Danmarks Rostadion

Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø indfrier visionen om at skabe et rostadion i international særklasse, hvor eliten møder bredden, og rosportens klassiske discipliner møder andre former for idræt i balance mellem søen og skoven. Det bliver derfor mere og andet end et rostadion. Det bliver et sted, der blander idræt med sociale og naturskønne oplevelser. Alt sammen med fokus på at vise, at idræt ikke kun handler om styrke og udholdenhed, men også om social velvære og mental balance. Det handler om det hele menneske, og det er netop afsættet for det nye nationale rostadion, der som en bredt favnende ramme bliver præstationsfremmende for den enkelte idrætsudøver.
   
Dette er gjort muligt ved at indleve sig i stedets potentiale og gå i dialog med dets forskellige brugere. Resultatet er et rostadion, som gør en forskel for den enkelte idrætsudøver og giver noget tilbage til de naturskønne omgivelser. Et åbent og imødekommende rocenter udgør omdrejningspunktet for rostadionets alsidige aktiviteter – fra aktivitetsrummet (Lunden) omkring rocentret og promenadepladsen foran bådhallen (Brinken) til det samlende parkforløb (Rostadionparken). I stedet for at grave sig ned i landskabet er rocentret bygget op fra bådhallens grid-struktur til et transparent hus klædt i træ. Udadtil åbner det sig flere steder og eksponerer dets liv mod omgivelserne, samtidig med at det formidler overgangen mellem søens udstrakte flade og skovens mere fortættede, rekreative rum.
 
Overgangen mellem søen og skoven trækkes helt ind i rocentret, hvor skråningen mod søen flyder tværs gennem huset og udfordrer den rumlige oplevelse. Når man bevæger sig rundt i huset oplever man således at være i spændingsfeltet mellem de to landskaber – for eksempel har man fra både foyeren og bådhallen kig ind i skoven og udover søen. De varierende kig på tværs af etager og funktioner føjer en tydelig transparens til huset, så man til enhver tid oplever at være en del af et større fællesskab. Fællesskabet er gennemgående for rocentret, hvor foyeren er skabt til møder før og efter træning. Læg dertil, at huset overalt tilbyder kroge og nicher til ophold, ligesom der er lagt vægt på at skabe et tæt samspil mellem de forskellige funktioner: foyeren, bådhallen, værkstedet, træningsrummet, multirummet, møderummene og administrationen.
 
Som del af det nye nationale rostadion etableres også et dommertårn. Inspireret af søens horisontalitet og skovens vertikalitet rejser tårnet sig som en skulpturel trækonstruktion. Facadens vertikale trælameller refererer til rocentret og giver det et opadstræbende udtryk som kontrast til tribunens udstrakte linjer. Med sine materialer og enkle former tilpasser tårnet sig på den måde omgivelserne, men adskiller sig samtidig fra dem, så det opleves som et visuelt pejlemærke set fra søen. Læg dertil, at tårnet mod skoven har integreret en klatrevæg og ribber til udendørs træning. Sammen med den overdækkede terrasse gør det tårnet til en oplagt udflugtsmulighed for en bred vifte af brugere.

"Roning, kano og kajak er idrætsgrene, hvor Danmark er blandt de bedste i verden. I dag fejrer vi en stor milepæl i et fælles og mangeårigt ønske om nye, unikke faciliteter til både breddeidrætten og elitemiljøet her ved Bagsværd Sø. Det er et flot projekt, som rækker ud til hele hovedstadsregionen."
Frank Jensen / Overborgmester i Københavns Kommune og formand for Team Danmark

Lignende projekter