhæver Generationernes Hus

31.10.2018 / Vores konkurrenceforslag til Generationernes Hus på Aarhus Ø fremhæves i det nye magasin ’Imagine – Exploring the Brave New World of Shared Living’ som et ambitiøst bud på, hvordan vi som samfund kan tackle to af urbaniseringens væsentligste udfordringer: ensomhed og ubetalelige boliger.
 
Bag magasinet står fremtidslaboratoriet Space10, der betoner forslagets visionære blanding af boligtypologier og fællesarealer som køkkener, opholdsrum, børnehave og multirum, der samler og aktiverer fællesskaber på tværs af børn, unge, voksne og ældre. Space10 kalder forslaget for et eksempel at følge i fremtidens boligbyggerier: ”If realised, Generationernes Hus would be a blueprint for how to create complex, intergenerational shared-living communities on a large scale.”
 
Designet til fremtidens demografi
Ved at samle generationer og funktioner er forslaget designet til at imødekomme fremtidens demografiske ændringer. Med en fordobling over de næste 30 år i både antallet af ældre mennesker og mennesker, der bor i byer, må vi som arkitekter nemlig finde nye måder, hvorpå vi kan fortætte generationer og funktioner, så alle fortsat integreres og aktiveres i samfundet.
 
Vi er stolte af, at vores forslag – som vi har udarbejdet i samarbejde med FORCE4 architects, Møller & Grønborg og Oluf Jørgensen – fremhæves som et svar på de udfordringer, vi står overfor som samfund. Det er ikke første gang, at forslaget vækker interesse. I foråret var vi således inviteret til at tale om vores arbejde med sociale fællesskaber på Copenhagen Architecture Festival – med netop vores forslag til at samle generationer under samme tag som indgangsvinkel.
 
Læs mere om Generationernes Hus

Vi er prækvalificeret til Buddinge Byport

26.10.2018 / Sammen med NIRAS og Møller & Grønborg er vi prækvalificeret som ét af i alt tre teams til idékonkurrencen om at udvikle et nyt byområde i Gladsaxe Kommune.
 
Byggegrunden på Fremtidsvej 1 bliver en del af en ny byport til Buddinge og et omdrejningspunkt for flere offentlige og private tilbud til borgerne – blandt andet et nyt sundhedshus, som udgør det eneste faste element i områdeplanen. Med nærhed til Buddinge Station og den kommende letbaneforbindelse, som står klar i 2025, rummer byggegrunden på 10.500 kvadratmeter potentialet til at udvikle byen med varierende bygninger, vibrerende byrum og en rekreativ bynatur. Vi ser frem til et spændende samarbejde med resten af teamet.

Vi styrker AGF med nyt og moderne klubhus

12.10.2018 / Det nye klubhus favner ikke alene det traditionsrige træningsanlæg på Fredensvang. Med sine moderne faciliteter favner det også AGF's sportslige ambitioner, og vi er stolte af med vores arkitektur at bidrage til klubbens fortsatte udvikling.
   
Det nye klubhus rummer moderne faciliteter, der styrker klubbens muligheder for restitutionstræning, fysisk træning og afslapning mellem træningspassene. Huset er udformet og placeret, så al aktivitet henvender sig mod træningsbanen. Det letter ikke blot spillernes adgang til banen, men styrker også relationen mellem spillere, hold og fans, som fra caféen, terrassen eller fitnesscenteret kan følge med i træningen. Alt henvender sig kort sagt mod dét, det hele drejer sig om: fodbolden og sammenholdet.
  
- Vi er drevet af at skabe arkitektonisk markante projekter, der giver en rigere oplevelse af stedet, omgivelserne og mødet mellem mennesker – og det er vi lykkes med på Fredensvang til gavn for Superliga-truppen og alle de andre, der bruger der historiske træningsanlæg, udtaler Anders Strange, partner i AART architects.
  
Bliver guldpartner i AGF
Det er ikke kun om arkitekturen, at vi samarbejder med AGF. I fire år har vi været bronzepartner i klubben og kan nu meddele, at vi fremover engagerer os som guldpartner, der er det næsthøjeste partnerniveau. Det nye samarbejde glæder både os og AGF.
  
- Vi har gennem længere tid haft et rigtigt godt samarbejde med AART architects, der kulminerede med skabelsen af det nye klubhus. Og det er naturligvis en stor tilfredsstillelse, at vi nu kan fortsætte samarbejdet på et så højt partnerniveau, udtaler Torben Nygaard, salgschef i AGF. 
  
Se filmen om vores styrkede engagement i AGF

Vi taler om arkitekturens værdiskabelse på Aarhus Universitet

10.10.2018 / Torben Skovbjerg Larsen, partner i AART architects, gav tirsdag den 9. oktober en gæsteforelæsning på Aarhus Universitet om vores strategiske sigte på at dokumentere arkitekturens værdiskabelse.
 
Forelæsningen afrundede en serie af gå-hjem-møder for universitetets ledelse, ansatte og studerende sat i scene for at give dem idéer til, hvordan den nye campus i Universitetsbyen kan indrettes og den nuværende Campus Katrinebjerg videreudvikles. Hos AART leder vi teamet bag planlægningen af begge campusser, og Torben Skovbjerg Larsen var inviteret til at fortælle, hvordan fokus på værdiskabelse kan fastholde og bidrage til at indfri visionerne bag nye bygninger og byrum – for eksempel hvordan transformationen af det historiske Aarhus Kommunehospital til en ny byintegreret campus kan gøre en positiv forskel får både studerende, ansatte og byen i et bredere perspektiv.

Vi skaber en arktisk helhedsplan for Tromsø havnefront

08.10.2018 / Sammen med Peab Eiendomsutvikling Nord åbner vi for nye perspektiver på udviklingen af Tromsøs havnefront. Det sker med en ny helhedsplan, der skal bidrage til at indfri Tromsø Kommunes vision om at positionere sig som arktisk hovedstad.
 
Med helhedsplanen indfrier vi kommunens ambitiøse klimamål, samtidig med at vi knytter skole, tilbud til børn og unge, butikker, kontorer og op til 1000 boliger tæt sammen. Læg dertil, at åbne pladser mellem bygningerne og offentlige stueetager giver rum for liv, mens bygningerne i både deres disponering, formgivning og materialevalg drager klare paralleller til de arktiske omgivelser.
  
"Med arkitekturen har det været afgørende for os at understrege Tromsøs arktiske identitet og ambitioner. Derfor har vi gjort en dyd ud af at analysere konteksten og på den måde skabt en helhedsplan med referencer til det omgivende landskab og samtidig med en bymæssig puls og tæthed, så livet i den nye og eksisterende del af byen flyder naturligt sammen," udtaler Torben Skovbjerg Larsen, partner i AART architects.

DR fortæller om Kulturværftets fantastiske forvandling

27.09.2018 / Anders Tyrrestrup, partner i AART architects, havde forleden fornøjelsen af at vise tv-vært Ane Cortzen rundt på Kulturværftet i Helsingør. Det skete som optakt til tredje sæson af tv-programmet Fantastiske Forvandlinger på DR K, hvor Ane Cortzen endnu en gang tager på en arkitektonisk rejse til verdens mest fantastiske bygninger, som har fået nyt liv uden at miste ånden fra det, de engang var bygget til.
  
Kulturværftet bliver omdrejningspunkt for et af afsnittene. For det gamle skibsværft har undergået en gennemgribende forvandling og fremstår i dag som et mangfoldigt kulturcenter, der tiltrækker mere end 700.000 besøgende om året. Ikke alene har det revitaliseret Helsingør havnefront med respekt for byens værftshistoriske ånd. Det har også skabt helt nye muligheder for udviklingen af Helsingør som en moderne, kulturbærende by.
  
Læs mere om Kulturværftet
  
Læs mere om Fantastiske Forvandlinger

Vi taler om om fremtidens kontorfællesskaber på this.nordic

11.09.2018 / I Norden hylder vi fællesskabet – det at føle sig tryg og have tillid til hinanden – som en kulturbærende værdi. Men hvad betyder fællesskabet for måden, vi former vores arbejdsliv på i dag og, ikke mindst, i morgen? Det giver Anders Tyrrestrup, partner i AART architects, sit bud på til this.nordic – en ny kulturel festival og kreativ forretningskonference, der finder sted den 13.-14. september på Sydhavnen i Aarhus.
  
Sammen med kreative kræfter fra Ideas Lab, Designit, Culture Workspace og Resilio Technologies vil han diskutere fremtidens kontor- og samarbejdsformer. Det vil han gøre som en del af paneldebatten Challenge Future Coworking, hvor han vil åbne for nye perspektiver på, hvordan deleøkonomien kan løftes ind i måden, vi arbejder og samarbejder på – sat i scene af en ny form for fællesskabende kontorbyggeri med potentialet til at styrke trivslen blandt medarbejdere, synergien mellem virksomheder og samspillet med den omgivende by.

Vi er nomineret til EY Entrepreneur Of The Year

03.09.2018 / Vi er stolte over at være nomineret til dettes års EY Entrepreneur Of The Year. For ikke alene er det en af verdens mest anerkendte priser til entrepreneurer, der har evnet at skabe succesfulde, ekspanderende og dynamiske virksomheder. Det er også en pris, der værdsætter virksomheders ledelse, værdier og samfundsmæssige sigte i ligeså høj grad som deres økonomiske udvikling. Det handler om deres grundlæggende vision, og netop derfor er vi stolte over nomineringen.
   
For vi tror på værdien af at overskride arkitekturens traditionelle, kunstneriske form og i stedet bringe den i spil som en katalysator for at forandre og forbedre, hvordan vi alle bor, lærer og arbejder – og alt det ind imellem. Vi gør derfor en dyd ud af at dokumentere effekten af vores arkitektur. En effektfuld dokumentation, hvor vi viser arkitekturens betydning for at udvikle organisationer og samfund og samtidig får mulighed for at løfte værdifuld viden ind i udviklingen af fremtidige projekter.
    
Læs mere om EY Entrepreneur Of The Year

Vi taler om social værdiskabelse på Alvar Aalto symposium

29.08.2018
 
Forandring er blevet en konstant i dagens byudvikling, men hvordan bringer man arkitekturen i spil som en kraftfuld katalystor for at forandre og forbedre livet i morgendagens byer? På det 14. Internationale Alvar Aalto Symposium vil Anders Tyrrestrup, partner i AART architects, åbne for nye perspektiver dette væsentlige spørgsmål. Det sker som symposiets åbningsforedrag, hvor han vil fortælle om vores strategiske sigte på, ikke alene at designe socialt inkluderende bygninger og byrum, men også at dokumentere den forskel arkitekturen, gør for mennesker, og det aftryk, den sætter på samfundet.
 
Fakta
Alvar Aalto Symposium
Den 30. til 31. august
Jyväskylä Universitet
Jyväskylä, Finland
 
Læs mere om symposiet

Første spadestik til det nye domicil for Udlændingestyrelsen

23.08.2018 / Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg var hovedtaler, da Bygningsstyrelsen og totalentreprenøren A. Enggaard onsdag den 22. august tog første spadestik til det 10.000 kvadratmeter store domicil for Udlændingestyrelsen i Næstved. Vi er arkitekter bag det nye domicil, der kommer til at bestå af tre forskudte atriumhuse med rum for styrelsens 400 medarbejdere samt et stort borgerservicecenter. Domicilet opføres som et OPP-projekt med en samlet kontraktsum på 480 millioner kroner, og det forventes at stå færdig i 2020 som led i regeringens udflytning af statslige arbejdspladser.
 
Læs mere om det nye domicil

Transformation bliver et nyt kerneområde i vores rådgivning

17.08.2018 / Mikkel Seier Christoffersen er blevet ansat som associeret og leder af vores nyetablerede team med speciale i at renovere eksisterende bygninger og transformere dem til nye formål. Som arkitekt, bygningskonstruktør og tømrer kommer han med stor erfaring inden for alment boligbyggeri, og han føjer således nye perspektiver til vores mangeårige erfaring inden for transformation af markante bygninger og bymiljøer med særligt fokus på bevaring af kulturbærende værdier. 
   
"Jeg ser frem til at blive en del af AART og ser en stor styrke i den spændvidde, vi fremadrettet tilbyder bygherrer. For med vores brede erfaringsgrundlag kan vi skabe nye muligheder på tværs af skala og sektorer. Vi kan tilbyde en almen forståelse og specialiseret faglig forankring, som vi kan løfte ind i enhver opgave - og altid med et team af kompetente nøglemedarbejdere," udtaler Mikkel Seier Christoffersen.
   
Læs om vores projekter inden for transformation: Kulturværftet, Multikulturhuset, Universitetsbyen, Willemoeskarréen og Svaneparken

Vi er prækvalificeret til fremtidens rådhus i Høje-Taastrup

15.07.2018 / "Fremtidens rådhus i Høje-Taastrup skal være borgernes hus, en topmoderne arbejdsplads og et attraktivt mødested for kommunens mange samarbejdspartnere. Samtidig skal det være det første byggeri i den nye bydel Høje-Taastrup C og dermed kickstarte den ambitiøse byudvikling i området."
 
Sådan lyder oplægget til arkitektkonkurrencen om ”Fremtidens Rådhus”, som blev annonceret i maj og siden har tiltrukket stor interesse. Hele 22 arkitektteams har ansøgt om at deltage i konkurrencen, og fem teams er nu blevet udvalgt til at give deres bud på det nye rådhus. Vi er blandt de udvalgte teams og er oppe imod Cowi, Henning Larsen, Schmidt Hammer Lassen og Cobe. Konkurrencen afholdes fra juli til november 2018, og første spadestik forventes primo 2020 og færdiggørelse ultimo 2021.
 
Foto: PR/Høje-Taastrup Kommune

Vi står bag SUN-AIR Aviation Groups nye hovedkontor

04.07.2018 / SUN-AIR Aviation Group opererer i de høje luftlag, så hvorfor ikke bringe himlen ned i deres organisation? Det er tanken bag det nye hovedkontor, hvor vi inspireret af himlen har åbnet organisationen indadtil og udadtil skabt en stærk signatur i Billund Lufthavn. Det kommer ikke mindst til udtryk i den perforerede facade, der med sine skyformationer trækker referencer til det danske, familieejede flyselskabs virke i luften samtidig med at fungere som solafskærmning om sommeren og om vinteren, når solen står lavt på himlen, skabe et diffust, blændfrit lysindfald i det indre kontormiljø.
  
Hovedkontoret indfrier SUN-AIR Aviation Groups mangeårige ønske om at samle flyselskabets administrative ansatte i Billund på én lokation – som en åben og moderne organisation med et tæt samspil mellem de forskellige afdelinger. Som Kristoffer Sundberg, CEO i SUN-AIR Aviation Group, fortæller:
  
”Vi oplever allerede fordelene ved at være samlet under samme tag i varierende og tæt forbundne arbejdszoner. Det skaber synergi og motiverer til samarbejde på tværs af vores organisation. Med den markante facade står vi samtidig stærkere i billedet af Billund Lufthavn, ligesom vi har fået udsigt over indflyvningen til lufthavnen, hvilket skaber en helt særlig stemning for både vores medarbejdere og besøgende.”
  
Læs mere om det nye hovedkontor

Vi samarbejder med KIRKBI om Butikstorvet i Billund

03.07.2018 / KIRKBI har taget initiativ til at udvikle et nyt butikstorv i Billund. Sammen med Gustin Landskab og Sweco Danmark rådgiver vi KIRKBI om udviklingen af det nye butikstorv, der skal bidrage til at gøre midtbyen til et naturligt samlingssted for borgere og besøgende, når det efter planen står færdigt i efteråret 2020 som nabo til LEGO House. Planen er, at Butikstorvet skal huse seks bygninger, der tilsammen skal forene cirka 4.500 kvadratmeter butikker og kontorfaciliteter med omkring 20 attraktive ejer- og lejelejligheder – og inspireret af Billund Byvision, som understøtter byens særlige karakter som Børnenes Hovedstad, hvor leg, læring og kreativitet er omdrejningspunkt, vil det hele blive bundet sammen af en grøn bynatur med en kreativ legesti, Playline, og forlængelse af Billund Bæk fra LEGO House.
 
Se flere visualiseringer af Butikstorvet
 
Læs KIRKBIs pressemeddelelse om Butikstorvet

Vi vinder første fase af fremtidens seniorbofællesskab

02.07.2018 / Vi kan med stor glæde offentliggøre, at vi er gået videre til anden fase i konkurrencen om fremtidens seniorbofællesskab i Ringkøbings nye naturbydel. Konkurrencen er udskrevet af Realdania og tager livtag med det væsentlige spørgsmål: Hvordan skal fremtidens bofællesskab for aktive seniorer se ud for at skabe de bedste rammer for fællesskaber i hverdagen? Vi var blandt de fire prækvalificerede teams i første fase, hvor vi gav vores svar på at skabe et nyt og anderledes bofællesskab, der skaber nye muligheder for et aktivt og attraktivt liv som senior – i tæt samspil med hinanden og med omgivelserne.
 
Som Realdania formulerer, gav to teams særligt markante og anderledes bud på fremtidens seniorbofællesskab. Det gælder blandt andet vores team med Tækker, Gemeinschaft, Gustin Landskab og Jens Jensen Murer- og Entreprenør som underrådgivere. Vi ser derfor frem til anden fase, hvor vi skal omsætte vores mange gode tanker og ideer til et konkret projektforslag om, hvordan boligerne, fællesfaciliteterne og det omgivende landskab kan tage form og blive realiseret. Vi afleverer projektforslaget sidst i august og krydser herefter fingre til september, hvor det endelige vinderprojekt vil blive offentliggjort.
 
Læs mere om konkurrencen på Realdanias hjemmeside

God karma danner fundament for anden etape af Pakhusene

27.06.2018 / Der var masser af god karma, da vi tirsdag den 26. juni fejrede grundstensnedlæggelsen til anden etape af Pakhusene på Aarhus Ø. For i stedet for at lægge den traditionelle grundsten, var Master Fatman inviteret til at sætte fællesskabet i fokus og strø lotusblomster over fundamentet, så den gode energi fra første etape bringes med over i den anden og sidste etape af Pakhusene, der kommer til at bestå af to punkthuse indeholdende i alt 21.000 kvadratmeter erhverv. Hele havnebydelen var inviteret med til fejringen, hvor Master Fatman satte scenen for det fællesskabende kontorbyggeri, og Jacob Bundsgaard (borgmester i Aarhus Kommune), Michael Bruhn (direktør i PFA Ejendomme), Rune Kilden (byudvikler) og Anders Tyrrestrup (partner i AART architects) var blandt talerne.
 
Læs mere om Pakhusene

Multikulturhuset er nomineret til Renoverprisen 2018

18.06.2018 / Multikulturhuset i Sønderborg er nomineret til årets bedste renovering i Danmark. Blandt 182 indstillede projekter er det udvalgt som et af de seks nominerede projekter, der er med i opløbet til at modtage Renoverprisen 2018, når den uddeles ved en prisfest i København den 6. september. Multikulturhuset er nomineret for at vise, hvordan man kan forbinde nyt og gammelt og med succes omdanne tidligere industribygninger – i dette tilfælde det historiske Ewers Pakhus på havnefronten i Sønderborg – til kulturelle katalysatorer for at udvikle byer og lokalsamfund.
  
Læs mere om Multikulturhuset og Renoverprisen 2018
 
Se Renoverprisens film om Multikulturhuset

Vi taler om social værdiskabelse på Folkemødet 2018

13.06.2018 / Hvordan skaber man forandring, engagement og sammenhængskraft i almene boligområder? Og hvilken rolle spiller arkitekturen i forhold til det sociale sigte? På årets Folkemøde på Bornholm har Danske Ark inviteret Anders Strange, partner i AART architects, til at åbne for nye perspektiver på disse væsentlige spørgsmål. Det sker som en del af en paneldebat, hvor han sammen med boligselskaber og politikere vil diskutere muligheden for at drive social forandring og forankring gennem fysiske forbedringer af almene boligområder – et emne, som i disse år er højt på den politiske dagsorden.
 
Paneldeltagere
Anders Strange, partner i AART architects
Søren Egge Rasmussen, boligordfører for Enhedslisten
Jane Jegind, rådmand i Odense Kommune
Keld Laursen, direktør i Brabrand Boligforening
Vinie Hansen, næstformand i BL - Danmarks Almene Boliger
 
Dato
Torsdag den 14. juni 2018, kl. 15.15 – 16.00
 
Sted
Folkemødet 2018, Cirkuspladsen, BL – Danske Almene Boligers Dome

Vi deltager i konkurrencen om fremtidens seniorbofællesskab

23.05.2018 / Fremtidens bofællesskab for aktive seniorer. Det er visionen for et nyt seniorbofællesskab, som Realdania skal opføre i Ringkøbings nye naturbydel. Hele 27 rådgiverteams ansøgte om at komme med i idé- og projektkonkurrencen om at skabe rammerne for det nye og anderledes bofællesskab for seniorer. Et bofællesskab, der i stedet for at ligge isoleret og omslutte sig selv, skal åbne sig mod omgivelserne, så der opstår helt nye muligheder for et aktivt og attraktivt liv som senior – både inde og ude.
 
”Det har ikke været nemt at vælge mellem de mange kvalificerede ansøgninger. Men i sidste ende stod fire teams frem, som både har vist stor forståelse for målgruppens identitet, ønsker og behov, og en nyskabende tilgang til opgaven, der baserer sig på gode erfaringer fra andre projekter, der har handlet om at nytænke fællesskaber,” udtaler Jørgen Søndermark, projektleder i Realdania By og Byg.
 
Frem mod sommerferien vil vi sammen med Tækker Rådgivende Ingeniører, Gemeinschaft, Gustin Landskab og Jens Jensen Murer- og Entreprenør give vores bud på, hvordan visionen for fremtidens seniorbofællesskab kan forløses og føres ud i livet. Herefter krydser vi fingre for at blive blandt de to teams, som Realdania udvælger til at udvikle et konkret projektforslag på, hvordan bofællesskabet kan tage form. Det endelige vinderforslag forventes at blive offentliggjort til september, og går alt efter planen, vil de visionære seniorboliger stå klar til indflytning i 2020.
 
Læs mere om konkurrencen på Realdanias hjemmeside

Flyv med henover det nye supersygehus i Gødstrup

18.05.2018 / Enderne er godt på vej til at mødes i Gødstrup ved Herning, hvor det nye supersygehus, DNV-Gødstrup, skyder op af en bar mark. I en ny dronefilm kan du flyve med henover byggepladsen, der ud over det 127.000 kvadratmeter store somatiske sygehus omfatter en psykiatrienhed på 13.000 kvadratmeter. Hos AART architects er vi engageret i udviklingen af både somatikken og psykiatrien, og vi ser frem til 2020, hvor sygehuset vil stå færdig og tilbyde behandling i den absolutte elite, samtidig med at det vil fremstå trygt og imødekommende for både patienter, pårørende og personale.
 
Se dronefilmen her

Vi taler på Copenhagen Architecture Festival

02.05.2018 / Fra den 3. til 16. maj kan man se arkitekturen i et nyt lys og blive klogere på dens mangfoldighed og mange kvaliteter – fra foredrag til filmvisninger og byvandringer. Det hele er en del af dette års Copenhagen Architecture Festival, hvor vi er inviteret til at holde to foredrag om vores arbejde med at fremme sociale fællesskaber. Fredag den 4. maj danner Space10 i Kødbyen således ramme om ”Designing for Shared Living”, hvor vi vil fortælle om vores konkurrenceforslag til Generationernes Hus – et projekt bygget på visionen om at samle børn, unge, voksne og ældre i et tæt forbundet fællesskab på Aarhus Ø. Mandag den 7. maj går vi igen på scenen for at fortælle om Generationernes Hus, men her som en del af festivalens officielle åbningskonference ”New Demographics, New Needs” i BLOXHUB.
  
Læs mere om Copenhagen Architecture Festival

AART udnævner to nye associerede

22.04.2018 / Pernille Stahlschmidt Tørning og Lars Sønderskov er blevet udnævnt som associerede i AART architects. Begge er arkitekter med stor erfaring i markeds- og forretningsudvikling. En erfaring, som de med udnævnelsen som associerede skal løfte ind i vores fortsatte vækst og udvikling som en af de førende, arkitektfaglige rådgivere i Norden. Pernille Stahlschmidt Tørning er blevet udnævnt som associerede i kraft af sin ledende rolle som afdelingsleder i København og markedschef for det københavnske og svenske marked, mens udnævnelsen af Lars Sønderskov sker i kraft af hans position som teamleder for akkvisition og projektudvikling i Aarhus.

AART kaster nyt lys over historisk ejendom i Aarhus

20.04.2018 / Freja ejendomme har sat en hel karré i Willemoesgade i Aarhus til salg i samarbejde med Sadolin & Albæk. Som en af fire indbudte arkitektvirksomheder har vi deltaget i parallelopdraget, hvor vi har givet vores bud på, hvordan karréen kan transformeres, og nye bygninger tilføjes i smukt samspil med stedets historiske kvaliteter. Det hele med sigte på at skabe et levende og lokalt forankret boligområde og dermed forberede salget af den historiske ejendom i den populære bydel Trøjborg – og interessen blandt danske og internationale investorer er allerede stor.

AART opruster med ny afdelingsleder og markedschef

16.04.2018 / Som led i vores vækst og strategiske sigte på Norden indtræder Pernille Stahlschmidt Tørning som ny afdelingsleder i København og markedschef for det københavnske og svenske marked. Hun kommer med en baggrund inden for ledelse, administration og akkvisition og vil føje stærke kompetencer til vores afdeling på Islands Brygge, hvor hun vil lede den fremadrettede drift og strategiske markedsudvikling i hovedstadsområdet og på den anden side af Øresund.
  
Pernille Stahlschmidt Tørning kommer til at stå i spidsen for vores trio i København, hvor hun vil lede arbejdet i tæt dialog med Rasmus Højkjær Larsen og Nanna Flintholm, der som associerede partnere er dedikeret til udviklingen af afdelingens projekter og generelle faglighed. I tillæg vil Rasmus Højkjær Larsen få en understøttende rolle i den strategiske markedsudvikling og kundekontakt. På billedet ses Pernille Stahlschmidt Tørning flankeret af Nanna Flintholm og Rasmus Højkjær Larsen.

AART og Wingårdhs skal tegne et af Sveriges største gymnasier

12.04.2018 / Sammen med Wingårds har vi vundet konkurrencen om at tegne det nye Hedda Andersson Gymnasium i Lund. Med sine 2000 elever bliver det blandt Sveriges største gymnasier, samtidig med at det indskriver sig i Lunds stolte historie som uddannelsesby. Lund Kommune og Sveriges Arkitekter står bag konkurrencen, og med vores vinderforslag har vi skabt et åbent og indbydende gymnasium, der gør noget ved eleverne og giver noget tilbage til byen. Det gør vi blandt andet ved at bruge byens grønne uderum aktivt og integrere dem i gymnasiet i form af en stor, sydvendt park med mulighed for studier og uformelle ophold. I sit hovedgreb kommer gymnasiet til at bestå af fire forbundne enheder, der bliver forbundet atrier, fællesområder og, ikke mindst, et åbent gadeforløb, der vil opleves som gymnasiets hjerte. På den måde vil der skabes en række klart definerede miljøer med hver deres identitet, samtidig med at fællesskabet vil blive betonet som et gennemgående element i gymnasiets liv og hverdag.
 
Læs mere om Hedda Anderssongymnasiet

AART prækvalificeret til at tegne klimafyrtårn

23.03.2018 / Vi står i spidsen for et af de i alt fem totalrådgiverteams, der er prækvalificeret til at tegne Klimatoriet på Lemvigs havnefront – et populærvidenskabeligt klimacenter, der kommer til at stå som et fyrtårn for udvikling og formidling af klimaløsninger på både nationalt og internationalt niveau. Med anmodninger fra hele 20 teams har interessen for at deltage i konkurrencen været enorm. Vi er derfor stolte af at være kommet gennem nåleøjet og ser frem til et perspektivrigt samarbejde med vores team bestående af MOE, Vega og Expology som underrådgivere. Vi afleverer vi vores forslag i maj, hvorefter vinderforslaget vil blive udpeget, og klimacentret vil tage form frem til 2020, hvor det forventes at stå færdig.

Første spadestik til psykiatrien i Gødstrup

15.03.2018 / I dag tages første spadestik til psykiatriklyngen, der som en del af det kommende Regionshospitalet Gødstrup samler hele Midt- og Vestjyllands psykiatri og understøtter de enkelte specialers og patienters særegne behov og vilkår. Særligt for den 13.533 kvadratmeter store psykiatriklynge er, hvorledes den er designet og disponeret som åbne behandlingsmiljøer med udsigt til landskabet og adgang til grønne gårdmiljøer. Vi takker Nordic, SMAK, Vega Landskab samt Midtconsult for samarbejdet om at forny og forbedre morgendagens psykiatritilbud / Læs mere om psykiatriklyngen

Nye associerede i AART architects

08.03.2018 / Anne Sofie Buur Okkels, Jimmy Richter Lassen og Kathrine Hegner Stærmose er blevet udnævnt som associerede i AART architects. Tre talentfulde arkitekter, som i løbet af de seneste år har bidraget til at lede vores arbejde og eksekvere vores strategiske sigte på at udvikle arkitektur med stor indlevelse og professionalisme. Udnævnelserne sker derfor som et naturligt led i vores faglige og organisatoriske udvikling – med ambitionen om fortløbende at styrke vores position som en af Nordens førende rådgivere inden for design og planlægning af bygninger og byrum.

Prækvalificeret til det nye vartegn på DNU

02.03.2018 / Sammen med Hoffmann, Midtconsult og Schønherr er vi blevet prækvalificeret til projektkonkurrencen om Forum, som vil blive et vartegn for Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Vi er en del af et stærkt felt på fem teams og skal frem til juni 2018 udarbejde vores bud på det nye byggeri, der har en anlægssum på 675 millioner kroner og forventes at rumme 21.500 kvadratmeter til blandt andet et patienthotel, forskningsfaciliteter samt arealer til tro og fordybelse. Forum afrunder byggeriet af det nye universitetshospital og forventes at stå klar i 2022. Vi takker DNU for det viste luftfoto.

Mød os på MIPIM

26.02.2018 / Vi ser frem til at deltage i den årlige MIPIM konference i sydfranske Cannes, der som altid er en god mulighed for at mødes, udveksle ideer og se fremad med nye og eksisterende samarbejdspartnere. På årets konference vil vi være repræsenteret af stiftende partnere Anders Strange og Anders Tyrrestrup samt associerede partnere Thomas Pedersen, Rasmus Højkjær Larsen og Susanne Joys.

AART architects opkøber norske SJ arkitekter

01.02.2018 / AART architects har den 1. februar 2018 opkøbt SJ arkitekter med kontor i Oslo. Vi styrker dermed vores position som en af Nordens mest markante rådgivere inden for design og planlægning af bygninger og byrum. Med 50 ansatte i Oslo og 100 ansatte i resten af Norden tilbyder vi rådgivning med en endnu stærkere, lokal forankring og internationalt udsyn. Vi sætter kunderelationer øverst på dagsordenen og åbner for nye perspektiver på samarbejder med private og offentlige bygherrer på tværs af bolig, erhverv, kultur, sundhed og undervisning / Læs mere

AART skal tegne nyt sygehus i Oslo

31.01.2018 / AART er med på projektteamet, som Helse Sør-Øst RHF har udpeget til at tegne det nye Aker sygehus i Oslo. Visionen med sygehuset er at omsætte 110.000 kvadratmeter til morgendagens humane og højt specialiserede sundhedstilbud. Hos AART har vi allerede en markant portefølje af sygehusbyggerier, og sammen med resten af teamet bestående af Nordic, Cowi, Norconsult, Bjørbekk Lindheim og Metier OEC AS trækker vi på Nordens største erfaring inden for sygehusbyggeri. Vi ser derfor frem til et perspektivrigt samarbejde med sigte på at skabe morgendagens helbredende muligheder for Helse Sør-Øst RHF og Oslos mange indbyggere.

Pakhusene bliver DGNB-certificeret

26.01.2018 / Pakhusene er som det første byggeri på Aarhus Ø blevet DGNB-certificeret og har tilmed opnået en guld-certificering. DGNB udmærker sig ved at medregne et byggeris sociokulturelle, funktionelle og økonomiske kvaliteter i én samlet helhedsvurdering med de miljømæssige kvaliteter. Det er med andre ord en fornem hæder, som Pakhusene har modtaget, hvilket vi naturligvis er stolte af at have bidraget til. Vi vil derfor gerne takke MOE, PFA Ejendomme, Kilden & Hindby samt Kaj Ove Madsen A/S for samarbejdet om projektet / Læs mere om Pakhusene

AART fortsætter markant fremgang

15.01.2018 / 2017 blev endnu et godt år, hvor vi løftede vores omsætning med 26 procent og resultat før skat med hele 117 procent. Med den markante fremgang har vi omsat vores strategiske sigte til spændende samarbejder med ambitiøse bygherrer i hele Skandinavien. Vi har vist værdien i at arbejde strategisk med arkitektur og ikke mindst dokumentere de muligheder, som arkitekturen skaber for bygherrer, brugere og samfundet i bredt forstand. Et strategisk sigte, som i det forgangne år var med til at sikre en omsætning på 105 millioner kroner og et resultat før skat på 7 millioner kroner.

AART konkurrerer om at indramme Den Gamle By

12.01.2018 / Den Gamle By i Aarhus har udvalgt AART som en af fem arkitektvirksomheder, der skal byde ind med ideer til museets nye hovedindgang. Den nye hovedindgang skal placeres ned mod den livlige bydel, Ceres Byen, hvor nærhed til parkering og den kommende etape af letbanen vil gøre det lokale vartegn nemt tilgængeligt for alle. Vi ser derfor spændende muligheder i at skabe et unikt design, som i både form og materialevalg vil understøtte museets visioner om et stærkere bånd til resten af Aarhus. Vi drives netop af at skabe den slags muligheder for vores kunder. Det er derfor med stort engagement, at vi gennem foråret vil arbejde på vores forslag, inden vi krydser fingre indtil sommer, hvor det endelige vinderforslag offentliggøres.

AART-projekter præger udviklingen af Aarhus

11.01.2018 / 2017 var et godt år for AART, og succesen er fortsat ind i 2018. Det stod klart ved den årlige nytårsbriefing i Aarhus med borgmester Jacob Bundsgaard som vært. Her kunne vi således konstatere, at hele 6 af vores lokale projekter blev fremhævet som eksempler på den positive udvikling, byen er inde i. Vi er naturligvis stolte og ser på vores kontorer i Aarhus, København og Oslo frem til at overføre det momentum til fremtidige projekter. Året er først lige begyndt.

AART skal tegne Udlændingestyrelsens nye hovedkontor

19.12.2017 / Sammen med A. Enggaard og Arne Elkjær har vi vundet OPP-konkurrencen om Udlændingestyrelsens nye hovedkontor i Næstved. Den 9.900 kvadratmeter store bygning rummer ud over selve styrelsen også et borgerservicecenter, og med vinderforslaget har vi skabt en bygning rundet af en dyb, demokratisk bevidsthed. En bygning, hvor tre forbundne atriumhuse skaber åbne og kommunikerende rammer for styrelsens 375 ansatte og møder de besøgende i borgerservicecentret trygt og tillidsfuldt. Med sin åbne grid-struktur i tegl og 360 graders dialog med omgivelserne er det samtidig en bygning designet til at skabe sammenhæng og binde byen sammen på ny / Læs mere

600 træer skal skabe et økosystem for leg og læring

19.12.2017 / Første spadestik til Vrå Skole bliver først taget i 2018, men allerede nu slår skolen rødder. Mandag den 18. december plantede 580 elever nemlig de 600 træer, der skal forme landskabet i og omkring skolen. Som en bæredygtig bygningskomponent skal de mange træer bidrage til at skabe et økosystem for leg og læring, der forandrer sig i løbet af året – om sommeren vil de grønne trækroner således fungere som naturlig solafskærmning, mens de om vinteren, når de har smidt bladene, vil trække sollyset dybt ind i skolen og dermed drage nytte af sollyset til at opvarme skolen naturligt / Læs mere om Vrå Skole

Vikingtidsmuseum går til næste fase

14.12.2017 / Udviklingen af det kommende Vikingtidsmuseum i Oslo går til næste fase. Med forprojektet overdraget til Statsbygg og museet på næste års statsbudget ser vi frem til at gå i gang med hovedprojektet. I mellemtiden bruger vi tiden til at inddrage brugerne, lytte til dem og gå i dialog med dem for at få en dybere forståelse for, hvordan vi kan implementere deres ønsker og behov i indretningen af museets rum og udstillinger. Selve byggeriet forventes at gå i gang i 2020 og stå færdig i 2022 / Læs mere

Musholm nomineret til Kulturministerens Idrætspris 2017

05.12.2017 / Kulturministerens Idrætspris hylder årets største, danske idrætspræstation, og sammen med en lang række forbund har Kulturministeriet nomineret 12 kandidater til årets idrætspris. Som noget ganske usædvanligt finder man et byggeri på listen af kandidater, da Parasport Danmark har nomineret Musholm for at sætte Danmark på verdenskortet inden for tilgængelighed til idræt for alle mennesker uanset handicap. Sports- og feriecentret er oppe imod sportsstjerne som verdensmesteren i badminton Viktor Axelsen og kvindelandsholdet i fodbold til dette års idrætspris, som uddeles af kulturminister Mette Bock den 11. december / Læs mere

AART henter markante personer til ny bestyrelse

21.11.2017 / En erfaren erhvervsleder, en markant marketingekspert og en digital specialist. Sammen med de tre stiftende partnere vil de fremover danne AART architects' bestyrelse med sigte på at styrke virksomhedens tværfaglige fundament og strategiske fodfæste i Norden. Med mere end 20 års erfaring fra international ledelse på højeste niveau indtræder Lars Dige Knudsen således som ny bestyrelsesformand, mens Morten Albæk indtræder i bestyrelsen som en af Danmarks mest markante marketingeksperter og Laura Vilsbæk som specialist i digital transformation og forretningsudvikling / Læs mere

AART dokumenterer værdien af udsigt

20.11.2017 / I et nyt erhvervs-ph.d.-projekt dokumenterer vi værdien af den abstrakte bygningskomponent: Udsigt. Ingen har tidligere taget den forskningsudfordring op, men potentialet er stort, ikke mindst når det gælder energirenovering. For udsigt har stor betydning, ikke alene for beboernes velvære, men også for bundlinjen. Det er resultatet af ph.d.-projektet, Revalue, hvor vi sammen med Aarhus Universitet åbner for nye perspektiver på at skabe arkitektur med merværdi – menneskeligt og økonomisk / Læs omtalen i Politiken

IOC kårer Musholm som et af verdens bedste sportsbyggerier

08.11.2017 / Musholm løb med hele to prestigefulde priser, da Den Internationale Olympiske Komite (IOC) og Den Internationale Paralympiske Komite (IPC) hædrede verdens bedste sportsbyggerier ved en stor gallaevent i Køln den 7. november. Den ene pris var i kategorien "indendørs sports- og fritidsfaciliteter", som Musholm modtog for sin enestående arkitektur og funktionalitet, og den anden pris var den såkaldte IPC/IAKS Distinction Award, som Musholm modtog specifikt for sin unikke tilgængelighed / Læs mere

Sønderborgs nye kulturcentrum åbner

06.11.2017 / "Det bliver et kæmpe løft til kulturen og et stort skridt ind i fremtiden for vores kommune," fremhævede Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen, i sin tale ved indvielsen af Multikulturhuset, der efter to års byggefase blev indviet fredag den 3. november. Interessen for byggeriet har været stor, og i løbet af indvielsesdagen strømmede tusindvis af borgere til for at opleve byens nye kulturcentrum - det 5.5000 kvadratmeter store multikulturhus, som vi har tegnet i samarbejde med ZENI arkitekter, og som samler flere af byens kulturinstitutioner på byens havnefront / Læs mere

Supersygehus når en milepæl

27.09.2017 / Mandag den 25. september var der rejsegilde på det kommende Regionshospitalet Gødstrup – præcist fem år efter første spadestik blev taget til det vestjyske supersygehus. Rejsegildet bød på visioner, tilbageblik og optimisme for de 125.000 kvadratmeter, som i 2020 vil have forvandlet en bar mark til et af landets største og mest fremsynede sygehuse. Som regionrådsformand Bent Hansen fremhævede i sin tale for de 400 håndværkere og inviterede gæster: ”Det bliver i sandhed fremtidens hospital.” / Læs mere

Ekstern lektor på Arkitektskolen Aarhus

26.09.2017 / Mads Nygaard, associeret partner hos AART architects, er tiltrådt som ekstern lektor på Arkitektskolen Aarhus. Her skal han bidrage til at styrke skolens relationer til arkitekterhvervet og videreudvikle arkitekturuddannelsen – særligt med et bæredygtigt sigte. Som DGNB-konsulent og tovholder på flere toneangivende projekter skal han blandt andet bidrage med input og inspiration til, hvordan man kan implementere bæredygtig praksis i uddannelsen. Han vil således tilknyttes Sustainability, der er et af skolens hovedområder dedikeret til at studere miljømæssige udfordringer, som influerer på arkitekturens felt.

AART deltager i Rising Architecture Week

11.09.2017 / Vi er med, når Rising Architecture Week 2017 finder sted i Aarhus fra den 11. til 15. september. Arkitekturbiennalen stiller i år skarpt på, hvordan arkitektur kan drive forandring og vende samfundsmæssige udfordringer til muligheder. Som del af biennaleudstillingen ”Collection of Solutions” udstiller vi vores vinderforslag til Nicolinehus på Aarhus Ø, ligesom vi holder åben tegnestue og viser rundt på vores nye Aarhus-kontor / Se hele programmet for Rising
 

AART vinder konkurrencen om Glasmuseet Ebeltoft

06.09.2017 / Det er med stor glæde, at vi kan offentliggøre vores vinderforslag til den kommende udvidelse af Glasmuseet Ebeltoft. Med udvidelsen styrker vi kontakten til vandet og landskabet samtidig med at forene de eksisterende bygninger i et generøst hovedgreb – alt sammen med fokus på at give museet en samlet identitet og skabe nye muligheder for at inspirere unge som gamle til at opleve glaskunstens forunderlige verden / Læs mere
 

AART skal tegne bæredygtig skole i Nordjylland

23.08.2017 / Vi har vundet projektkonkurrencen om fremtidens Vrå Skole i Hjørring. Med vores vinderforslag til den 10.000 kvadratmeter store skole viser vi, hvordan skoven bliver skolen og omvendt - alt sammen med fokus på at skabe helt nye muligheder for at kombinere læring og bæredygtighed. Vi ser frem til at løfte opgaven i tæt samarbejde med Hjørring Kommune og Idrætscenter Vendsyssel, ikke at forglemme vores team med JAJA Architects og Søren Jensen Rådgivende Ingeniører som underrådgivere / Læs mere 

Bæredygtig by når en milepæl

16.08.2017 / Efter 10 års planlægning bliver første spadestik taget til Nye, der vokser frem som en helt ny by nord for Aarhus med både mennesket og miljøet i fokus. Byen er blevet til i et samarbejde mellem Tækker Group og en række af Danmarks førende arkitektvirksomheder, og vi er stolte over at bidrage til første byggeetape, som rummer 650 boliger, en daginstitution og indkøbsmuligheder / Læs mere

AART prækvalificeret til Udlændingestyrelsens nye kontorbygning

15.08.2017 / Vi er prækvalificeret til konkurrencen om at tegne Udlændingestyrelsens nye kontorbygning i Næstved. Som en del af et konsortium med A. Enggaard som entreprenør og Arne Elkjær som ingeniør kæmper vi med om OPP-projektet, hvor vi skal afgive tilbud på det 9.500 kvadratmeter store nybyggeri og den efterfølgende drift og vedligehold i en 20-årig periode. Tre konsortier er prækvalificeret til konkurrencen, og vi ser frem til at aflevere vores endelige tilbud i starten af 2018.  

Pakhusene nomineret til Estate Media Prisen 2017

07.07.2017 / Med Pakhusene har vi omsat deleøkonomien til arkitektur. Sammen med Domis, Kilden & Hindby og Moe har vi vist, hvordan man kan skabe synergi, ikke alene mellem bolig og erhverv, men også mellem virksomheder på tværs af brancher. Det er en ny måde at tænke bolig- og erhvervsejendomme på, som ejendomsmagasinet Estate Media ser spændende muligheder i og derfor har nomineret til Projektprisen ved dette års Estate Media Prisen / Stem på Pakhusene

Stavanger Universitetssygehus når en milepæl

22.06.2017 / Byggeriet af det nye universitetssygehus i Stavanger kan nu starte. Det er en realitet, efter et enstemmigt styre i Helse Vest regionen onsdag den 21. juni godkendte forprojektet for sygehuset med et samlet budget på otte milliarder norske kroner og en første byggeetape på 100.000 kvadratmeter. Det gør det til et af de største sygehusbyggerier nogensinde i Norden, og som Terje Vareberg, styreleder i Helse Vest, fremhæver: ”Sygehuset bliver et kæmpe løft for regionen – også i et hundredårsperspektiv.” / Læs mere

AART taler om bæredygtighed i Hong Kong

12.06.2017 / Stina Rask Jensen, arkitekt og ph.d. studerende hos AART architects, var blandt talerne ved dette års World Sustainability Built Environment Conference i Hong Kong. Her gav hun et inspirerende indblik i vores forskningssamarbejde (Revalue) med Aarhus Universitet med fokus på at fremme en mere holistisk tilgang til energirenovering, hvor social bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet bliver målbare værdier / Læs mere om Revalue

AART færdiggør endnu en skole i Norge

07.06.2017 / Sammen med Nordic har vi tegnet den nye Fagerli Skole i Larvik. Ikke alene er det en af Norges største folkeskoler. Det er også vores tredje færdiggjorte skole i løbet af det seneste år i Norge. Med skolen udfordrer vi traditionelle skel, så læring let kan foregå på tværs af klassetrin og fællesområder, inde og ude. Alt sammen med fokus på at skabe nye muligheder for at aktivere børnene og stimulere deres lyst til at lære.
  
Læs mere om Fagerli Skole

Foredrag om nye former for ungdomsboliger

19.05.2017 / Med udgangspunkt i Aarhus’ stigende boligmangel vil AART-partner Anders Tyrrestrup fortælle om, hvordan vi arbejder strategisk med at skabe muligheder for at udvikle attraktive ungdomsboliger i midtbyen. Det sker som del af konferencen "Ungdomsboliger i Jylland 2017-2027", hvor han vil give et inspirerende indblik i vores igangværende transformation af Scandinavian Center til lejeboliger for unge og studerende. Konferencen er arrangeret af Byens Ejendom og finder sted i Aarhus på tirsdag den 23. maj.
 
Læs mere om konferencen

Danmarks første DGNB-certificerede skole

04.05.2017 / Med udvidelsen af Skolen på Duevej på Frederiksberg sætter vi nye standarder for bæredygtigt skolebyggeri. Når den 1.150 kvadratmeter store udvidelse står færdig til sommer, bliver Skolen på Duevej nemlig den første DGNB-certificerede skole i Danmark med bæredygtig kvalitet på alle områder – fra miljø og menneske til økonomi, teknik og proces. 
 
"Sammen med Frederiksberg Kommune og vores øvrige samarbejdspartnere har vi skabt en skole bygget efter alle bæredygtige principper. En skole, som bliver til glæde for både eleverne, lokalsamfundet og den fremtidige drift af skolen. For med DGNB-certificeringen styrker vi ikke alene elevernes trivsel. Vi åbner også for nye perspektiver på at gøre skolen til et grønt aktiv for lokalsamfundet og langt billigere at drifte end traditionelt skolebyggeri," fortæller Rasmus Højkjær Larsen, associeret partner og leder af vores afdeling i København.
 
Læs mere om Skolen på Duevej

AART skaber pop-up togvogne

30.04.2017 / I samarbejde med non-profit organisationen GIVISME, etableret af Jonas Pindhund og Thomas Vovemod, har vi fritlagt de gamle togskinner ved Søren Frichs Vej i hjertet af Aarhus og designet en række pop-up togvogne. I løbet af sommeren vil togvognene danne ramme om en bred vifte af aktiviteter, lige fra et offentligt drivhus og et-værelses-hotel til stemmebokse for unge i forbindelse med det kommende kommunalvalg - alt sammen med fokus på at skabe nye muligheder for lokalforankret og borgerinddragende byudvikling.
  
Læs mere om projektet

AART deltager i Forskningens Døgn

26.04.2017 / Hvordan kan vi ikke alene gøre en forskel for miljøet, men også styrke livskvaliteten for mennesker, når vi energirenoverer bygninger? Som del af dette års Forskningens Døgn fortæller vi om REVALUE, der er et nyt forskningsprojekt, hvor vi er gået sammen med Aarhus Universitet og flere førende aktører i den danske byggebranche. Målet er på tværs af fag og discipliner at udvikle et mere holistisk værktøj til energirenovering af bygninger. REVALUE støttes af Innovationsfonden, og du kan få indblik i forskningsprojektets mange perspektiver, når Aarhus Universitet torsdag den 27. april danner ramme om Forskningens Døgn.
  
Læs mere om REVALUE og Forskningens Døgn

Grønt lys til næste fase af vikingtidsmuseum

24.04.2017 / Norske Statsbygg har givet grønt lys til næste fase af udviklingen af det nye Vikingtidsmuseum i Oslo – et af Norges mest besøgte og betydningsfulde kulturhistoriske museer. Med et godkendt projektforslag ser vi frem til at udvikle et detaljeret forprojekt med fokus på at skabe helt nye muligheder for at positionere museet som et internationalt førende videnscenter for formidling af viden om vikingernes verden. Byggestart er sat til 2020, og det nye, udvidede museeum forventes at stå færdig i 2022.
  
Se de nyeste visualiseringer og læs mere om museet

AART skal tegne nyt nationalt rostadion

07.04.2017 / Vi har vundet konkurrencen om at tegne Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø. Sammen med E+E Arkitekter, LIW Planning and Viggo Madsen Rådgivende Ingeniører som underrådgivere ser vi frem til at realisere visionen om at skabe et rostadion i international særklasse. Et rostadion, som skaber nye muligheder for både eliten og bredden i smukt samspil med den storslåede beliggenhed med vand og skov til alle sider.
  
"Roning, kano og kajak er idrætsgrene, hvor Danmark er blandt de bedste i verden. I dag fejrer vi en stor milepæl i et fælles og mangeårigt ønske om nye, unikke faciliteter til både breddeidrætten og elitemiljøet her ved Bagsværd Sø. Det er et flot projekt, som rækker ud til hele hovedstadsregionen," udtaler Frank Jensen, overborgmester i Københavns Kommune og formand for Team Danmark.
  
Læs mere om det nye nationale rostadion

AART gør merværdien håndgribelig

06.04.2017 / Hvordan får man en dybere forståelse for arkitekturens værdiskabelse? Og hvordan gør man den tydelig og håndgribelig? Gennem de seneste år har vi arbejdet strategisk med netop dette. Vi er derfor stolte over at se vores design af VUC Syds uddannelsescenter i Haderslev fremhævet af Danske Arkitektvirksomheder som et best practice eksempel på, hvordan man skaber muligheder med arkitektur, bringer dem til live og, ikke mindst, dokumenterer deres effekt.
 
Læs artiklen her

AART og Cubo prækvalificeret til Papirøen

03.04.2017 / Vi er prækvalificeret til projektkonkurrencen om at tegne det kommende vandkulturhus og havnebad på Papirøen i København. Med sit alsidige byliv er Papirøen på få år blevet en af hovedstadens mest populære attraktioner for både lokale og turister. Sammen med Cubo og vores team af underrådgivere bestående af GBH, EKJ, AVPD og Mikkel Knowles Gjelstrup ser vi frem til at åbne for nye perspektiver på, hvordan vi sammen kan bygge videre på Papirøens popularitet og kombinere det med de unikke kvaliteter, som kun eksisterer ved vandet. Interessen har været stor for at deltage i den prestigefulde projektkonkurrence, hvor vi er oppe imod et felt af fem danske og udenlandske teams med aflevering i juni og offentliggørelse af det endelige vinderforslag sidst på året.

AART prækvalificeret til sports- og kulturcampus

06.03.2017 / Vi er prækvalificeret til projektkonkurrencen om at tegne den nye sports- og kulturcampus i Gellerup i Aarhus. Sammen med vores team fra Møller & Grønborg, Norconsult og Mikkel Knowles Gjelstrup ser vi frem til at åbne for nye perspektiver på at skabe bedre rammer for bydelens fritids- og kulturliv og samtidig styrke samspillet med den omkringliggende by. Det skal blandt andet ske ved som en del af campussens at etablere et bibliotek, et bevægelseshus, en bypark og en verdensplads som omdrejningspunkt for fremtidens Gellerup. Fem teams er blevet prækvalificeret til projektkonkurrencen, hvor vi afleverer vores forslag sidst i april.

AART architects flytter til Aarhus Ø

27.02.2017 / Efter 10 gode år på Aaboulevarden flytter vores kontor i Aarhus til Pakhusene på Mariane Thomsens Gade 1C på Aarhus Ø. Fremover vil vi have til huse på øverste etage af Pakhusene med udsigt over byen og bugten, ligesom vi selv har tegnet de nye fysiske rammer, så de sætter kursen for vores arbejde og ambitioner som en professionel rådgivningsvirksomhed.
 
Med det nye kontor får vi således endnu bedre rammer for at dele og udvikle viden, ligesom det tætte naboskab med de øvrige virksomheder i Pakhusene giver mulighed for nye former for netværk på tværs af fag og brancher. Læg dertil Pakhusenes rå referencer til havnens gamle pakhuse og beliggenhed derude, hvor byen møder bugten, og du har et kontor med både udsigt og indsigt. Et kontor med en helt særlig AART-identitet.

AART architects er med på MIPIM

22.02.2017 / Vi ser frem til at deltage i den årlige MIPIM konference i sydfranske Cannes, der som altid er en god mulighed for at mødes, udveksle ideer og se fremad med nye og eksisterende samarbejdspartnere. På årets konference vil vi være repræsenteret af Anders Strange, partner og CCO, samt Rasmus Højkjær Larsen, associeret partner og leder af vores kontor i København.

AART architects går forrest i ny bæredygtig bevægelse

08.02.1017 / Vi er stolte over at være hovedpartner og såkaldt livsstilspioner bag Sustainia Living, der lanceres under en storstilet i event i Den Kongelige Opera i aften. Sustainia Living er et globalt initiativ initieret af Sustainia, Realdania, Det Kongelige Kunstakademi og Fahion 4 Development ud fra tanken om at forvandle FN's verdensmål til danske eksportmuligheder på linje med grøn teknologi. Det skal ske ved at give verden en samlet fortælling om danske ydelser og produkter med fokus på fremtidens bæredygtige livsstil.
  
"Bæredygtighed og livskvalitet er hinandens forudsætninger, og det forstår AART architects. De går forrest i at tænke sociale og klimamæssige udfordringer ind i deres projekter og er med til at sætte nye standarder for dansk arkitektur. Derfor er vi glade for at have dem med ombord på Sustainia Living," udtaler Morten Nielsen, daglig leder hos Sustainia.

AART architects vinder konkurrence om norsk museum

01.02.2017 / I 1800-tallet var Bergen den største træby i Europa, hvor huse i træ dannede ramme om travle torve og gader. De historiske bymiljø kan genopleves på Gamle Bergen Museum, som nu får et dansk islæt. Med SLA og Norconsult som underrådgivere har vi nemlig vundet projektkonkurrencen om at forene og formidle friluftsmuseets fortælling i en ny publikumsbygning.
  
”Den nye publikumsbygning tager ikke alene form efter de gamle træhuse. Den trækker også det historiske bymiljø ind i foyeren og indrammer kigget til friluftsmuseet. På én og samme tid vender den sig både udad og indad. Alt sammen med fokus på at give de besøgende en forsmag på den oplevelse, som venter,” fortæller Thomas Pedersen, leder af AART architects’ norske afdeling.
   
Publikumsbygningen fortolker det historiske bymiljø ved at fremstå som tre forbundne, men forskudte saddeltagshuse i træ. Tro mod byens kulturarv føjer det en ny dimension til museumsoplevelsen samtidig med at skabe en indre, rumlig sammenhæng. En sammenhæng, som understøttes af en centralt placeret amfitrappe, der inviterer til ophold og åbner udstillingsrummene på tværs af etagerne.

AART architects blandt velfærdens frontløbere

26.01.2016 / Som arkitektvirksomhed ser vi det som vores fornemste opgave at skabe muligheder for mennesker og samfund. Vi er derfor stolte over at være udvalgt til Velfærdens Innovationsdag 2017, hvor Mandag Morgen for ottende år i træk har samlet velfærdens frontløbere med fokus på velfærdsudviklingen i Danmark lige nu. Innovationsdagen finder sted den 26. januar i Øksnehallen i København og præsenterer løsninger på tværs af brancher, hvor dagens velfærdsudfordringer vendes til morgendagens muligheder.
  
Blandt løsningerne er vores uddannelsescenter for VUC Syd i Haderslev, hvor vi udfordrer den vante tanke om en skole bygget op omkring faste klasselokaler. I stedet fremstår uddannelsescentret som et åbent og fuldt ud digitalt læringsmiljø bundet sammen af et lyst atrium og varierende undervisningszoner. Med stor succes til følge, da det har tiltrukket mere end 50 procent flere studerende, reduceret frafaldet markant og givet endnu flere unge mod på at læse videre efter endt VUC. Faktisk læser hele 200 procent flere unge videre på enten teknisk skole eller universitet.
  
Læs mere om VUC Syd

AART architects styrker sit nordiske fodfæste

24.01.2017 / Gennem de seneste år har vi oplevet stor succes med markante projekter i både Danmark, Sverige og Norge - heriblandt det kommende vikingetidsmuseum i Oslo. I takt med de mange projekter er vores omsætning vokset med 50 procent på blot tre år, og toplinjen for regnskabsåret 2015/2016 lander derfor på 83,9 millioner kroner.
  
”Vi har en klar strategi om at få endnu bedre fat på vores tre nordiske markeder. Derfor har vi investeret en god del af vores overskud på tunge specialistkompetencer, opstart af store projekter og vores nye afdelinger i Oslo og København. Vi er blevet mere investeringslystne – alt sammen med fokus på at styrke vores nordiske fodfæste på den lange bane,” fortæller Torben Skovbjerg Larsen, CEO og medstiftende partner i AART architects.
  
”Vi har både hjerte og hjerne med i alt det, vi gør. Derfor har vi valgt at vokse på egen hånd og ikke gennem opkøb. Vi er nemlig overbevist om, at vi står stærkere og skaber de bedste muligheder for vores kunder, hvis vi rekruttere og oplære egne folk,” supplerer ham.

AART architects skal rådgive om nyt campus i Aarhus

12.01.2017 / Vi har vundet konkurrencen om at rådgive Forskningsfondens Ejendomsselskab (FEAS) om transformationen af Aarhus Kommunehospital til et byintegreret campusområde for Aarhus Universitet, hvor en helt ny kombination af universitet, erhverv, boliger, butikker og offentlige formål vil skabe et alsidigt og attraktivt byområde med aktivitet fra tidlig morgen til sen aften. Vi har vundet konkurrencen med Møller & Grønborg, E+N og Trafikplan som underrådgivere. 
  
”Ved at behandle og fremhæve de bevarede bygninger med nye elementer bringes en livlighed ind i bebyggelsen, samtidig med at den kommer til at fremstå som et af landets arkitektonisk set allermest markante byområder. Bygningerne og området ved kommunehospitalet har det samme potentiale som det ikoniske gule universitetsbyggeri på den anden side af Nørrebrogade. Det er født ud af samme DNA og er allerede rodfæstet i historien og bevidstheden hos folk efter 120 år som hospitalsområde,” fortæller fagdommer og professor ved Arkitektskolen i Aarhus, Tom Nielsen.
  
FEAS overtager det historiske hospitalsområde i 2019, hvorefter Aarhus Universitet begynder indflytningen af det nye campusområde på mere end 110.000 kvadratmeter.

AART architects tegner markant projekt på Aarhus Ø

22.12.2016 / Vi har med ’Nicolinehus’ vundet udbuddet om et markant bolig- og erhvervsbyggeri i hjertet af Aarhus Ø - lige ud til den gamle lystbådehavn og det kommende havnebad. Vi har vundet udbuddet i samarbejde med ejendomsudvikler Bricks ud fra tanken om at skabe et pejlemærke for den videre udvikling af Aarhus Ø, så havnebydelen bliver til glæde og gavn for alle aarhusianere.
   
”Med Nicolinehus tager vi midtbyens mange kvaliteter, fortolker dem på ny og tilpasser dem livet ved vandet. Alt sammen med fokus på at skabe et tæt samspil med resten af byen og trække byens liv helt ud til vandkanten - rum til ophold og oplevelser, som Aarhus Ø savner i dag,” fortæller Anders Strange, partner i AART architects.
  
Det betyder blandet andet, at hele stueetagen i den terrasserende bygningsstruktur åbner sig mod byen med caféer, spisesteder, livsstilsbutikker og dagligvarebutikker. Det samme gør gårdhaverne, der inspireret af midtbyens gamle karréer bliver grønne åndehuller for både beboere og besøgende. På sigt er ambitionen derudover at skabe en havnelund mellem Nicolinehus og lystbådehavnen og en havnerambla hele vejen langs lystbådehavnen.
   
”Vi lever af - og for - at skabe smukke rammer for liv. Det, synes vi, er lykkedes rigtig godt med Nicolinehus i tæt samarbejde med AART architects, der er et af landets allerstærkeste arkitektfirmaer,” fortæller Philip Foss, medejer i Bricks.
     
Vi har udviklet Nicolinehus for Bricks i samarbejde med Schønherr som landskabsarkitekt.
   
Se flere billeder af Nicolinehus 

Glædelig jul og godt nytår

20.12.2015 / Med sneen, der daler ned over det nye vikingetidsmuseum i Oslo, ønsker vi vores kunder og samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår. Vi takker for et begivenhedsrigt år med spændende projekter i hele Norden og ser frem til at fortsætte de mange gode samarbejder i det nye år. Vi holder julelukket fra den 22. december til den 1. januar.

Wing hædret ved German Design Awards

18.12.2016 / For få måneder siden modtog AART designers sammen med Randi det tyske designråds Iconic Award 2016 for dørhåndtaget Wing. Samarbejdet bliver nu hædret igen, da Wing er blevet tildelt en hædrende omtale ved German Design Awards 2017. Med prisen hylder det tyske designråd projekter, som sætter markante spor på den internationale designscene.
 
”Dørhåndtagets elegant svungne linjer inspireret af en vinges aerodynamik passer smukt og komfortabelt til hånden. Det er et fuldendt og nærmest poetisk design,” fremhævede det tyske designråd ved tildelingen af den hædrende omtale ved dette års German Design Awards.
 
Læs mere om Wing

AART architects prækvalificeret til nationalt rostadion

16.12.2016 / Ud af 27 teams fra ind- og udland er fem teams blevet udvalgt til at deltage i konkurrencen om at tegne Danmarks nationale rostadion ved Bagsværd Sø nær København. Vi er stolte over at være blevet udvalgt til konkurrencen og ser frem til at samarbejde med Elkjær + Ebbeskov Arkitekter, LIW Planning og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen om at give vores bud på det nye nationale rostadion til glæde for både den smalle elite og brede befolkning. Konkurrencen forventes afgjort i april 2017.

Musholm vinder IAUD Awards 2016

09.12.2016 / Sammen med Muskelsvindsfonden har vi modtaget hovedprisen ved IAUD Awards 2016 i Nagoya i Japan for med Musholm i Korsør at have skabt et feriecenter, hvor besøgende uanset alder og handicap bliver mødt af muligheder frem for begrænsninger. Bag prisen står The International Association of Universal Design, der hædrer de steder i verden, som på fornemste vis skaber bedre liv for alle uanset livsvilkår.
  
"Vi er drevet af at skabe arkitektur, der gør noget ved mennesker og giver noget til steder og samfund. Det er derfor en stor ære at blive anerkendt for netop dette - at blive hædret internationalt for at sætte nye standarder for at bygge bedre liv for alle," udtaler Anders Tyrrestrup, partner i AART architects.

AART architects skal iscenesætte multikulturhus

02.12.2016 / Vi har vundet konkurrencen om at indrette og iscenesætte det nye multikulturhus i Sønderborg, så det bliver et inspirerende og identitetsstærkt mødested med fremtidens teknologier som bærende element – et sted, der pirrer øjnene gennem laserprojektioner og giver rum for oplevelse gennem interaktive installationer og et stærkt visuelt udtryk.
 
”Det bliver som at træde ind i en ny verden. Lys leder dig på vej, lys giver dig informationer, lys skaber behagelige stemninger og udfordrer samtidig dit øje,” skriver Sønderborg Kommune om vinderforslaget, som vi har udviklet som totalrådgiver med AART designers, ZENI arkitekter og Alexandra Instituttet som underrådgivere og Signe Bjerregaard som konsulent.

AART architects indvier Voss Videregående Skole

24.11.2016 / I samarbejde med Nordic har vi tegnet den nye Voss Videregående Skole – en 11.500 m2 erhvervsskole, hvor rum til praksis og faglig fordybelse møder det smukke landskab i Voss i hjertet af Fjord Norge. Et landskab med søer og fjelde, som har inspireret til skolens design og arkitektur ud fra tanken om at stimulere elevernes evne og lyst til at lære.
 
”Skolen er tænkt og tegnet, så den udnytter udsigten og dagslyset fuldt ud. Med sine forskudte bygningslænger strækker den sig ud mod landskabet, samtidig med at et indre fællestorv trækker landskabet dybt ind i skolen – som et lyst og levende læringslandskab, der flyder tværs gennem skolen i forskellige niveauer,” fortæller Thomas Pedersen, arkitekt og leder af vores norske afdeling.
 
Læs mere om Voss Videregående Skole
 

AART architects tegner ungdomsboliger i Aarhus

01.11.2016 / Som svar på Aarhus' stigende boligmangel åbner vi for nye perspektiver på at udvikle attraktive boliger i hjertet af byen. Det sker ved i samarbejde med CASA og Niras at omdanne tidligere erhvervslejemål i Scandinavian Center Aarhus til delevenlige boliger målrettet unge.
 
Projektet omfatter 133 ungdomsboliger, der spænder fra 60 til 120 kvadratmeter og tilsammen udgør 11.000 kvadratmeter. Lys og luft er vægtet højt i designet af boligerne, der får udgang til private altaner og etableres omkring et gårdmiljø med gode muligheder for at skabe et aktivt og alsidigt naboskab. Boligerne forventes at stå klar primo 2018.

AART architects nomineret til verdens største miljøpris

01.11.2016 / Foran 2000 projekter fra hele verden er Inspiria Science Center blevet udvalgt til finalen om Energy Globe World Award 2016, der uddeles i forbindelsen med FN's klimakonference (COP 22) den 10. november i Marrakesh i Marokko. Energy Globe World Award er verdens største miljøpris og hædrer hvert år projekter på tværs af brancher og geografi for at øge den globale bevidsthed om nødvendigheden af en grøn omstilling.
 
Inspiria Science Center blev i august kåret til ”Energy Globe Award – National Winner of Norway” og er nu med i opløbet til den internationale hovedpris, hvor det er en af tre finalister i kategorien "Youth". Det er nomineret for at danne ramme om et inspirerende og involverende læringsunivers, hvor mere end 50.000 skolebørn hvert år kan lege sig til viden om miljø og energi via interaktive udstillinger, et planetarium og en udendørs sciencepark.
 
Læs mere om Energy Globe World Award

AART architects ser energirenoveringer i et nyt lys

27.09.2016 / "Energirenovering har i mange år handlet om at reducere bygningers energiforbrug. Det ser godt ud i driftsbudgettet og på CO2-regnskabet. Men det betyder samtidig, at man ikke har haft tilstrækkeligt øje for muligheden for at styrke den sociale merværdi, som ligger gemt i enhver energirenovering," fortæller arkitekt Stina Rask Jensen.
 
Gennem sit arbejde hos AART architects er Stina Rask Jensen blevet tilknyttet Aarhus Universitet som ph.d.-studerende. Her er hun en del af det nye innovationsfondsprojekt RE-VALUE, som tæller flere af byggebranchens toneangivende aktører, og som hun over de kommende tre år skal bidrage til at løfte ved at undersøge, hvad det betyder for beboernes livskvalitet, når deres boliger bliver grønnere.
 
Læs mere om RE-VALUE

AART architects modtager miljøpris

05.09.2016 / Fredag den 2. september modtog vi Energy Globe Award ved en prisceremoni på den østrigske ambassade i København. Prisen er verdens største og mest prestigefulde pris inden for miljømæssig bæredygtighed og uddeles hvert år til projekter nationalt og globalt. 2000 projekter fra hele verden var i år indstillet til prisen, hvor vi blev udpeget som "National Winner of Norway" for Inspiria Science Center – et lærings- og oplevelsescenter syd for Oslo, hvor skolebørn kan lege sig til viden om miljø og energi.
  
Læs mere om Inspiria Science Center

Wing modtager international designpris

29.08.2016 / AART designers har sammen med Randi udviklet dørgrebet Wing. Samarbejdet bliver nu hædret med den prestigefulde Iconic Award 2016 af det tyske designråd, der fremhæver Wing som eksemplarisk design, ergonomi og kvalitet. Wing leder tankerne hen på en flyvinges strømlinede kurver, og hovedideen bag dørgrebet har netop været at lade det forme af dets møde med hånden – organisk, robust og tidløst i sit design.
 
Læs mere om Wing

AART architects skal tegne fremtidens filmby

23.08.2015 / Sydhavnen i Aarhus kommer snart til at opleve fornyet byliv, når Filmby Aarhus bliver udviklet til et kreativt og kulturelt kraftcenter til glæde for både filmmagere og byen som helhed. Det er tanken bag vinderstrategien for udvidelsen af Filmby Aarhus, hvor vi som totalrådgiver med SLA, Rambøll og Kvorning Design & Kommunikation som underrådgivere åbner for nye perspektiver på udviklingen af filmbyen.
 
”Opgaven byder på en unik mulighed for at styrke filmbyens rolle som en kreativ katalysator i byen. Ved at vende filmbyen på vrangen og bringe den i øjenhøjde med den omkringliggende by ønsker vi derfor at invitere til oplevelser og inspirere til nye former for kreative samarbejder – alt sammen med fokus på at skabe et vækstmiljø integreret som en aktiv og attraktiv del af byen,” fortæller Anders Tyrrestrup, partner i AART architects.

AART architects repræsenterer Danmark i Rio

08.08.2016 / Vi er stolte over at være blandt de udvalgte virksomheder, som repræsenterer Danmark under OL i Rio de Janeiro. Det sker med vores bidrag til den danske pavillon på den verdensberømte Ipanema strand, hvor besøgende blandt andet kan opleve vores ikoniske udendørsmøbel LOOP samt udbygning af sports- og feriecentret Musholm tegnet for Muskelsvindfonden.
 
Målet med pavillonen er at præsentere det bedste, Danmark har at byde på og føje nyt til den globale fortælling om danske værdier og kompetencer. Designet som verdens mest innovative sports- og feriecenter for mennesker med handicap føjer Musholm sig fint til den fortælling. Det samme gælder for LOOP, der med sine farverige, legende former er designet til at bløde byrum op og inspirere til socialt samvær. Foto: Francisco Alves de Souza / VisitDenmark
 
Læs mere om den danske pavillon

AART architects udvalgt til WAN Awards jury

01.08.2016 / Torben Skovbjerg Larsen, CEO og partner i AART architects, sidder med i juryen ved WAN Awards 2016. Juryen er håndplukket af World Architecture News blandt internationalt førende arkitektvirksomheder, og som jurymedlem vil Torben Skovbjerg Larsen med sin viden og erfaring bidrage til at vurdere og kaste lys over årets bedste og mest inspirerende projekter fra hele verden.
 
Læs mere

AART architects skal tegne norsk vikingetidsmuseum

01.07.2016 / 111 forslag fra hele verden blev i april skåret ned til tre finalister og nu til én vinder. Efter en afsluttende forhandlingsrunde har vi skrevet kontrakt med norske Statsbygg om designet af det nye vikingetidsmuseum i Oslo. Med sin unikke vikingetidssamling, heriblandt verdens ældste og bedst bevarede vikingeskibe, hører det til Norges mest besøgte og verdens mest betydningsfulde, kulturhistoriske museer.
 
Museet rummer Norges vigtigste bidrag til verdens kulturarv, og visionen er derfor at skabe et globalt ledende center for formidling af viden om vikingetiden. Et videnscenter, som kobler forskning med formidling og gør vikingetiden tilgængelig for fremtidige generationer. Det bliver et kulturbyggeri i international særklasse, og vi ser frem til et tæt og engageret samarbejde med Statsbygg og vores underrådgivere, landskabsarkitekterne fra SLA og kulturminderådgiver Jens Treider.
 
Læs mere om vikingetidsmuseet

God sommer til kunder og samarbejdspartnere

01.07.2016 / Vi holder sommerlukket fra den 11. juli til 1. august. Inden vi går på sommerferie, vil vi gerne takke vores kunder og samarbejdspartnere for en første halvdel af 2016 fyldt med spændende projekter på tværs af de nordiske lande. Vi glæder os til anden halvdel med udsigt til at fortsætte de mange gode samarbejder.

AART architects præmieret i international konkurrence

20.06.2015 / Det er med stor glæde, at vi igen gør os bemærket i en åben, international arkitektkonkurrence. Denne gang med vores forslag til et kombineret hotel og kulturhus i den nordsvenske by Skellefteå. 55 forslag fra 10 lande deltog i konkurrencen, hvor vores forslag supplerer vinderforslaget som et af fem indkøb – et forslag, hvor vi ud over et nyt vartegn for byen skaber et mangfoldigt mødested, der føjer nye kulturoplevelser til byen og inspirerer til nye krydsforbindelser mellem kultur og erhverv.

AART architects deltager i international biennale

25.05.2016 / Om få dage bliver den 15. Internationale Arkitekturbiennale skudt i gang i Venedig. Vi ser frem til at møde nye og eksisterende samarbejdspartnere til preview-dagene den 26. og 27. maj. I år repræsenteres vi af stiftende partnere Anders Strange og Anders Tyrrestrup, der deltager i åbningen af den danske og nordiske pavillon, hvor du kan opleve fire af vores seneste og mest prisvindende projekter.

Musholm nomineret til international pris

29.04.2016 / Musholm er nomineret til WAN Sport in Architecture Award 2016, der hædrer verdens bedste stadiums og sportscentre. Musholm vækker dermed endnu engang international interesse og anerkendelse for at udfordre den vante tanke om tilgængelige arkitektur og give mennesker uanset handicap mulighed for aktive og attraktive ferieoplevelser.
 
”Det er et fremragende projekt. Det er smukt integreret i landskabet, og som et sted for mennesker med handicap gør det lige præcis, hvad det skal og på elegant vis,” fremhæver juryen om Musholm.
 
Juryen bestående af internationalt anerkendte arkitekter har gennemgået alle indsendte projekter, som i første omgang blev skåret ned til 28 longlistede projekter og nu til syv nominerede projekter. Vinderen af den prestigefulde, internationale arkitekturpris offentliggøres den 3. maj af World Architecture News.
 
Læs mere om Musholm
 

AART architects i finalen om nyt vikingetidsmuseum

12.04.2016 / Foran 111 indsendte forslag er vi af norske Statsbygg blevet tildelt førstepladsen i den åbne, internationale arkitektkonkurrence om det nye vikingetidsmuseum i Oslo. Sammen med det næst- og tredjebedste forslag er vi dermed gået videre til den endelige forhandlingsrunde om et af Norges mest markante og besøgte museer.
 
"Det er juryens konklusion, at AART architects' forslag giver en særdels god løsning på en kompliceret udfordring. Det nye museum skal sørge for en sikker bevaring af den unikke og populære vikingtidssamling, som hører til blandt verdens mest betydningsfulde kulturminder," udtaler Harald Nikolaisen administrerende direktør i Statsbygg.
 
Læs mere om vores forslag til det nye vikingetidsmuseum

AART architects udvalgt til ny arkitektskole

05.04.2016 / 235 indsendte forslag fra 47 lande er skåret ned til en håndfuld indkøbte forslag – og vi er stolte over, at vores forslag til designet af den nye arkitektskole i Aarhus er blandt indkøbene. “Forslaget har et klart potentiale” og det “markerer begyndelsen på et arkitektonisk samspil, som kan udvikle sig til et interessant element i den fremtidige byudvikling”, fremhæver juryen om vores forslag.
 
Med forslaget har vi skabt en åben struktur bygget op omkring et grid af søjler og varierende, horisontale planer i forskellige dimensioner. Alt sammen med henblik på at inspirere studerende, undervisere og nærmiljøet til at interagere med strukturen og give dem mulighed for at præge udviklingen af den nye skole på Godsbanearealet i centrum af Aarhus.

AART designers udvider Igloo-universet

04.04.2016 / Viden, netværk og design smeltede sammen, da lokomotivværkstedet på Københavns Sydhavn den 31. marts dannede ramme om Trends & Traditions. På fagmessen præsenterede AART designers sammen med Spaces by Holmris de nyeste varianter inden for IGLOO-universet.
 
Med udvidelsen af IGLOO-universet har AART designers arbejdet med at gøre inventarserien skalerbar nøje tilpasset forskellige behov og brugssituationer. Med sit hybride og akustisk regulerende design giver inventarserien nye muligheder for at skabe rum i rummet i åbne storrumsmiljøer, mens integrerede skærme giver rum for fremtidens digitale kontor- og læringsmiljøer.

Vandkanten bliver hædret internationalt

29.03.2016 / Vi er beærede over, at Vandkanten i Stavanger skiller sig ud blandt de mere end 50,000 projekter publiceret på Archilovers det seneste år. Med hædren ’Best on Archilovers 2015’ er det blandt årets mest toneangivende projekter og har ikke alene klare æstetiske og funktionelle kvaliteter – det har også begejstret og fanget interessen hos de 1,7 millioner registrerede brugere på Archilovers.
 
Siden indvielsen i 2014 har Vandkanten vakt stor international interesse for sin evne til at transformere Stavangers tidligere industrihavn til en levende og bæredygtig bydel i træ. Ud over at blive hædret af Archilovers har projektet været nomineret til MIPIM Awards 2015, og i 2014 blev det kåret til årets internationale boligbyggeri af World Architecture News.
 
Læs mere om Vandkanten

AART designers lancerer Peak

18.03.2016 / Sammen med Focus Lighting har AART designers skabt Peak – et nyt lygtehoved til vejarmaturer. Det moderne og klassiske forenes i Peak, hvor den cirkulære, lysende skive giver et diskret, klassisk udtryk, mens den kurvede overgang fra skiven til overliggeren tilfører lygtehovedet en moderne kant og karakter. I et sammenløbende linjeforløb samles de to hovedformer, så der opstår et enkelt og integreret samspil mellem form og funktion.
 
Læs mere om Peak

Musholm nomineret til Architizer A+ Awards

16.03.2016 / Musholm i Korsør er med i opløbet til Architizer A+ Awards 2016. Sports- og feriecentret, som vi har designet for Muskelsvindfonden, er udvalgt som en af fem finalister i kategorien ”Sport and Recreation”, der hædrer det seneste års mest visionære stadioner og sportscentre verden over.
 
Architizer A+ Awards er på få år blevet verdens største prisuddeling inden for arkitektur, og som finalist er Musholm med i opløbet til både Architizer A+ Jury Award og Architizer A+ Popular Choice Award. Sidstnævnte afgøres ved en online-afstemning af arkitekturinteresserede verden over. Stem på dit favoritprojekt

Prækvalificeret til Kronløbsøen i København

09.03.2016 / Det er med stor glæde og forventning, at vi sammen med Arup og Tredje Natur er blevet prækvalificeret til konkurrencen om Kronløbsøen på Nordhavnen i København - en konkurrence, hvor vi skal give vores bud på, hvordan den kommende ø kan disponeres til et nyt spektakulært bykvarter med 25.000 m2 boliger og parkeringsfaciliteter under jorden. Ud over Kronløbsøen er vi sammen med Nordic, Tækker og MASU Planning blevet prækvalificeret til konkurrencen om at udvide og ombygge Islands Brygge Skole, mens vi med et stærkt team også skal give vores bud på en ny idrætshal i Slagelse.

AART udvalgt til den nordiske pavillon i Venedig

08.03.2016 / I december kunne vi fortælle, at to af vores projekter var blevet udvalgt til den danske pavillon på årets internationale arkitekturbiennale i Venedig. Nu kan vi med glæde også offentliggøre, at vi er blevet udvalgt til den nordiske pavillon kurateret af den chilenske arkitekt og redaktør på ArchDaily, David Basulto.
  
Under temaet ’In Therapy’ kan besøgende på årets nordiske pavillon således opleve to af vores norske projekter - henholdsvis Vandkanten, der transformerer Stavangers tidligere industrihavn til en bæredygtig bydel i træ, og Inspiria Science Center syd for Oslo, hvor børn og unge kan lege sig til viden om miljø og naturvidenskab.

Første etape af NYE kan snart gå i gang

04.03.2016 / I februar blev planerne for første etape af NYE enstemmigt godkendt af Aarhus Byråd. Nye kommer til at ligge i naturskønne omgivelser nord for Aarhus og skal med tiden skabe ramme for 20.000 indbyggere, hvor de tilsammen 650 boliger bliver tegnet af otte af Danmarks førende arkitektvirksomheder.
 
Opdelt i syvbydele vil NYE blive bundet sammen af rekreative områder med vandløb, søer og naturarealer. Tanken er et skabe en bæredygtig by i det smukt kuperede landskab, der inspirerer til et aktivt fritidsliv, lokalt engagement og fællesskab. Vores bidrag til NYE består af en ring af 46 forskelligartede boliger på, som knytter byen til landskabet nord for byen.
 
Læs mere om NYE

AART architects etablerer dedikeret designlab

03.03.2016 / Den teknologiske udvikling stiller øgede krav for specialisering i designbranchen. Sammen med industriel designer Morten Hove Lasthein har partnerne bag AART architects – Anders Tyrrestrup, Anders Strange og Torben Skovbjerg Larsen – derfor etableret AART designers med fokus på at udvikle designløsninger i krydsfeltet mellem design og arkitektur.
 
”Gennem flere år har vi oplevet stor succes i Norden inden for både design og arkitektur. Det har givet os et godt afsæt for at styrke vores designfaglige profil yderligere. De seneste år har vi derfor brugt på at etablere AART designers som et selvstændigt og dedikeret designlab. Med AART designers åbner vi for nye perspektiver på, hvordan produktdesign og inventarløsninger kan skabe værdi for både bygherrer og producenter,” fortæller Morten Hove Lasthein, der er partner og designchef i AART designers.
 
Læs pressemeddelelsen

Mød os på MIPIM

01.03.2016 / Vi ser frem til at møde nye og eksisterende samarbejdspartnere på MIPIM fra den 15. til 18. marts – for ikke at glemme et af vores seneste projekter, Musholm i Korsør, der er med i opløbet til dette års MIPIM Awards. Partner Anders Strange, leder af vores afdeling i Oslo Thomas Pedersen og leder af vores afdeling i København Rasmus Højkjær Larsen vil i år repræsentere os på den internationale ejendomsmesse i sydfranske Cannes.
 
Siden sidste år har vi haft god fremgang. Sammen med vores samarbejdspartnere har vi vundet opgaver i Norden, svarende til mere end 300.000 m2, og for andet år i træk er vi blandt finalisterne til en af hovedpriserne ved MIPIM Awards. Sidste år var vi nomineret med boligbyggeriet Vandkanten i Stavanger. I år gælder det sports- og feriecentret Musholm tegnet for Muskelsvindfonden ud fra tanken om at gøre en forskel såvel socialt som kommercielt.

Nordisk dyst på MIPIM 2016

16.02.2016 / Nordisk krimi er blevet kendt verden over som ’Nordic noir’. Men hvad med nordisk arkitektur? Hvilken term beskriver det bedst? Det har Oslo Metropolitan Area sat sig for at finde ud af ved årets MIPIM i Cannes og har derfor inviteret seks af de mest dedikerede nordiske arkitektvirksomheder til at dyste om, hvem der er mest nordisk af dem alle. Vi deltager med Musholm under overskriften 'Nordic Opportunities', og vi vil sætte stor pris på jeres støtte. Klik her for at stemme på 'Nordic Opportunities'

Prækvalificeret til 'Den Ny Maltfabrik'

14.02.2016 / Sammen med Elgaard Architecture, Labland Arkitekter, Alectia and Culture Works er vi blevet prækvalificeret til konkurrencen om at transformere Maltfabrikkens fabriksanlæg fra 1861 til et visionært og multifunktionelt kulturelt og kreativt centrum i Ebeltoft. Hele 29 teams fra både ind- og udland ansøgte om at deltage i konkurrencen, hvoraf seks teams nu er blevet prækvalificeret til at løfte den komplekse opgave og åbne for nye perspektiver for den stolte industribygning og det omkringliggende byrum. Det endelige vinderforslag vil blive offentliggjort i oktober 2016.

Musholm er finalist til MIPIM Awards 2016

28.01.2016 / Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at Musholm er med i opløbet til en af verdens mest prestigefulde ejendomspriser, når MIPIM Awards uddeles den 17. marts i forbindelse med årets store ejendomsmesse i sydfranske Cannes. Musholm er en af fire finalister i kategorien ”best hotel and turism resort”. Det er i øvrigt andet i år træk, at vi er med på den røde løber. Sidste år var vi med Vannkanten i Stavanger nemlig blandt finalisterne i kategorien ”best residential development”.

Prækvalificeret til tranformation af kaserneområde

22.01.2015 / Det er med stor glæde og forventning, at vi er blevet prækvalificeret til arkitektkonkurrencen om at forvandle Roskildes gamle kaserner til et kraftcenter for idræt, kultur og fritid. Sammen med BCVA, Kragh & Berglund og Sweco Danmark er vi blandt de tre teams, som skal give spændende perspektiver på, hvordan Roskilde Kommune kan skabe en sammenhængende udvikling af det gamle kaserneområde Kildegården.

AART starter 2016 med stor succes

18.01.2016 / Siden december er vi blevet prækvalificeret til hele syv konkurrencer med et samlet areal på mere end 40.000 kvadratmeter. 2016 tegner dermed til at blive endnu et godt år, der fører succesen videre fra 2015, hvor vi vandt opgaver på tilsammen mere end 300.000 kvadratmeter i Danmark, Norge og Sverige.
 
De nye konkurrencer rummer projekter inden for både bolig, læring, kultur, erhverv og sundhed. I samarbejde med SLA, Rambøll og Kvorning Design & Kommunikation er vi blevet indbudt til at give vores bud på udvidelsen af Filmby Aarhus, mens vi i samarbejde med Zeni Arkitekter, SLA og Alectia er blandt de teams, som skal dyste om udviklingen af det nye gigthospital i Sønderborg. De øvrige konkurrencer tæller blandt andet udviklingen af IBA Erhvervsakademi i Kolding.

AART udvalgt til arkitekturbiennalen i Venedig 2016

15.12.2015 / Hele to projekter fra vores hånd er blevet udvalgt til at repræsentere Danmark på Den Internationale Arkitekturbiennale i Venedig næste år. Blandt de udvalgte projekter til den danske udstilling er VUC Syd i Haderslev og Musholm ved Korsør – to projekter, som på hver sin måde giver et vitalt øjebliksbillede af dansk, humanistisk arkitektur.
  
Netop humanisme er et kernebegreb for den danske udstilling på biennalen, hvor kuratorerne Boris Brorman Jensen og Kristoffer Lindhardt Weiss har sat sig for at udvikle et wunderkammer af projekter, som viser spændvidden i, hvordan danske arkitekter og byplanlæggere skaber arkitektur med et menneskeligt fokus.
  
Den Internationale Arkitekturbiennale i Venedig er verdens største arkitekturbegivenhed med mere end 60 nationale udstillinger i de historiske pavilloner i Giardini-området, på Arsenale og rundt i hele byen. Den danske udstilling åbner officielt den 28. maj og kan opleves frem til den 27. november 2016.

AART architects tegner hovedkontor for SUN-AIR

03.12.2015 / Onsdag den 2. december blev første spadestik taget til SUN-AIRs nye hovedkontor i Billund. I tæt dialog med SUN-AIR har vi tegnet hovedkontoret, der er en del af en større fornyelse i forbindelse med generationsskiftet i det familieejede, skandinaviske flyselskab.
 
”Ambitionen med hovedkontoret er at skabe nye muligheder for SUN-­AIR. Det at kunne samle SUN-­AIR og JoinJet (datterselskab til SUN-AIR, red.) under samme tag i varierende og tæt forbundne arbejdszoner, som motiverer til samarbejde og videndeling på tværs af organisationen, vil være en fordel, vi kan drage nytte af,” fortæller Kristoffer Sundberg, CEO og ejer af SUN-AIR.
 
Læs pressemeddelelsen om det nye hovedkontor

Stavanger Universitetssygehus skal ligge i Ullandhaug

01.12.2015 / Fredag den 27. november stemte et enigt regionsråd for at lægge Stavanger Universitetssygehus i Ullandhaug i den sydlige del af Stavanger. En beliggenhed, som har været i spil, siden vi sammen med Cowi, Nordic, SLA og Aas-Jakobsen i begyndelsen af året vandt den internationale tilbudskonkurrence om det nye universitetssygehus til otte milliarder norske kroner.
 
Opgaven omfatter nybygningen af et 200.000 m2 universitetssygehus, der skal betjene 330.000 borgere og erstatte Stavangers eksisterende sygehus med 7.300 ansatte. Første fase af opgaven spændte fra januar til august, hvor vi udarbejdede et detaljeret koncept for hver af de tre grunde, som var i spil til det nye universitetssygehus – henholdsvis Stokka i Sandnes, Våland i centrum af Stavanger og Ullandhaug den sydlige del af byen nær universitet.
 
Med regionsrådets valg af Ullandhaug er rammerne nu sat for det videre arbejde med at udvikle et robust og fremsynet koncept for Stavanger Universitetssygehus. Anden fase af opgaven bestående af et forprojekt forventes således at blive påbegyndt i begyndelsen af det nye år.
 
Læs mere om Stavanger Universitetssygehus

Officiel indvielse af norsk supersygehus

30.11.2015 / I samarbejde med Arkitema Architects og Arkitema/ELN Architects har vi tegnet Sykehuset Østfold Kalnes i Sarpsborg syd for Oslo, hvor helende arkitektur går hånd i hånd med nytænkende 3D-teknologi. Mandag den 30. november indvier Kong Harald 5. af Norge det nye sygehus til over seks milliarder norske kroner.
 
Sykehuset Østfold Kalnes sætter de nye standarder for norsk sygehusbyggeri ud fra tanken om at reducere indlæggelsestiden og optimere personalets arbejdsgange. Det 89.000 m2 sygehus bygger således på en avanceret, digital 3D-model, som er blevet brugt gennem hele design- og projekteringsfasen til at skabe et af Norges mest moderne sygehuse.
 
”3D-modellen har været et suverænt værktøj til at skabe et både effektivt og helende behandlingsmiljø. Med modellen har vi indfriet Helse Sør-Østs vision om at give alle patienter enestuer med udsigt til de grønne omgivelser, samtidig med at den har givet os en unik mulighed for at optimere flow og arbejdsgange i tæt dialog med sygehusets medarbejdere”, fortæller Anders Strange, CCO og partner i AART architects og fortsætter: ”En mere effektiv byggeproces har været en anden afgørende gevinst ved modellen”.
 
Sygehuset står således færdig et halvt år før oprindeligt planlagt. Det er desuden det eneste sygehus i Norge med enestuer med eget bad til samtlige patienter. Som et af Norges største sygehuse samler det fire tidligere sygehuse samt psykiatri under ét tag og tilbyder specialiserede sundhedsydelser til de 300.000 indbyggere i Østfold-regionen i det sydøstlige Norge.
 
Læs pressemeddelelsen om Sykehuset Østfold Kalnes

Hovedkontor for et af verdens førende bioraffinaderier

22.10.2015 / ”Vi har designet det nye hovedkontor i tæt dialog med Borregaard ud fra tanken om at styrke mødet mellem medarbejderne. Det er nemlig i mødet, at idéer opstår, og tanker brydes, og som et af verdens førende bioraffinaderier lever Borregaard af at dele og udvikle viden inden for bæredygtighed,” fortæller Anders Strange, CCO og partner i AART architects.
 
Videndeling er nøgleordet i designet af det 3.200 m2 hovedkontor, der skal huse Borregaards øverste ledelse samt 100 af virksomhedens i alt 1.000 medarbejdere. Et atrium åbner hovedkontoret indadtil, mens varierende og tæt forbundne arbejdszoner motiverer til kommunikation på tværs af virksomheden. Centralt i atriet er endvidere placeret en række cirkulære møderum, der klædt i træ og glas markerer dialog og samarbejde som fundamentet for Borregaards arbejde.
 
”Med sin hvide, pixelerede facade lyser bygningen op i det industrielle landskab og markerer Borregaard som en moderne vidensvirksomhed. Som kontrast til det hvide ydre åbner bygningen sig indadtil som et varmt og taktilt rum klædt i træ. Et arkitektonisk greb, der sammen med de cirkulære møderum i hjertet af bygningen refererer til træ og videndeling som Borregaards naturlige råstoffer,” forklarer Anders Strange.
 
Læs mere om Borregaards nye hovedkontor

Verdens mest tilgængelige feriecenter åbner i Korsør

01.10.2015 / Med 100 millioner kroner i støtte fra landets største fonde har Muskelsvindfonden udbygget Musholm med en ny multihal, restaurant, konferencefaciliteter og 24 ferieboliger. I samarbejde med Karin Bendixen, Keinicke & Overgaard Arkitekter, BSAA UrbanLAB, MOE og D & N Rådgivende Ingenrører har vi tegnet og projekteret udbygningen, der sætter nye standarder for arkitektur til mennesker med handicap.
 
”Med udbygningen giver vi liv til Muskelsvindfondens vision om at styrke livskvaliteten for mennesker med handicap ud fra tanken om at give plads til forskelle. Vi føjer nye oplevelser til Musholm - blandt andet ved at udfordre den traditionelle opfattelse af tilgængelig arkitektur. I stedet for at udligne forskelle giver vi rum til forskellige oplevelser, så besøgende uanset handicap får mulighed for at udfolde sig fysisk og udfordre egne grænser,” fortæller Anders Tyrrestrup, partner i AART architects.
 
”Multihallen er et godt eksempel på, hvordan vi har tænkt tilgængelighed som et kreativt benspænd til at inspirere og udfordre de besøgende. Med afsæt i en tæt dialog med nutidige og fremtidige brugere har vi blandt andet skabt en oplevelsesrampe, der slynger sig rundt om hallen, byder på et væld af aktivitetszoner og kulminerer i et udsigtsrum, hvorfra Musholms fantastiske beliggenhed ved Storebælt åbenbares,” forklarer Anders Tyrrestrup.
 
Allerede inden indvielsen har udbygningen af Musholm tiltrukket opmærksomhed. Den 25. september modtog udbygningen således Slagelse Kommunes Bygningspræmiering 2015 for på fornem vis at tilpasse sig den eksisterende arkitektur, udnytte stedets unikke beliggenhed i kystlandskabet ved Storebælt og fremme livskvaliteten for mennesker med handicap.
 
Læs mere om udbygningen af Musholm

Nye perspektiver på dagslys i læringsmiljøer

24.09.2015 / Stina Holm Jensen, arkitekt hos AART architects, var blandt oplægsholderne ved VELUX Daylight Symposium 2015 i London i begyndelsen af september. Hvert andet år tiltrækker symposiet mere end 350 forskere, arkitekter med flere fra hele verden, og i sit oplæg ’Architectural Atmosphere in Learning Environments’ stillede Stina spørgsmålet: hvordan kan dagslys ændre måden, vi tænker og tegner skoler på?
 
Spørgsmålet er et fokusområde for vores interne researchafdeling, AART+. Med afsæt i afdelingens research- og udviklingsarbejde fortalte hun om den nyeste forskning inden for daglys i læringsmiljøer. En forskning, som hun koblede til et af vores aktuelle projekter, Vestmyra Skole i Norge, hvor vi har arbejdet med dagslys ud fra et holistisk perspektiv.
 
I stedet for at reducere dagslys til en isoleret, kvantitativ størrelse har vi i designet af Vestmyra Skole også arbejdet med dagslys som et kvalitativt parameter. Måden dagslys stemmer et rum på, er afgørende for oplevelsen af rummet – og dermed også elevernes evne og lyst til at lære. En oplevelse, som ikke lader sig måle i lux eller lignende, men som vi i designet af skolen har søgt at kvalificere og dokumentere med afsæt i nye modeller og metoder, der føjer nye perspektiver til dagslys i læringsmiljøer.
 
Se oplægget ’Architectural Atmosphere in Learning Environments’

Prækvalificeret til Fremtidens Sølund

23.09.2015 / Vi er blevet prækvalificeret til projektkonkurrence om Fremtidens Sølund – et nybyggeri på næsten 40.000 kvm, der kommer til at ligge ud til søerne i København og har til formål at sætte ny standard for fremtidige plejecentre, daginstitutioner, ungdomsboliger og seniorbofællesskaber. Visionen er at skabe gode rammer for generationsfællesskaber og integrerer Fremtidens Sølund som en naturlig del af Nørrebro.
 
Bag udbuddet står Samvirkende Boligselskaber (SAB). 22 teams ansøgte om at deltage i konkurrencen, og fem teams er nu blevet udvalgt til at give deres bud på udformningen af projektet. I samarbejde med KANT arkitekter, Grontmij og SLA er vi blandt de udvalgte teams, og vi ser frem til et spændende samarbejde med fokus på at give form og liv til visionerne bag Fremtidens Sølund. Projektkonkurrencen gennemføres i løbet af efteråret, og den endelige vinder forventes udpeget i februar 2016.

Kronprinsparret uddeler priser på Kulturværftet

16.09.2015 / I slutningen af august dannede Kulturværftet ramme om uddelingen af verdens største design, INDEX: Award. Den 3. oktober skal det ombyggede, historiske skibsværft danne ramme om endnu en prestigefyldt prisuddeling, når Kronprinsparret ruller den røde løber ud og uddeler priser til pionerer inden for kultur og socialt arbejde.
 
Kulturværftet blev indviet i 2010 og har siden trukket flere betydningsfulde kulturbegivenheder til Helsingør og bidraget til at sætte byen på det kulturelle landkort. I løbet af året besøger mere end 500.000 gæster Kulturværftet, der forener byens værftshistoriske ånd med et moderne og mangfoldigt kulturcenter.
 
Læs mere om Kulturværftet

Vi åbner dørene til tegnestuen

31.08.2015 / Som del af Aarhus Festuge åbner vi dørene til tegnestuen torsdag den 3. september, hvor vi vil give en inspirerende rundvisning og fortælle om vores aktuelle projekter – heriblandt Pakhusene, der bliver det første kombinerede bolig- og erhvervsbyggeri på Aarhus Ø. Rundvisningen varer fra 16.00 til 18.00. Alle er meget velkomne, men da der er et begrænset antal pladser, bedes du tilmelde dig rundvisningen på jhe@aart.dk senest den 2. september.

Sundhedsarkitektur tiltrækker den internationale presse

25.08.2015 / Dansk arkitektur er i høj kurs internationalt – ikke mindst inden for sundhed. Journalister fra førende, internationale arkitekturmagasiner som hollandske MARK og tyske Detail besøger derfor Aarhus fra den 27. til 29. august for at få indblik i danske arkitekters arbejde med at skabe sundere liv gennem arkitektur og planlægning.
 
Pressebesøget med overkriften 'Better Health' er arrangeret af The Architecture Project og præsenterer den internationale presse for de nyeste og mest nyskabende sundhedsbyggerier i Danmark – heriblandt udvidelsen af Musholm, som bliver indviet den 1. oktober og er anerkendt som verdenst mest tilgængelige feriecenter for mennesker med handicap.
 
Læs mere om Musholm

Første spadestik til Pakhusene på Aarhus Ø

21.08.2015 / Fredag den 21. august blev første spadestik taget til Pakhusene, der bliver det første kombinerede bolig- og erhvervsbyggeri på Aarhus Ø - den nye havnebydel i Aarhus. Pakhusene kommer til at bestå af fem punkthuse på i alt 35.000 kvm, hvoraf det første vil indholde 80 lejligheder og 9.000 kvadratmeter, som skal lejes ud til virksomheder.
 
Ambitionen med Pakhusene er at danne ramme om et godt naboskab mellem virksomheder og beboere. Inspireret af deleøkonomien bliver det et multifunktionelt byggeri med fællesskabet i fokus. Kantine, møderum og meget mere bliver for eksempel udlagt som fællesfaciliteter, så virksomheder kan nøjes med færre kvadratmeter, samtidig med at de kan dele viden og lade sig inspirere af hinanden.
 
Læs mere om Pakhusene

RISING Architecture Week

13.08.2015 / Vi er stolte over at være partner på RISING Architecture Week i København – en uge dedikeret til arkitektur, der inspirerer og udfordrer oplevelsen af byens rum. Som del af RISING kan du opleve Kulturhavn Kronborg, der danner ramme om et nyt og moderne kulturområde i Helsingør med Kronborg Slot, M/S Museet for Søfart og Kulturværftet som ankerpunkter.
 
Som partner på RISING giver vi en inspirerende rundvisning på Kulturværftet, hvor associeret partner Rasmus Højkjær Larsen fortæller om den gennemgribende ombygning af Helsingørs gamle skibsværft, som forener byens værftshistoriske ånd med visionerne om et moderne og mangfoldigt kulturcenter. Rundvisningen finder sted den 18. september.
 
Tilmeld dig rundvisningen

AART vinder stort sygehusprojekt i Norge

10.08.2015 / Foran 11 arkitektteams fra hele Skandinavien har vi i samarbejde med Nordic og Asplan Viak vundet tilbudskonkurrencen om arkitekt- og landskabsarkitektydelser i forbindelse med udviklingen af det nye sygehus i Nordmøre og Romsdal med et areal på 80.000 kvm.
 
Udviklingen af sygehuset vil blive varetaget af vores norske afdeling i Oslo. Byggestart er planlagt til 2018 og færdiggørelse til 2021. Ud over sygehuset omfatter opgaven også planlægning af en lokal medicinsk enhed i Kristiansund og en option på arkitektydelse for videreudviklingen af Ålesund Sygehus.

AART tegner bilfri bydel

30.07.2015 / I samarbejde med Tækker Group og otte andre arkitektteams slår vi stregerne til Nye – en helt ny bydel nord for Aarhus, som strækker sig over 220 hektar og kommer til at rumme mellem 10.000 og 15.000 indbyggere, når den er fuldt udbygget om fem år.  
 
Visionen er at skabe en bæredygtig bydel med byen i forhaven og naturen i baghaven. Ressourceforbrug, miljøbelastning og transportforhold er derfor grundpiller i udviklingen af Nye. For eksempel bliver bydelen bilfri, idet parkering samles i overkommelig afstand fra husene. På den måde motiveres beboerne til at bevæge sig langs med og rundt om nabohusene. Det skaber ikke alene en grønnere, men også mere levende og socialt stimulerende bydel.
 
Bydelen bliver opdelt i syv områder, der bliver bundet sammen af grønne arealer med vandløb og søer. Tækker Group er udvikler bag projektet, og sammen med otte andre arkitektteams er vi involveret i udviklingen af bydelens første etape, som udgør 61.000 kvadratmeter bebyggelse inklusiv butikker, institutioner og fælleshuse.

Scandic Aarhus City er finalist til international pris

24.06.2015 / Scandic Aarhus City er blandt finalisterne, når The International Hotel & Property Awards 2015 bliver uddelt fredag den 26. juni på Hotel Splendido i Portofino foran 400 arkitekter og designere fra hele verden.
 
Hotellet, som vi har tegnet i samarbejde med A. Enggard, Norcap, Bønnelycke og Krook & Tjäder, er en af fem finalister i kategorien ’best European hotel with over 200 rooms’. The International Hotel & Property Awards uddeles af det engelske Design Society og designmagasin Design et al, der med prisen hædrer det mest inspirerende design og arkitektur på den internationale hotelscene.
 
The International Hotel & Property Awards adskiller sig fra traditionelle design- og arkitekturpriser ved ikke at have en jury. I stedet bliver de nominerede projekter præsenteret online, hvor design- og arkitekturinteresserede fra hele verden kan stemme på deres favorit til den internationale pris. De foregående år har mere end 25.000 afgivet deres stemme.
 
Læs mere om Scandic Aarhus City
Se finalisterne til The International Hotel & Property Awards 2015

Blandt Danmarks største byggeprojekter

11.06.2015 / Med sine tilsammen 58.000 kvadratmeter var Pakhusene på Aarhus Ø og akuthuset på Regionshospitalet Viborg blandt de 10 største igangsatte byggeprojekter i Danmark i maj. Vi er engageret i udviklingen af begge projekter med et areal på henholdsvis 35.000 og 23.000 kvadratmeter.
 
Pakhusene opføres ikke som et ”almindeligt” kontorhus, men kombinerer bolig og erhverv på en ny og anderledes måde. Ambitionen er at skabe mangfoldighed og forskellighed i anvendelsen af huset, så det pulserer af liv og aktivitet – og på den måde bidrager til at puste liv i udviklingen af Aarhus Ø.
 
Mens Pakhusene indfrier visionerne for fremtidens bydel i Aarhus, så indfrier akuthuset visionerne for fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland. Når hele udbygningen (inklusiv akuthuset) af Regionhospitalet Viborg står klar i 2018, vil det være det første hospital i regionen med en fuldt udbygget akutmodtagelse.
 
Læs mere om Pakhusene
Læs mere om akuthuset
Se top-10 listen over Danmarks største igangsatte byggeprojekter i maj

Norges mest moderne sygehus åbner psykiatrien

03.06.2015 / I samarbejde med Arkitema Architects har vi tegnet Sygehuset Østfold Kalnes, der bygger på avanceret 3D-teknologi og anses for at være Norges mest moderne sygehus. I denne måned er psykiatri-delen på sygehuset åbnet og de første patienter flyttet ind i de moderne og helbredende rammer.
 
For at helbrede patienter hurtigere, reducere indlæggelsestiden og optimere personalets arbejdsgange kan teknologien tages til hjælp. Og det er i den grad tilfældet på Sygehuset Østfold Kalnes, der er navngivet 'Lyse udsigter' og ligger cirka 100 km sydøst for Oslo. Her har vi i samarbejde med Arkitema Architects fra starten brugt en avanceret, digital 3D-model til at projektere det 85.000 m2 store sygehus.
 
"3D-modellen har vist sig at være et suverænt redskab til at inddrage sygehusets personale. For eksempel gik personalet allerede i opførelsesfasen virtuelle rundture i samtlige rum på sygehuset. Det gav os en unik mulighed for at optimere flow og arbejdsgange til gavn for både personalet og patienterne", forklarer Anders Strange, partner i AART architects.
 
"Det er ikke tilfældigt, at projektet i 2014 fik prisen som verdens bedste, åbne BIM-model. Projektet er det første så omfattende og komplekst digitale projekt af sin art i Norge og i Danmark. Vi oplevede, at vores brugerprocesser tog et kvantespring, da modellen blev aktiveret. Nu kunne den enkelte medarbejder se netop de rum, som vedkommende skulle arbejde i - og samtidig være med til at påvirke den mest optimale udformning af rumlighederne - smart arkitektur", supplerer Wilhelm Berner-Nielsen, partner i Arkitema Architects.
 
Læs mere om Sygehuset Østfold Kalnes

AART åbner nyt kontor i København

06.05.2015 / Gennem de seneste år har vi oplevet en fantastisk fremgang med nye projekter i Skandinavien – ikke mindst i København. Derfor tager vi nu skridtet og flytter til nyt og større kontor for at skabe et solidt fodfæste for vores fremtidige aktiviteter i København.
 
Vi er aktuelt engageret i en bred vifte af opgaver i hovedstadsområdet – fra sygehuse over boliger til transformation af gamle industribygninger. Beliggende på øverste etage i et nyrenoveret pakhus er det nye kontor et fint eksempel på sidstnævnte. Med adresse på Njalsgade 17a ligger det i hjertet af Islands Brygge – et stenkast fra vores gamle kontor på Njalsgade 19b.
 
Afdelingsleder af det nye kontor, arkitekt Rasmus Højkjær Larsen, har gennem de seneste år stået i spidsen for flere projekter i og omkring København. Som afdelingsleder har han fokus på at styrke relationen til eksisterende og nye bygherrer og samarbejdspartnere i hele hovedstadsområdet.

AART tegner nyt parkeringshus på DNU

30.04.2015 / I samarbejde med CASA, MOE og Apcoa Parkering Danmark har vi vundet konkurrencen om det nye parkeringshus ved akutcentret på Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Parkeringshuset, der opføres som et OPP-projekt, indeholder 700 parkeringspladser til patienter og pårørende og har på taget etableret en heliport, så patienter, der ankommer med helikopter, kan transporteres direkte til akutmodtagelsen.
 
Parkeringshuset har et samlet budget på 154 millioner kroner. Byggestarten er planlagt til fjerde kvartal 2015, og parkeringshuset forventes at blive taget i brug i oktober 2016, så det står klar til ibrugtagningen af det nye akutcenter. Gennem årene har vi udviklet flere parkeringshuse, og så sent som i marts indviede vi det nye parkeringshus på Regionhospitalet Silkeborg, som vi også har udviklet i samarbejde med CASA.
 
Læs mere om det nye parkeringshus

100 arkitekter mødes på Sletten

28.04.2015 / Træ er i fokus, når 100 arkitekter mødes på FDF Friluftscenter Sletten, som vi tegnede tilbage i 2005, og som stadig står smukt i det midtjyske søhøjland ved Ry. Arkitektcampen, der er arrangeret af Superwood, finder sted den 29. april og byder på foredrag af eksperter og arkitekter fra Danmark og Norge med speciale i træ - heriblandt Anders Tyrrestrup, partner i AART architects, der vil fortælle om de arkitektoniske muligheder med træ.
 
Læs mere om Arkitektcamp 2015 og FDF Friluftscenter Sletten

Når arkitektur udvisker handicap

07.04.2015 / Kan arkitektur styrke livskvaliteten for mennesker med handicap? Det spørgsmål søger en ny fransk udstilling at besvare. Udstillingen med titlen 'Når arkitektur udvisker handicap' finder sted den 14. april til 20. juni i Maison de l’Architecture i Lille, og vi deltager med et af vores aktuelle projekter – nemlig udvidelsen af Musholm nær Korsør, der er anerkendt som et af verdens mest tilgængelige ferie- og aktivitetscentre.
 
Læs mere om Musholm og udstillingen 'Når arkitektur udvisker handicap'

Parkeringshus i Silkeborg indvies – endda før tid

30.03.2015 / ”Til et fremtidssikret hospital hører også et moderne parkeringshus,” fremhævede næstformand i Regionsrådet Bente Nielsen i sin tale ved indvielsen af Regionshospitalet Silkeborgs nye parkeringshus fredag den 27. marts.
 
Med over 100.000 patienter om året har Regionshospitalet Silkeborg behov for funktionelle og fremtidssikrede logistiske faciliteter. Det har hospitalet nu fået i form af det nye parkeringshus, der efter en byggeproces på blot 10 måneder (to måneder kortere end forventet) nu står klar til brug – til glæde for hospitalets patienter, personale og besøgende.
 
Parkeringshuset er på 9.840 m2 og rummer en underjordisk etage samt to en halv etage i forskudt plan over terræn med 338 parkeringspladser. Parkeringshuset er desuden energineutralt, og når en renovering i hospitalsbygningen er på plads, bliver det direkte forbundet med hospitalet via en 46 meter lang gangbro i glas.
 
Læs mere om parkeringshuset

Kulturværftet topper liste over bedste biblioteker

25.03.2015 / Kulturværftet er blevet hædret med seks ud af seks stjerner og betegnelsen ”Exceptionel” af Library Ranking Europe, der benchmarker biblioteker over hele Europa. Dermed topper Kulturværftet ranglisten over de bedste, europæiske biblioteker foran blandt andet Library of Birmingham og Openbare Bibliotheek i Amsterdam.
 
Med ranglisten ønsker Library Ranking Europe at højne kvaliteten af Europas rundt regnet 65.000 biblioteker ved at benchmarke udvalgte, toneangivende biblioteker. Fokus er på brugernes oplevelse af bibliotekerne. Arkitekturen vejer derfor tungt i evalueringen, da variation i rum, lys, materialer og skala bidrager til oplevelsen af et bibliotek som et sted for fordybelse og fællesskab, information og inspiration, indsigt og udsigt.
 
Library Ranking Europes evaluering understøttes af vores egen evaluering af Kulturværftets sociale kvaliteter, som vi i samarbejde med Alexandra Instituttet og med støtte fra Styrelsen for Forskning og Innovation fik udarbejdet i 2012. En evaluering, der byggede på 45 interviews med ledere, medarbejdere og brugere af biblioteket. Som en af brugerne ganske rammende fortalte: ”Det er blevet et samlingspunkt for hele byen.”
 
Læs mere om Kulturværtet

Det tyske designråd hædrer dansk uddannelsescenter

17.03.2015 / Det tyske designråd hædrer i en ny bog vinderne af The German Design Awards 2015, der bliver uddelt inden for en bred vifte af kategorier - fra “Event Design” og ”Corporate and Brand Design” til ”Architecture and Urban Space”. Vi er stolte over, at VUC Syds nye uddannelsescenter i Haderslev er blandt dette års modtagere af hædersprisen.
 
Læs mere om VUC Syds nye uddannelsescenter

Mød os på MIPIM 2015

05.03.2015 / Igen i år deltager vi på MIPIM, og vi ser frem til en inspirerende uge i Cannes med fokus på at pleje vores eksisterende samarbejder og bygge bro til nye - og ikke at glemme boligbyggeriet Vandkanten, der er med i opløbet til en af årets hovedpriser.
 
Vi deltager i år med Anders Strange, der er ansvarlig partner for vores forretningsudviklig. Derudover deltager vi med Thomas Pedersen, der er associeret partner og leder af vores kontor i Oslo, samt Rasmus Højkjær Larsen, der er leder af vores kontor i København.
 
Siden MIPIM 2014 har vi oplevet fremgang på flere fronter. For femte år er vi blevet kåret til gazellevirksomhed af Børsen, og vi har åbnet nye kontorer i København og Oslo samt styrket vores forretning med projekter i hele Skandinavien – heriblandt Vandkanten i Stavanger, der er med i opløbet til årets MIPIM Awards som en af fem finalister i kategorien “Best Residential Development”.

AART architects udbygger skole i København

03.03.2015 / Vi har vundet opgaven om ombygningen af og tilbygningen til Skolen på Duevej på Frederiksberg. Målet med opgaven er at udvide skolens areal og nytænke de fysiske rammer, så de stimulerer elevernes lyst til at lære og udfolde sig fysisk.
 
Vi har vundet opgaven i samarbejde med Nordic, MASU Planning, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører og Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma. Opgaven omfatter en tilbygning på 1.200 m2 samt ombygning af eksisterende klasselokaler i skolens bevaringsværdige hovedbygning.
 
Projekteringen løber frem til marts 2016, og byggeriet forventes at stå færdig i sommeren 2017. Ud over pædagogik og undervisning er bæredygtighed vægtet højt i opgaven, hvor byggeriet blandt andet skal opnå en DGNB-certificering.

AART tegner fremtidens psykiatri i Gødstrup

25.02.2015 / I samarbejde med SMAK, Nordic, Midtconsult og Vega Landskab har vi vundet konkurrencen om den nye psykiatriklynge på DNV-Gødstrup. Det 15.000 m2 store nybyggeri har et budget på 380 millioner kroner og bliver bygget sammen med DNV-Gødstrup med henblik på at skabe sammenhængende patientforløb mellem psykiatri og somatik.
 
Psykiatriklyngen er resultat af en åben konkurrence, hvor veletablerede og unge tegnestuer har samarbejdet for at udfordre traditionelle forestillinger og vise vejen for fremtidens psykiatriske behandlingsmiljø. Det gælder ikke mindst vinderforslaget, hvor vores samarbejde med blandt andre SMAK har banet vej for et mentalt stimulerende behandlingsmiljø med stor nærvær og åbenhed.
 
”Med sit bløde indre og sin allestedsnærværende kontakt til udearealerne adskiller psykiatriklyngen sig fra traditionelle, psykiatriske behandlingsmiljøer, hvor labyrintiske korridorer ofte præger oplevelsen. Vi har derimod søgt at skabe lyse, livsbekræftende rum, der understøtter patienternes helbredelsesproces. Rum, der arbejder med - og ikke mod - patienterne, når psykiatrien med ét skridt flytter sig mange år ud i fremtiden,” fortæller Anders Tyrrestrup, partner i AART architects.
 
Byggeriet af den nye psykiatriklynge forventes at blive påbegyndt i 2015 og stå færdig i 2018. Psykiatriklyngen samler psykiatrien i Midt- og Vestjylland både geografisk og på tværs af voksen-, børne- og ungdomspsykiatrien. Det sker i bygninger på 15.000 m² i psykiatriklyngen og yderligere 2.000 m², der placeres i den somatiske del af DNV-Gødstrup.
 
Læs mere om den nye psykiatriklynge

VUC Syd vinder international designrpris

17.02.2015 / Fredag den 13. februar blev The German Design Awards 2015 uddelt i Frankfurt af det tyske designråd. Vi var på scenen sammen med Zeni Arkitekter for at modtage en af årets priser for VUC Syds nye uddannelsescenter i Haderslev.
 
The German Design Awards uddeles årligt af det tyske designråd, som med prisen hædrer projekter, der på enestående vis bidrager til den internationale design- og arkitekturscene. Projekter, der skiller sig ud fra mængden og viser banebrydende trends inden for design og arkitektur.
 
Det er anden gang, det tyske designråd hædrer et af vores projekter. I 2013 modtog vi det tyske designråds Iconic Award for Inspiria Science Center, der ligger i Grålum i Norge og giver børn og unge mulighed for at lege sig til viden om naturvidenskab og bæredygtighed.
 
Læs mere om VUC Syds uddannelsescenter

Svensk skole med historiske referencer

05.02.2015 / Viktoriaskolen. Det bliver navnet på den 9.400 m2 store udskolingsskole, som vi har tegnet og er ved at projektere i Skara i Sverige. Det er et enstemmigt byråd, som står bag valget af navnet, der har både historiske og geografiske referencer.
 
Skara har tradition for at navngive byens skoler med pigenavne. Navnet Viktoria refererer derudover til stedets historie og geografi, idet både Viktoriasøen med dens rekreative arealer og Viktoriagården med dens historiske rødder ligger som nærmeste naboer til skolen.
 
Byggeriet af Viktoriaskolen påbegyndes til sommer, og skolen forventes at blive indviet i sommeren 2017.
 
Læs mere om Viktoriaskolen

AART architects puster nut liv i Sønderborg havnefront

04.02.2015 / Vi har i samarbejde med Zeni Arkitekter, Alectia og Hoffmann vundet konkurrencen om Sønderborg Multikulturhus, der bliver et pejlemærke for udviklingen af Sønderborg by og havn. Multikulturhuset markerer udviklingen af Sønderborgs nye havnefront ved at samle flere kulturinstitutioner og omdanne den tidligere industrihavn til en rekreativ del af byen med fokus på læring, kultur og oplevelser.
 
”Vi har lagt vægt på at skabe et hus til gavn, glæde og inspiration for hele byen. Et hus, der giver rum for nye oplevelser i krydsfeltet mellem de forskellige kulturinstitutioner og samtidig engagerer borgere og besøgende til at tage den nye havnefront i brug som en attraktiv del af byen,” fortæller Nanna Flintholm, projektleder hos AART architects og en af hovedarkitekterne bag vinderforslaget.
 
Sønderborg Multikulturhus er et vigtigt led i realiseringen af Frank Gehrys masterplan for Sønderborgs havnefront. Med stor nærhed til både havnefronten og den historiske bymidte indskriver kulturhuset sig i en helt særlig kontekst. Det henvender sig derfor 360 grader mod byen og havnefronten, samtidig med at det går i dialog med de omkringliggende bygninger – ikke mindst det historiske pakhus, Ewers Pakhus, som er bevaret og integreret som en naturlig del af kulturhuset.
 
”De åbne facader eksponerer husets liv mod byen og havnefronten, mens de store skår i facaden tilføjer huset en særlig kant og karakter. De store skår relaterer sig også til pakhusets og den øvrige havnefronts gavlhuse. Det er alt sammen eksempler på, hvordan vi har søgt at skabe inspirerende rammer for et mangfoldigt kulturliv og samtidig bevare havnefrontens historiske betydning for byen,” fortæller Nanna Flintholm.
 
Læs mere om Sønderborg Multikulturhus

Vandkanten kåret til verdens bedste boligbyggeri

01.02.2015 / Vandkanten ligger på det yderste af Stavangers havnefront og er designet som et af Europas største boligbyggerier i træ. Det 19.500 m2 store byggeri er netop blevet kåret som verdens bedste boligbyggeri i 2014 af World Architecture News (WAN). 57 byggerier fra hele verden var med i opløbet til den internationale pris.
 
Bæredygtighed og mangfoldighed er blandt grundpillerne i designet af Vandkanten, der er opført i Svanemærket træ og giver rum for en socialt mangfoldig beboergruppe. En tredje grundpille er respekten for Stavangers kulturarv.
 
”En del af Stavangers kulturarv er byens mange træhuse, der kan dateres tilbage til begyndelsen af 1800-tallet. Faktisk har byen Nordeuropas største koncentration af træarkitektur inden for bygrænsen. Den kultur har vi ønsket at bære videre, og derfor er træ også det dominerende materiale i byggeriet. Desuden har vi fundet inspiration i strukturen af de stejle, norske fjelde og det omkransende landskab, så boligbyggeriet på flere niveauer indeholder en skarp fortolkning af Stavanger og Norge,” fortæller Torben Skovbjerg Larsen.
 
Læs mere om Vandkanten

Vandkanten er nomineret til MIPIM Awards 2015

20.01.2015 / Vandkanten i Stavanger er med i opløbet til årets MIPIM Awards, der bliver uddelt i Cannes den 12. marts. MIPIM Awards hædrer enestående ejendomsudviklingsprojekter fra hele verden, og Vandkanten er nomineret i kategorien ”best residential development”.
 
Vi har udviklet Vandkanten i samarbejde med Studio Ludo og Kruse Smith. Det 19.500 m2 store boligbyggeri er blandt Europas største boligbyggerier i træ og omdanner Stavangers tidligere industrielle havnefront til en rekreativ del af byen med 180 graders udsigt over fjorden og de norske fjelde.
 
Vandkanten har tiltrukket stor international opmærksomhed. Ud over MIPIM Awards 2015 er boligbyggeriet således også med i opløbet til flere andre internationale hæderspriser – heriblandt WAN Residential Award 2015 og WAN Wood in Architecture Award 2015.
 
Læs mere om Vandkanten

AktivHus Danmark er klar til at spille en rolle

16.01.2015 / Vi var torsdag den 15. januar med til at stifte AktivHus Danmark som en officiel spiller på det danske marked for designværktøjer til bæredygtigt byggeri. Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen deltog i den officielle stiftelse.
 
”Regeringen har med sin byggepolitiske strategi sat fokus på at fremme bæredygtigt byggeri i Danmark. Det glæder mig at se, at byggebranchen også arbejder aktivt på at fremme bæredygtigt byggeri, som stiftelsen af AktivHus Danmark er et godt eksempel på,” fortalte ministeren.
 
Flere end 60 interessenter var mødt op hos Dansk Byggeri for at deltage i stiftelsen af AktivHus Danmark. Som en dansk pendant til den internationale Active House Alliance skal foreningen arbejde for at udbrede bæredygtigt byggeri. Målet er at etablere en let tilgængelig og økonomisk overkommelig platform for vurdering af bæredygtighed ved både nybyggeri og renovering af små og mellemstore bygninger i Danmark.
 
AkitvHus Danmark bygger blandt andet på designprincipperne bag Bolig for Livet, og vi har stiftet foreningen i samarbejde med Saint-Gobain Nordic, Cenergia, Esbensen, Velux Danmark, Teknologisk Institut og Kuben Management. Foreningen får adresse hos Dansk Byggeri i Nørre Voldgade 106 i København K.

AART tegner universitetssygehus i Stavanger

09.01.2015 / Sammen med Cowi, Nordic, SLA og Aas-Jakobsen har vi vundet konkurrencen om det nye universitetssygehus i Stavanger. Med et budget på otte milliarder norske kroner er det nye universitetssygehus et af Nordens største sygehusprojekter.
 
Opgaven omfatter nybygningen af et ca. 100.000 m2 stort universitetssygehus, der skal betjene 330.000 borgere og erstatte Stavangers eksisterende sygehus med 7.300 ansatte. Første fase af opgaven består af en konceptfase med henblik på at udvikle og skitsere et robust og detaljeret koncept for det nye sygehus og tage endelig stilling til dets beliggenhed i Stavanger, hvor tre grunde aktuelt er i spil.
 
Vi har vundet konkurrencen foran syv teams bestående af flere af Nordens førende arkitekt- og ingeniørvirksomheder. Konkurrencen bestod af en interviewrunde med otte prækvalificerede teams, hvor hvert team blev vurderet i forhold til tre forhåndsdefinerede tildelingskriterier i form af pris, arbejdsproces og organisering.
 
Med opgaven om det nye universitetssygehus styrker vi vores fodfæste i Norge, hvor vi er engageret i flere større projekter. Heriblandt det 19.500 m2 store boligbyggeri Vandkanten i Stavanger og det 85.000 m2 store Nyt Østfold Sygehus i Sarpsborg, som bliver indviet i november 2015. Nyt Østfold Sygehus er tegnet i samarbejde med Arkitema Architects og norske Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter.

AART architects er i spil til Bispebjerg Hospital

18.12.2014 / Sammen med Cowi, Nordic, CCO og Mariane Levinsen Landskab har vi vundet første fase i konkurrencen om det nye akuthus til Bispebjerg Hospital. Tre teams er gået videre til anden fase i konkurrencen om fremtidens akuthus.
 
”Opgaven er på mange måder udfordrende. Vi har især hæftet os ved de forslag, som kommer tættest på at rumme den svære balance mellem et moderne hospital med optimal funktionalitet og et fredet hospital med en 100-årig historie,” fortæller formand for dommerkomitéen, regionsrådsmedlem Lars Gaardhøj fra Socialdemokraterne.
 
Syv teams deltog i første fase af konkurrencen, og i anden fase er vi oppe i mod C.F Møller og KHR/KWR-konsortiet. Det endelige vinderforslag bliver offentliggjort i slutningen af sommeren 2015.

Glædelig jul og godt nytår

17.12.2014 / Vi ønsker kunder, kolleger og samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår. Vi takker for et begivenhedsrigt år med spændende projekter i hele Skandinavien og ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i det nye år. Vi holder julelukket fra den 20. december til den 4. januar.

Scandic Aarhus City er nomineret til arkitekturpris

07.12.2014 / Scandic Aarhus City er med i opløbet til The International Hotel & Property Award 2015, hvor det er nomineret i kategorien ”Best European hotel over 200 rooms". Prisen uddeles af det engelske Design Society og designmagasin Design et al.
 
Det 18.000 m2 store hotel ligger i centrum af Aarhus og er nomineret for blandt andet at have integreret en af byens bevaringsværdige facader fra 1800-tallet som et karakterfuldt, arkitektonisk element. Derudover har hotellet integreret flere bæredygtige tiltag, ligesom det er designet som et af Danmarks mest tilgængelige hoteller.
 
The International Hotel & Property Award 2015 bliver uddelt i juni. Det er endnu ikke offentliggjort, hvor prisuddelingen vil finde sted. Sidste år dannede det eksklusive Hotel Capriani i Venedig ramme om prisuddelingen, hvor flere end 400 arkitekter fra hele verden deltog.
 
Læs mere om Scandic Aarhus City

AART architects åbner kontor i Oslo

24.11.2014 / Efter flere år med succes i Norge åbner vi kontor i Oslo. Med det nye kontor styrker vi vores norske fodfæste og sætter kunderelationer øverst på dagsordenen. Kontoret vil blive ledt af Thomas Pedersen, der samtidig indtræder som associeret partner i AART architects.
 
Thomas Pedersen trækker på mange års erfaring fra større byggeprojekter i hele Norden, og som chef for vores norske kontor og aktiviteter får han fokus på flere strategiske tiltag – heriblandt et styrket kundefokus.
 
”Vi gør en dyd ud af at lytte til vores kunder og tilpasse vores rådgivning deres behov. Vores nye kontor i Oslo bygger derfor på en klar strategi om at sætte kunderelationer øverst på dagsordenen. En tæt og konstruktiv dialog er nøglen til et succesfuldt byggeri, og med kontoret får vi mulighed for at komme endnu tættere på bygherrer og samarbejdspartnere i det daglige arbejde”, fortæller han.
 
Kontoret i Oslo erstatter vores tidligere kontor i Sarpsborg, som vi etablerede i 2010.

Ny forening skal fremme bæredygtigt byggeri

13.11.2014 / Vi er blandt medstifterne af Dansk AktivHus Forening. Målet med foreningen er at etablere en ny klassificering af bæredygtigt byggeri, der kan bidrage til en mere markedsdrevet udvikling i forhold til at fremme komfort, miljø og energibesparende løsninger i branchen.
 
Dansk AktivHus Forening er en national forening, der udspringer af den internationale Active House Alliance med en målsætning om at implementere principperne bag Active House konceptet i dansk byggeri med hovedfokus på små og mellemstore bygninger.
 
De syv medstiftere bag Dansk AktivHus Forening er AART architects, Saint-Gobain Nordic, Cenergia, Esbensen, Velux Danmark, Teknologisk Institut og Kuben Management.

AART architects bliver bronzepartner i AGF

11.11.2014 / Som en del af partnerskabet skal vi bidrage til udviklingen af AGF, da vi vil få en betydelig rolle i forbindelse med etableringen af det kommende klubhus i Fredensvang. Et klubhus, der skal skabe rammer for et stærkt og fremsynet AGF.
 
”Vi er glade for, at et af byens førende arkitektfirmaer er kommet med i vores erhvervsnetværk. Vi er i mange henseender i gang med at bygge et nyt og stærkere AGF op, og i forhold til de helt nye rammer, der er på tegnebrættet på Fredensvang, kunne vi ikke forestille os en bedre samarbejds- og sparringspartner end AART architects,” udtaler Jørn Klinge, kommerciel direktør i AGF Fodbold.
 
”Vi lever af at bygge nyt og innovativt, og derfor vil vi også gerne bakke op om det ambitiøse projekt, AGF er gået i gang med. Der er mange lighedspunkter til vores verden, og vi vil gerne give vores bidrag til at skabe et holdbart og stærkt AGF. Vi er drevet af at skabe arkitektonisk markante projekter, der giver en rigere oplevelse af stedet, omgivelserne og mødet mellem mennesker – og det håber vi, at vi sammen med AGF kan lykkes med på Fredensvang til gavn for alle dem, der bruger det historiske træningsanlæg,” udtaler Anders Strange, partner i AART architects.

AART architects kåret til 5 x gazelle

31.10.2014 / For femte år er vi blevet kåret til gazelle af Børsen. Med mere end en seksdobling af vores bruttoresultat siden første gazellekåring er vi tilmed blandt årets supergazeller, der udgør de øverste 3,5 procent af det samlede antal gazeller.
 
Vi er samtidig den eneste arkitektvirksomhed og blandt de blot 2 procent af årets gazeller, der er kåret til gazelle for femte gang eller mere. En stabil og vedholdende vækst, som vi er stolte af at kunne præstere.
Det skyldes ikke mindst, at vi lægger vægt på at værne, ikke alene om en høj faglig ekspertise, men også om en høj soliditet. Vi ønsker nemlig ikke alene at inspirere, men også skabe tryghed for vores kunder og samarbejdspartnere.
 
Derfor gør vi en dyd ud af at bygge på et solidt, økonomisk fundament. Ethvert byggeri er nemlig en kompleks og ofte langvarig proces med et stort økonomisk ansvar, og tryghed er derfor et nøgleord i vores rådgivning.
 
Læs mere om vores organisation og økonomi

Østfold Sygehus kåret til årets bedste BIM-projekt

29.10.2014 / Østfold Sygehus i Norge er blevet kåret til årets bedste åbne BIM-projekt af Building Smart International. En international jury har kåret sygehuset efter at have vurderet, hvilke byggeprojekter i verden, der har gjort størst indsats for at fremme og implementere brugen af åben BIM.
 
Kåringen er et solidt, fagligt skulderklap til det omfattende arbejde, som vi sammen med bygherre og samarbejdspartnere har lagt i byggeprojektet. Det gælder ikke mindst vores fokus på at fremme og implementere brugen af BIM i stor skala.
 
BIM har således været taget i brug i alle skalaer og fra de tidligste faser af byggeprojektet. Hele vejen igennem har der været stillet høje krav til brugen af åben BIM med henblik på at styrke kvaliteten og effektivisere arbejdsprocesserne.
 
Det har banet vej for en komplet BIM af hele det nye sygehus, samtidig med at vi har oparbejdet unik erfaring, som vi kan bringe i spil i fremtidige projekter. Bygherre på Østfold Sygehus er Helse Sør-Øst, og vores samarbejdspartnere er Cowi, Arkitema samt Eliassen & Lambertz-Nilssen Arkitekter.
 
Læs mere om Østfold Sygehus

Aarhusianske tegnestuer udgiver ny typekodning

28.10.2014 / Med dagens lancering af BIM7AA typekodning har syv aarhusianske tegnestuer udarbejdet en simpel, operationel kodningsstruktur, der understøtter projekteringsmetodikker, ansvars- og ydelsesfordeling skabt til fri afbenyttelse.
 
Med baggrund i de igangværende supersygehusprojekter har de syv tegnestuer dannet arbejdsgruppen BIM7AA i forening med Arkitektskolen Aarhus. Arbejdsgruppen er et forum til at evaluere og drøfte optimering af BIM-processer såvel som for at udarbejde tilbundsgående analyser af BIM-processernes indvirkning på disse milliardstore projekter. Det første resultat af arbejdsmøder og workshops er nu frit tilgængeligt for bygherrer, bygherrerådgivere, rådgivere og alle andre interesserede i byggebranchen. Med andre ord: typekoden er tilgængelig for alle.
 
BIM7AA typekodning er en enkel og operationel kodningsstruktur af BIM-byggeobjekter baseret på rådgiverens projekteringskrav, erfaringer, dansk byggeskik og ”best practice” fra komplekse til enkle BIM-projekter. Strukturen i BIM7AA typekodningen er på mange måder en modernisering af det velkendte og gennemprøvede SfB-system, som er tilpasset måden, vi i dag håndterer BIM-projekter på.
 
De syv tegnestuer er aarhus arkitekterne, AART architects, Arkitema Architects, C.F. Møller, CUBO Arkitekter, Friis & Moltke og schmidt hammer lassen architects. BIM7AA indsamler erfaringer til eventuelle opdateringer af typekodningen. Typekoden indeholder fagdisciplinerne: arkitekt, konstruktioner, vvs, ventilation, el og landskab.
 
Læs mere på www.BIM7AA.dk

VUC Syd vinder The German Design Award 2015

27.10.2014 / VUC Syds nye uddannelsescenter i Haderslev er blandt vinderne af The German Design Award 2015, hvor uddannelsescentret har modtaget en ”special mention” i kategorien ”architecture and urban space”.
 
The German Design Award uddeles hvert år af det tyske designråd, som med prisen hædrer projekter, der på enestående vis bidrager til den internationale design- og arkitekturscene. Projekter, der skiller sig ud fra mængden og viser banebrydende trends inden for design og arkitektur.
 
”Vi er beærede over, at vores arbejde med at nytænke rammerne for læring vækker interesse i udlandet. Med det nye uddannelsescenter har vi nemlig ikke alene søgt at skabe et identitetsstærkt byggeri, men også at udfordre den traditionelle tanke om en skole,” fortæller Anders Tyrrestrup, partner i AART architects.
 
Prisoverrækkelsen finder sted i Frankfurt den 13. februar. Det er i øvrigt anden gang, at det tyske designråd hædrer et af vores realiserede projekter. I 2013 modtog vi det tyske designråds Iconic Award for Inspiria Science Center i Norge.
 
Læs mere om VUC Syds nye uddannelsescenter

Konference om vor tids største velfærdssatsning

23.10.2014 / Vi er blandt hovedtalerne på MAA-konferencen 2014, der stiller skarpt på vor tids største velfærdssatsning, nemlig de nye supersygehuse. Konferencen byder på taler af blandt andre kulturminister Marianne Jelved og nogle af Danmarks førende arkitektvirksomheder.
 
Clement Kjærsgaard er ordstyrer på konferencen, hvor du blandt andre kan møde Anders Tyrrestrup, partner i AART architects, Lone Wiggers, partner i C.F. Møller, og Roelof Gortemaker, partner i hollandske De jong gortemaker algra. Derudover kan du møde en hjerneforsker og en ph.d.-studerende med speciale i krop, rum og kultur, der vil kaste nyt lys på, hvordan vi oplever arkitektur.
 
Konferencen er gratis for MAA'ere og stud.arch. MAA'ere og henvender sig til alle, der har interesse i arkitektur, planlægning og designs rolle i forhold til velfærd og sundhed.
 
Læs mere om MAA-konferencen 2014

Nu løftes sløret for fremtidens Esbjerg Museum

20.10.2014 / Siden foråret har vi i samarbejde med Expology, Rambøll og Sydvestjyske Museer arbejdet på at revitalisere Esbjerg Museum og nytænke dets profil og indhold. På et stort informationsmøde på Esbjerg Museum præsenterede vi forleden projektet for fremtidens museum.
 
I projektet har vi nytænkt museet ved at gribe tilbage og genopdage Esbjergs unikke historie som pionerby. Fremtidens museum får derfor navnet 'Pionermuseet Esbjerg' og kommer til at indeholde kulturhistoriske temaer fra den moderne by med temaerne Pionerbyen Esbjerg, Esbjerg Future Lab, Esbjerg før Esbjerg og besættelsestid med arkiv, udstilling og læringscenter for Holocaust.
 
I projektet har vi lagt vægt på at tale til både sanser og følelser. Nye formidlingsformer skal for eksempel give de besøgende mulighed for at indleve sig i historien på nye måder. Det skal blandt andet ske via interaktive udstillinger, samtidig med at vi har designet en interaktiv facade, der skal profilere museet som en moderne og markant kulturinstitution i bybilledet.
 
Læs mere om Pioneermuseet Esbjerg

Naturcenter modtager arkitekturpris

05.10.2014 / Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl modtog lørdag den 4. oktober Middelfart Kommunes Arkitekturpris 2014. Aktivitets- og naturcentret modtog prisen for at skabe et arkitektonisk, inspirerende omdrejningspunkt for friluftslivet i Hindsgavl Dyrehave.
 
Prisen blev overrakt af Niels Ebbe, formand for Teknisk Udvalg i Middelfart Kommune, som led i Arkitekturens Dag. Prisen er den anden pris, som tilfalder Aktivitets- og Naturcentret Hindsgavl. I marts var aktivitets- og naturcentret blandt vinderne af The Energy Efficiency Best of Awards 2013, der blev uddelt i Dublin og hædrer energieffektive byggerier i international særklasse.
 
Læs mere om Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl

Vinderforslag til nyt kulturhus

24.09.2014 / I samarbejde med Tækker Rådgivende Ingeniører og Labland Arkitekter har vi vundet konkurrencen om et nyt kulturhus med bibliotek, egnsarkiv, borgerhus og idrætsfaciliteter i Kolind i Syddjurs Kommune. Målet med opgaven er at skabe et lokalt forankret, kulturelt krydsfelt.
 
Opgaven med titlen Kolind+ omfatter totalrådgivning i forbindelse med en cirka 1.000 m2 renovering og ombygning af Kolind Hallen samt en 1.000 m2 tilbygning til hallen. Med opgaven ønsker Syddjurs Kommune at skabe et kulturelt krydsfelt i Kolind ved at etablere et bibliotek, egnsarkiv, borgerhus og multifunktionelle idrætsfaciliteter i ét fælles hus, således at der opstår synergi på tværs af de forskellige aktører.
 
”Vi ser spændende muligheder i opgaven. Det gælder nemlig ikke alene om at samle de forskellige aktører under samme tag, men om at styrke deres berøringsflader. Det gælder om at skabe de rette rammer for synergi – en form for hybrid kulturarena, der giver rum for nye oplevelser og samarbejder i krydsfeltet mellem biblioteket, egnsarkivet, borgerhuset og idrætsfaciliteterne,” fortæller Anders Tyrrestrup, partner i AART architects.

Vinderforslag til Vestmyra Skole i Norge

18.09.2014 / Vestmyra Skole er den tredje konkurrence inden for skolebyggeri, som vi vinder på blot ét år i Norge. Konkurrencen er vundet i samarbejde med Nordic, Sweco, Norconsult og Hent og omfatter en 9.350 m2 ombygning af den eksisterende barneskole samt nybygning af en ny mellemskole med tilhørende administration, faglokaler, specialklasser og idrætshal.
”Hovedgrebet nedskalerer skolen til en serie af mindre ’huse’, hvilket skaber en identificerbar skala. Dette styrker fællesskabet på det enkelte klassetrin og på skolen som helhed. Facadeudtrykket og materialevalget understøtter hovedgrebet. Fløjene er disponeret som ’små huse’, og facaderne i træ knytter skolen til den norske småhus-tradition,” fremhæver Fauske kommune, der er bygherre på projektet.
 
Læs mere om vores vinderforslag til Vestmyra Skole

Verdens mest inspirerende biblioteker

04.09.2014 / Den internationale bibliotekssammenslutning (IFLA) har lavet den ultimative biblioteksguide, '1001 Libraries to see before you die'. Vi er beærede over, at Kulturværftet i Helsingør har fundet vej til guiden, der viser verdens mest inspirerende biblioteker.
 
'1001 Libraries to see before you die' er et online-initiativ, der har til hensigt at samle og formidle best practice eksempler på biblioteker fra hele verden. Ifølge IFLA er Kulturværftet kommet med i guiden i kraft af sin unikke arkitektur og beliggenhed, hvor fortiden møder nutiden.
 
”The Culture Yard is a cultural centre brimming with life and activities. It’s a place packed with history – both in its status as a modern cultural house built on a traditional shipyard, and also quite literally, inside its large, extensive library,” står der blandt andet i guiden.
 
Læs guiden '1001 Libraries to see before you die'

Ambitiøst friluftsbyggeri i Herlufmagle

01.09.2014 / For KFUM-Spejderne i Herlufmagle har vi tegnet en klippetop. I hvert fald af navn, da det kommende friluftscenter får navnet Nunatakken, der betyder klippetop på grønlandsk. Navnet er inspireret af istidens formgivning af landskabet, og det 1.617 m2 store friluftscenter er designet som et nyt pejlemærke for natur- og friluftsaktiviteterne i Herlufmagle. Lokale og Anlægsfonden har netop givet tilsagn om at støtte projektet med seks millioner kroner, og med tilsagnet er næsten hele finansieringen på plads, og byggeriet forventes at kunne gå i gang inden længe.
”Projektet er et ekstremt ambitiøst eksempel på, at en spejdergruppe og en kommune i fællesskab med en række andre foreninger og selvorganiserede brugere kan tænke deres behov sammen. Nunatakken bliver både arkitektonisk og funktionelt et enestående friluftsbyggeri, som både samlet og i dets enkelte delløsninger vil inspirere udformningen af fremtidige friluftsbyggerier over hele landet,” udtaler Torben Frølich, direktør i Lokale og Anlægsfonden, i en pressemeddelelse.
 
Læs mere om Nunatakken

Vi sætter kulør på Aarhus Festuge

27.08.2014 / Som medlem af Aarhus Festuges erhvervsnetværk sætter vi igen i år kulør på festugen. Sidste år omdannede vi kulturhuset Hermans til en lysende hule. I år omdanner vi Bispetorv til et stiliseret ”bjerglandskab”, der danner ramme om festteltet Der Liebe Bisp.
 
Rammerne for Der Liebe Bisp tager afsæt i det sydtyske tema, og med sin belysning og skyggedannelser ændrer ”bjerglandskabet” karakter hen over dagen, aftenen og natten. Der Liebe Bisp skaber således en stemningsfuld ramme for gæsterne og går samtidig i dialog med byrummet.
 
Konstruktionen er desuden enkel og baseret på materialer og elementer fra traditionel byggepladsafskærmning, som sikrer bæredygtig genanvendelse, når teltet efter festugen tages ned. Aarhus Festuge vil kunne opleves fra den 29. august til 7. september.

Verdens mest tilgængelige feriecenter

07.08.2014 / Musholm har taget det første spadestik til verdens mest tilgængelige center for ferie, sport og konference. I det nye nummer af Muskelkraft udgivet af Muskelsvindfonden kan du læse om tankerne bag og perspektiverne for det udvidede Musholm, der står færdig i juni 2015.
 
I 2013 vandt vi konkurrencen om udvidelsen af Musholm, der ligger nær Korsør ved Storebælts smukke kystlinje. I øjeblikket ligner Musholm mest en byggeplads, men om et år vil udvidelsen af Muskelsvindfondens nuværende feriecenter være færdig og klar til indvielse.
 
Med en ny multihal, træningsrum, restaurant, køkken, 24 nye ferieboliger, fællesfaciliteter og ny reception vil Muskelsvindfonden til den tid have virkeliggjort drømmen om at bygge verdens mest tilgængelige center for ferie, sport og konference.
 
”Musholm er hel unik, og jeg er sikker på, at vi som kommune kan lære meget om tilgængelighed af Musholm og de erfaringer, som centret gør sig,” udtaler Sten Knuth, borgmester i Slagelse, til Muskelkraft.
 
Du kan læse mere om Musholm i det nye nummer af Muskelkraft her

Den første etape af Vandkanten står nu færdig

02.07.2014 / Den 1. juli flyttede de første beboere ind i første etape af det nye boligbyggeri, der ganske sigende har fået tilnavnet Vandkanten. Det 19.500 m2 store boligbyggeri ligger nemlig på det alleryderste af Stavangers havnefront med 180 graders udsigt over havet og de norske fjelde. En promenade med caféer og butikker omkranser de 135 ejerlejligheder og strækker sig helt ind til byens historiske centrum.
 
Kontakten til byen og dens historie kommer også til udtryk i materialevalget. Stavanger har den højeste koncentration af træhuse i Nordeuropa, og Vandkanten viderefører byens stolte træarkitekturtradition. Med sin forskudte geometrier, dramatiske passager og træbeklædte dæk, facader og tagflader fremstår Vandkanten som skarptskårne fjelde i træ, der rejser sig på kanten mellem byen og havet.
Vandkanten har allerede tiltrukket stor opmærksomhed i Norge. Det kommer ikke mindst til udtryk i salget af lejligheder i de to første byggeetaper. I den første byggeetape solgte lejlighederne for hele 100 millioner norske kroner på blot få dage, og i den anden byggeetape blev der solgt ikke færre en 15 lejligheder på blot en time.
 
”Vi er glade for at have skabt et meget salgbart boligbyggeri. Ved at disponere Vandkanten som en sammenhængende række af skarptskårne, bygningskroppe i træ har vi skabt et identitetsstærkt boligbyggeri, der udnytter den unikke beliggenhed fuldt ud. Alle lejligheder er for eksempel gennemlyste, således at alle beboere har udsigt mod både byen og vandet,” fortæller Torben Skovbjerg, CEO og partner i AART architects.
 
Læs mere om Vandkanten

VUC Syd er nomineret til tysk arkitekturpris

20.06.2014 / VUC Syds nye uddannelsescenter i Haderslev er med i opløbet til The German Design Award 2015, der uddeles af det tyske designråd. Med prisen hædrer det tyske designråd byggerier, der på enestående vis bidrager til den internationale design- og arkitekturscene.
 
”The German Design Award er en prestigefuld, international design- og arkitekturpris. Målet med prisen er at opdage, præsentere og hædre de nyeste og mest banebrydende trends inden for design og arkitektur,” skriver det tyske designråd om prisen.
 
Uddannelsescentret er nomineret i kategorien ”Architecture and Urban Space”, og som et af de nominerede projekter er uddannelsescentret med i opløbet til både The German Design Award og The Public’s Choice Award. Som det tyske designråd skriver:
 
”Afstemningen ligger ikke kun i hænderne på en højt respekteret jury af eksperter. The Public’s Choice Award inkluderer også design- og arkitekturinteresserede. Enestående design og arkitektur bør nemlig nå ud til og berøre langt flere mennesker end blot en udvalgt gruppe af eksperter.”
 
Vinderne af The German Design Award 2015 bliver offentliggjort til september, mens prisoverrækkelsen finder sted i München i marts 2015.
 
Læs mere om det nye uddannelsescenter

Sundhedshus dyster om international arkitekturpris

11.06.2014 / I marts vandt vi konkurrencen om det nye sundhedshus for Diakonissestiftelsen på Frederiksberg. Nu er projektet med i opløbet til en af verdens mest prestigefulde hæderspriser inden for sundhedsarkitektur, WAN Healthcare Award 2014.
 
Sundhedshuset er blandt de udvalgte projekter i kategorien ”unbuilt”, hvor det endelige vinderprojekt bliver offentliggjort den 22. juli. Omkranset af Diakonissestiftelsens historiske teglstensbygninger i hjertet af Frederiksberg adskiller sundhedshuset sig fra de øvrige udvalgte projekter, hvor størstedelen er store, barmarksprojekter.
 
Formet som en vinkel, hvor balkoner åbner sundhedshuset indadtil mod en ny atriumgård, er huset tænkt og tegnet som mere end blot et sundhedshus. Det er tænkt og tegnet som Diakonissestiftelsens nye mødested, hvor atriumgården blandt andet giver rum for offentlige udstillinger og arrangementer.
 
Mod byen er sundhedshusets omsvøbt af en pixelleret skærm, der inspireret af Diakonissestiftelsens kristne kulturarv giver associationer til livets træ, og hvis materialevalg harmonerer smukt med de eksisterende teglstensbygninger. Den pixellerede facade træder særligt i karakter om aftenen, når husets indre lys trænger gennem de mange små åbninger og oplyser området omkring sundhedshuset.
 
Læs mere om det nye sundhedshus

Bæredygtigt hovedkontor står i vandets tegn

10.06.2014 / Hovedkontoret for DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) har fået tilnavnet Vandhuset. Det er ikke tilfældigt. Visuelt og arkitektonisk udtrykker bygningen nemlig, at det er et videnscenter for vand. Se de nye billeder af det prisbelønnede hovedkontor.
 
Hovedkontoret, der ligger i udkanten af Skanderborg, har modtaget flere hæderspriser for sin arkitektur og sine innovative, bæredygtige løsninger. Bygningen er for eksempel beklædt med perforerede aluminiumplader, der på nært hold danner abstrakte mønstre, men på afstand træder i karakter ved at give en oplevelse af bølgende vand.
 
Dertil kommer, at bygningen integrerer LAR (lokal afledning af regnvand) som et skulpturelt element. Fra bygningens tag samler en specialdesignet vandspyer regnvandet og sender det som et vandfald til jorden. Langs bygningen leder en serie af bassiner regnvandet ned til en regnvandssø. Sammen med vandspyeren og bassinerne føjer regnvandssøen et rekreativt og bæredygtigt element til oplevelsen af arkitekturen og det omkringliggende landskab.
 
”Hovedkontoret er et eksempel på, hvordan vi arbejder innovativt med bæredygtige løsninger. Det viser, hvordan vi i stedet for at betragte bæredygtighed som en begrænsning indarbejder det som et integreret, oplevelsesrigt element i arkitekturen,” fortæller Torben Skovbjerg Larsen, partner i AART architects.
 
Se de nye billeder af hovedkontoret

Nu bygges fremtidens akuthospital i Viborg

03.06.2014 / Regionrådsformand Bent Hansen tog forleden første spadestik til fremtidens hospital i Viborg, da han gravede for til det nye akutcenter. Spadestikket markerede samtidig starten på en omfattende ombygning af det eksisterende hospital.
 
”Viborg har ikke set et større byggeri,” fastslog Bent Hansen, da han gravede for til det 24.000 m2 store akutcenter, der sammen med ombygningen af det eksisterende hospital kommer til at omfatte knap 60.000 m2. Akutcentret forventes at stå færdig i 2017, mens ombygningen strækker sig over yderligere to år derefter.
 
Akutcentret, der beløber sig til 590 millioner kroner, er det største delprojekt i det omfattende kvalitetsfondsbyggeri til i alt 1,15 milliarder kroner på hospitalet. Når akutcentret står færdigt vil det rumme en ny akutafdeling med skadestue, ligesom der bliver plads til vagtlæge, operationsstuer, sengeafsnit med enestuer, ambulatorier og en ny hovedindgang.
 
Projektgruppen Viborg, der er totalrådgiver på delprojektet, består af AART architects, Sweco Architects, Midtconsult og WSP. Det samlede projekt indeholder ud over akutcentret og ombygningen også et nyt Patologisk Institut, et nyt parkeringshus samt udbygning og ombygning af Vestdansk Center for Rygmarvsskade.
 
Læs mere om det nye akutcenter

Prækvalificeret til stort OPP-projekt i Skejby

02.06.2014 / Som en del af CASA-konsortiet er vi blevet prækvalificeret til et større OPP-projekt i Skejby. Projektet omfatter et nyt parkeringshus og parkeringsanlæg samt heliport i forbindelse med byggeriet af Det Nye Universitetshospital.
 
Det er planen, at det nye parkeringshus med cirka 700 parkeringspladser opføres i syv til otte etager. Heliporten skal opføres i et hævet plan over parkeringshuset med tilhørende kontroltårn, tankningsanlæg og i direkte forbindelse til fælles akutmodtagelse via forbindelsesgang.
 
Region Midtjylland satte mandag den 2. juni navne på de fem konsortier, der skal byde på OPP-projektet – heriblandt CASA-konsortiet, der består af CASA, Ejendomsselskabet CASA, AART architects, MOE og APCOA PARKING Danmark.

Patienter bidrager til nyt neurorehabiliteringshus

27.05.2014 / Hvordan starter livet igen efter en hjerneskade, der har umuliggjort selv de mest basale, daglige funktioner? Det spørgsmål søger vi svar på, når vi inddrager patienter i udviklingen af det nye neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital.
 
I samarbejde med Glostrup Hospital, Nordic, Marianne Levinsen, Harde Larsen, Buro Happold og Alectia arbejder vi på for første gang i Danmark at bygge et neurorehabiliteringshus specielt indrettet til patienter med hjerneskader og rygmarvsskader. Det nye neurorehabiliteringshus skal fra 2018 rumme højt specialiserede rehabilitering af patienter med rygmarvsskader og traumatiske hjerneskader fra hele Østdanmark.
 
For at hente inspiration fra dem, der kender allermest til livet som patient og har prøvet et rehabiliteringsforløb på egen krop, mødtes vi mandag den 26. maj med en række patientforeninger i Handicaporganisationernes Hus. Målet var at få patienterne med helt frem i den kreative proces i udviklingen af det nye neurorehabiliteringshus.
 
”Det er meget motiverende at møde dedikerede mennesker og se og høre, hvordan tilgængelighed fylder i deres hverdag. Som arkitekter har vi en stor teoretisk viden om tilgængelighed, men det giver en ekstra værdi og sætter fokus på nye løsninger at have mulighed for at arbejde tæt med de brugere, som vores arbejde har så stor betydning for,” fortæller arkitekt Rasmus Højkjær Larsen.
 
Læs mere om det nye neurorehabiliteringshus

International messe om skolebyggerier

12.05.2014 / Vi deltog på den internationale messe om skolebyggerier, Schulbau 2014, der fandt sted den 13. til 14. maj i Hamborg. På messen præsenterede vi et af vores seneste, opførte projekter i form af det nye uddannelsescenter for VUC Syd.
 
Schulbau besøges af tyske arkitekter, planlæggere, bygherrer og myndigheder og tiltrak i år mere end 2.500 besøgende. Messen havde i år vendt blikket mod Danmark for at hente inspiration om fremtidens skolebyggeri. På messen promoverede vi Danmark sammen med otte danske arkitektfirmaer. Den danske stand var arrangeret af Danske Ark i samarbejde med Eksportrådet i Tyskland.
 
Vi promoverede blandt andet det nye uddannelsescenter for VUC Syd, der ligger på Haderslevs havnefront og udmærker sig ved at danne ramme om et fleksibelt og digitalt læringsmiljø. Uddannelsescentret indeholder for eksempel ingen faste klasselokaler, men er i stedet indrettet som et åbent læringsmiljø, der udfordrer den traditionelle måde at tænke og tegne skoler på.
 
Læs mere om det nye uddannelsescenter for VUC Syd

Anders Strange får tillidspost i Dansk Industri

07.05.2014 / Anders Strange, partner i AART architects, blev tirsdag den 6. maj indvalgt i bestyrelsen for regionalforeningen DI-Østjylland. Han er dermed den første arkitekt, som har opnået valg til en tillidspost i Dansk Industri.
 
I marts måned blev Danske Arkitektvirksomheder en del af Dansk Industri. Målet for Danske Arkitektvirksomheder er at opnå adgang til større indflydelse på nationale og lokale erhvervsforhold. Det skal blandt andet opnås ved at få valgt eller udpeget arkitekter til Dansk Industris forskellige udvalg og bestyrelser. Og nu er Anders Strange, som den første arkitekt, valgt som tillidsmand i Dansk Industri.
 
Anders Strange er blevet tillidsmand for en vigtig region, hvor særligt Aarhus er et vigtigt område for medlemmerne af Danske Arkitektvirksomheder – både fordi mange af medlemmerne er etableret i og omkring Aarhus, men også fordi byen i disse år ligger grund til en høj byggeaktivitet.

International konference om træarkitektur

02.05.2014 / Vi er blandt hovedtalerne på konferencen ”Knock on Wood”, der åbner dette års Belgrade International Architecture Week og byder på foredrag med arkitekter bag nogle af Nordens mest markante træbyggerier - heriblandt det 19.000 m2 store boligbyggeri Vandkanten i Stavanger.
 
På konferencen vil Jesper Hallstrøm Eriksen, kommunikationschef i AART architects, fortælle om Vandkanten, og hvilke muligheder og udfordringer vi som arkitekter har mødt undervejs i byggeriet – fra vi vandt den internationale arkitektkonkurrence i 2006 til i dag, hvor byggeriet rejser sig på det yderste af havnefronten i Stavanger.
 
Ud over foredrag byder ”Knock on Wood” på workshops og udstillinger med fokus på innovativ og bæredygtig træarkitektur. Træ som byggemateriale er i Serbien næsten forsvundet, og konferencen har som mål at fremme en debat om træ som byggemateriale og dets arkitektoniske og bæredygtige kvaliteter.
 
En specialbygget træpavillon vil danne ramme om konferencen, der finder sted fredag den 9. maj på Fakultet for Arkitektur på Beograd Universitet og markerer åbningen af den 9. Belgrade International Architecture Week.

Nye konkurrencer på tegnebordet

22.04.2014 / Vi er blevet prækvalificeret til konkurrencerne om den nye multiarena i Aabenraa og det nye multikulturhus i Sønderborg. Vi ser frem til to spændende konkurrenceforløb, hvor det gælder om at skabe arkitektur, der inviterer, involverer og inspirerer borgere og besøgende.
 
I konkurrencen om den nye multiarena i Aabenraa er vi blevet prækvalificeret i samarbejde med Sweco Architects og Viborg Ingeniørerne. Målet med konkurrencen er at skabe et attraktivt idrætscenter, der kommer til at fungere som samlingspunkt for byen og skabe plads til en bred vifte af idrætsrelaterede organisationer og virksomheder.
 
I konkurrencen om det nye multikulturhus i Sønderborg er vi blevet prækvalificeret i samarbejde med Hoffmann, Zeni og Alectia. Målsætningen er her at skabe et mangfoldigt kulturhus, der kommer til at rumme et nyt hovedbibliotek samt forskellige lærings- og kulturtilbud. Det er samtidig målsætningen at skabe et fleksibelt kulturhus, der kan ændres i takt med borgernes skiftende behov.

780 elever indvier science-bygning i Horsens

09.04.2014 / 780 elever var tirsdag den 8. april med til at indvie den nye naturvidenskabelige tilbygning til Horsens Statsskole. Den 1.300 m2 store science-bygning rummer faglokaler og laboratorier og har som mål at styrke skolens naturfaglige profil.
 
For at indfri Horsens Statsskoles visioner er science-bygningen organiseret i to etager, da bygningen på den måde skaber størst mulig synergi mellem de naturvidenskabelige fag og friholder mest mulig plads til det eksisterende haveanlæg. Synergien mellem fagene understøttes af det dobbelthøje fællesrum og den brede siddetrappe, der åbner og binder bygningen sammen indadtil.
 
Science-bygningen kobler sig på Horsens Statsskoles bevaringsværdige hovedbygning og bygger på et klart koncept, der ikke alene går i dialog med hovedbygningen, men også markerer det oprindelige haveanlæg. Ved at drage fordel af bygningsanlæggets geometrier og hovedakser bevarer bygningen det eksisterende bygningsanlægs symmetrier. Bygningen indskriver sig på den måde i konteksten, hvilket forstærkes af de buede udskæringer, der åbner bygningen mod hovedbygningen og haveanlægget.
 
Science-bygningen er resultat af et tæt samarbejde med Horsens Statsskole og Raundahl & Moesby. Byggeriet blev sat i gang i sommeren 2013 og har (foruden en kort pause i august efter entreprenørfirmaet Sjælsø Gruppen gik konkurs) forløbet præcist og planmæssigt.
 
Læs mere om science-bygningen

Vinderforslag til nyt sundhedshus på Diakonissestiftelsen

31.03.2014 / Med Moe Rådgivende Ingeniører som underrådgiver har vi vundet konkurrencen om Diakonissestiftelsens nye sundhedshus på Frederiksberg. Det nye sundhedshus kommer til at rumme privatpraktiserende læger, psykologer og andre sundhedsfaglige specialer, motionsfaciliteter, et Living Lab til afprøvning af velfærdsteknologi og meget mere.
 
Vinderforslaget roses for, med en følsom poesi i facaden og en funktionel robusthed i husets indre, at have ramt tonen i et byggeri, der skal invitere til sundhed, innovation og fællesskab. Mogens Madsen, formand for Diakonissestiftelsens bestyrelse og formand for dommerkomiteen, er yderst tilfreds med resultatet.
 
”AART architects’ forslag har virkelig løftet sig og lever i høj grad op til vores drømme og forventninger om et inviterende, levende og samlende hus”, udtaler han.
I vinderforslaget har vi bygget sundhedshuset sammen med de smukke, historiske murstensbygninger omkring en ny atriumgård, som bliver Diakonissestiftelsens nye mødested med café, møderum samt plads til udstillinger og større arrangementer.
 
Sundhedshuset er formet som en vinkel, der ud til atriumgården har åbne balkoner. De eksisterende murstensfacader danner de to andre vægge i det store, glasoverdækkede gårdrum, der trækker dagslyset dybt ned i huset og inviterer til sundhed og fællesskab.
 
Omkranset af de historiske murstensbygninger kommer sundhedshuset til at ligge ved Peter Bangs Vej. Mod vejen er atriumgården indrammet af sundhedshuset, hvis øvre etager er omsvøbt af en let skærm med et pixelleret motiv af en trækrone, mens stueetagen fremstår åben i glas.
 
Læs mere om det nye sundhedshus

AART architects er i finalen om psykiatrisk hospital

31.03.2014 / Efter en åben idékonkurrence er vi i samarbejde med SMAK architects og Nordic gået videre til anden fase i konkurrencen om psykiatrien på DNV-Gødstrup. Tre teams er gået videre i konkurrencen om den 14.800 m2 store psykiatriklynge.
 
 
I fase to i konkurrencen om den nye psykiatriklynge er vi oppe imod Steen Palsbøll Arkitekter samt OP Arkitekter med Moe og Arkitema, og vi ser frem til at gå i dialog med Region Midtjylland og optimere vores konkurrenceforslag i henhold til regionens krav og visioner.
 
”Igennem en konstruktiv dialog skal buddene udvikle sig til løsninger på, hvordan man skaber en moderne, psykiatrisk behandlingsvirksomhed, som på alle måder skaber en bedre oplevelse for patienterne”, udtaler psykiatridirektør Gert Pilgaard i en pressemeddelelse om den nye psykiatriske klynge med en totalramme på 381 millioner kroner.
 
Psykiatriklyngen skal tage udgangspunkt i evidensbaseret design og rumme 80 voksenpsykiatriske senge, 13 børne- og ungdomspsykiatriske senge samt ambulante funktioner for voksen-, børne- og ungdomspsykiatrien. Det endelige vinderforslag vil blive offentliggjort i oktober 2014, og vinderteamet vil stå med en opgave, der løber frem til indflytning i bygningerne i slutningen af 2018.

Naturcenter vinder energi- og arkitekturpris

24.03.2014 / Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl var blandt vinderne, da The Energy Efficiency Best of Awards 2013 blev uddelt i Dublin. Prisen uddeles hvert andet år af Saint-Gobain ISOVER, som med prisen hædrer byggerier, der viser vejen for fremtidens energieffektive byggeri.
 
Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, der ligger i det naturskønne landskab ved Hindsgavl Dyrehave på Fyn, vandt prisen for på kreativ og innovativ vis at have integreret flere energieffektive løsninger. De energieffektive løsninger betyder, at naturcentret som et af de første naturcentre i Danmark opfylder energikravene til et passivhus (15 kWh/m2).
 
Energiforbruget er således markant reduceret, hvilket er blevet muligt ved at sikre en høj isoleringsevne samt forme og orientere naturcentret i forhold til de lokale klimaforhold. Det kommer blandt andet til udtryk i den bygningsintegrerede solafskærmning, der udover at modvirke overophedning i de varme sommermåneder giver naturcentret en markant, arkitektonisk profil.
 
Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl blev indviet i 2012 og er resultat af et tæt samarbejde mellem AART architects, Middelfart Kommune, Rønslev Andersen og Miljøforum Fyn.
 
Læs mere om Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl

Boligbyggeri rejser sig på havnefronten i Stavanger

18.03.2014 / På havnefronten i Stavanger rejser sig et anderledes og spændende boligbyggeri. Placeret på den måske bedste beliggenhed yderst på havnefronten er det 19.500 m2 store byggeri ganske sigende blevet døbt Vandkanten.
 
Byggeriet indeholder 128 ejerlejligheder, som alle har udsigt til både byen og vandet. Flere af lejlighederne har private tagterrasser, og alle lejligheder har tæt kontakt til såvel vandet og promenaden som byen og de grønne gårdrum.
Opførelsen af byggeriet forløber planmæssigt, og de første beboere forventes at kunne flytte ind i juni 2014. På trods af endnu at være under opførelse har Vandkanten allerede tiltrukket stor opmærksomhed.
 
Det kommer ikke mindst til udtryk i salget af lejligheder. I den første byggeetape solgte lejlighederne for hele 100 mio. kr. på blot få dage, mens der blev solgt ikke mindre end 15 lejligheder på blot en time i den anden byggeetape.
 
Læs mere om Vandkanten

AART architects udvikler parklygte

18.03.2014 / I samarbejde med Focus Lighting har vi udviklet SKY, der er en ny parklygte i et enkelt, stilrent design. Lyskilden er LED, som med sin placering i bunden af armaturet giver et behageligt, indirekte lys, der bliver reflekteret af den hvælvede top.
 
Parkarmaturets himmelstræbende form med hvælvet topplade har inspireret til navnet SKY. Lyset reflekteres og kommer ovenfra - fra himmelhvælvet. Focus Lighting forventer at kunne levere SKY i slutningen af 2014, men præsenterer en første udgave på messen Light + Building i Frankfurt fra den 30. marts til 4. april 2014.

Vinderforslag til Voss videregående skole i Norge

07.03.2014 / I samarbejde med Nordic, Hent, Sweco, Norconsult og Bjørbekk Lindheim har vi vundet projektkonkurrencen om den 12.000 m2 store Voss videregående skole, der ligger i naturskønne omgivelser i Voss i hjertet af Fjord Norge.
 
Den nye skole, der har en anlægssum på cirka 350 millioner norske kroner, kommer til at indeholde seks erhvervsfaglige linjer med et samlet elevtal på 380 elever og 100 ansatte. I vinderforslaget fordeler de erhvervsfaglige linjer sig i en H-komposition af rektangulære bygningsvolumener, der fra et stort fællesrum strækker sig ud mod det grønne landskab.
Ud over de erhvervsfaglige linjer kommer skolen også til at indeholde en multihal, der giver rum for idræt og kulturelle arrangementer. Skolen er således designet som et mangfoldigt kultur- og uddannelsescenter, der kommer til at emme af læring, aktivitet og kulturelle oplevelser.
 
”Forslaget har en klar organisering og et solidt gennemgående koncept. Skolens forskellige rum og funktioner er artikuleret i facadeudtrykket på en overbevisende måde. Forslaget viser samtidig konkurrencens største kvaliteter med hensyn til kontakten mellem inde og ude gennem skoletorvet (skolens store fællesrum, red.), som har udsyn til begge gårdrum i tillæg til kantinen mod vandet”, fremhæver dommerkomitéen om vinderforslaget.

VUC Syd er nomineret til Architizer A+ Awards

05.03.2014 / Det nye uddannelsescenter for VUC Syd i Haderslev er med i opløbet til Architizer A+ Awards. Uddannelsescentret er udvalgt som en af fem finalister i kategorien ”Architecture +Learning”, der hædrer det seneste års mest visionære undervisningsbyggerier verden over.
 
Architizer A+ Awards er på få år blevet verdens største prisuddeling inden for arkitektur, og som finalist er det nye uddannelsescenter for VUC Syd med i opløbet til både Architizer A+ Jury Award og Architizer A+ Popular Choice Award.
 
Sidstnævnte afgøres af arkitekturinteresserede verden over, og du kan stemme på dit favorit projekt blandt de fem finalister i kategorien "Architecture +Learning" på: http://awards.architizer.com/public/voting/?cid=52
 
Læs mere om det nye uddannelsescenter for VUC Syd

Vinderforslag til nyt parkeringshus i Silkeborg

03.03.2014 / I samarbejde med CASA og Rambøll har vi vundet konkurrencen om det nye parkeringshus ved Regionshospital Silkeborg. Parkeringshuset, der bliver opført som OPP-projekt, får plads til 330 biler og udmærker sig ved sit enkle flow og åbne facadeudtryk.
 
I designet af parkeringshuset har vi lagt vægt på at trække dagslys dybt ind i huset og skabe et godt overblik for bilisterne, idet man kører én vej ind, én vej rundt og én vej ud. Et trygt og overskueligt flow for bilisterne, hvilket bliver understøttet af et godt udsyn til omgivelserne og identitetsstærkt, grafisk wayfinding-koncept. En gangbro i glas skaber derudover let og sikker adgang til hospitalsbygningerne.
 
Parkeringshuset kommer til at ligge på det nuværende parkeringsområde mellem kapellet og Glentevej og bliver opført med en etage under terræn og to en halv etage i forskudt plan over terræn med en maksimal højde på otte meter. Byggeriet bliver miljø-og energirigtigt med blandt andet solceller, der kan drive LED-belysning, skiltning og ventilation.
 
Det er planlagt, at anlægsarbejdet går i gang til april, og at parkeringshuset skal stå færdig i april næste år.

AART architects nytænker Esbjerg Museum

20.02.2014 / I samarbejde med Expology og Rambøll har vi vundet konkurrencen om at revitalisere Esbjerg Museum, så museet kommer til at fremstå som et ikon for byens historie og kulturliv. Visionen er at puste nyt liv i museet, så det bliver en central aktør for både borgere og turister.
 
”Vi er glade for den tillid, som Sydvestjyske Museer viser os. Det er en spændende og krævende opgave, hvor det gælder om at udvikle et fremsynet idéprojekt, der gør det muligt at rejse penge og gentænke museets indhold, udstillinger og aktiviteter”, udtaler Torben Skovbjerg Larsen, CEO og partner i AART architects.
 
”Vi er glade for, at processen for alvor er skudt i gang, og har store forventninger til samarbejdet. Vi vil fuldstændig gentænke museets profil og både mentalt og fysisk starte helt forfra, så museet med sin centrale placering kommer til også at spille en central rolle i forhold til en bred vifte af aktører”, supplerer Flemming Just, direktør for Sydvestjyske Museer.
 
20 teams ansøgte om at deltage i konkurrencen, hvoraf tre teams blev udvalgt til at afgive tilbud om idéprojektet til fremtidens Esbjerg Museum. Idéprojektet er en del af projektet ”Destination Sydvestjylland: Samarbejdsformer for succes” og er medfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling samt Vækstforum i Region Syddanmark. Første skridt i den videre proces er allerede taget, da der i mandags blev afholdt en stor opstartsworkshop med deltagere fra Esbjergs kultur- og erhvervsliv.

Danmark får ny arkitekturpolitik

19.02.2014 / Vi har i det forgangne år deltaget i processen vedrørende udviklingen af den nye nationale arkitekturpolitik. Vi ser derfor frem til den 27. februar, hvor arkitekturpolitikken ”Mennesker i centrum” lanceres af hele fire ministre i Carlsberg Byen.
 
Gennem workshops med udvalgte repræsentanter fra det danske arkitektur-, kultur- og uddannelsesmiljø har vi bidraget til at sætte rammerne for den nye arkitekturpolitik, som har til formål at løfte overliggeren for fagets udfoldelse i de kommende år.
 
Under overskriften ”Mennesker i centrum” stiller arkitekturpolitikken skarpt på temaer som livsrum og fællesskab. Med andre ord på de mennesker, der skal bo, arbejde og færdes i arkitekturen. Målet er at fremme kvaliteten i arkitekturen ved i fortsat højere grad at inddrage borgerne og give gode vilkår for arkitekters arbejde i et samspil med den kultur, der definerer det danske, nordiske og globale samfund.
 
Arkitekturpolitikken vil blive præsenteret i Elefanten (Tap E) i Carlsberg Byen den 27. februar kl. 14.00-15.30 af kulturminister Marianne Jelved, minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen, klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen og miljøminister Kirsten Brosbøl.

Se filmen om den nye arkitekturpolitik, der blandt andet indeholder klip af Kulturværftet i Helsingør.

AART architects er partner på MIPIM 2014

18.02.2014 / Vi er officiel partner på Copenhagen Malmö Region standen på MIPIM 2014. Igen i år ser vi frem til nogle spændende dage i Cannes fyldt med møder, receptioner og netværksarrangementer med kolleger, kunder og samarbejdspartnere.
 
Som partner har vi fornøjelsen af at invitere til reception for den nordiske bygge- og ejendomsbranche tirsdag den 11. marts kl. 16.00-17.00. Receptionen vil blive afholdt på Copenhagen Malmö Region standen i Palais des Festival og blive akkompagneret af den svenske stjernekok Tareq Taylor, der vil servere tapas og cocktails med rødder i det nordiske køkken.
 
Vi deltager i år med seks personer på MIPIM. Vi deltager med Torben Skovbjerg Larsen (CEO og partner), Anders Strange (partner), Jesper Hallstrøm Eriksen (kommunikationschef), Nanna Flintholm (leder af AART concept), Rasmus Højkjær Larsen (projektleder) og Thomas Pedersen (leder af vores norske afdeling).

Nye konkurrencer på tegnebordet

15.02.2014 / Vi er blevet prækvalificeret til konkurrencerne om Psykiatrisk Center Ballerup og Syddansk Universitet i Odense. Derudover er vi blevet prækvalificeret til det første og største delprojekt i udvidelsen af Nyt Hospital Bispebjerg.
 
I konkurrencen om Nyt Hospital Bispebjerg, hvor delprojektet omfatter et nyt akuthus til 1,6 mia. kr., er vi blevet prækvalificeret som underrådgiver med COWI som totalrådgiver og COWI Norge, Nordic, CCO og Marianne Levinsen som underrådgivere.
 
I konkurrencen om Psykiatrisk Center Ballerup, hvor udvidelsen omfatter af et intensivt sengeafsnit, er vi blevet prækvalificeret som totalrådgiver med PK3 som landskabsarkitekt og SteensenVarming og SlothMøller som ingeniører.
 
I konkurrencen om udvidelsen af Syddansk Universitet, hvor udvidelsen omfatter en 8.000 m2 stor undervisningsbygning, er vi blevet prækvalificeret som arkitekt med Niras som ingeniør og Dansk BoligByg som totalentreprenør.

Østfold Sygehus når endnu en milepæl

10.01.2014 / Den 9. januar deltog flere end 500 arkitekter, ingeniører og håndværkere i fejringen af, at sygehuset nu er tæt og lukket. I sin tale takkede projektchef Dag Bøhler alle involverede parter for den arbejdsindsats, som de ligger i opførelsen af det 82.400 m2 store sygehus.
 
Fejringen fandt sted i den kommende foyer og er første arrangement inde i selve sygehuset. Byggeriet forløber planmæssigt og vil ifølge tidsplanen stå færdig i 2016, hvor det vil tilbyde Østfold-regionens 250.000 borgere højt specialiserede ydelser inden for diagnostik, behandling og rehabilitering.
 
Læs mere om Østfold Sygehus

Vinderforslag til nyt neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital

19.12.2013 / Teamet med AART architects og Nordic Office of Architecture i spidsen har vundet konkurrencen om det 25.000 m2 store neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital. Med det nye neurorehabiliteringshus markerer Glostrup Hospital sig som et af verdens førende centre for specialiseret rehabilitering af patienter med rygmarvslidelser og traumatiske hjerneskader.
 
Region Hovedstaden har udpeget teamet bestående af AART architects, Nordic Office of Architecture, Marianne Levinsen Landskab, Buro Happold, Hospitalitet og Harde Larsen Rådgivende Ingeniører som vinder af konkurrencen om det nye neurorehabiliteringshus med en økonomisk ramme på 714 millioner kroner.
”Projektet skal roses for sine stærke arkitektoniske kvaliteter i relation til ønskerne for helende arkitektur. Disponeringen af bygningsanlægget med små dybder og megen dagslysadgang fra begge sider af bygningskroppene giver store dagslysmæssige kvaliteter til gavn for oplevelsen og helingen,” fremhæver Region Hovedstaden i dommerbetænkningen.
 
Placeret vest for det eksisterende hospital lægger neurorehabiliteringshuset sig ud i parkens grønne rum, hvor to hvide sengebygninger rejser sig på en landskabelig base. De to sengebygninger er forbundet af en midterbygning med fællesfaciliteter og bliver opført omkring et gårdrum, så patienterne får mest muligt dagslys. Generelt har alle husets funktioner en tæt relation til det grønne parklandskab, enten i form af udsigt over parken eller mere intime landskabshaver på og omkring huset.
 
Læs mere om det nye neurorehabiliteringshus

Glædelig jul og godt nytår

17.12.2013 / Vi ønsker kunder, kolleger og samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår. Vi takker for et begivenhedsrigt år med spændende projekter i hele Skandinavien og ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i det nye år. Vi holder julelukket fra den 21. december til den 5. januar.

AART architects er i finalen om Diakonissestiftelsen

12.12.2013 / Vi er udpeget som en af to vindere i konkurrencen om Diakonissestiftelsens nye sundhedshus på Frederiksberg. Det 8.000 m2 store sundhedshus skal bygges sammen med de eksisterende historiske bygninger omkring en ny atriumgård, som bliver Diakonissestiftelsens nye mødested.
 
Ud over atriumgården med café, møderum og fællessal skal sundhedshuset også rumme privatpraktiserende læger, psykologer og andre sundhedsfaglige specialer, motionsfaciliteter, et Living Lab til afprøvning af velfærdsteknologi og meget mere.
 
I konkurrencen har vi Moe som underrådgiver, og i finalen er vi oppe imod Rørbæk & Møller med Schul Landskabsarkitekter, White og Alectia som underrådgivere. Fem teams deltog i første fase af konkurrencen, og vi ser frem til anden fase, hvor vi vil gå i dialog med Diakonissestiftelsen og bearbejde vores forslag yderligere.
 
Diakonissestiftelsen forventer at offentliggøre det endelige vinderforslag den 1. april 2014.

Vinderforslag til udvidelsen af Universitetssygehuset Örebro

09.12.2013 / ”Lyset vandt”. Sådan lyder overskriften i dommerbetænkningen fra konkurrencen om den 24.000 m2 store udvidelse af Universitetssjukhuset Örebro, der omfatter operationsstuer, ambulatorier, dagkirurgifunktioner, sengestuer samt en ny foyer og hovedindgang.
 
Overskriften henviser til AART architects og Sweco Architects’ vinderforslag, der ifølge juryen udmærker sig ved sit gode dagslysindfald, sin store fleksibilitet og sit rige arkitektoniske udtryk.
”Forslaget føjer en ny identitet til Universitetssjukhuset Örebro og skaber et nyt ansigt mod byen […] Det tilgodeser i sit hovedgreb konkurrenceprogrammets målsætning om et godt patient- og arbejdsmiljø, fleksibilitet, bygbarhed og i vidt omfang bæredygtig udvikling.
 
Bygningens opdeling i flere voluminer giver lyse miljøer, en tydelig ankomstplads og logiske flows i bygningen og området omkring sygehuset,” fremhæver juryen i dommerbetænkningen.
 
Læs mere om vinderforslaget her

Prækvalificeret til sygehuskonkurrence

18.11.2013 / AART architects er blevet prækvalificeret til projektkonkurrencen om ombygningen og renoveringen af Sygehus Vendsyssel i Hjørring. Vi er blevet prækvalificeret som totalrådgiver med arkitektfirmaet NORD, ALECTIA og Søren Harde Larsen Rådgivende Ingeniører som underrådgivere.
 
Fem teams er blevet prækvalificeret til projektkonkurrencen, der omfatter totalrådgivning og udarbejdelse af en helhedsplan i forbindelse med opførelse af 14.000 m2 brutto til en ny behandlingsbygning, et nyt kvinde-barn hus samt nedrivning af udvalgte eksisterende bygninger.

AART architects dyster om svensk kulturprojekt

20.11.2013 / AART architects er blandt de tre teams, der deltager i konkurrencen om at udvikle et nyt kulturkvarter i Örebro i Sverige. Med konkurrencen ønsker Örebro at skabe et mangfoldigt mødested i hjertet af byen, hvor borgere og besøgende kan opleve et væld af kulturaktiviteter.
 
Konkurrencen skal bane vej for visionære projekter for konkurrenceområdet, der ligger i det centrale Örebro. Projekterne skal forholde sig til områdets eksisterende bygninger og samtidig vise, hvordan man kan placere og udforme en ny kulturbygning, der går i dialog med den tidligere Riksbanken og Koncertsalen.
 
23 teams ansøgte om at deltage i konkurrencen, hvor vi samarbejder med Sweco Architects og er oppe imod Wingårdh Arkitektkontor og Tham & Videgård Arkitekter. Konkurrencen begyndte i oktober 2013 og løber frem til februar 2014, hvor vinderprojektet bliver offentliggjort.

Anders Tyrrestrup taler på Building Green 2013

11.10.2013 / Anders Tyrrestrup, partner i AART architects, var den 10. oktober blandt hovedtalerne på Danmarks største fagmesse for bæredygtigt byggeri. Fra konferencescenen fortalte han om tankerne bag Inspiria Science Center, der er blevet hædret som et af Europas mest bæredygtige byggerier.
 
Han fortalte, hvordan vi hos AART architects havde udfordret det oprindelige byggeprogram ved at vise, hvordan bæredygtige løsninger fremfor at være endnu en omkostning kunne øge science centrets værdi. Det førte til en unik fundraising, et succesfuldt samarbejde og et spektakulært science center, der har modtaget flere hæderspriser, heriblandt The Iconic Award 2013 og juryens specialpris ved The Prime Property Awards 2012.
 
Building Green 2013 fandt sted den 9. til 10. oktober i FORUM Copenhagen, hvor besøgende havde mulighed for at netværke og lytte til inspirerende og visionære talere fra ind- og udland. På konferencescenen blev de mest centrale spørgsmål inden for energieffektive og bæredygtige bygninger belyst og afspejlede de vidt forskellige aspekter af bæredygtighed og energieffektivisering, der vinder frem, når et område er i vækst.
 
Læs mere om Building Green 2013

Sygehus Vendsyssel modtager arkitekturpris

02.10.2013 / Hjørring Kommune præmierede tirsdag den 1. oktober Sygehus Vendsyssel, da kommunen uddelte sin nye arkitekturpris. Sygehus Vendsyssel var blandt de fire byggerier, som kommunen præmierede for smukt og vellykket byggeri udført med stor indlevelse i funktion, sted og omgivelser.
 
”Et smukt byggeri, i enkle former, opført i gode og gedigne materialer, som afspejler stor materialesans. Den nye hovedindgang tager fint imod patienter og gæster, og vandrehallen er et lyst og behageligt rum, som giver sygehuset et imødekommende og menneskeligt ansigt og bidrager til oplevelsen af ro og nærhed til de grønne, omkringliggende arealer. Materialer og form samler det komplekse sygehusområde og slår nye toner an,” fremhævede borgmester Arne Boelt om Sygehus Vendsyssel.
 
Prisen blev overrakt ved en ceremoni i Hjørring Kommunes nye rådhussal, hvor tilhørerrækkerne var godt besat af borgere, bygherrer, arkitekter og politiske udvalg, som havde været involveret i byggerierne. Kommunen overrakte prisen i forbindelse med Arkitekturens Dag og sætter med prisen fokus på værdien af arkitektonisk kvalitet i det fysiske miljø i byerne og i det åbne land. I alt 25 byggerier opført i perioden 2007 til 2012 var nomineret til prisen.
 
Læs mere om Sygehus Vendsyssel

VUC Syd åbner i Haderslev

29.09.2013 / 4.000 gæster deltog lørdag den 28. september i indvielsen af VUC Syds nye uddannelsescenter, der ligger på Haderslevs havnefront og danner ramme om fremtidens fleksible og digitale studiemiljø. Det 8.600 m2 store uddannelsescenter er Haderslevs største byggeri i nyere tid og blev indviet med en perlerække af kulturelle indslag og taler af blandt andre AART architects og Zeni Arkitekter, der fortalte om visionerne bag uddannelsescentrets arkitektur og indretning.
 
I kraft af den unikke placering på Haderslevs havnefront er uddannelsescentret tænkt og tegnet som et ikonisk atriumhus, der åbner sig 360˚ mod byen og havnen. Det kommer blandt andet til udtryk i terrasserne. I en bevægelse, der starter helt nede på terræn og ender oppe på husets øverste etage, slynger terrasserne sig rundt om huset og binder inde og ude sammen i ét greb. Dertil kommer den offentlige stueetage, der integrerer kulturelle oplevelser som en naturlig del af dagligdagen i kraft af kulturcaféen og foredragssalen, som giver rum for større events og fællesarrangementer.
Inspireret af VUC Syds nytænkende læringsprincipper udfordrer uddannelsescentret den traditionelle tanke om faste klasselokaler til fordel for et mere fleksibelt studiemiljø. Som Anders Tyrrestrup, partner i AART architects, fremhævede i sin tale ved indvielsen, har det resulteret i et utraditionelt og langt mere levende studiemiljø. I stedet for faste klasselokaler foregår hver undervisningstime i gruppeområder, oplægsrum, dialogbokse og stillezoner, hvilket giver helt nye muligheder for at differentiere undervisningen.
 
Moderne it udgør grundstenen i VUC Syds undervisning og er derfor naturligt integreret i det nye uddannelsescenter. Hver kursist får for eksempel udleveret sin egen iPad eller MacBook, samtidig med at 165 digitale skærme er integreret som en naturlig del af studiemiljøet. Derudover har vi i samarbejde med VUC Syd udviklet det modulære rummodul IGLOO'en specielt til VUC Syds uddannelsescentre. IGLOO’en danner i fællesområderne afskærmede rum, der giver mulighed for at arbejde i grupper, fordybe sig individuelt og integrere digitale medier i undervisningen.
 
Læs mere om VUC Syd

AART architects udnævnt til Gazellevirksomhed

15.11.2013 / For fjerde år er AART architects blevet udnævnt til Gazellevirksomhed af Dagbladet Børsen. Udnævnelsen afspejler vores positive udvikling med gode samarbejder og nye spændende projekter i Danmark, Norge og Sverige.
 
Det er en fælles holdindsats, som har bragt os frem til igen at blive udnævnt til Gazellevirksomhed. En fælles holdindsats, som har banet vej for, at vi har haft positive regnskaber de seneste fire år, samtidig med at vores omsætning er mere end fordoblet i perioden.
 
Med udnævnelsen er vi blandt den brøkdel af danske virksomheder, som opfylder Gazellekriteriernes høje vækstkrav. Det skyldes ikke mindst, at vi i løbet af de seneste fire år har oparbejdet et solidt fodfæste på det skandinaviske marked.
 
Aktuelt bidrager vi til udviklingen af mere end 400.000 m2 i Skandinavien. Vi er for eksempel engageret i store sygehusbyggerier i både Danmark, Norge og Sverige. Derudover er vi engageret i flere undervisningsbyggerier. Heriblandt VUC Sønderjylland, der ligger på havnefronten i Haderslev og blev indviet lørdag den 28. september.
 
Læs mere om de danske Gazellevirksomheder

Kulturværftet vinder international arkitekturpris

23.09.2013 / AART architects modtog fredag den 20. september The International Hotel & Property Award for med Kulturværftet at have pustet nyt liv i Helsingørs gamle skibsværft. Prisen blev overrakt ved en stor prisuddeling i Hurlingham Club ved Themsen i centrum af London.
 
400 arkitekter og designere fra hele verden deltog i prisuddelingen, og hos AART architects modtog vi prisen i kategorien ’best cultural and public property’. Vi modtog prisen for Kulturværftet, der er resultat af en gennemgribende renovering og ombygning, som har skabt rammer for et mangfoldigt kulturliv og samtidig bevaret det gamle skibsværfts identitet og historiske betydning for byen.
 
The International Hotel & Property Awards adskiller sig fra de fleste arkitekturpriser ved ikke at have en jury. I stedet bliver de nominerede projekter præsenteret online på www.thedesignawards.co.uk, hvor fagfolk og arkitekturinteresserede fra hele verden kan stemme på deres favorit til at løbe med den internationale arkitekturpris. Hele 25.000 afgav i år deres stemme.
 
Læs mere om Kulturværftet

Frimærker foreviger Kulturværftet

04.09.2013 / Kulturværftet dannede torsdag den 29. august ramme om uddelingen af verdens største designpris, INDEX: AWARDS 2013. For at markere den prestigefulde prisuddeling har Post Danmark udgivet to frimærker med ikoniske motiver af Kulturværftet.
 
De to frimærker viser Kulturværftets facetterede facade ved aftenstide og er en del af de i alt 26 nye frimærker, som Post Danmark udgiver i løbet af 2013. Med frimærkerne kommer Kulturværftet i fint selskab med blandt andre H.C. Andersen, Søren Kirkegaard og Den Lille Havfrue, som også pryder årets frimærker.
 
”Vi er selvfølgelig beærede over, at Post Danmark har valgt at udgive frimærker med motiver af Kulturværftet. Vi er også beærede over, at INDEX: AWARDS valgte Kulturværftet som ramme om årets prisuddeling. Ikke mindst da INDEX: AWARDS søger at styrke livskvaliteten for mennesker verden over. En socialt ansvarlig ambition, der er i tråd med vores arbejde, da arkitektur grundlæggende udspringer af en dyb interesse i menneskers drømme, ønsker og behov,” udtaler Anders Tyrrestrup, partner i AART architects.
 
Læs mere om Kulturværftet
 
Læs mere om vores arbejde med renovering og ombygning

Østfold Sygehus når endnu en milepæl

29.08.2013 / Østfold Sygehus i Norge er nu halvt opført. Den norske sundhedsminister besøgte byggepladsen for at markere milepælen i opførelsen af det 82.500 m2 store byggeri, der bliver Norges og et af Europas mest moderne sygehuse.
 
750 arkitekter, ingeniører og håndværkere bidrager til opførelsen af Østfold Sygehus, og alle deltog de i fejringen af, at sygehuset nu er halvvejs opført. En milepæl, som er resultat af et tæt samarbejde på tværs af fag, kompetencer og nationaliteter.
 
“Det bliver et topmoderne sygehus, og det kan vi takke jer, som arbejder her, for. Når sygehuset står færdig vil alle vende blikket mod Norge og Østfold for at se, hvad man har opnået her,” fremhævede den norske sundhedsminister, Jonas Gahr Støre, i sin tale, hvor han takkede alle de involverede parter i projektet.
 
Læs mere om Østfold Sygehus

AART architects designer "Light Cave"

27.08.2013 / AART architects bidrager igen i år til Aarhus Festuge, hvor det nye kulturhus Hermans i Tivoli Friheden vil blive specialindrettet som en lysende hule. Målet er at skabe en spektakulær og stemningsfuld ramme om Festugens Internationale Natkabaret.
 
Med sine harlekin-inspirerede loftkassetter og lysprojektioner i skiftende farver vil kulturhuset skabe den rette varietéstemning, når Aarhus Festuge præsenterer det svenske multitalent Carl-Einer Häckners nyeste kabaret "The Road". De legende lysprojektioner vil variere fra intimt og afdæmpet til forførende og farvestrålende.
 
Det unikke rum- og eventdesign er udviklet i et samarbejde mellem AART architects, Proshop Europe og Aarhus Festuge og  vil kunne opleves fra den 29. august til 7. september, når Hermans åbner dørene til den internationale natkabaret.

Inspiria Science Center med i ny arkitekturbog

02.08.2013 / Inspiria Science Center har i løbet af sommeren kunne opleves på den internationale arkitekturtriennale "Architecture of Necessity" på Virserum Kunstmuseum i Sverige. Virserum Kunstmuseum har netop udgivet en 240 siders bog om triennalen, hvor triennalens manifest bliver uddybet og en række udvalgte byggerier præsenteret, heriblandt Inspiria Science Center.
 
"Inspiria Science Center uses striking architecture and interactive exhibitions to provide around 40,000 school children a year with information on renewable energy, waste avoidance and natural sciences," skriver Virserum Kunstmuseum blandt andet om Inspiria Science Center.
 
Læs mere om vores arbejde med bæredygtigt byggeri

Inspiria Science Center vinder arkitekturpris

29.07.2013 / Inspiria Science Center er blandt vinderne af The Iconic Awards 2013, der uddeles af det tyske designråd (Rat Für Formgebung). Med prisen hædrer det tyske designråd ikoniske byggerier, der på enestående vis er integreret i den urbane, kulturelle og økonomiske kontekst.
 
”Ikonisk arkitektur overlader intet til tilfældighederne. Her er kærligheden for detaljerne, materialerne og indretningselementerne ligeså betydningsfulde som selve bygningen. Vi går dog et skridt videre. For ikonisk arkitektur kommunikerer også arkitekters og bygherrers ideer og holdninger. Arkitekturens evne til at kommunikere har derfor været et afgørende element i konkurrencen,” skriver det tyske designråd om The Iconic Awards 2013.
 
Inspiria Science Center har vundet i kategorien ”Public Architecture”, og prisen bliver overrakt ved den internationale ejendomsmesse Expo Real i München til oktober. Inspiria Science Center blev hædret ved selvsamme ejendomsmesse sidste år, hvor det modtog juryens specialpris ved The Prime Property Awards.
 
Læs mere om Inspiria Science Center

AART architects ønsker en solrig sommer

01.07.2013 / Vi ønsker vores kunder og samarbejdspartnere en solrig sommer og takker for et fantastisk forår fyldt med spændende opgaver i ind- og udland. Vi holder sommerlukket i uge 29 og 30 og glæder os til at fortsætte de mange gode samarbejder efter sommerferien.

Prækvalificeret til stor konkurrence i Skanderborg

30.06.2013 / I samarbejde med C.C. Contractor og Midtconsult er AART architects blevet prækvalificeret til konkurrencen om et nyt administrationscenter og en ny dobbelthal på Fælleden ved Skanderborg. I alt 16 konsortier bød på opgaven, hvoraf fem er blevet udvalgt til at deltage i konkurrencen om det største byggeprojekt i Skanderborg Kommunes historie. Vinderprojektet udpeges til november.

AART architects skal tegne en af Norges største skoler

26.06.2013 / AART architects har i samarbejde med Nordic Office of Architecture, Hent og Bjørbekk & Lindheim vundet konkurrencen om den 12.500 m2 store Torstvedt Skole i Larvik, der bliver et mangfoldigt lærings- og kulturcenter og en af de største børneskoler i Norge.
 
”Vinderforslaget har det klart største potentiale i forhold til at opfylde projektets målsætninger – både hvad angår placering, arkitektur og ikke mindst muligheden for at indfri de pædagogiske målsætninger,” fremhæver dommerkomitéen om vinderslaget med en anlægssum på 340 millioner kroner.
Ifølge dommerkomitéen vinder forslaget på sin kvalitet. Af de syv afleverede forslag scorer forslaget således klart højst på kvaliteten, mens det på økonomien ligger midt i feltet. Dommerkomitéen er især begejstret for det store fællesrum, der skaber et socialt tyngdepunkt i hjertet af skolen, og klassetrinnene, der har integreret specialiserede læringsmiljøer med forskerrum på hvert klassetrin.
 
Skolen indeholder fire spor fra 1. til 7. klasse med 112 elever på hvert klassetrin. Klassetrinnene fordeler sig i en komposition af kvadratiske bygninger, der stråler ud mod et grønt aktivitetslandskab. Ud over klassetrinnene indeholder skolen også et familiecenter, en børnehave og en multihal. Skolen bliver på den måde et mangfoldigt lærings- og kulturcenter, der emmer af læring, aktivitet og kulturelle oplevelser.
 
Læs mere om den nye Torstvedt Skole

AART architects tegner kollegium i Sydney

13.06.2013 / AART architects er inviteret til at deltage i konkurrencen om et nyt kollegium, der skal markere ankomsten til University of Sydney. Med sine 400 værelser, otte etager og enestående udsigt over Sydneys skyline bliver det nye kollegium et markant byggeri i Australiens største by.
 
”Gennem årene har vi udviklet flere byggerier med et stærkt, socialt statement, og vi ser frem til at bringe vores viden og erfaring i spil i konkurrencen, hvor det gælder om at styrke fællesskabet blandt studerende fra hele 134 lande,” fortæller Torben Skovbjerg, partner i AART architects.
 
I konkurrencen om det nye kollegium i Sydney samarbejder AART architects med det australske arkitektfirma Hames Sharley. Fire rådgiverteams er indbudt til at deltage i konkurrencen, hvor AART architects er indbudt som den eneste ikke-australske tegnestue. Det endelige vinderprojekt offentliggøres sidst på sommeren.

AART architects taler på Norsk Trædag 2013

12.06.2013 / AART architects er blandt hovedtalerne på den internationale konference Norsk Trædag 2013 i Oslo, hvor arkitekter bag nogle af Europas mest markante træbyggerier vil dele deres succeser, udfordringer og visioner for fremtidens træarkitektur.
 
På konferencen vil Anders Strange, partner i AART architects, fortælle om visionerne bag Norwegien Wood i Stavanger, og hvilke muligheder og udfordringer vi som arkitekter har mødt undervejs i byggeriet – fra vi vandt den internationale arkitektkonkurrence i 2006 til i dag, hvor byggeriet er ved at tage form på Stavangers havnefront.
 
Norwegian Wood er designet som Nordeuropas største boligbyggeri i træ og udmærker sig ved at omdanne Stavangers havnefront til en klimatilpasset bydel med en aktivitetsfyldt promenade og et væld af passager og opholdsmuligheder.
 
Norsk Trædag 2013 finder sted den 12. juni i Arkitekternes Hus i Oslo.
 
Læs mere om Norwegian Wood
 
Læs mere om vores arbejde med bæredygtigt byggeri

AART architects er i finalen om Nyt Glostrup Hospital

12.06.2013 / Teamet med AART architects og Nordic Office of Architecture i spidsen er udpeget som den ene af tre vindere af første fase i arkitektkonkurrencen om det nye Neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital med en anlægssum på 571 millioner kroner.
 
Syv teams deltog i første fase af arkitektkonkurrencen om det 21.000 m2 store Neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital. Efter en grundig granskning har dommerkomitéen udpeget teamet bestående af AART architects, Nordic Office of Architecture, Marianne Levinsen Landskab, Buro Happold, Hospitalitet og Harde Larsen Rådgivende Ingeniører som det ene af tre teams til at gå videre i konkurrencen om at tegne og opføre det nye Neurorehabiliteringshus.
Formålet med arkitektkonkurrencen er at udvikle arkitektur, der danner rammen for det bedste rehabiliteringsforløb for mennesker, der har pådraget sig skader i hjernen eller på rygmarven. Fælles for finaleforslagene er derfor, at de forener den nyeste viden indenfor helende arkitektur med højt, specialiserede fysiske rammer for avanceret rehabiliteringsteknologi med henblik på at hjælpe den enkelte patient til at genfinde sit liv og opnå den højeste livskvalitet.
 
Det nye Neurorehabiliteringshus kommer til at indeholde i alt 103 sengestuer til rehabilitering af patienter med svære hjerneskader og rygmarvsskader. Derudover kommer huset til at indeholde en række træningsfaciliteter med blandt andet avanceret rehabiliteringsteknologi, træningsbassin og multifunktionel træningshal samt ambulatorier og forskningsområder.

Prækvalificeret til seks sundhedsbyggerier

27.05.2013 / AART architects er blevet prækvalificeret til seks markante sundhedsbyggerier. De seks konkurrencer spænder vidt - fra nytænkningen af Diakonissestiftelsens historiske arkitektur i København til udviklingen af det nye psykiatriske center i Aarhus og det nye USÖ Högspecialitetshuset i Sverige.
 
I Sverige er vi sammen med Sweco AB blevet prækvalificeret til konkurrencen om nybygningen af det 24.000 m2 store USÖ Högspecialitetshuset i Örebro, hvor ambitionen er at skabe synergi mellem en bred vifte af behandlingsformer og lægefaglige specialer.
 
Sammen med MOE er vi derudover blevet prækvalificeret til konkurrencen om et multifunktionelt sundhedshus, der skal nytænke Diakonissestiftelsens smukke, historiske bygninger i København. Konkurrencen består i at synliggøre Diakonissestiftelsens humane værdier ved at skabe et sundhedshus, der emmer af liv og nærvær og fremmer et stærkt, sundhedsfagligt arbejdsfællesskab.
 
Som en del af konsortiet Sjælsø Danmark A/S er vi i Aarhus blevet prækvalificeret til konkurrencen om OPP-projektet vedrørende nybygningen af det 51.000 m2 store psykiatriske center ved Det Nye Universitetshospital. Dertil kommer, at vi sammen med Dansk Boligbyg, Archinet og Søren Jensen Rådgivende Ingeniører er blevet prækvalificeret til konkurrencen om nybygningen af den 11.000 m2 store Social- og Sundhedsskole i Aarhus.
 
Sidst, men ikke mindst, er vi sammen med Sweco og Midtconsult blevet prækvalificeret til konkurrencen om den nye fællesakutmodtagelse i Esbjerg samt til konkurrencen om moderniseringen af Nykøbing Falster Akutsygehus.

Risikostyring i store byggeprojekter

20.05.2013 / AART architects er blandt hovedtalerne på en international konference i København, hvor førende virksomheder indenfor ”Project Risk Management” vil dele deres successer, udfordringer og visioner for risikostyring i store byggeprojekter.
 
Konferencen fokuserer på konkrete cases om praktiske tilgange til risikostyring. Under overskriften ”Arkitektur som risiko” vil vi med udgangspunkt i det norske rammestyringssystem fortælle om vores erfaringer med økonomisk risikoregistrering, -analyse og -styring.
 
Vi vil blandt andet fortælle om vores erfaringer fra Østfold Sygehus i Norge og komme med nye vinkler på, hvordan det norske rammestyringssystem påvirker arkitektens arbejdsmetode, hvordan arkitekten kan agere i systemet, og hvordan systemet påvirker det endelige resultat.
 
Konferencen henvender sig til bygherrer, projektledere, rådgivere og entreprenører og finder sted i DGI-byens Konference Center i København den 6. juni.

Bikuben Kollegiet udstilles i Paris

10.05.2013 / Bikuben Kollegiet kan opleves på sommerens store udstilling om studieboligbyggeri i Pavillon de l'Arsenal i Paris. Udstillingen præsenterer en kronologi over de seneste 50 års mest banebrydende kollegier og ungdomsboliger.
 
Bikuben Kollegiet ligger i København og udmærker sig ved at nytænke de sociale rammer for studielivet og udvide muligheden for, at fællesskaber kan opstå i et bredt, socialt netværk. Bygningen fremstår som en kube, men er i realiteten en dobbelt spiral, der på sin vej rundt om centeraksen i form af en lysgård giver plads til forskellige indendørs- og udendørsrumligheder.
 
På denne måde undgår kollegiet den klassiske kollegiekorridor og skaber i stedet et rum, hvor adgangen til værelserne er knyttet sammen med sociale mødesteder. Denne innovative tilgang til kollegiebyggeri blev i 2007 hædret med Københavns Kommunes Bygningspræmiering, og siden er kollegiet blevet udstillet på en lang række udstillinger verden over.
 
Læs mere om Bikuben Kollegiet

Det handler om viden og innovation

03.05.2013 / Viden og det at skabe ny viden udgør fundamentet for vores arbejde. Torsdag den 2. maj satte vi derfor Linda Greve fra Center for Entreprenørskab og Innovation på Aarhus Universitet i stævne for at blive klogere på, hvad der hjælper innovation og ny viden på vej, og hvad der kan stå i vejen.
 
Linda holdt et inspirerende oplæg på tegnestuen, hvor hun fortalte om sit seneste forskningsprojekt om videnarbejde i virksomheder - et forskningsprojekt, som har til formål at identificere virksomheders innovative potentiale ved at undersøge, hvordan og med hvilke begreber og metaforer, de italesætter deres videnarbejde.

Muskelsvindsfonden bringer artikel om AART architects

20.04.2013 / Det seneste nummer af Muskelsvindsfondens månedlige magasin, Muskelkraft, byder på en længere artikel om vores vinderforslag til udbygningen af Musholm Bugt Feriecenter. 
 
I artiklen fremhæver Muskelsvindsfonden, hvordan vinderforslaget kan inspirere arkitekter og bygherrrer til at arbejde mere socialt bæredygtigt med arkitektur. Artiklen fremhæver særligt vinderforslagets fuldt tilgængelige multihal, hvor et varieret aktivitetsforløb i hallens periferi giver besøgende uanset handicap mulighed for at udfolde sig fysisk.
 
Et rampeforløb med forskellige oplevelseszoner bringer de besøgende gennem aktivitetsforløbets mange plateauer, hvor kørestolsbrugere blandt andet kan prøve kræfter med en klatrevæg. Som det fremhæves i artiklen, styrker multihallens mange aktiviteter Musholm Bugt Feriecenter som et sted, der bryder grænser og indbyder mennesker med handicap til at lege, opleve og danne nye fællesskaber.
 
Læs mere om Musholm Bugt Feriecenter

Inspiria Science Center udvalgt til triennale

12.04.2013 / Inspiria Science Center er blevet udvalgt til den internationale triennale Architecture of Necessity. Triennalen stiller skarpt på fremtidens bæredygtige arkitektur og kan opleves på Virserum Kunstmuseum i Sverige fra den 5. maj til 8. december 2013.
 
Inspiria Science Center er blandt de udvalgte projekter, da det udtrykker visionerne bag triennalens manifest om nødvendighedens arkitektur. Som et bæredygtigt lærings- og oplevelsescenter udspringer Inspiria Science Center netop af nødvendigheden af aktivt at bidrage til en sundere og mere stabil samfundsudvikling, både socialt, økonomisk og miljømæssigt.
 
Inspiria Science Center er således tænkt og tegnet som et væsentligt aktiv i den fremtidige, bæredygtige udvikling af Østfold-regionen i Norge, hvilket kommer til udtryk i centrets markante arkitektur, bæredygtige løsninger og tætte samarbejde med de lokale forsknings- og uddannelsesinstitutioner.     
 
Læs mere om Inspiria Science Center
 
Læs mere om vores arbejde med bæredygtigt byggeri

Bolig for Livet udstilles i Singapore

04.04.2013 / Bolig for Livet ligger i Lystrup og er designet som verdens første Active House. I april vil det prisbelønnede enfamiliehus kunne opleves i Singapore, hvor det udstilles på en international udstilling, der har til formål at promovere Danmark som et foregangsland indenfor bæredygtig design og arkitektur.
 
Ud over at præsentere de mest bæredygtige byggerier i Danmark vil udstillingen også præsentere snedkerhåndværk fra blandt andet PP Møbler og Carl Hansen & Søn. Udstillingen varer fra den 10. til 23. april og er sat i scene af den danske ambassade i Singapore, den asiatiske møbelkæde Space Asia Hub og det asiatiske arkitekturmagasin Cubes Indesign.
 
Læs mere om Bolig for Livet

AART architects vinder sygehuskonkurrence i Sverige

I samarbejde med svenske Sweco har vi vundet konkurrencen om den 30.000 m2 store udvidelse af Kungälv Sygehus nord for Göteborg. Projektet omfatter nye senge- og ambulatorieafsnit samt en ny foyer og hovedindgang.
 
”De nye sengestuebygningers varierende højder og længder skaber et overbevisende samspil med det eksisterende sygehus, således at dets karakter bibeholdes og videreudvikles. Sammen med sengestuebygningernes vinklede gruppering forbinder dette på fortrinlig vis sygehuset til stedet og naturen. Det er en arkitektur, der signalerer omsorg,” fremhæver juryen i dommerbetænkningen.
 
Ifølge juryen udmærker vinderforslaget sig ved at videreføre sygehusets eksisterende kvaliteter, samtidig med at det skaber et nyt og fremtidssikret hospital, hvor patienten er i centrum.
”Udvidelsen af Kungälv Sygehus er vores første sygehusprojekt i Sverige. Gennem de seneste år har vi arbejdet målrettet med at udvikle højt specialiseret sundhedsfaglig viden. Et målrettet fokus, der nu bærer frugt, da vi med vinderforslaget til Kungälv Sygehus er engageret i større sygehusbyggerier i både Sverige, Norge og Danmark,” fortæller Anders Tyrrestrup, partner i AART architects.
 
Med vinderforslaget til Kungälv Sygehus er vi således aktuelt engageret i sygehusbyggerier i hele Skandinavien. Ud over Kungälv Sygehus bidrager vi til udviklingen af det 82.400 m2 store Østfold Sygehus i Norge, den 22.000 m2 store udvidelse af Regionshospitalet Viborg og som en del af konsortiet CuraVita til det 134.000 m2 store DNV-Gødstrup ved Herning.
 
Læs mere om Kungälv Sygehus

AART architects introducerer Link

18.03.2013 / I samarbejde med Veksø har AART architects udviklet bænkkonceptet Link, der som navnet antyder kan linkes sammen til lige, knækkede og kurvede forløb. Konceptet kan på den måde tilpasses ethvert uderum, hvor det med sin taktile og fleksible kvalitet inspirerer til ophold, afslapning og socialt samvær.
 
Link blev oprindeligt udviklet til to uddannelsesinstitutioner i Sønderjylland, hvor bygherren ønskede at skabe fleksible og inspirerende læringsmiljøer, både ude og inde. Fleksibilitet og social interaktion har således været nøgleord i designet af det nye bænkkoncept.
 
Læs mere om Link

AART architects holder foredrag i Moskva

05.03.2013 / AART architects er inviteret til Moskva for at holde en række forelæsninger ved arkitekturfestivalen Nordic Wood. Festivalen byder på forelæsninger, paneldebatter og en udstilling med de mest inspirerende træhusbyggerier i Skandinavien, Baltikum og Rusland, heriblandt Natur- og Aktivitetscenter Hindsgavl.
 
Nordic Wood finder sted fra den 15. til 27. marts i The Central House of Architects i Moskva. Omdrejningspunktet for festivalen er den fotografiske udstilling, hvor projekter af tidligere vindere af træarkitekturpriser fra Lithaun, Letland, Rusland, Norge, Finland og Danmark bliver udstillet.
 
Den fotografiske udstilling bliver den 15. marts indledt med en paneldebat, hvor vi sammen med arkitektkolleger fra de deltagende lande vil diskutere aktuelle tendenser indenfor nordisk træarkitektur. Ud over at deltage i paneldebatten vil vi holde en række forelæsninger i The Central House of Architects om vores udviklingsarbejde og mange træarkitekturprojekter, heriblandt Natur- og Aktivitetscenter Hindsgavl ved Middelfart.
 
Læs mere om Nordic Wood

AART architects bliver DGNB-konsulent

02.03.2013 / AART architects er blevet certificeret DGNB-konsulent. Som konsulent bistår vi med specialiseret rådgivning i byggeprocessen, så det endelige byggeri overholder kravene til den nye DGNB-certificeringsordning, der inddrager alle aspekter af bæredygtigt byggeri i kombination med teknik, proces og placering på grunden.
 
Certificeringsordningen DGNB blev lanceret i foråret 2012 og arbejder efter internationale standarder inden for bæredygtigt byggeri. Ordningen afdækker alle relevante områder inden for bæredygtighed og fungerer samtidig som et centralt instrument for kvalitetssikring i anlægsfasen.
 
DGNB er således et økonomisk fordelagtigt instrument for bygherren, da den målrettede planlægning og overvågning af processen tydeliggør optimeringspotentialet i forhold til både byggeri og ledelse. Dertil kommer, at DGNB fokuserer på bygningens samlede livscyklus, hvormed ordningen bidrager til at reducere driftsomkostningerne og optimere vedligeholdelsen.
 
Læs mere om vores arbejde med bæredygtigt byggeri

AART architects vinder konkurrence om ny science-bygning

AART architects har vundet konkurrencen om udbygningen af Horsens Statsskole. Udbygningen består af en ny science-bygning, der emmer af naturvidenskab og skaber synergi mellem science-fagene.

26.02.2013 / I samarbejde med Sjælsø og Niras har vi vundet konkurrencen om udbygningen af Horsens Statsskole. Udbygningen består af en 1.300 m2 stor science-bygning, hvor faglokaler for fysik, kemi, biologi og geografi fordeler sig langs et dobbelthøjt fællesrum, der giver god mulighed for at skabe synergi mellem science-fagene.
 
”Projektet repræsenterer den klareste, arkitektoniske ikonværdi. Bygningen signalerer en klar og tydelig identitet: Det er her Science bor! Forslaget er konceptuelt klart både i forhold til det indre og det ydre hovedgreb. Med forslaget vil Horsens Statsskole derfor få tilføjet en ny science-bygning, der både viser selvstændigt format og kontekstuel tilpasning,” fremhæver juryen i dommerbetænkningen.
Science-bygning er udformet som en kompakt bygning, hvor det dobbelthøje fællesrum med sin skulpturelle siddetrappe binder bygningen sammen til en social og funktionel helhed. For at indfri Horsens Statsskoles visioner er bygningen organiseret i to etager, da bygningen på den måde skaber størst mulig synergi mellem fagene og friholder mest mulig plads til den landskabelige have.
 
Science-bygningen bygger på et klart koncept, der i sin form og sit materialevalg går i dialog med den bevaringsværdige hovedbygning og bevarer bygningsanlæggets symmetri. Science-bygningen indskriver sig på den måde i konteksten, hvilket forstærkes af de buede udskæringer, der åbner bygningen mod hovedbygningen og den landskabelige have.
 
Læs mere om den nye science-bygning

AART architects vinder konkurrencen om Musholm Bugt Feriecenter

AART architects har vundet konkurrencen om udbygningen af Musholm Bugt Feriecenter, der er verdens mest tilgængelige feriecenter for mennesker med handicap.

07.02.2013 / I samarbejde med BSAA URBANlab, Bexcom og Keinicke & Overgaard Arkitekter har vi vundet konkurrencen om udbygningen af Musholm Bugt Feriecenter, der ligger ved Storebælts smukke kystlinje og sætter nye standarder for, hvordan tilgængelige løsninger kan integreres i arkitektur og design.
 
Udbygningen af Musholm Bugt Feriecenter fordeler sig i to afsnit i form af en multihal med tilhørende fælleshus og en række nye ferieboliger. Den nye multihal ligger i hjertet af feriecentret, mens ferieboligerne ligger i periferien. Ved at lade livet og aktiviteterne brede sig som ringe i vandet fra multihallen ud til ferieboligerne skaber vinderforslaget en robust ramme for fremtidens feriecenter, der tilbyder en enestående udsigt over bugten og landskabet.
”Med udbygningen af Musholm Bugt Feriecenter viderefører vi ikke alene feriecentrets arkitektoniske tone og kvalitet. Vi hæver også barren for socialt bæredygtig arkitektur ved at give alle besøgende uanset handicap mulighed for aktive og attraktive ferie- og fritidsoplevelser. Vi har således søgt at stemme arkitekturen på en særlig måde, så den ikke alene skaber tilgængelige rammer for, men også motiverer til aktivitet og fællesskab,” udtaler Anders Tyrrestrup, partner i AART architects.
 
Det kommer til udtryk i multihallen, hvor et varieret aktivitetsforløb i hallens periferi giver besøgende uanset handicap mulighed for at udfolde sig fysisk. Et rampeforløb med forskellige oplevelseszoner bringer de besøgende gennem aktivitetsforløbets mange plateauer, hvor kørestolsbrugere blandt andet kan prøve kræfter med en klatrevæg.
 
Læs mere om Musholm Bugt Feriecenter

Danmarks første stand-alone byggeri

AART architects projekterer Danmarks største spejder- og friluftscenter, Nunatakken, der sætter nye standarder for bæredygtigt byggeri ved at være designet som Danmarks første større stand-alone byggeri.

30.01.2013 / AART architects vandt i 2009 konkurrencen om Danmarks største spejder- og friluftscenter, og takket være en bred, folkelig opbakning er projekteringen af byggeriet nu skudt i gang. Et aktivt friluftsliv er omdrejningspunkt for centret, der er designet som passivhus og Danmarks første større stand-alone byggeri.
 
”Gennem årene har vi udviklet flere bæredygtige byggerier. Med Nunatakken ønsker vi at hæve barren for bæredygtigt byggeri ved at skabe en karakterfuld bygning, der ikke alene dækker sit eget energiforbrug, men samtidig genbruger sit affald og nedsiver regnvandet og spildevandet lokalt. Med andre ord et lokalt forankret byggeri, der hviler fuldt ud i sig selv og hverken belaster miljøet eller forsyningsnettet,” udtaler Torben Skovbjerg, partner i AART architects.
 
For at understrege spejder- og friluftscentrets tætte kontakt til naturen har AART architects skabt en bygning, der som et klippemassiv skyder op af jorden og eskalerer i en 15 meter høj klatreklippe. Med en overflade som en naturlig klippe indbyder den markante klippe børn, unge og voksne til at klatre eller rappelle. Nunatakken er et grønlandsk bjerg, der rager op igennem kappen af en gletsjer, og navnet refererer til centrets form og landskabet omkring Herlufmagle, der viser tydelige spor fra den sidste istid.
 
Læs mere om vores arbejde med bæredygtigt byggeri

AART architects møder Pia Olsen Dyhr

Onsdag den 9. januar mødtes Torben Skovbjerg, partner i AART architects, i DANSKE ARK regi med investerings- og handelsministeren for at diskutere dansk arkitekturs internationale muligheder og udfordringer.

Med samarbejder i Europa, Afrika, Mellemøsten og Australien oplever vi stor succes i udlandet. Onsdag den 9. januar mødtes Torben Skovbjerg, partner i AART architects, derfor med investerings- og handelsminister Pia Olsen Dyhr for at diskutere dansk arkitekturs internationale muligheder og udfordringer.
 
I mødet deltog udvalgte medlemmer af DANSKE ARK med henblik på at komme med forslag til, hvordan det er muligt at styrke danske arkitekters internationale fodfæste. Ministeren lovede at bringe flere af forslagene videre i ministeriet. Hun slog samtidig fast, at verden har brug for danske arkitekter, der er anerkendt for at give svar på globale udfordringer og skabe sunde rammer for livet i og mellem bygninger.
 
Dialogen med ministeren afspejler vores internationale fokus. Med stærke kompetencer indenfor socialt bæredygtig og energirigtig arkitektur har vi for eksempel stor succes på det skandinaviske marked og er engageret i projekter i blandt andet Oman og Tanzania. I Sverige er vi således ved at projektere Campus Park Skara, mens vi i Tanzania deltager i konkurrencen om et universitetshospital og i Oman er engageret i flere større projekter.

Certificeret passivhusdesigner

Som led i vores bæredygtige udviklingsarbejde er vi blevet certificeret til at yde rådgivning i design, beregning og projektering af passivhuse.

08.01.2013 / AART architects er blevet certificeret passivhusdesigner i henhold til kriterierne udarbejdet af det tyske Passivhaus Institut. Certificeringen understøtter vores udviklingsarbejde indenfor bæredygtigt byggeri, da vi som passivhusdesigner yder specialiseret rådgivning i design, beregning og projektering af passivhuse.
  
Som certificeret passivhusdesigner tilbyder vi vores kunder og samarbejdspartnere at designe, projektere og opføre huse med et meget lavt energiforbrug til rumopvarmning og et reduceret energiforbrug til teknik og husholdning. Med udgangspunkt i integreret energidesign sikrer vi endvidere, at husene har et sundt og behageligt indeklima året rundt.
  
Gennem årene har vi designet og opført flere passivhuse. Heriblandt Komforthuset i Skibet, der modtog Vejle Prisen 2009 og er opført som et udviklingsprojekt indenfor lavenergibyggeri. Ved at udfordre den gængse opfattelse af passivhuse løfter Komforhuset bæredygtigt enfamiliehusbyggeri ud af de traditionelle rammer og viser, at omtanke i relation til energioptimering kan bane vej for inspirerende og identitetsstærk arkitektur.
 
Læs mere om vores arbejde med bæredygtigt byggeri

Ny bog om bæredygtig design og arkitektur

I bogen "Turning attitude into action" præsenterer vi vores seneste projekter og udfolder tankerne bag vores researchafdeling AART+.

AART architects har publiceret bogen "Turning attitude into action", hvori vi fortæller om vores udviklingsarbejde indenfor bæredygtigt byggeri. I bogen udfolder vi blandt andet tankerne bag vores researchafdeling AART+ og præsenterer en række af vores seneste og mest bæredygtige projekter, heriblandt Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl.
 
I bogen fortæller vi også, hvordan vi i samarbejde med Alexandra Instituttet har udviklet en evalueringsmetode til at dokumentere, hvordan og i hvor høj grad vores færdige byggerier er socialt bæredygtige. Samarbejdet er støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation, og i bogen løfter vi sløret for den første evaluering af et af vores byggerier, nemlig Kulturværftet i Helsingør. 
 
Som led i vores bæredygtige forretningfokus blev vi i 2008 medlem af FN’s Global Compact, der er verdens største og mest betydningsfulde netværk for socialt ansvarlige virksomheder. I bogen beskriver vi derfor også, hvordan vi aktivt støtter op om FN's 10 principper indenfor områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.
 
Læs bogen “Turning attitude into action”
 
Læs mere om vores arbejde med bæredygtigt byggeri

Østfold Sygehus når endnu en milepæl

De tre udbudsrunder er nu afsluttet og overholder med entrepriser på i alt 800 millioner kroner budgetmålene for licitationen.

Opførelsen af Østfold Sygehus i Norge nåede i november endnu en milepæl, da den tredje af arkitektens udbudsrunder blev afsluttet. Med entrepriser på i alt 800 millioner kroner overholdt udbudsrunderne budgetmålene for licitationen til stor glæde for bygherren, Helse Sør-Øst.
 
Entrepriserne omfatter facadeentreprise, bygningsmæssig indretning og brandsikring. Gennem alle udbudsrunderne har vi nøje studeret de indkomne tilbud og stillet krav om blandt andet økonomi, leveringstid, afledte omkostninger og rentabilitet, da blot små fejlskøn eller uforudsete udgifter kan koste dyrt på bundlinjen ved større sygehusbyggerier.
 
Udbudsrunderne kom succesfuldt i hus blot en måned efter, at den norske sundhedsminister, Jonas Gahr Støre, var med til at lægge grundstenen til Østfold Sygehus. Med sine 82.400 m2 er sygehuset det største byggeprojekt i Østfold-regionens historie, og i sin tale ved grundstensnedlæggelsen fremhævede Jonas Gahr Støre, at regionens 300.000 borgere kan se frem til et af Europas mest effektive sygehuse, når det står færdig i 2015.
 
Læs mere om Østfold Sygehus

Nyt møbel skaber farverige formationer

BRICK er et fleksibelt og funktionelt skummøbel, der kan bygges sammen til farverige formationer og indpasses smukt i ethvert uderum.

I forbindelse med vores engagement i opførelsen af VUC Sønderborg og VUC Haderslev har vi udviklet det nye skummøbel BRICK. Som navnet antyder, består BRICK af et enkelt, robust element, der kan bygges sammen til farverige formationer og tilpasses ethvert uderum.
 
Møblet har et skjult koblingssystem, som gør det muligt at opstille forløb og formationer tilpasset de konkrete krav og ønsker. Det er således let og hurtigt at bygge elementerne sammen og skabe individuelt tilpassede formationer, der indbyder til uformelle ophold.
 
BRICK er opbygget af fleksibel og miljøvenlig PUR-skum og påført en kraftig PUR-coating. Teknikken bruges blandt andet i offshore-industrien til fendere, bøjer og lignende, hvor miljø og belastning er ekstrem.
 
Læs mere om BRICK

Prækvalificeret til Horsens Statsskole

AART architects er blevet prækvalificeret til at deltage i konkurrencen om udvidelsen af Horsens Statsskole.

I samarbejde med Sjælsø og NIRAS er vi blevet prækvalificeret til konkurrencen om at tegne og opføre Horsens Statsskoles nye science-bygning, der skal rumme de naturvidenskabelige fag og omfatter et tilhørende parkeringsanlæg og haveanlæg. 25 teams anmodede om at deltage i konkurrencen, hvoraf fem teams er blevet prækvalificeret.

Kulturværftet er nomineret til international pris

Kulturværftet er med i opløbet til The International Hotel & Property Awards 2013 i kategorien ”best public and cultural development”.

Kulturværftet er med i opløbet til The International Hotel & Property Awards 2013, der uddeles af det toneangivende engelske designmagasin Design et al og hædrer det bedste arkitektur og indretningsdesign verden over. Kulturværftet er nomineret i kategorien “best public and cultural development”.
 
Kulturværftet er nomineret for på inspirerende vis at puste nyt liv i Helsingørs gamle skibsværft og tilføre byen en ny oplevelsesrig dimension. Alle nominerede projekter bliver præsenteret online på www.thedesignawards.co.uk, hvor fagfolk og arkitekturinteresserede fra hele verden kan stemme på deres favorit til at løbe med den internationale arkitekturpris.
 
Vi har tegnet og opført Kulturværftet i samarbejde med Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, og byggeriet har tidligere modtaget Tyndpladegruppens Arkitekturpris 2011 og The Structural Award 2011 for sin markante arkitektur og udfordrende konstruktioner.
 
Læs mere om Kulturværftet
 
Læs mere om vores arbejde med renovering og ombygning

Prækvalificeret til Filosoffen i Odense

Realdania og Odense Kommune har løftet sløret for de fire teams, der er blevet udvalgt til at deltage i konkurrencen om fremtidens kunstbygning i Odense.

I samarbejde med SLA og Lars Kiilerich-Hansen er vi blevet prækvalificeret til konkurrencen om at videreudvikle Hanne Kjærholms kunstbygning Filosoffen, så bygningen i højere grad udnytter sin unikke beliggenhed nær åen, latinerkvarteret og et af byens største rekreative områder.
 
"Målet med projekter et at forny området, så Filosoffen bliver et moderne kultursted, der kan tiltrække et større publikum. Når ombygningen er færdig skal de kulturelle aktiviteter udvides med nye kunstarter, samtidig med at der bliver plads til uformelt ophold i og omkring bygningen," udtaler Ellen Drost, kulturchef i Odense Kommune.
 
Bag konkurrencen står Realdania og Odense Kommune, som netop har løftet sløret for de fire teams, der skal udarbejde hver deres forslag til, hvordan bygningerne i området kan samles omkring et attraktivt, integreret udeareal til glæde for kunstbygningens besøgende og byens borgere.

AART architects indvier Svaneparken

Onsdag den 31. oktober fejrede vi indvielsen af Svaneparken, der er blevet ombygget til en moderne daginstitution, hvor specialdesignede inventarelementer skaber et farverigt og fantasifuldt legelandskab.

Svaneparken blev opført i 1920 som tuberkulose hospital og husede indtil 1980’erne åndsvageforsorgens institution i Ebberødgård i Birkerød. Efter en gennemgribende renovering og ombygning har vi omdannet det gamle hospital til en 2.000 m2 stor daginstitution med fem selvstændige daginstitutioner.
 
Udvendigt er bygningen totalrenoveret med respekt for stedets historie, mens vi har nytænkt de indre rum for at skabe oplevelsesrige rammer for institutionernes 250 børn og et stærkt fællesskab på tværs af de fem institutioner. I hjertet af bygningen rejser sig således et dobbelthøjt fællesrum, der via glaspartier i varierende størrelser og former skaber visuel kontakt mellem institutionerne og giver børnene mulighed for at lege og danne venskaber på tværs af institutionerne.
Alt inventaret er specialdesignet med udgangspunkt i børnenes behov og bygningens struktur. Med inventaret udfordrer vi den traditionelle tilgang til design af daginstitutioner, da inventaret snarere end møbler fremstår som varierende rumelementer, der smelter sammen med bygningen og skaber et farverigt legelandskab af nicher, plateauer, huler og teater- og rutsjemøbler, hvor kun børnenes fantasi sætter grænserne.
 
Læs mere om Svaneparken
 
Læs mere om vores arbejde med renovering og ombygning

Inspiria Science center modtager ejendomsbranchens Oscar

160 byggerier fra 19 europæiske lande blev i december 2011 indstillet til Prime Property Awards, der hædrer byggerier i Europa, som på fornem vis forener kommerciel succes med social og miljømæssig bæredygtighed. Efter et 10 måneder langt udskilningsløb blev Inspiria Science Center i Norge tirsdag den 9. oktober kåret som vinder af juryens specialpris.
 
”Det er en stor ære at modtage juryens specialpris, da prisen ikke afgrænser bæredygtighed til alene at være et spørgsmål om at reducere energi- og materialeforbruget. Prisen hædrer derimod byggerier, der skaber sunde og stimulerende rammer for samfundet som helhed, både socialt, økonomisk og miljømæssigt,” udtaler Anders Strange, partner i AART architects.
 
Vi fik sammen med bygherren Inspiria Eiendom overrakt prisen ved den internationale ejendomsmesse Expo Real i München. Science centret har begejstret juryen ved at forene arkitektur og formidling til en oplevelsesrig helhed, der skaber rammer for fremtidens oplevelses- og læringsmiljø og understøtter ideen om bæredygtighed som et mulighedsvindue til at øge livskvaliteten for både miljøet og mennesker.
 
Læs mere om Inspiria Science Center

Uddannelsescenter rejser sig i Haderslev

Fredag den 5. oktober holdt vi rejsegilde for VUC Sønderjylland, der åbner sig mod omverdenen ved at inddrage det offentlige byrum som en naturlig del af huset.

Fredag den 5. oktober holdt vi rejsegilde for VUC Sønderjylland, der rejser sig på havnefronten i Haderslev. I kraft af sin markante placering får uddannelsescentret en stærk, arkitektonisk profil og inddrager det offentlige byrum som en naturlig del af huset.
 
"Helt tilbage fra den allerførste idefase var vi overbeviste om, at vi ville have et hus, som ikke bare var sig selv nok, men et hus, der åbner sig mod omverdenen. I stueetagen bliver der offentlig cafe, foredrags- og udstillingssal, mødelokaler, en sportshal, en udendørs streetbasketbane og mange andre spændende ting. Kort sagt bliver stueetagen også et kulturhus, som vi håber og tror kan blive til et stort aktiv for området og for byen," fremhævede  VUC’s direktør, Hans Jørgen Hansen, i sin tale.
 
Vi har tegnet VUC Sønderjylland i samarbejde med Zeni Arkitekter, og uddannelsescentret står færdig i sommeren 2013. VUC Sønderjylland er skabt som et demokratisk hus med en skarp profil, der skaber størst mulig sammenhæng mellem inde og ude. Det kommer bl.a. til udtryk i det store atrium og de forskudte terrasser, der giver direkte adgang til frisk luft både under, mellem og efter undervisningen.
 
Læs mere om VUC Sønderjylland

Sundhedsminister lægger grundstenen til Østfold Sygehus

Norges sundhedsminister var tirsdag den 2. oktober med til at markere det igangværende byggeri af Østfold Sygehusf, der med sine 82.500 m2 er det største byggeprojekt i regionens historie.

Norges sundhedsminister Jonas Gahr Støre var tirsdag den 2. oktober med til at markere en milepæl i opførelsen af Østfold Sygehus. I sin tale fremhævede han, at regionens 300.000 borgere kan se frem til et af Europas mest moderne og effektive sygehuse.

Jonas Gahr Støre sendte grundstenen med en kran hen mod foyerområdet, hvor den skal placeres i gulvet, så den er synlig, når patienter og pårørende i fremtiden ankommer til sygehuset. Grundstenen indeholder bl.a. arkitekttegninger, et stetoskop, en børnetegning og en norsk 100-krone seddel.
 
Vi vandt konkurrencen om Østfold Sygehus i 2002 i samarbejde med Arkitema og norske Eliassen & Lambertz-Nilssen Arkitekter. I løbet af de seneste år har vores projektkontor i Grålum oparbejdet stor viden om sygehusdrift og sygehusarkitektur, og vi glæder os til i de kommende år at bidrage til opførelsen af det nye storsygehus, der forventes at blive indviet i 2015.
 
Læs mere om Østfold Sygehus

AART architects vinder konkurrencen om Viborg Akutcenter

Region Midtjylland har udpeget konsortiet bestående af AART architects, Sweco Architects, Midtconsult og WSP som vinder af projektkonkurrencen om det nye akutcenter til 530 mio. kroner på Regionshospitalet Viborg.

Region Midtjylland udpegede onsdag den 26. september AART architects, Sweco Architects, Midtconsult og WSP som vinder af projektkonkurrencen om det nye akutcenter, der er bygget op omkring en fælles akutmodtagelse, hvor alle akutte patienter ankommer til samme modtagelse og bliver mødt af et tværfagligt personaleteam, der skal sikre en hurtig diagnosticering, observation og behandling.
 
Som konsortium har vi gennem hele projektforløbet fokuseret på at skabe et holistisk hospitalsbyggeri, hvor funktionelle og sanselige løsninger gensidigt forstærker hinanden. Målet har været at skabe et effektivt og fleksibelt hospital med et menneskeligt nærvær og stærkt arkitektonisk udsagn.
Det 22.000 m2 akutcenter kobler sig naturligt på det eksisterende hospital og går i dialog med de bymæssige strukturer og de landskabelige træk mod Søndersø. Det tætte samspil med omgivelserne kommer bl.a. til udtryk i de mange terrasser og taghaver og i den nye foyer, der tilbyder en enestående udsigt over Søndersø og skaber en helt ny ankomstoplevelse til hospitalet.
 
For at skabe et effektivt flow er akutcentret opdelt i et offentligt spor, der indeholder de enkelte afdelingers venteområder, og et afskærmet afdelingsspor, der danner ramme om afdelingerne på hver etage. Transport af liggende patienter er på den måde afskærmet fra den offentlige zone, hvilket ikke alene skaber effektive rammer for personalet, men også trygge rammer for patienterne.
 
Læs mere om det nye akutcenter

CuraVita tager første spadestik til supersygehus

Tirsdag den 25. september tog CuraVita og Region Midtjylland første spadestik til det nye supersygehus i Gødstrup, der ikke alene skaber sunde rammer for patienter og personale, men også for samfundsøkonomien.

Det nye supersygehus DNV-Gødstrup nord for Herning bliver et af Danmarks største nybyggerier indenfor sundhedssektoren, og med en anlægssum på ca. 3,5 mia. kroner og et areal på 129.700 m2 sætter projektet standarden for fremtidens sygehusbyggeri.
 
Som en del af konsortiet CuraVita har vi tegnet DNV-Gødstrup, og vi har gennem hele projektforløbet fokuseret på ikke alene at skabe sunde rammer for patienter og personale, men også på at minimere sygehusets driftsomkostninger. Ved at nytænke sygehusets fysiske rammer og optimere personalets arbejdsgange har vi således banet vej for et højeffektivt sygehus i den absolutte elite.
De samlede driftsomkostninger for et sygehus er så høje, at blot få års drift svarer til de totale byggeomkostninger. De knap fire mia. kroner, som det koster at bygge DNV-Gødstrup, ligger med andre ord ikke langt fra sygehusets samlede driftsomkostninger. Det betyder, at blot få procents besparelser i den årlige drift ved hjælp af en effektiv logistik vil spare samfundet for millioner af kroner.
 
Ved at koncentrere transportvejene har vi derfor skabt et sygehus, hvor patienten er i centrum, og hvor nærheden mellem afdelinger og faglige specialer er med til at sikre en hurtig og præcis diagnose. For jo mindre tid læger og sygeplejersker bruger på transport fra en afdeling til en anden, jo mere tid har de til patienterne, hvilket forbedrer patientforløbet og patientoplevelsen.
 
Læs mere om DNV-Gødstrup

Velkommen til vores nye hjemmeside

Velkommen til vores nye hjemmeside, der ikke alene giver indblik i vores mange projekter, men også i vores kreative processer, målrettede udviklingsarbejde og stærke, sociale engagement.

Det er med stor glæde, at vi lancerer vores nye hjemmeside, hvor du kan gå på opdagelse i vores mange projekter og få indblik i vores fokus på at udforske og udfordre arkitekturens mange muligheder.
 
Som arkitekter tegner vi til fremtiden, og vi har derfor ansvar for at åbne for nye perspektiver med henblik på at skabe rammer for en sundere og mere stabil verden. Vores nye hjemmeside giver derfor ikke alene indblik i vores mange projekter, men også i vores kreative processer, målrettede udviklingsarbejde og faglige fokus på at gøre en forskel og bidrage positivt til den verden, som vi er en del af.
  
På hjemmesiden kan du bl.a. læse om vores researchafdeling AART+, der udgør hjertet i vores faglige udvikling og skaber rum for nytænkning med henblik på at sikre den højeste arkitektoniske kvalitet samt identificere og realisere det innovative potentiale i hvert enkelt projekt.

Køberne strømmer til Norwegian Wood

Norwegian Wood er en stor salgssucces og har tiltrukket stor opmærksomhed i Norge. Nu bliver tredje byggeetape skudt i gang.

I kraft af sin markante træarkitektur og unikke placering på havnefronten i Stavanger har Norwegian Wood tiltrukket stor opmærksomhed i Norge. Det kommer ikke mindst til udtryk i salget af lejlighederne i de to første byggeetaper, hvorfor tredje og sidste byggeetape nu bliver skudt igang.
 
Tredje byggeetape består af bygning syv, otte og ni, der byder på lejligheder fra 53 til 199 m2, der alle har stor nærhed til vandet, promenaden og gårdhaverne. Ved at disponere boligkomplekset som en sammenhængende række af bygningskroppe forenet af dramatiske passager fremstår Norwegian Wood som et markant boligkompleks, der skaber rammer for et rekreativt byliv på kanten mellem byen og vandet.
  
Norwegian Wood er en stor salgssucces, og i den første byggeetape solgte lejlighederne for hele 100 mio. kr. på blot få dage, mens der blev der solgt ikke mindre en 15 lejligheder på blot en time i den anden byggeetape. Boligkomplekset er tegnet i samarbejde med norske Studio Ludo og er vinderprojektet i en stort opslået international arkitektkonkurrence fra 2008.

Workshop kickstarter forskningsprojekt

AART Concept har fået bevilget 100.000 kr. i forskningsstøtte til at studere og dokumentere, hvordan vores arbejde og arkitektur skaber social værdi.

AART Concept har i samarbejde med Alexandra Instituttet modtaget 100.000 kr. i forskningsstøtte fra Styrelsen for Forskning og Innovation til at udvikle en metode, der evaluerer og dokumenterer, hvordan vores færdige byggerier skaber social værdi.
     
Forskningsprojektet blev skudt i gang mandag den 10. september, hvor AART Concept sammen med Alexandra Instituttet holdt en workshop, der bød på inspirerende ideer og spændende diskussioner om arkitekturens sociale dimensioner.
 
Formålet med workshoppen var at skærpe fokus og definere en række målbare parametre, der indkapsler social bæredygtighed i arkitektonisk øjemed og vil fungere som rettesnor i det videre udviklingsarbejde. I løbet af de kommende måneder vil vi studere social bæredygtighed yderligere med henblik på at udvikle en visionær, men pragmatisk metode, og vi forventer at kunne tage metoden i brug fra begyndelsen af 2013.

AART architects indvier aktivitets- og naturcenter

Søndag den 9. september indviede vi Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, der danner ramme om friluftskulturen i Hindsgavl Dyrehave.

Flere hundrede besøgende fejrede søndag den 9. september indvielsen af Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, der danner ramme om friluftskulturen i den smukke Hindsgavl Dyrehave nær Middelfart. Med sin tætte kontakt til naturen inspirerer aktivitets- og naturcentret til leg og læring og motiverer børn og voksne til at gå i dialog med det naturskønne landskab.
 
Den tætte kontakt til naturen kommer til udtryk i arkitekturen, hvor den gennemgående brug af naturmaterialer slører grænsen mellem inde og ude, samtidig med at centret vokser ud af det bakkede landskab, hvorfra der er direkte adgang til det græsbeklædte tag, der fungerer som udsigtspunkt over dyrehavens rige naturliv.
Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, der er designet som et fyrtårnsprojekt indenfor bæredygtigt byggeri, blev indviet som en del af Naturens Dag i Middelfart Kommune. Ved indvielsen i de grønne omgivelser talte Middelfarts borgmester Steen Dahlstrøm og partner i AART architects Torben Skovbjerg, mens Danmarks måske mest populære børnetv-vært Jacob Riising gik på scenen for at underholde de mange fremmødte.
 
Læs mere om Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl

Pakhus 48 udstiller Kulturværftet

Torsdag den 30. august udfoldede vi tankerne bag Kulturværftet ved et stort design-event i Pakhus 48 i Københavns Frihavn.

Torsdag den 30. august dannede Pakhus 48 i Københavns Frihavn ramme et stort design-event, hvor 750 gæster var mødt frem for at få indblik i arkitekturen bag Kulturværftet og andre betydningsfulde byggerier i og omkring København.
 
Anders Tyrrestrup, der er partner i AART architects, fotalte om Kulturværftet og de konstuktionsmæssige udfordringer, der er forbundet med et projekt af denne karakter og kompleksitet. Han fortalte bl.a., hvordan hver en detalje er blevet designet i 3D for at realisere projektets udfordrende konstruktioner og udvikle de mange unikke bygningskomponenter.
 
Inspireret af af stedet og dets unikke historie er Kulturværftet designet som et hængsel mellem fortid, nutid og fremtid. Kulturværftet forener således Helsingørs værftshistoriske ånd med et moderne kulturcenter, hvor de besøgende kan opleve historiens vingesus i mødet mellem det gamle og det nye.
 
Læse mere om Kulturværftet
 
Læs mere om vores arbejde med renovering og ombygning

Grønt kontorbyggeri slår rødder i Aarhus

Torsdag den 16. august holdt vi rejsegilde for IT-virksomheden Ateas nye domicil, der bliver et af de grønneste kontorbyggerier i Aarhus.

Blot et år efter at projekteringen gik igang, kunne vi den 16. august holde rejsegilde for IT-virksomheden Ateas 10,500 m2 store domicil, der indrammer indfaldsvejen til den nye erhvervspark i Skejby og bliver et af de mest energieffektive kontorbyggerier i Aarhus.
 
Inspireret af IT-virksomheden Ateas ambitioner om at reducere energiforbruget og skabe et inkluderende arbejdsmiljø for sine 400 medarbejdere er domicilet designet som et åbent og dynamisk kontormiljø, der integrerer de nyeste løsninger indenfor akustik, lys, ventilation og solafskærmning.
 
Domicilet opføres i samarbejde med NCC Property Development og bliver i tråd med de bæredygtige ambitioner BREEAM-certificeret. Ved hjælp af BREEAM opnås en bred og komplet vurdering af bygningens samlede miljøpåvirkning, og tiltaget afspejler vores ambition om at fremme miljøvenlige og energieffektive byggerier.
 
Læs mere om vores arbejde med bæredygtigt byggeri

Inspiria Science Center modtager arkitekturpris

23.06.2012 / Fredag den 22. juni fik vi ved en prisceremoni i Fredrikstad overrakt Arnstein Arneberg Prisen 2012 for med Inspiria Science Center at have skabt et forbillede for fagfolk inden for både arkitektur- og forskningsverdenen.
 
“Inspiria Science Center tildeles Arnsteins Arnebergs arkitekturpris for sit overbevisende og velartikulerede hovedgreb. Science centret er særdeles godt udformet og skaber en flot ramme for besøgende, og det er en inspirerende bygning for fagfolk inden for både videnskab og arkitektur,” fremhæver Østfold Arkitektforening, der uddeler prisen
 
Østfold Arkitektforening fremhæver i forlængelse heraf, at Inspiria Science Center viser vejen for fremtidens bæredygtige arkitektur ved at opfylde kravene til passivhus-standard og have integreret en bred vifte af bæredygtige løsninger lige fra solceller og sedumtag til en vindmølle og et spildevandshåndteringssystem udarbejdet som et pilotprojekt sammen med det norske Universitetet for Miljø og Biovidenskab.

AART Green studerer Københavns grønne arkitektur

AART Green var mandag den 11. juni på studietur i København, hvor researchteamet besøgte flere af byens mest markante og bæredygtige byggerier.

Den Blå Planet, FN Byen og Krystallen blev studeret og debatteret, da AART Green mandag den 11. juni var på studietur i København. Studieturen bød på inspirerende rundvisninger, der gav et unikt kig bag facaden på en række af hovedstadens nyeste og mest markante byggerier.
 
Byggerierne gav tilsammen et inspirerende indblik i, hvordan man kan skabe balance mellem forskellige parametre som moderne storrumskontorer, oplevelsesrige udstillingsrum, sikkerhed på højeste niveau og grønne, arkitektoniske greb.
 
Med sin store spændvidde affødte studieturen flere spændende diskussioner, som igen affødte nye vinkler på arkitekturens miljømæssige muligheder. Studieturen åbnede således for nye grønne ideer, der vil danne inspiration for AART Greens fremadrettede udviklingsarbejde med henblik på at skabe øget værdi for både mennesker og miljø.
 
Læs mere om vores arbejde med bæredygtigt byggeri

Torben Skovbjerg holder foredrag i Oman

Torben Skovbjerg, partner i AART architects, gæstede mandag den 11. juni Sultan Qaboos University i Oman for at præsentere tankerne bag AART+.

Skandinavisk arkitektur er stærkt efterspurgt i Mellemøsten, og mandag den 11. juni var Torben Skovbjerg inviteret til Muscat i Oman for at tale på Sultan Qaboos University. Her fortalte han, hvordan vi med rødder i den skandinaviske arkitekturtradition udforsker arkitekturens mange muligheder med henblik på at udvikle kreative koncepter, der inspirerer til nytænkning, tilpasser sig konteksten og udnytter naturens ressourcer på effektiv og bæredygtig vis.
 
I forlængelse heraf fortalte han om tankerne bag vores researchafdeling AART+, der udgør fundamentet i vores udviklingsarbejde og i tæt samarbejde med eksterne eksperter identificerer det innovative potentiale i hvert enkelt projekt. Foredraget affødte en spændende dialog med universitetets studerende om spændingsfeltet mellem såvel arkitektur og forskning som skandinavisk og islamisk arkitektur.
 
Torben Skovbjerg var inviteret til Sultan Qaboos University, da vi samarbejder med COWI i Oman og aktuelt bidrager til flere større byggeprojekter i Muscat. Heriblandt projektforslaget til et showroom for bilproducenten KIA samt et større hotel-, bolig- og forretningsresort.

AART architects er med i finalen om Viborg Akutcenter

Som det ene af to teams er vi gået videre til anden og sidste fase i projektkonkurrencen om det nye Viborg Akutcenter med en anlægssum på 530 mio. kroner.

Seks teams deltog i første fase af projektkonkurrencen om det nye akutcenter på Regionshospitalet Viborg. Efter en grundig granskning har dommerkomitéen udpeget vores team, hvor vi samarbejder med Sweco og Midtconsult, som det ene af to teams til at gå videre i konkurrencen om at tegne og opføre akutcentret med en anlægssum på 530 mio. kroner.
 
Det nye akutcenter har et areal på 22.000 m2, og byggeriet forventes at gå i gang i 2013 og stå færdigt i foråret 2016. Akutcentret består af skadestue, faciliteter til vagtlæger, hospitalsvisitationen og traumemodtagelse med tilhørende heliport på taget. Konkurrencen omfatter også en ny hovedindgang med tilhørende foyer, et auditorium, en udvidelse af operationsafdelingen, en ny intensivafdeling, faciliteter til dagkirurgien, en udvidelse til billeddiagnostik samt nye sengeafsnit med enestuer.
I finalen er vi oppe imod teamet bestående af C.F. Møller, KPF Arkitekter, Alectia og Viborg Ingeniørerne, og vi har i vores projektforslag lagt vægt på at skabe et robust, sanseligt og identitetsstærkt akutcenter, der tilbyder behandlingsmæssig og driftsmæssig effektivitet og samtidig opleves som trygt og imødekommende af både patienter, pårørende og personale.

AART Concept udforsker fremtidens læringsmiljø

AART Concept satte tirsdag den 29. maj en række eksperter i stævne i Aarhus for at debattere udfordringerne for fremtidens undervisningsbyggeri.

Som led i sit research- og udviklingsarbejde afholdt AART Concept tirsdag den 29. maj et symposium om fremtidens læringsmiljø, hvor eksperter fra erhvervslivet og forskningsverdenen debatterede fremtidens trends og udfordringer.
 
Symposiet fandt sted på Godsbanen i Aarhus og bød på foredrag af proceskonsulent Ulla Kjærvang fra Bascon, lektor Tina Bering Keiding fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på Aarhus Universitet samt Eva Bjerrum, der er chef for New Ways of Working Lab på Alexandra Instituttet.
 
Med afsæt i hver sit fagområde fortalte de tre eskperter om de muligheder og udfordringer, der er forbundet med fremtidens læringsmiljø. Foredragene foranledigede en inspirerende debat, hvor vante tankegange blev udfordret og nye ideer blev bragt i spil. Ideer, som AART Concept vil nuancere yderligere i de kommende måneder med henblik på at udvikle ny viden og nye koncepter til glæde for vores kunder, vores samarbejdspartnere og samfundet som helhed.

AART vinder konkurrence i Norge

Vi har vundet projektkonkurrencen om det nye hovedkontor for Borregaard, der er et af verdens førende og mest bæredygtige bioraffinaderier.

Vi har vundet projektkonkurrencen om det nye hovedkontor for Borregaard. Det nye hovedkontor kommer til at ligge i Sarpsborg i Norge og afspejler Borregaards udviklingsarbejde indenfor miljøvenlige biokemikalier ved at være designet som et energivenligt og kommunikerende hus.
 
Hovedkontorets åbne udtryk kommer bl.a. til udtryk i ankomsttorvet, det lyse atrium og den krystallinske facade, der inviterer medarbejdere og besøgende naturligt indenfor. Fra ankomsttorvet træder medarbejdere og besøgende direkte ind i det store atrium, der åbner husets indre og skaber et socialt tyngdepunkt, hvor etagerne og de forskellige funktioner smelter sammen til en dynamisk helhed.
”Lokal forankring var et krav for overhovedet at kunne deltage i konkurrencen, så vores norske afdeling er stærkt medvirkende til, at vi nu skal tegne og opføre Borregaards nye hovedkontor. Afdelingen giver unikke muligheder for at være til stede på markedet. Muligheder som ikke ville være til stede, hvis vi kun opererede fra Danmark,” fortæller Anders Strange, leder af vores norske afdeling.

 

Science center høster stor anerkendelse

Inspiria Science Center er nomineret til tre internationale arkitekturpriser for sin banebrydende og bæredygtige arkitektur.

Inspiria Science Centers stærke og særegne arkitektur har vakt interesse verden over og science centret er aktuelt med i opløbet til en norsk og to internationale arkitekturpriser. I Norge gælder det Arnstein Arneberg Prisen, der hædrer inspirerende og identitetsskabende byggerier, som beriger livet og landskabet i Østfold-regionen.
 
På den internationale arkitekturscene er Inspiria Science Center nomineret til Prime Property Award 2012, der hylder europæiske byggerier, hvor kommerciel succes på eksemplarisk vis går hånd i hånd med social og miljømæssig bæredygtighed.
  
Inspiria Science Science er ligeledes nomineret til The International Architecture Award 2012, som giver et internationalt overblik over tidens æstetiske tendenser og hædrer verdens bedste projekter indenfor nye betydningsfulde byggerier samt landskabs- og byplanprojekter.

 

AART Build udforsker fremtidens materialer

Den 20. april besøgte AART Build udstillingen ”Material World” på Dansk Arkitektur Center for at studere udviklingen indenfor materialer.

Udviklingen indenfor materialer er et vigtigt fokusområde for AART Build. For at holde fingeren på den faglige puls har AART Build derfor besøgt udstillingen ”Material World” på Dansk Arkitektur Center, der viser de seneste års landvindinger indenfor materialeudvikling.
 
I udstillingen kan man udforske 100 forskellige materialers kvaliteter og egenskaber inden for fem kategorier: stærke, lette, grønne, smarte og transparente materialer. Derudover kan man se nærmere på 12 af materialerne i bygningsudsnit i virkelig størrelse og få fortællingen om nogle af de danske og internationale bygningsværker, som materialerne har været med til at muliggøre.
 
Udstillingen er således i fin tråd med AART Builds fokus på at udforske nye materialer og nye måder, hvorpå de kan bringes i spil og omsættes til praksis.

Eksportrådet fremhæver AART architects' succes

02.04.2012 / I det seneste nummer af Eksportfokus fokuserer Eksportrådet på den stigende eksport af dansk arkitektur, og hvordan danske arkitekter har formået at opbygge et helt særligt brand.
 
Magasinet byder blandt andet på en længere artikel om AART architects, og hvordan tegnestuen er blandt de danske tegnestuer, der har taget skridtet ud på det internationale marked og fået et solidt fodfæste i særligt Skandinavien.

CuraVita er i finalen om nyt supersygehus

Som en del af konsortiet CuraVita er vi med i opløbet om det nye Aalborg Universitetshospital, der bliver det mest markante byggeri i Region Nordjyllands historie.

Efter en grundig granskning har bedømmelseskomitéen udpeget CuraVita som det ene af to konsortier til at gå videre til anden og sidste fase i konkurrencen om det nye universitetshospital, der med et areal på 134.500m² og en anlægssum på 4,1 mia. kr. bliver det største og mest markante byggeri i Region Nordjyllands historie.
 
“Hospitalet fremtræder smukt og karakterfuldt i sin materialeanvendelse og formgivning. […] Alt i alt synes den lineære opbygning af hospitalet omkring Strøget at forene en effektiv logistik med enkle orienteringsmuligheder og store rumlige kvaliteter – særligt de mange fine udsigter via byggeriets beskyttede gårdhaver til landskabet mod øst,” fremhæver bedømmelseskomitéen i dommerbetænkningen.
 
CuraVita består i konkurrencen af AART architects, Arkitema, NSW Arkitekter & Planlæggere (NO), Grontmij Carl Bro, Moe & Brødsgaard og Hospitalitet (NO), og konsortiet har i sit projektforslag lagt vægt på at skabe et robust, sanseligt og identitetsstærkt hospitalskompleks, der dels tilbyder behandlingsmæssig og driftsmæssig effektivitet og dels opleves som trygt og imødekommende af både patienter, pårørende og personale.

Frankrig fokuserer på arkitekturens sociale muligheder

Bikuben Kollegiet bliver udstillet i Paris, hvor årets store forårsudstilling stiller skarpt på de bedste sociale boligbyggerier i Europa.

Vi deltager i den store forårsudstilling i La Galerie d'Architecture Moderne et Contemporaine du Musée i Paris. Udstillingen med titlen "Vers de Nouveaux Logements Sociaux 2" er sat i scene af Institut Français d'Architecture og stiller skarpt på de mest visionære sociale boligbyggerier i Europa.
 
Vi deltager med Bikuben Kollegiet, der nytænker de sociale rammer for studielivet og udvider muligheden for, at fællesskaber kan opstå i et bredt, socialt netværk. Med udgangspunkt i Bikuben Kollegiet og andre toneangivende byggerier viser udstillingen, hvordan arkitektur kan berige hverdagen ved at skabe mangfoldige og meningsfulde, der  fremmer en bred vifte af sociale fællesskaber.
 
"Vers de nouveaux logements sociaux 2" åbner den 14. maj og er en opdateret version af den oprindelige udstilling "Vers de nouveaux logements sociaux" fra 2009.

Norwegian Wood dyster om prestigefuld arkitekturpris

Norwegian Wood er blandt de nominerede byggerier til WAN Residential Award 2011.

Norwegian Wood er blevet nomineret til den internationale arkitekturpris WAN Residential Award 2011, der hædrer verdens mest innovative og inspirerende boligbyggerier.
 
”Norwegian Wood skiller sig ud som det største og mest bæredygtige træhusbyggeri i Europa, og dommerkomiteen fremhæver, at projektet har store æstetiske kvaliteter, at det fungerer, og at det er kunstnerisk,” skriver World Architecture News på sin hjemmeside.
 
Norwegian Wood er tænkt og tegnet i samarbejde med Studio Ludo og ligger på havnefronten i Stavanger. I opløbet til WAN Residential Award 2011 er projektet oppe imod Beirut Observatory, der ligger i Libanon og er designet af Accent Design Group.

AART vinder svensk campus-projekt

Vi har vundet projektkonkurrencen om Campus Park Skara, der ligger i hjertet af Skara i Sverige og omfatter en 10.000 m² stor skole med tilhørende parkareal.

I samarbejde med Schønherr har vi vundet konkurrencen om Campus Park Skara, der består af en 10.000 m² stor udskolingsskole for 6. til 9. klasse samt en helhedsplan for et 20 hektar stort parkområde i hjertet af Skara.
 
”Campus Park Skara vidner om en stor forståelse for, hvordan en moderne skole bør fungere, og en nuanceret indlevelse i elevernes og lærernes undervisnings- og arbejdsforhold. Skolen er rationelt organiseret og skaber gode rammer for hverdagen ved at skabe stor nærhed mellem skolens forskellige funktioner, hvilket støtter den integrerede tilgang og den tryghed, skolen ønsker at skabe,” fremhæver juryen i dommerbetænkningen.
Skolen udmærker sig ved at inddrage arkitekturen som et aktivt læringsredskab, der udvikler elevernes kreativitet og lyst til at lære. Fællestorvet byder for eksempel på infoskærme, der viser bygningens energiforbrug, mens gulve, vægge og inventar er integreret som aktive læringselementer, der kan inddrages i den daglige undervisning. Med vægt på materialiteten og den arkitektoniske detalje stimulerer skolen således elevernes sanser og understøtter herigennem moderne pædagogik, hvor det at sanse, handle og lære er tre sider af samme sag.

 

IGLOO'en indtager Stockholm

IGLOO-konceptet åbner for helt nye muligheder i åbne kontor- og læringsmiljøer, og det innovative rummøbel kan opleves på dettes års Stockholm Furniture & Light Fair.

På dette års Stockholm Furniture & Light Fair kan du opleve IGLOO-konceptet, der tilfører åbne kontor- og læringsmiljøer en ny dimension ved at skabe et afskærmet rum i rummet med plads til såvel fordybelse som teamarbejde og uformelle møder.
 
IGLOO-konceptet tilbyder en bred vifte af designløsninger, hvor både form, farve og størrelse kan skræddersyes til ethvert behov. Det er samtidig muligt at implementere forskellige størrelser af LED-skærme, hvilket giver gode muligheder for at afholde videokonferencer eller integrere digitale medier i undervisningssituationer.
 
IGLOO-konceptet er udviklet i samarbejde med Gate95 og er blevet designet til det nye VUV Sønderjylland i Haderslev med henblik på at fremme et inkluderende og inspirerende miljø for gruppearbejde og digital læring.

Bikuben Kollegiet er med i ny arkitekturbog

Bikuben Kollegiet fremhæves som et inspirerende og stærkt, socialt boligbyggeri i international arkitekturbog.

Latest Apartment Buildings præsenterer på 367 sider de mest banebrydende boligbyggerier fra hele verden. Bikuben Kollegiet er blandt de udvalgte projekter og fremhæves i bogen som et inspirerende boligbyggeri med mennesket i centrum.
 
“Architecture and the sense of social responsibility intertwine and the building is captured by the context of the site, and changes its conditions,” skriver forfatterne bag bogen.
 
For at indfri projektets sociale ambitioner samarbejdede vi i designprocessen med antropologistuderende fra Københavns Universitet. Det resulterede i et inspirerende byggeri, der udtrykker kollegiets bæ­rende tanke om samvær og fællesskab.

AART Green bliver træambassadør

AART Green arbejder målrettet på at skærpe vores grønne fokus og er netop blevet træambassadør for den danske træbranches fælles formidlingsinitiativ.

For at fremme en miljøvenlig arkitektur er AART Green blevet ambassadør for den danske træbranches fælles formidlingsinitiativ ”Træ Er Miljø”, der har til formål at formidle veldokumenteret viden om træ for at fremme brugen og produktudviklingen af dette miljøvenlige råmateriale.
 
Som træambassadør arbejder AART Green aktivt med at udbrede kendskabet til de mange miljøvenlige kvaliteter, der kendetegner træ som råmateriale. Researchteamet søger således at gøre en grøn forskel ved at gå forrest i udviklingen og formidlingen af fremtidens træarkitektur.
 
Gennem årene har vi opført adskillige træhusbyggerier og har herigennem oparbejdet stor erfaring i brugen af træ som et bæredygtigt byggemateriale. Vores erfaring kommer bl.a. til udtryk i byggerier som FDF-friluftscentret Sletten, der ligger i det smukke bakkelandskab ved Ry, og Norwegian Wood, der ligger på Stavangers urbane havnefront.
 
Læs mere om vores arbejde med bæredygtigt byggeri

Et bæredygtigt tilbageblik på 2011

Vi arbejder aktivt med at fremme en bæredygtig udvikling og har netop publiceret vores årlige CSR-rapport, hvor vi kaster et bæredygtigt blik tilbage på året, der er gået.

Vi har udarbejdet vores årlige CSR-rapport, hvor vi udfolder og uddyber, hvordan vi det seneste år har bidraget aktivt til at fremme en sund og samvittighedsfuld udvikling. Rapporten afspejler samtidig vores støtte til FN’s Global Compact, der er verdens største samfundsansvarlige netværk for virksomheder.
 
I rapporten fortæller vi om de bæredygtige initiativer, som vi har søsat i 2011. Vi fortæller bl.a. om vores fire tværfaglige researchteams, som vi etablerede i foråret med henblik på at fremme et tættere samarbejde med forskningsverdenen og skabe grobund for endnu mere bæredygtige projekter.
 
De fire researchteams arbejder undersøgende med henholdsvis projektering, miljøoptimering, sundhedsfremmende arkitektur og kreativ værdiskabelse og udtrykker tilsammen en holistisk tilgang til bæredygtighed. De udtrykker således en helhedsorienteret arkitekturforståelse og er tæt knyttet til vores mange projekter for at skabe øget værdi for både bygherrer, brugere og samfundet som helhed.
 
Læs vores CSR-rapport
 
Læs mere om vores arbejde med bæredygtigt byggeri

Skagen Skipperskole stævner ud

Skagen Skipperskole blev indviet fredag den 9. december til stor glæde for skolens ledelse, personale og studerende.

De mange gæster måtte holde på hat og briller, da Skagen Skipperskole fredag den 9. december blev indviet i stormvejr og skumsprøjt fra det oprørte hav. Bølgerne stod ind over molen, men det stride stormvejr lagde ikke en dæmper på glæden over at kunne indvie Århundredes Skipperskole.
 
Skolens ledelse, personale og studerende udtrykte alle stor glæde over den 2.300 m² bygning, der i tråd mod skolens værdier er tænkt og tegnet som et skulpturelt skib, der ligger på grænsen mellem byen og havet og skuer udover havets vilde naturkræfter.
 
”Arkitekturen indkapsler den udlængsel og eventyrlyst, som gennem generationer har drevet de mennesker, der valgte søen som arbejdsplads. På den måde har vi søgt at skabe et arkitektonisk symbol på søfartens og dermed også Skagens stolte traditioner,” fremhævede Torben Skovbjerg, partner i AART architects, i sin tale ved indvielsen.

Priserne regner ned over Kulturværftet

Blot få dage efter at have modtaget den prestigefulde Structural Award 2011 for bedste ”Community and Residential Structure” bliver Kulturværftet hædret med Tyndpladegruppens Arkitekturpris 2011 på 100.000 kroner.
 
”Efter sin gennemgribende ombygning udtrykker den krystallinske, sejlinspirerede facade i glas og tyndplader på fornem vis en markant, moderne identitet, som går i dialog med det historiske havneområde”, fremhævede Tyndpladegruppens formand, Lars Nørskov Pedersen, da han præsenterede Kulturværftet som vinder af årets arkitekturpris.
 
Tyndpladegruppens Arkitekturpris uddeles hvert andet år og hædrer opførte byggerier, der på fornem vis integrerer tyndplader som en inspirerende og identitetsskabende del af arkitekturen.

Kulturværftet vinder arkitekturpris

Kulturværftets krystallinske facade har vakt stor international interesse og har netop vundet den prestigefulde Structural Award 2011, der hædrer verdens mest inspirerende og innovative bygningskonstruktioner.
 
"Kulturværftet er et unikt eksempel på, hvor langt et alsidigt team af arkitekter og ingeniører kan flytte grænserne, når de på forbilledlig vis mestrer nye og gamle materialer og specialiserede konstruktionsmetoder og samtidig udviser respekt for kulturarven," fremhævede juryen ved prisoverrækkelsen på Marriott Hotel i London.
 
Kulturværftet er resultat af et tæt samarbejde med Søren Jensen Rådgivende Ingeniører og har modtaget den prestigefulde pris i kategorien "Best Community and Residential Structure" for det udfordrende ingeniørarbejde bag den udstrakte facade i glas, stål og tyndplader.

 

AART skal tegne skole i København

Vi har vundet projektkonkurrencen om Skolen ved Søerne, der ligger ved søerne på Frederiksberg og skal ombygges over de kommende år.

I samarbejde med Tækker Rådgivende Ingeniører og Active City Transformation har vi vundet projektkonkurrencen om Skolen ved Søerne på Frederiksberg, der skal ud- og ombygges over de kommende år.
 
Frederiksberg Kommune fremhæver i dommerbetænkningen, at vinderprojektet udtrykker klare funktionelle og organisatoriske kvaliteter, som går dialog med det smukke område ved søerne og skaber overbevisende sammenhæng mellem den nye og eksisterende skolebygning.
Det kommer ikke mindst til udtryk i de terrasserende tema-terrasser, der åbner den nye tilbygning mod omgivelserne, samtidig med at facaden i strækmetal og det orange indsnit ved hovedindgangen skaber et markant, ungdommeligt udtryk.

 

Norwegian Wood er en stor salgssucces

Ejerlejlighederne bliver revet væk i Norwegian Wood, der opføres på havnefronten i Stavanger i Norge.

Norwegian Wood har i kraft af sin unikke arkitektur og smukke placering på havnefronten i Stavanger tiltrukket stor opmærksomhed i Norge. Det kommer ikke mindst til udtryk i salget af lejlighederne. I den første byggeetape solgte lejlighederne for hele 100 mio. kr. på blot få dage, og i den anden byggeetape blev der solgt ikke mindre en 15 lejligheder på blot en time.
 
”Vi er glade for at have skabt et populært og meget salgbart boligkompleks. Ved at bruge massivt træ og disponere Norwegian Wood som en sammenhængende række af bygningskroppe forenet af dramatiske passager har vi skabt et identitetsstærkt boligkompleks, der udnytter den enestående havudsigt og skaber et intimt og inspirerende havnemiljø,” fortæller Torben Skovbjerg, partner i AART architects.
 
Norwegian Wood er tegnet i samarbejde med norske Studio Ludo og er vinderprojektet i en stort opslået international arkitektkonkurrence fra 2008. Første spadestik vil blive taget i løbet af foråret, og boligkomplekset forventes at blive indviet i 2015.

Guldregn over Vandhuset

Det nye hovedsæde for DANVA, der bærer navnet Vandhuset, er blevet hædret med Skanderborg Kommunes Arkitekturpris 2011 for at bidrage til et bæredygtigt og arkitektonisk rigt bybillede.
 
Skanderborg Kommune præmierer hvert år bygninger og anlæg, der er udført med arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet og bidrager til at gøre kommunen smukkere, og dettes års arkitekturpris blev overrakt af byrådets Miljø- og Planudvalg i anledning af Arkitekturens Dag. 
 
Vandhuset modtager prisen blot få dage efter at være blevet hædret ved Bæredygtig Beton Konferencen i Musikhuset i Aarhus, hvor det nye hovedsæde modtog Bæredygtig Beton Prisen 2011 for på oplevelsesrig vis at integrere lokal afledning af regnvand.

CuraVita skal tegne nyt supersygehus

Som en del af konsortiet CuraVita har vi vundet projektkonkurrencen om at tegne det nye supersygehus i Gødstrup med en anlægssum på fire mia. kr.

Som en del af konsortiet CuraVita har vi vundet projektkonkurrencen om det 135.000m² store supersygehus i Gødstrup, der med en anlægssum på fire mia. kr. bliver et af Danmarks største nybyggerier inden for sundhedssektoren og således sætter standarden for fremtidens sygehusbyggeri.
 
”Hospitalet sikrer gennem sin organisering og tilrettelæggelse af processer sammenhængende og sikre patientforløb af høj patientoplevet og faglig kvalitet. Hospitalet vil som Regionshospital være de1 foretrukne lærings- og forskningshospital i Danmark, kendetegnet ved at innovation, kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse går hånd i hånd med patientbehandlingen,” fremhæver Region Midtjylland om vinderforslaget.
Udover over os består CuraVita i konkurrencen af Arkitema, NSW Arkitekter & Planlæggere (NO), Grontmij, Moe & Brødsgaard, Arup og Hospitalitet (NO). I konsortiet har vi gennem hele projektforløbet fokuseret på at lave et projekt, der på den ene side tilbyder behandlingsmæssig og driftsmæssig effektivitet i den absolutte topklasse og på den anden side opleves som poetisk og imødekommende af både patienter, pårørende og personale.

 

Jens Stoltenberg tager første spadestik til norsk hospital

Den norske statsminister tog mandag den 5. september første spadestik til det 82.400 m² store Nyt Østfold Sygehus i Norge.

Den norske statsminister Jens Stoltenberg tog mandag den 5. september første spadestik til Nyt Østfold Sygehus i Grålum i Norge. Det 82.400 m² store sygehus er det største byggeri i Østfold-regionen nogensinde, og Stoltenberg fremhævede i sin tale sygehusets enorme betydning, da det bliver omdrejningspunkt for regionens sundhedssektor i fremtiden.
 
I sin tale lagde Stoltenberg således vægt på, at han glæder sig til at se sygehuset tage form og blive en realitet, da det vil sætte nye standarder for patientbehandling og faglige arbejdsfællesskaber. I forlængelse heraf lovede han at vende tilbage til talerstolen, når sygehuset bliver indviet i 2016.
 
Vi vandt konkurrencen om Nyt Østfold Sygehus i 2002 i samarbejde med Arkitema og norske Eliassen & Lambertz-Nilssen Arkitekter. I løbet af de seneste år har vores projektkontor i Grålum oparbejdet stor viden om sygehusdrift og -arkitektur, og vi glæder os til i de kommende år at bidrage til projekteringen og opførelsen af det nye storsygehus.

Science center åbner for børn og unge

Norges kulturminister og undervisningsminister klippede tirsdag den 30. august snoren over til Inspiria Science Center.

Efter en testperiode, hvor mere end 20.000 besøgende har bidraget til at finpudse detaljerne, åbnede Inspiria Science Center tirsdag den 30. august dørene for offentligheden. Det skete, da den norske kulturminister Anniken Huitfeldt og undervisningsminister Kristin Halvorsen klippede snoren over til science centret, der indeholder mere end 70 interaktive udstillinger, arbejdende laboratorier og et af Europas mest avancerede planetarier.
 
”Inspiria Science Center er led i en langsigtet strategi om at gøre viden til Østfolds vigtigste aktiv. Det kommer ikke alene til udtryk i science centrets aktiviteter, men også arkitektoniske ambitioner, idet vi har arbejdet med arkitekturen som en kommunikativ platform,” fortæller Anders Tyrrestrup, partner i AART architects.
Det 6.500 m² store science center ligger i Østfold i Norge og er resultat af et tæt samarbejde mellem NCC Construction og Expology. Som led i at styrke interessen for de naturvidenskabelig fag og gøre viden til Østfolds vigtigste aktiv vil regionens 40.000 skoleelever hvert eneste år tilbydes gratis ekskursioner i hybridbusser til science centret, som i alt forventes at tiltrække mere end 100.000 besøgende om året.

Kulturværftet er nomineret til arkitekturpris

Kulturværftet er med i opløbet til Structural Awards 2011, der hædrer verdens mest innovative og udfordrende bygningskonstruktioner.

Kulturværftet er nomineret til den prestigefulde Structural Awards 2011, der hylder verdens talentfulde og innovative ingeniører, arkitekter og bygningskonstruktører og anerkender deres bidrag til byggebranchens udvikling.
 
Kulturværftet er nomineret i hele to kategorier, “Award for Arts or Entertainment Structures” og “Award for Community or Residential Structures”, hvilket understreger projektets visionære og dristige bygningsdesign og positive effekt på by- og kulturlivet i Helsingør.
 
Vi har tegnet og opført værftet i tæt samarbejde med Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, og det vinderne af af dette års Structural Awards bliver offentliggjort på Marriott Grosvenor Square Hotel i London den 18. november.

Kulturværftet fremhæves i anerkendt arkitekturbog

Den anerkendte bogserie A5 Architecture fremhæver Kulturværftet som et af Danmarks betydningsfulde bygningsværker.

Kulturværftet er blandt de danske bygningsværker, der er med i den seneste udgivelse i den ankerkendte, internationale bogserie A5 Architecture.
  
"The Culture Yard is designed as a hinge between the past and the present, reinforcing the identity of the local community, but at the same time expressing an international attitude," fremhæver forfatterne bag bogen.
 
A5 Copenhagen beskriver og illustrerer en række udvalgte danske tegnestuers arbejde og arkitektur, som ifølge forfatterne bag bogen udgør kernen i dansk arkitekturs internationale succes.

Bolig for Livet fremhæves i grøn arkitekturbog

Bolig for Livet er blandt de 23 bæredygtige byggerier, der præsenteres i bogen Net Zero Energy Buildings.

Bolig for Livet er blandt de 23 internationale byggerier, der bliver præsenteret og diskuteret i bogen Net Zero Energy Buildings udgivet af det anerkendte forlag Detail.
 
“Through its great openness, Home for Life establishes clear relations between inside and outside. Energy consumption is reduced by solar gains through the numerous windows, which allow the interior to interact with nature,” skriver forfatterne bag bogen blandt andet.
 
Bolig for Livet er designet som verdens første aktivhus og er resultat af et visionært udviklingsarbejde. Med et forventet energioverskud på 9kWh/m2/år tager det huset 35 år at producere samme mængde energi, som er blevet brugt til at producere dets byggematerialer, og til den tid, vil huset således have givet mere tilbage til naturen, end det har forbrugt.
 
Læs mere om vores arbejde med bæredygtigt byggeri

Bikuben Kollegiet udstilles på DAC

Vi udstiller Bikuben Kollegiet og udfolder tankerne bag byggeriet på sommerens store udstilling på Dansk Arkitektur Center.

Bikuben Kollegiet er blandt de udvalgte projekter til sommerens store udstilling på Dansk Arkitektur Center. Udstillingen bærer titlen ”Hvad gør en by værd at leve i_” og stiller skarpt på de store forandringer, som har fundet sted i København i løbet af de seneste 10 år – fra den enorme byudviklingsplan i Ørestaden til nye kulturelle ikonbyggerier og grønne byrum i de gamle arbejderkvarterer.
 
Bikuben Kollegiet er blevet udvalgt til udstillingen i kraft af sit stærke, sociale fokus, da kollegiet da nytænker rammerne for studielivet og udvider muligheden for, at fællesskab kan opstå på baggrund af et bredt socialt netværk.
 
Med baggrund i Bikuben Kollegiet og andre markante byggerier kigger udstillingen ind i fremtiden og stiller spørgsmålet: hvordan kan vi bygge videre på de seneste 10 års erfaringer og fortsat skabe bæredygtige rammer for fremtidens vækst og velfærd? Udstillingen er den tredje og sidste i rækken af Copenhagen X udstillinger om ny arkitektur og byudvikling i hovedstaden.

VUC Sønderjylland er med i opløbet til arkitekturpris

Det nye uddannelsescenter for VUC Sønderjylland er nomineret til den prestigefulde WAN Educational Award 2011.

På trods af endnu blot at være på tegnebordet er det nye uddannelsescenter for VUC Sønderjylland blevet nomineret til dette års WAN Educational Award, der hædrer verdens mest innovative undervisningsbyggerier.
 
”Med sine mange lag og visuelle kvaliteter sammensmelter det nye uddannelsescenter undervisningsmiljøet med det offentlige byrum. Den markante transparens og identitetsstærke form skaber en dynamisk og social bygning, der fremmer fællesskab på tværs af fag og alder,” fremhæver World Architecture News.
 
Som altid udgør de nominerede projekter af et bredt internationalt felt, der tæller flere af verdens førende arkitekter. Vinderprojektet offentliggøres den 19. april.

Bæredygtig hæder til Vandhuset

Det nye hovedkontor for DANVA med navnet Vandhuset har modtaget Bæredygtig Beton Prisen 2011, der hylder Danmarks mest bæredygtige byggerier med henblik på at fremme kendskabet til betons bæredygtige kvaliteter.
 
”Vandhuset sætter bæredygtighed i fokus gennem et smukt, fremtidssikret og rationelt tænkt byggeri. Huset gør på fornemmeste vis opmærksom på, hvordan beton kan bidrage til spændende og oplevelsesrige løsninger på den markante udfordring med at aflede regnvand lokalt frem for at belaste kloaksystemet,” forklarer formand for dommerkomitéen Julian Weyer, partner i Arkitektfirmaet C.F. Møller.
 
Blandt domicilets bæredygtige løsninger er opsamling og udledning af regnvand fra taget gennem en markant konstruktion, der spyer vandet ud som et mindre vandfald på husets gadefacade. Herfra opsamles vandet i en række vandbede af pladsstøbt beton og ledes videre af vandrender i beton til et vådområde, hvor vandet kan sive ned.
 
Læs mere om vores arbejde med bæredygtigt byggeri

Bolig for Livet topper bæredygtig top10-liste

Bolig for Livet er blevet kåret til en af verdens mest bæredygtige boliger.

Det internationale online-magasin Freshome.com har bedt sine læsere om at stemme på årets mest bæredygtige boliger, og læserne har kåret Bolig for Livet som en af de 10 mest inspirerende og bæredygtige boliger i verden.
 
Med mere end 1,9 mio. læsere om måneden er Freshome.com talerør for arkitekturinteresserede verden over, og online-magasinet skriver blandet andet:
 
”Bolig for Livet er verdens første Active House og fremstår som et stærkt statement indenfor lavenergibyggeri. Alt i huset bliver studeret og analyseret, og huset er resultat af et grundigt researcharbejde. Udover sine klare funktionelle og miljøvenlige kvaliteter er huset også yderst æstetisk.”
 
Læs mere om årets mest bæredygtige boliger
 
Læs mere om vores arbejde med bæredygtigt byggeri

Nyt hotel vokser frem i Aarhus midtby

Scandic Aarhus City er designet som en moderne fortolkning af Aarhus midtby og binder sløjfe på 150 års byhistorie.

Scandic Aarhus City er for alvor ved at tage form og vokse frem i hjertet af Aarhus. Det 17.000 m² store hotel bliver det andet største hotel i Aarhus og er designet som en moderne fortolkning af midtbyens karakterfulde bygninger.
 
I respekt for stedet og dets historie har vi bevaret en smukt ornamenteret facade tegnet af arkitekt Vilhelm Carl Puck i 1875 og integreret den historiske facade i hotellets lyse og enkle arkitektur. Som en nutidig fortolkning af midtbyens smukt detaljerede bygninger forener hotellet således stedets ånd med moderne hotelfaciliteter, hvor borgere og besøgende kan opleve historiens vingesus i mødet mellem det nye og det gamle.
 
”Ved at bevare den gamle facade har vi pustet nyt liv i et unikt stykke byhistorie i Aarhus. Vi har på den måde søgt at berige bybilledet ved at fremhæve mødet mellem det nye og det gamle, det historiske og det  moderne, hvilket giver en spændende dynamik og et arkitektonisk rigt bybillede,” fortæller Torben Skovbjerg Larsen, partner i AART architects.

AART støtter FN's kamp for en bedre verden

Bæredygtig tænkning gennemsyrer vores designprocesser, og som led i vores bæredygtige fokus har vi udarbejdet vores første rapport til FN's Global Compact.

Som medlem af FN’s Global Compact har vi udarbejdet og indsendt vores første Communication on Progress rapport, hvori vi beskriver, hvordan vi har integreret FN’s 10 bæredygtige principper indenfor menneskerettigheder, arbejdsmiljø, miljø og anti-korruption i vores strategiske og daglige arbejde.
 
Global Compact er verdens største netværk for virksomheder med et socialt ansvarligt fokus, og vi tilmeldte os Global Compact i 2008, da vi ønsker at fremme en ny tilgang til arkitektur baseret på lighed, ansvarlighed og gennemsigtighed.
 
Bæredygtig tænkning gennemsyrer vores designprocesser, og vi søger altid at hæve overliggeren for fremtidens arkitektur ved at skabe miljøvenlige og tilpasningsdygtige byggerier, der forbedrer livet for mennesker og miljøet.
 
Læs vores COP rapport

AART præmieres i kæmpe konkurrence

Vi har modtaget tredjepræmien i projektkonkurrencen om det nye statsfængsel på Falster med en anlægssum på mere end en mia. kr.

Vi er blevet hædret med tredjepræmien i projektkonkurrencen om det nye statsfængsel på Falster. Otte rådgivningsteams var prækvalificeret til at deltage i første fase i konkurrencen, hvoraf tre teams blev udvalgt til at gå videre til anden og sidste fase.
 
Heriblandt vores team, der udover os bestod af Kjær & Richter, GBL Gruppen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniører og Lemming & Eriksson, hvis projektforslag ifølge dommerkomitéen udmærkede sig ved sin klare og overbevisende disposition.
 
Konkurrencen om det nye statsfængsel med en anlægssum på mere end en mia. kr. har været inspirerende og lærerig og er et eksempel på, hvordan vi konstant søger at udfordre vante tankegange og videreudvikle vores faglige ekspertise.

CuraVita prækvalificeret til hospitalskonkurrence

As a member of the consortium CuraVita we have been prequalified to participate in the competition for the forthcoming hospital in Gødstrup in Denmark which has a budget of more than four billion DKR and is expected to be among the largest construction sites in Europe.
 
As a member of CuraVita, including Danish Arkitema and Grontmij Carl Bro and Norwegian NSW and Hospitalitet, we are specialized in healing architecture and have a strong focus on the future development of the healthcare sector.
 
We look forward to participate in the competition for the new hospital project which will include both somatic and psychiatric features and has an estimated building area of 150.000m2. In the competition we are up against four consultant teams, including Danish White Architects, Niras and C.F. Møller as well as British BDP.

Bolig for Livet vinder grøn arkitekturpris

The CO2-neutral demonstration project Home for Life continues to generate international publicity. This time the energy efficient project has been awarded the international Green Good Design Award 2010 that celebrates the world’s leading sustainable architecture projects.
 
Home for Life is a result of a research and design development aimed at ensuring a necessary foothold in architecture in an anticipated low-carbon future and the sustainable project has created worldwide attention for being designed as the world’s first Active House.
The Green Good Design Award is awarded by The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design and The European Centre for Architecture, Art Design and Urban Studies and honours visionary architects, designers and developers for outstanding innovation and commitment in finding design solutions for a healthier and more sustainable global environment.

 

AART skal tegne Skagen Skipperskole

In collaboration with the contracting firm Raunstrup and engineering firm Alectia we have won the turnkey competition for Skagen Skipperskole which will provide the framework for the future education of skippers and chief officers for the Danish fishing fleet and merchant marine.
 
"The proposal stands out by its convincing spatial quality. The proposed foyer creates a unique relationship between the floors and functions of the school which are assembled to a clear and spatially interesting whole that reflects the identity of the school in a very convincing way," the jury highlights.
The design of the building is based on the three elements the sea, the ship and the navigation which all are closely related to shipping, and by its sculptural form and unique location at the waterfront of Skagen the building will become a prominent landmark for the city. Five consultant teams participated in the competition for Skagen Skipperskole, which is expected to be inaugurated in November 2011.

 

Kulturværftet bliver indviet

More than 10,000 visitors celebrated the inauguration of the Culture Yard which transforms an old shipbuilding yard into a modern cultural centre.

The Culture Yard in Elsinore in Denmark was inaugurated on the 10th of October where more than 10,000 visitors celebrated the new building which unites the days of yore with a top-tuned modern profile in a unified cultural and knowledge centre.
 
The 13,000m2 cultural centre has been created in the old shipbuilding yard at Elsinore Harbour and the crystalline facade of the building creates a clear identity that simultaneously contrasts and reflects the surrounding cityscape.
The Culture Yard is part of a master plan for the area around Kronborg Castle and Elsinore Harbour which redesigns the landscape around Kronborg, visually highlighting the castle and recreating historical fort structures in a modern design.

Bolig for Livet flytter til Bruxelles

As part of the events to mark the 20th Anniversary of ACE, Home for Life is showcased in the European Parliament in Brussel.

As part of the events to mark the 20th Anniversary of ACE (Architects Council of Europe) an exhibition of the best architecture from all corners of Europe that incorporate high design quality and a fully sustainable approach will be held in Brussels in the premises of the European Parliament from the 29th of November to the 3rd of December.
 
We are proud to announce that we have been selected to participate with the CO2-neutral demonstration project Home for Life which is designed as the world’s first Active House. With an estimated energy surplus of 9kWh/m2/year it takes approximately 40 years for the house to generate the same amount of energy that was used to produce its building materials and at that point the house will have returned more to nature than it consumed.
 
The forthcoming exhibition consists of a selection of the 33 best examples of sustainable architecture in Europe. After being exhibited at the premises of the European Parliament the exhibition will move to the Bozar cultural complex in the heart of Brussels for a period yet to be determined, where it will be open to the public.

Vandhuset indvies i Skanderborg

On the 10th of September we inaugurated the new headquarters for DANVA which shows the path for the sustainable architecture of tomorrow.

The new headquarters for DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsteknisk Forening) was inaugurated on the 10th of September and the members and staff of DANVA were very pleased with the building which faithful to the values of the association has been given the name The Waterhouse.
 
The 2,300m2 building shows the path for the architecture of tomorrow by using integrated energy design as well as a sustainable drainage design system called LAR (lokal afladning af regnvand, in English local rainwater drainage). Thereby the building not only minimizes the energy consumption, but also diverts the rainwater locally and hereby relieves the sewer systems, increases the groundwater resources and contributes to biodiversity.
 
In this way DANVA’s sustainable values permeate the building design which aesthetically is reflected in the perforated façade that up close creates abstract patterns, but from a distance gets into character by creating inspiring water motifs that support DANVA’s focus on water and wastewater engineering solutions.

AART deltager i Venedig Biennalen

Together with colleagues from around the world we celebrated the opening of the 12th International Architecture Exhibition titled “People Meet in Architecture”.

On the 29th of August we participated in the opening of the 12th International Architecture Exhibition titled “People Meet in Architecture” and met with the Culture Minister of Denmark Per Stig Møller to discuss how we as a global society can develop architectural, flexible solutions to meet the urban challenges of the future.
 
The Culture Minister expressed great interest in Bikuben Student Residence, which is our contribution to the Danish pavilion titled “Q&A: Urban Questions _ Copenhagen Answers” and studies how architecture affects social relations and hereby will be able to optimise students’ social network and life quality in general.
 
The International Architecture Exhibition in Venice is the world’s most prestigious architecture exhibition and showcases 54 national pavilions and some of the world’s leading studios. In addition to participating in the opening we also went on a study tour to Venice, where we studied the unique architecture of the city and visited the many inspirational pavilions of the exhibition, since we regard study tours as a natural part of our continuous professional development.

AART er med i opløbet til retspsykiatrisk afdeling

We have been selected to go through to the final phase in the competition for designing a new forensic psychiatry in Denmark.

In collaboration with KPF Architects, Søren Jensen Consulting Engineers, Birk Nielsen, Skaarup & Jespersen and Michael Mullins, we have been selected to participate in the second and final phase in the competition for designing the new  forensic psychiatry in Middelfart in Denmark.
 
18 project teams participated in the prequalification, but only six teams moved on when the Psychiatry of Southern Denmark selected the best proposals and thus selected which teams will make offers on the total consulting service of the project, that has a budget of 237 million DKR and among other things includes an addition of 7,900m2.
 
In recent years we have focused on hospital architecture, and the competition for the new forensic psychiatry is in continuation of our architectural vision to create high-performance environments and healing architecture. Therefore, we see great opportunities in the contest where the winning proposal will be published in September.

AART skal ombygge Svaneparken

We have won the rebuilding and total renovation of the day care centre Svaneparken in Denmark.

In collaboration with Tækker Rådgivende Ingeniører we have won the rebuilding and total renovation of Svaneparken, which will be upgraded to a modern day care centre with space for 260 children divided in five separate institutions.
 
Faithful to both our and Frederiksberg municipality’s sustainable vision the renovation integrates several energy optimising solutions, while the outdoor areas integrate flexible activity spots and form a smooth transition between indoors and outdoors.
At the same time the renovation will show great respect for the existing park area and beautiful, classic building complex from 1920 which will maintain its distinctiveness, but also will be redesigned and rethought to ensure Svaneparken will provide an inspiring, eventful and safe framework for years to come.

AART modtager hæder i Norge

We have been awarded the third prize in the international project competition for a new concert hall in Norway.

We have been awarded the third prize in the open international competition for a new library and blues concert hall in Notodden, Norway. 73 proposals from 15 countries participated in the competition.
 
Our proposal, titled River Blues, is created as a visionary icon of Notodden’s transformation from industrial city to cultural centre and is an example of how we by participating in open international competitions continuously try to develop our professional skills.
 
Open international competitions have a high level of ambition and freedom which strengthens our architectural creativity, and during the past years we have won or been awarded honourable awards in more than half of the competitions we have participated in. Among these The Culture Yard in Elsinore, which we won in a similar competition in 2006.

Nordisk arkitekturbog stiller skarpt på AART

I den nye bog Nordic Architects uddyber vi vores vision om at udvikle inspirerende og identitetsstærk arkitektur.

Den nye bog Nordic Architects giver et overblik over nordisk arkitekturs rolle i begyndelsen af det 21. århundrede ved at præsentere de mest trendsættende og toneangivende tegnestuer fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.
  
Vi er glade for at være blandt de udvalgte tegnestuer, og i bogen fortæller vi i et længere interview om vores vision om at skabe stimulerende og inspirerende arkitektur.
 
“Everything we do involves the quest for the good life and the desire to make the world a better place. Architecture must be based on the joy of being and, by unifying practical and poetical elements, sublime becomes reality,” fortæller vi i interviewet.

AART vinder konkurrence om nyt uddannelsescenter

We have won the project competition for the new VUC Sønderjylland in Haderslev in Denmark.

In collaboration with ZENI Architects and engineers COWI we have been appointed as winner of the visionary competition “the education centre of the future” at the waterfront of Haderslev, Denmark.
 
The five storey and 6.500m2 education centre will be the new headquarter for VUC (adult education centre) in southern Denmark and sets new standards for the education facilities of the future by focusing on healthy indoor environment, low energy consumption and cultural experiences.
Our primary goal is to develop an educational space in which the sharing of cultural experiences will naturally arise, bolstered in part by an active rethinking of what a healthy and comfortable indoor environment entails. Multi-layered and visually engaging, the design offers an updated model for the seamless integration of educational and public space.

AART skal tegne grønt aktivitetscenter

I samarbejde med ingeniørfirmaet Rønslev Andersen har vi vundet projektkonkurrencen om et nyt aktivitets- og naturcenter ved Naturparken Hindsgavl Dyrehave.
 
Aktivitets- og naturcentret skal indplaceres i det smukke kuperede landskab ved Hindsgavl Slot ved indgangen til dyrehaveområdet og aktivitetsområdet ved Gals Klint. Centeret skal være med til at formidle områdets enestående natur- og kulturhistorie og forstærke naturoplevelsen og formidlingen af stedet som helhed.
 
Bygningen kommer til at danne ramme om og startsted for friluftskulturen på Hindsgavlhalvøen og bidrager i kraft af sin åbne og stimulerende arkitektur til fællesskab i tæt samspil med naturen. Foruden undervisnings, udstillings- og kontorfunktioner vil centeret rumme en række praktiske faciliteter til skoleklasser, friluftsfolk og andre besøgende.
 
Læs mere om vores arbejde med bæredygtigt byggeri

Komforthuset modtager Vejle Prisen

Under overværelse af mere end 100 arkitekter, investorer, borgere, politikere og embedsmænd fra Vejle Kommune modtog Torben Skovbjerg fra AART Architects onsdag den 30. september Vejle Prisen for Komforthuset i Skibet ved Vejle Ådal. Prisen blev overrakt af borgmester Leif Skov, som blandt andet begrundede prisen med ordene:
 
”Byggeriet, som er en del af passivhusbebyggelsen i Skibet, er et eksempel på en moderne villa, som med et enkelt og klart greb viser en smuk og harmonisk fortolkning af parcelhuset. Der er anvendt enkle og ærlige materialer overvejende i form af træ, og vindues- og dørpartiernes dybe placering signalerer på smuk vis, at her er tale om en anderledes konstruktion.”
 
Vi er glade for prisen og anerkendelsen af projektet, og projekterings- og byggeprocessen er forløbet fantastisk godt og har haft karakter af pionerarbejde med fokus på energioptimering og god arkitektur i helhed og detalje.

Bolig for Livet modtager Bo Grøn Prisen

Bo Grøn Prisen uddeles af Bo Bedre, og chefredaktør Erik Rimmer gav vinderen 2009 følgende ord med på vejen: ”Udviklingen inden for lavenergihuse er nået langt i Bolig for livet. Huset er flot gennemført i designet og giver inspiration til både nybyggede huse og til boliger, der står foran renovering."
 
Bolig for Livet, der er udviklet i samarbejde med VELFAC, VELUX og Esbensen Rådgivende ingeniører, er et demonstrationsprojekt, som producerer mere energi, end det forbruger, og samtidig har et sundt og komfortabelt indeklima.
 
Bolig for Livet er det første af otte demonstrationshuse efter aktivhusprincipperne, som VKR Holding i 2008 har påbegyndt opførelsen af i en række europæiske lande. Husene producerer selv energi og bygges som eksempler på intelligente bygninger med et lavt energiforbrug, et godt indeklima og en spændende arkitektur.

AART vinder konkurrence om bæredygtigt domicil

I samarbejde med entreprenørfirmaet A. Enggaard og ingeniørfirmaet COWI har vi vundet konkurrencen om et nyt Vandhus til Dansk Vand- og Spildevandsteknisk Forening, DANVA, i Skanderborg. Projekteringen er allerede godt i gang og projektet skal stå færdigt til indflytning i august næste år.
 
Bygningen, der opføres i energiklasse 1, placeres på en flot naturgrund med udsigt over Skanderborg og organiseres som et kubisk volumen omkring et stort, lyst atrium. Stueetagen kommer til at rumme konferencecenter og kantine, mens de to overliggende etager rummer kontorfaciliteter, og allerøverst bygges en tagterrasse.
 
Facadebeklædningen er perforeret stålplade i lange horisontale bånd, indvendigt er fladerne hvide, kompletteret med overflader i træ og poleret beton.
 
Læs mere om vores arbejde med bæredygtigt byggeri