Multikulturhus

Sønderborg Multikulturhus forbinder – fortid med fremtid, by med vand og kultur med læring. Som et historisk, urbant og kulturelt bindeled skaber det nye sammenhænge til gavn, glæde og inspiration for borgere og besøgende. Det markerer udviklingen af Sønderborgs havnefront ved at samle flere af byens kulturinstitutioner (blandt andet Sønderborg Bibliotek, Sønderjyllands Kunstskole og Visit Sønderborg) og omdanne den tidligere industrihavn til en rekreativ del af byen med fokus på læring, kultur og oplevelser.
 
Kulturhuset er et vigtigt led i realiseringen af Frank Gehrys masterplan for Sønderborgs havnefront. Med stor nærhed til både havnefronten og den historiske bymidte indskriver det sig i en særlig kontekst. Det henvender sig derfor 360 grader mod byen og havnen, samtidig med at det går i dialog med de omkringliggende bygninger – ikke mindst det gamle Ewers Pakhus, som er bevaret og integreret som en naturlig del af kulturhuset og dets mange interne funktioner.
 
Som modvægt til de mange interne funktioner bygger kulturhuset på et enkelt og klart koncept. Det bygger på ét enkelt volumen, som roterer omkring sin egen akse. Ved at rotere voluminet skabes et dynamisk, skulpturelt formsprog, der åbner kulturhuset mod flere vinkler og indskriver det som et tandhjul i Frank Gehrys masterplan for havnefronten.
 
Omgivelserne har i høj grad været med til at forme kulturhuset. Det gælder ikke mindst Ewers Pakhus, der som nævnt er integreret som en naturlig del af kulturhuset. Materiale- og skalamæssigt er det gamle pakhus og den nye del af kulturhuset afstemt hinanden, mens en transparent mellembygning kobler de to bygningsvoluminer sammen til en social og funktionel enhed.
 
Mellembygningen udtrykker på mange måder essensen af kulturhusets grundlæggende formål, nemlig det at forbinde. Placeret i spændingsfeltet mellem pakhuset og den nye del af kulturhuset forbinder mellembygningen bogstaveligt talt fortiden med fremtiden. Med sin transparens forbinder den også byen med vandet, ligesom den forbinder kulturhusets interne funktioner på tværs af etager.