Kungälv Sygehus

Visionen bag projektet er at videreføre sygehusets eksisterende kvaliteter og samtidig skabe et nyt og fremtidssikret sygehus, hvor patienten er i centrum. Det kommer blandt andet til udtryk i de nye sengestuebygningers varierende højder og længder, der skaber et fint samspil med det eksisterende sygehus, hvorved sygehusets karakter bevares og videreudvikles. Sammen med sengestuebygningernes vinklede gruppering styrker dette sygehusets relation til stedet og de naturskønne omgivelser.
 
Parallelt med sygehusets eksisterende forbindelsesbygning etableres en ny forbindelsesbygning, der tilvejebringer et effektivt flow og god wayfinding for både personale, patienter og pårørende. Den nye forbindelsesbygning er endvidere udformet, så den imødekommer patienters og pårørendes behov for såvel privathed som socialt samvær.
 
Samspillet mellem privathed og socialt samvær er generelt vægtet højt i projektet, der tilbyder patienter og pårørende forskellige grader af socialt samvær – fra enkeltsengestuer og afskærmede nicher til åbne gangforløb og fælles spisestuer. Dertil kommer, at projektet skaber mulighed for en bred vifte af aktiviteter i de grønne gårdrum og den nye foyer, hvor det blandt andet er muligt at arrangere udstillinger eller andre begivenheder.
 
Den nye hovedindgang bidrager til at styrke sygehusets karakter og skabe en tryg og imødekommende ankomstsituation. Hovedindgangens åbenhed og materialevalg skaber samtidig sammenhæng mellem ankomsten, forbindelsesbygningen og de nye sengestuebygninger. Det kommer blandt andet til udtryk i facaderne, hvor perforerede stålplader med en varierende gitterstruktur skaber forskellige grader af transparens og et varierende dagslysindfald i løbet af dagen.

Sengestuebygningernes varierende højde og længde skaber et overbevisende samspil med det eksisterende sygehus. Det er arkitektur, der signalerer omsorg.
Uddrag fra dommerbetænkning / Västra Götalandsregionen