Skolen på Duevej

Som den første skole i Danmark er Skolen på Duevej på Frederiksberg blevet tildelt en DGNB-certificering for bæredygtighed og arkitektonisk værdi. Udvidelsen af skolen indfrier dermed kommunens vision om at skabe en skole, der er et aktiv for både elever og lokalsamfund.
 
Udvidelsen af Skolen på Duevej er designet ud fra en bæredygtig helhedstankegang, hvor de sociale kvaliteter er vægtet højt. Målet med arkitekturen har dels været at skabe inspirerende rammer, som understøtter elevernes indlæringsevne, dels at efterleve en række bæredygtige og arkitektoniske principper, som sætter nye standarder for dansk skolebyggeri.
 
Den todelte målsætning er indfriet ved at omdanne skolegården til én stor legeplads med en bred vifte af aktivitetszoner, der motiverer både eleverne og kvarterets børn til leg og bevægelse. Hermed er føjet nye funktioner og oplevelser til skolen, så der skabes et tæt samspil med det lokale forenings- og fritidsliv. I forlængelse heraf hviler tilbygningen på en nedgravet stueetage med store panoramavinduer, som løfter hele bygningen og giver udsyn igennem gymnastiksalen til den livlige baggård. Transparensen skaber en unik dynamik mellem skolens aktivitetszoner, mens omgivelserne inviteres ind i børnenes livsbekræftende verden.
 
Det åbne miljø går igen i den perforererede træfacade, som gør tilbygningen let og luftig. Træet er bearbejdet og udformet så de tværgående linjer fra hovedbygningen føres igennem og skaber en rød tråd igennem hele byggeriet. Som materiale udvikler træet lynhurtigt en patina, der matcher områdets øvrige bygninger, hvorfor skolen opleves som en naturlig forlængelse af det lokale miljø.
 
Tilbygningen bidrager med en række bæredygtige principper, der hæver barren for skolebyggeri i Danmark. I udformningen af skolegården er der integreret bæredygtige regnvandsløsninger til lokal afledning af regnvand, mens selve bygningen er tilført naturlig ventilation, velisoleret klimaskærm og meget mere. Skolen markerer sig med andre som en pionér inden for sund og aktiv læring.

Med udvidelsen af Skolen på Duevej på Frederiksberg sætter AART architects og Nordic nye standarder for bæredygtigt skolebyggeri.
Dagbladet Børsen