Sygehuset Østfold Kalnes

Sygehuset Østfold Kalnes samler fire eksisterende sygehuse samt psykiatri i ét supersygehus, der skal dække den sydøstlige del af Norge. Sygehuset er designet med henblik på at tilbyde optimal logistik og fleksibilitet samt en tæt kontakt til det omkringliggende landskab. Navndøbt ”Lyse udsigter” understreges kontakten til landskabet, der er vægtet højt for at understøtte personalets hverdag og patienternes helbredelsesproces.
 
Disponeringen af sygehuset tager afsæt landskabets typografi, og sygehuset udnytter blandt andet det naturlige terrænfald til at optimere de forskellige funktioners indbyrdes placering samt den rumlige såvel som logistiske sammenhæng. Dertil kommer, at sygehuset er disponeret udelukkende med enestuer, hvor hovedparten af enestuerne orienterer sig mod landskabet. Enestuerne og ligesom sygehusets øvrige funktioner præget af en åbenhed, der skaber optimale rammer for kommunikation på tværs af faggrænser.
 
Et tværfagligt behandlingsmiljø, der også kommer til udtryk i samspillet med sygehusets somatiske og psykiatriske funktioner. Psykiatrien er nemlig integreret i den overordnede sygehusstruktur, således at de psykiske syge så vidt muligt kan behandles på lige fod med de somatiske syge. En sammentænkning af psykiatriske og somatiske funktioner, der imødekommer flere fundamentale behov, da psykiske syge ofte også har en somatisk sygdom.

Vi er særdeles stolte over resultatet. Det nye sygehus bliver mere moderne og fremtidssikret end alle andre sygehuse i Norge.
Just Ebbesen / Adm. direktør på Sygehuset Østfold Kalnes