Aarhus Hovedbanegård

Vinderforslaget til fremtidens Aarhus Hovedbanegård belyser mulighederne for at klargøre banegården til elektrificeringen af de danske jernbaner – en elektrificering, som stiller nye krav til det eksisterende byggeri i forhold til at skabe den nødvendige frihøjde til det fremtidige kørestrømsanlæg. Samtidig belyser det mulighederne for at udvide med et nyt spor og forbedre flowet af mennesker i og omkring banegården.
 
Fortættet trafikknudepunkt
Mere end 8 millioner rejsende tager hvert år toget til og fra Aarhus Hovedbanegård. Læg dertil de mere end 10 millioner handlende, som hvert år bevæger sig gennem banegården til og fra indkøbscentret Bruuns Galleri. Det giver dagligt mere end 50.000 rejsende og handlende, som strømmer gennem banegården, hvilket gør den til et af Danmarks mest fortættede trafikknudepunkter.
 
Det stiller store krav til udviklingen af fremtidens banegård, hvor fokus skal være på det hurtige skift, samtidig med at banegården skal fortælle historien om Aarhus som en åben og levende by. Vinderforslaget viser derfor, hvordan det er muligt at åbne vandrehallen visuelt mod perronerne og give udsigten tilbage til Bruuns Bro. Samtidig viser det, hvordan flowet kan definere både vandrehallen og broens form, så der skabes en ny signatur for banegården.
 
Intenst og inspirerende
Ambitionen er at skabe et intenst og inspirerende trafikknudepunkt, der giver rum for det flow og de følelser, der knytter sig til en af Danmarks største banegårde. De afrundede hjørner og trappeforløb er derfor formet af strømmen af mennesker, mens de sænkede cykelparkeringer på Bruuns Bro og store glasfacader i vandrehallen giver udsigt til perronerne og byen. En udsigt, der trækker dagslyset dybt ind i vandrehallen og samtidig knytter sig til følelserne af det at rejse og det at vende hjem.
 
Ved at tænke flow før form giver vinderforslaget også rum for udvikling. I stedet for at fastlåse flowet definerer det rammerne for fremtidens banegård. Det skaber et samlet koncept, hvor vandrehallen og Bruuns Bro smelter sammen med hovedbygningen, perronerne og en eventuelt fremtidige busterminal i ét trafikalt fortætningspunkt. Et arkitektonisk greb med stor fleksibilitet og masser af muligheder for udvikling på både kort og lang sigt.

En konsekvent brug af portmotivet giver en klar sammenhæng og overbevisende visuel åbning som ankomst til byen. Med fokus på det hurtige skift er der samtidig skabt et logisk flow, hvor passagererne let finder vej såvel gennem vandrehallen som fra Bruuns Bro til perronerne.
Uddrag fra dommerbetænkning