Med avdelinger i Aarhus, København og Oslo er AART architects en dedikert, nordisk arkitektvirksomhet. I mer enn 15 år har vi tegnet og oppført prosjekter innenfor alle størrelsesordener innen arkitektur – fra bygninger til byrom, og hele masterplaner. Alle prosjekter drives av ambisjonen om å skape muligheter for mennesker, virksomheter og samfunnet i et bredere perspektiv.
 
I tett dialog med byggherrer og samarbeidspartnere skaper vi arkitektur hvor vi sammen blir inspirert, tøyer grenser og skaper muligheter. Muligheter til å oppfordre til bedre liv og gi de beste rammene til virksomheter for å dele og utvikle kunnskap, utdannelsesinstitusjoner for å engasjere barn og unge og kulturinstitusjoner for å skape berikende opplevelser for alle.
 
Vi går derfor inn i enhver oppgave med nysgjerrighet og lydhørhet. Vi kjenner ikke løsningen på forhånd. Vi lytter først. Vi engasjerer og involverer oss. Med innlevelse og oppfinnsomhet setter vi våre kreative krefter i spill for å utforske de mulighetene som oppgaven tillater. Basert på dette utvikler vi moderne nordisk arkitektur som vokser ut av hver enkel oppgaves krav og interesser.

 
AART+ er vår interne forskningsavdeling hvor vi siden 2011 har arbeidet strategisk med å styrke det faglige fundamentet vårt og åpne for nye perspektiver for hvordan arkitektur kan skape størst mulig verdi for alle parter – byggherrer, brukere og samfunnet i bredere forstand.
 
Arkitekt og assosiert partner, Nanna Flintholm, står i spissen for AART+. Hun trekker på kunnskap og erfaring fra større prosjekter i hele Norden, og som leder av AART+ sikrer hun løpende utvikling og forankring av kunnskap som vi kan løfte inn i aktuelle og fremtidige prosjekter.
 
Fra symposier om fremtidens læringsmiljø til forskningssamarbeid med Aarhus Universitet om verdiskaping i energirenovering og Alexandra Instituttet om arkitekturs sosiale verdiskaping: Gjennom årene har AART+ løftet kunnskapen og rådgivningen vår på flere områder.

 
Energy Globe Award 2016, WAN Sport in Architecture Award 2016, Plan Award 2016, Best on Archilovers 2015, Architizer Award 2015, MIPIM Award 2015, German Design Award 2014, WAN Residential Award 2014, Iconic Award 2013 med flere.
 
Gjennom årene har vi mottatt en lang rekke hederspriser og nominasjoner. Sammen med kunder og samarbeidspartnere har vi tegnet og realisert prosjekter som har vakt interesse langt utover de nordiske landene og har blitt stilt ut på steder som Europaparlamentet i Brussel og den internasjonale arkitekturbiennalen i Venezia.
 
Den internasjonale hederen er ikke bare en faglig anerkjennelse. Den bygger også videre på den fortellingen vi skaper med arkitekturen. Den skaper oppmerksomhet om arkitekturen og den forskjellen som arkitekturen har gjort, og den bidrar på den måten til å åpne for nye forretningsmuligheter for kundene og samarbeidspartnerne våre.

 
AART architects eies av Anders Tyrrestrup (tv), Anders Strange (mf) og Torben Skovbjerg Larsen (th), som utgjør virksomhetens partnerkrets og øverste ledelse. I mer enn 15 år har de arbeidet med arkitektur og ledelse, og med AART architects har de skapt en arkitektvirksomhet som har blitt kåret til gasellevirksomhet fem ganger og har 75 ansatte fordelt på kontorer i Aarhus, København og Oslo.
 
Siden etableringen i 2000 har det kommet til 3 assosierte partnere. Det gjelder Rasmus Højkjær Larsen, som leder kontoret i København, Thomas Pedersen, som leder kontoret i Oslo, og Nanna Flintholm, som leder forskningsavdelingen AART+ med fokus på å utvikle, dele og forankre kunnskap løpende i virksomheten på tvers av fag og kompetanser.
 
Partnerkretsen støttes i det daglige og strategiske arbeidet av en rekke nøkkelpersoner med ansvar for drift, økonomi, kommunikasjon, forretningsutvikling og konseptutvikling. Sammen sikrer de en effektiv, kompetent og velkommuniserende organisasjon til gavn for kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere.