Vikingtidsmuseum

Ambisjonen med det nye vikingtidsmuseum er å løfte museet og markere det som et globalt, ledende senter for formidling av kunnskap om vikingtiden. For å innfri denne ambisjonen føyer utvidelsen med et sirkelslag en ny dimensjon til opplevelsen av museet – vel å bemerke nøye avstemt Arnstein Arnebergs eksisterende Vikingskipshus fra 1926, som er et kjent og fremtredende element i Bygdøys museumslandskap nær Oslo sentrum.
 
Utvidelsen ligger godt i landskapet og i en naturlig forlengelse av Vikingskipshuset, slik at stedets kulturhistoriske verdier forenes med moderne formidlings- og opplevelsesformer. Med et sirkelslag skaper utvidelsen en ny ikonisk signatur for museet, samtidig med at den gir rom for en intuitiv utstillingsflyt og bevarer Vikingskipshuset som en fremtredende og fullt integrert del av det nye museet og det omkringliggende landskapet.
 
Som besøkende vil man dermed fortsatt ankomme gjennom Vikingskipshuset, mens utvidelsen strekker seg ut mot landskapet mot nordvest og forbinder Vikingskipshusets nordlige og vestlige fløy i et sirkelslag. Legg deretter til takryggen, som tangerer fløyenes gavl, og det oppstår en konveks, sirkulær romslighet omkring et indre gårdsrom. Gårdsrommet innbyr til pauser og utstillingsaktiviteter i det fri og fungerer som det nye omdreiningspunktet som museets aktiviteter og utstillinger utfolder seg rundt.
 
Vikingskipshusets ro og oversiktlighet videreføres og transformeres med utvidelsen over i et dynamisk og sammenhengende forløp av utstillingsrom og formidlingsmuligheter. Museet bindes på denne måten sammen i et enkelt, men karakterfullt, arkitektonisk grep som skaper en flytende bevegelse gjennom rommene og en variert reise gjennom vikingtiden. Med sin dobbelte høyde gir rommene mulighet for å oppleve vikingskipene i et nytt helhetsperspektiv fra det åpne gangforløpet, mens brede sittetrapper gir besøkende mulighet for å bevege seg ned på nivå med skipene, oppleve dem på nært hold og fordype seg i utstillingen.