Parkeringshus med heliport

Det nye parkeringshus ligger i tilknytning til Akutcentret ved Det Nye Universitetshospital i Aarhus og bliver opført som et offentligt-privat partnerskab (OPP). Det indeholder 700 parkeringspladser til patienter og pårørende og har på taget etableret en heliport for hospitalets lægehelikoptere og Forsvarets større helikoptere. I designet af parkeringshuset er der lagt vægt på at skabe et trygt og karakterfuldt parkeringsmiljø og øge sikkerheden for såvel fodgængere som bilister. Det kommer til udtryk på flere niveauer. Flowet af biler er for eksempel ensrettet for at give plads til en fodgængerzone på hver side af kørebanen, mens ekstra brede ramper øger sikkerheden, overblikket og manøvreringsmulighederne for bilisterne.
 
Dagslys, udsyn og samspil med omgivelserne er også væsentlige designparametre. Med en rationel bygningskrop tilpasser parkeringshuset sig det øvrige hospital i både form og facadeudtryk. For eksempel er basen i teglsten nøje afstemt hospitalet, mens de øvre etager er beklædt med lameller af lyse, naturanodiserede aluminiumsplader. Lamellernes vinkling varierer i takt med facadens forløb, så der skabes et dynamisk udtryk, der leder blikket naturligt ned mod indgangene til parkeringshuset. Det dynamiske udtryk accentueres af vinduespartierne, som bryder lamellerne og bidrager til oplevelsen af et lyst og imødekommende parkeringshus, hvor dagslyset strømmer ind, blikket ledes ud mod omgivelserne og luften naturligt cirkulerer og skiftes ud.