Kilen

Hvordan skaber man et attraktivt ungdomsboligmiljø på en kileformet grund med grønne kvaliteter, men omkranset af en trafikeret hovedvej på den ene side og en jernbane på den anden? Det var udfordringen for en privat bygherre, der ønskede at opføre 157 ungdomsboliger i udkanten af Aarhus. Ved at udforske konteksten og udfolde opgavens muligheder skabte vi som svar et slankt, kileformet hus, der hæver sig over trafikken og styrker fællesskabet mellem de studerende.
 
Som en vertikal ungdomsby fordeler boligerne sig omkring en glasoverdækket lysgård, mens et landskab af fællesterrasser slynger sig rundt om huset for at kulminere i 12. etagers højde. Fællesskabet er omdrejningspunkt for designet af huset, der indadtil bindes sammen af lysgården og udadtil af terrasserne, der som et dybt diagonalt snit bryder facaden og åbner huset i treetager mod byen. Det diagonale snit er nøje afstemt solens gang i løbet af dagen, således at terrasserne skaber gode muligheder for udeophold fra tidlig morgen til sen aften. Læg dertil gyldne, reflekterende loftpartier, der får huset til at lyse op i bybilledet om aftenen og natten.
 
Ved at rejse ungdomsboligerne i højden skabes et minimalt fodaftryk på grunden for at give størst muligt rum for de grønne omgivelser. Ankomsten og parkeringen er desuden placeret mod nord på skyggesiden af huset for at skabe solrige, grønne uderum mod syd. En grønne park omfavner huset og tilføjer grunden en rekreativ kvalitet og stemningsuld atmosfære, mens en tæt bevoksning af høje træer fungerer som naturligt støjværn mod jernbanen og hovedvejen.